spot_img
HomeKhiếu nại - Tố cáoTải đơn xin bãi nại tai nạn giao thông, vụ án hình...

Tải đơn xin bãi nại tai nạn giao thông, vụ án hình sự, dân sự

Giấy bãi nại là gì? Tải mẫu đơn xin bãi nại tai nạn giao thông, vụ án hình sự/dân sự. Trường hợp cần viết đơn xin bãi nại & hướng dẫn cách viết giấy xin bãi nại.

Đơn xin bãi nại là gì? Giấy bãi nại là gì?

Đơn xin bãi nại là mẫu đơn mà nạn nhân sau khi nhận thấy bị cáo có hành động sửa sai, ăn năn viết nhằm mục đích bãi bỏ yêu cầu khiếu nại, tố cáo hay giảm nhẹ tội cho bị cáo, tức là không còn muốn tiếp tục khởi tố vụ án.

Giấy bãi nại chỉ có thể được nạn nhân hay người đại diện của nạn nhân lập trong trường hợp nạn nhân có nhược điểm về thể chất, tinh thần hay chưa đủ 18 tuổi viết. Đơn xin bãi nại gồm những thông tin về người bị hại và bị cáo, sơ lược về vụ án đồng thời đề nghị giảm nhẹ tội cho bị cáo.

Tải đơn xin bãi nại tai nạn giao thông, vụ án hình sự, dân sự

Tải mẫu đơn xin bãi nại vụ án hình sự, dân sự

1. Mẫu đơn xin bãi nại viết tay

Mẫu đơn xin bãi nại viết tay được sử dụng cho cả vụ án dân sự và hình sự. Mỗi cá nhân đều có thể dựa vào mẫu đơn bãi nại viết tay dưới đây để viết đơn và cũng có thể tải về miễn phí.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày……tháng…….năm ………..

 

ĐƠN XIN BÃI NẠI

(Đối với ………….. trong vụ án …………… )

 

Kính gửi: - Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận……, công an tỉnh

- Viện kiểm sát nhân dân huyện/quận…., tỉnh…..

- Tòa án nhân dân huyện/quận….., tỉnh ……….

Tôi là ………………., sinh năm ……………. địa chỉ: ……………….., tôi là người bị hại trọng vụ án …………… do ông/bà………………………………gây ra đang được quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố về tội………

Bằng văn bản này tôi xin bãi nại (rút toàn bộ các yêu cầu và đề nghị khởi tố vụ án nêu trên, khởi tố bị can đối với ông/bà………) và đề nghị quý các cơ quan tiến hành Đình chỉ Điều tra/Đình chỉ việc truy tố và giải quyết vụ án nêu trên, lý do xin rút như sau:

Chúng tôi đã thống nhất và thỏa thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt hại có liên quan đến vụ án này, Ông/bà……. sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ăn năn, hối cải, khắc phục hậu quả và nhận thức được hành vi vi phạm của mình, mong muốn chuộc lại lỗi lầm và phấn đấu trở thành công dân tốt. Nhận thấy hành vi và nhận thức của ông/bà là thành khẩn, không nhất thiết phải trừng trị trước pháp luật hơn nữa việc gây nguy hại cho tôi là người bị hại cũng không lớn do đó không nhất thiết phải tiến hành điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội này.

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan tiến hành việc đình chỉ điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ án nêu trên.

Tôi làm đơn này trong điều kiện sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không bị bất kỳ sự cưỡng ép, đe dọa nào, việc làm đơn này là đúng với ý trí và nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của đơn này và những điều tôi đã cam kết, trình bày tại đơn này.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn bãi nại

(Ký và ghi rõ họ, tên)

2. Mẫu đơn xin bãi nại giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo

Mẫu đơn xin bãi nại ngoài mục đích bãi bỏ yêu cầu khiếu nại hay tố cáo, còn có mục đích khác là để giả nhẹ hình phạt mà bị cáo phải chịu sau khi thực hiện hành vi trái với pháp luật.

Sau khi cảm thấy bị cáo có thái độ, hành động thể hiện sự ăn năn, hối cải và đã có lời hứa hay hành động khắc phục hậu quả người bị hại có thể tải mẫu đơn dưới đây nhằm giảm nhẹ tội cho bị cáo và cho bị cáo cơ hội sửa sai.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......................, ngày …. tháng … năm 20...

 

ĐƠN XIN BÃI NẠI

 

Kính gửi: - ............................................................................................

Tôi tên là : ...........................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Là ...........................................................................................................

NỘI DUNG VỤ VIỆC

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Nay viết đơn này kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho ....... 

.................................................................................................

.................................................................................................

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

3. Mẫu đơn xin bãi nại dành cho người bị hại

Mẫu đơn xin bãi nại chỉ có thể do người bị hại hoặc người đại diện cho người bị hại viết trong trường hợp người bị hại bị giới hạn khả năng nhận thức hay tư duy. Mẫu đơn xin bãi nại dưới đây dành riêng cho người bị hại viết khi muốn giảm nhẹ án cho bị cáo hay bãi bỏ yêu cầu khiếu nại hay tố cáo.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN BÃI NẠI

(Đối với…. trong vụ án…..)

Kính gửi:

– Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận…, công an tỉnh …

– Viện kiểm sát nhân dân huyện/quận…., tỉnh…..

– Tòa án nhân dân huyện/quận….., tỉnh …

Tôi là … Sinh năm …

Địa chỉ: …..

Tôi là người bị hại trọng vụ án … do ông/bà …… gây ra đang được quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố về tội ……..

Bằng văn bản này tôi xin bãi nại (rút toàn bộ các yêu cầu và đề nghị khởi tố vụ án nêu trên, khởi tố bị can đối với ông/bà…) và đề nghị quý các cơ quan tiến hành Đình chỉ Điều tra/Đình chỉ việc truy tố và giải quyết vụ án nêu trên, lý do xin rút như sau:

Chúng tôi đã thống nhất và thỏa thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt hại có liên quan đến vụ án này, Ông/bà….. sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ăn năn, hối cải, khắc phục hậu quả và nhận thức được hành vi vi phạm của mình, mong muốn chuộc lại lỗi lầm và phấn đấu trở thành công dân tốt. Nhận thấy hành vi và nhận thức của ông/bà là thành khẩn, không nhất thiết phải trừng trị trước pháp luật hơn nữa việc gây nguy hại cho tôi là người bị hại cũng không lớn do đó không nhất thiết phải tiến hành điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội này.

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan tiến hành việc đình chỉ điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ án nêu trên.

Tôi làm đơn này trong điều kiện sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không bị bất kỳ sự cưỡng ép, đe dọa nào, việc làm đơn này là đúng với ý trí và nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của đơn này và những điều tôi đã cam kết, trình bày tại đơn này.Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm: …

…, ngày … tháng … năm 20….

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin bãi nại tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông nhất là ở Việt Nam là một vấn đề thường xuyên xảy ra, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông người điều khiển phương tiện sai phạm lỗi có thể bị khiếu nại hay tố cáo. Nếu có hành động đền bù thiệt hại người và của sau vụ tai nạn hợp lý thì cũng có thể được người bị hại viết đơn bãi nại giảm hình phạt.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ………., ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN BÃI NẠI

Đối với ………….. trong vụ án …… 

 

Kính gửi:

– Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận ............, công an tỉnh …… 

– Viện kiểm sát nhân dân huyện/quận .........................., tỉnh ….................... 

– Tòa án nhân dân huyện/quận …................................ , tỉnh ………............. 

Tôi là: …………………………………………………… Sinh năm …………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………… 

Tôi là người bị hại trọng vụ án ……................ do ông/bà …….................... gây ra đang được quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố về tội ………………………

Bằng văn bản này tôi xin bãi nại (rút toàn bộ các yêu cầu và đề nghị khởi tố vụ án nêu trên, khởi tố bị can đối với ông/bà ………) và đề nghị quý các cơ quan tiến hành Đình chỉ Điều tra/Đình chỉ việc truy tố và giải quyết vụ án nêu trên, lý do xin rút như sau:

Chúng tôi đã thống nhất và thỏa thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt hại có liên quan đến vụ án này, Ông/bà ……………… sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ăn năn, hối cải, khắc phục hậu quả và nhận thức được hành vi vi phạm của mình, mong muốn chuộc lại lỗi lầm và phấn đấu trở thành công dân tốt. Nhận thấy hành vi và nhận thức của ông/bà là thành khẩn, không nhất thiết phải trừng trị trước pháp luật hơn nữa việc gây nguy hại cho tôi là người bị hại cũng không lớn do đó không nhất thiết phải tiến hành điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội này.

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan tiến hành việc đình chỉ điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ án nêu trên.

Tôi làm đơn này trong điều kiện sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không bị bất kỳ sự cưỡng ép, đe dọa nào, việc làm đơn này là đúng với ý trí và nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của đơn này và những điều tôi đã cam kết, trình bày tại đơn này.Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn bãi nại

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn xin bãi nại dành cho người bị hại

Đơn bãi nại cũng giống như các mẫu văn bản hành chính khác, cũng có quy tắc viết nhất định. Mẫu đơn xin bãi nại được bị hại hoặc người đại diện viết theo trình tự như sau:

1. Phần đầu của đơn xin bãi nại

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ: Như mọi văn bản hành chính khác là viết ở chính giữa văn bản, viết in hoa và không được viết sai chính tả;
 • Ngày làm đơn: Bị hại làm đơn bãi nại phải ghi đầy đủ ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tên đơn của đơn xin bãi nại có thể ghi theo nhiều mẫu tên như: Đơn bãi nại, giấy bãi nại, mẫu đơn xin bãi nại của người bị hại, đơn xin bãi nại vụ án hình sự, giấy bãi nại tai nạn giao thông…;
 • Kính gửi: Người làm đơn xin bãi nại phải ghi chính xác cơ quan chức năng nhận đơn, tránh lỗi chính tả. tên cơ quan nhận đơn trong đơn xin bãi nại là: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân của Huyện, Tỉnh nơi tiến hành điều tra và thụ lý vụ án;
 • Người làm đơn có thể là bị hại hay người đại diện phải ghi rõ thông tin về bản thân như: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi ở hiện tại của bản thân;
 • Thông tin của bị cáo cũng viết giống như thông tin của người bị hại;
 • Nêu sơ lược về vụ án đang được Cơ quan chức năng trên điều tra.

>> Xem thêm: Mẫu đơn giải quyết khiếu nại tố cáo.

2. Phần nội dung đơn xin bãi nại dành cho người bị hại

Sau khi hoàn thành các thông tin nếu trên người làm đơn viết về quyết định bãi bỏ yêu cầu truy tố vụ án như sau:

 • Bằng chính văn bản này tôi xin bãi nại tức là rút toàn bộ các yêu cầu và đề nghị khởi tố vụ án nêu trên, khởi tố bị can áp dụng đối với ông/bà………(ghi rõ tên bị cáo)……… và đề nghị quý các cơ quan tiến hành Đình chỉ Điều tra/Đình chỉ việc truy tố và giải quyết vụ án đã được nêu trên, lý do xin rút như sau: Bị hại ghi rõ lý do xin bãi nại đối với vụ án của bản thân;

3. Phần thoả thuận của các bên tham gia trong đơn xin bãi nại

Sau đó người làm đơn bãi nại ghi rõ thỏa thuận của 2 bên về vấn đề đền bù thiệt hại hợp lý về người và của. Khi tiến hành viết đơn xin bãi nại cần lưu ý viết đúng chính tả, trình bày rõ ràng về lý do làm đơn xin bãi nại cũng như lý do chấp nhận ngừng truy tố vụ án.

Cần thể hiện sự tôn trọng đối với người nhận đơn và nhớ lời cảm ơn, ký và ghi rõ họ tên ở cuối đơn.

>> Tải miễn phí: Top 6 mẫu đơn khiếu nại – Mới nhất, chuẩn pháp lý.

Tải đơn xin bãi nại tai nạn giao thông, vụ án hình sự, dân sự

Các trường hợp được dùng mẫu đơn xin bãi nại

Căn cứ tại khoản 1 Điều 155 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, đã được sửa đổi vào năm 2021 quy định các trường hợp được khởi tố vụ án theo yêu cầu bị hại như sau:

Chỉ được phép khởi tố vụ án hình sự về tội phạm đã được quy định tại khoản 1 của các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 156 thuộc về Bộ Luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại khi mà người bị hại bị khiếm khuyết về khả năng nhận thức hay lý trí, người bị hại là người dưới 18 tuổi hay đã chết.

Theo đó, không phải bất kì vụ án dân sự, hình sự hay tai nạn giao thông nào cũng được đình chỉ trường hợp có đơn bãi nại của người có quyền làm đơn, mà pháp luật chỉ quy định những vụ án được áp dụng thuộc các tội sau:

 • Tội cố ý gây thương tích hoặc là gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134);
 • Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong tình trạng trạng thái tinh thần đang bị kích động mạnh (Điều 135);
 • Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại tới sức khỏe của người khác vì lý do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi tiến hành truy đuổi hoặc bắt giữ người phạm tội (Điều 136);
 • Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đối với sức khỏe của người khác (căn cứ tại Điều 138)…

Như vậy, chỉ với những vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện cho người bị hại thì khi làm đơn bãi nại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mới xem xét đình chỉ vụ án. Đồng thời, việc yêu cầu bãi nại của người bị hại phải hoàn toàn tự nguyện, không được phép có bất kỳ dấu hiệu ép buộc hay cưỡng chế nào.

Cac-truong-hop-co-the-su-dung-mau-don-xin-bai-nai

Một số câu hỏi liên quan đến đơn xin bãi nại

1. Nộp đơn bãi nại cho ai?

Khi người bị hại hay người đại diện của người bị hại quyết định làm đơn bãi nại thì đơn xin bãi nại của người bị hại sẽ được nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân của huyện, tỉnh nơi tiến hành điều tra và thụ lý vụ án.

2. Phòng vệ hoảng loạn lỡ gây thương tích thì đơn xin bãi nại có hiệu lực không?

Có.

Căn cứ vào điều 156 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 việc gây thương tích tổn hại đến sức khỏe của người bị hại do vượt quá phòng vệ chính đáng thì đơn xin bãi nại vẫn có hiệu lực nếu tiến hành khắc phục hậu quả kịp thời và được bị hại đồng ý.

>> Tham khảo thêm: Các trường hợp có thể sử dụng mẫu đơn xin bãi nại.

3. Cần lưu ý những gì khi viết đơn xin bãi nại?

Khi tiến hành viết đơn xin bãi nại cần lưu ý viết đúng chính tả, trình bày rõ ràng về lý do làm đơn xin bãi nại cũng như lý do chấp nhận ngừng truy tố vụ án. Cần thể hiện sự tôn trọng đối với người nhận đơn và nhớ lời cảm ơn, ký và ghi rõ họ tên ở cuối đơn.

>> Tham khảo thêm: Hướng dẫn viết đơn xin bãi nại dành cho người bị hại.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?