spot_img
HomeKhiếu nại - Tố cáoCách Làm Đơn Khiếu Nại Nghĩa Vụ Quân Sự - Tải Miễn...

Cách Làm Đơn Khiếu Nại Nghĩa Vụ Quân Sự – Tải Miễn Phí!

Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự là gì? Quy định về mẫu đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự và các thủ tục cần thiết khi làm đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự là gì?

Nghĩa vụ quân sự được biết đến là một nghĩa vụ vẻ vang của công dân Việt Nam khi được phục vụ trong môi trường Quân đội Nhân dân Việt Nam. Công dân Việt Nam khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được bố trí phục vụ tại ngũ hoặc phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội Nhân dân.

Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự là gì?

Khiếu nại nghĩa vụ quân sự là được hiểu là khi cán bộ, công chức, cơ quan, tổ chức thực hiện kiến nghị, đề nghị các cơ quan cấp trên xem xét lại quyết định hành chính, kỷ luật lên một cán bộ, công chức vì cho rằng họ vi phạm theo các quy định trong môi trường quân đội.

Tất nhiên, khi thực hiện khiếu nại nghĩa vụ quân sự người khiếu nại cần có căn cứ, bằng chứng để xác minh tính hợp lệ của quá trình khiếu nại quân sự. 

Mẫu đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự – Tải ngay

Mẫu đơn đề nghị giải quyết khiếu nại quân sự miễn phí tại Maudon.net. 

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN KHIẾU NẠI
(Về giấy gọi nhập ngũ)

 • Căn cứ theo quy định tại Thông tư 148/2018/TTLT- BYT – BQP;
 • Căn cứ theo quy định tại luật Khiếu nại năm 2011;
 • Căn cứ …

Kính gửi: – Ban chỉ huy Quân sự quận/huyện……(nơi gọi người khiếu nại nhập ngũ)

 Phòng Y tế quận/huyện………..……….………….……..;

– Chủ tịch UBND quận/huyện….………….…………….… ;

– Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện………….…….;

Tôi là:……………………………..…………… Sinh ngày:……..…………………….

CMND số: ………………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:…………………...……

Địa chỉ hiện tại:………………………...……………………………………………….

Giải trình nội dung khiếu nại: (Trình bày chi tiết về sự việc)

(Ví dụ: Tôi hiện đang sinh sống tại địa chỉ…………… Ngày ……….vừa qua, tôi có tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại…………………………………………. Kết quả khám sứ khỏe của tôi như sau: ……………………….………………………..

Chiếu theo quy định về phân loại sức khỏe tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TTLT- BYT – BQP Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thì sức khỏe của tôi không đảm bảo để tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, đến ngày… tháng …… năm……. tôi vẫn nhận được giấy gọi nhập ngũ)

Căn cứ vào quy định tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TTLT- BYT – BQP Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũĐiều 17 luật Khiếu nại năm 2011 và thực tế nêu trên, nay tôi làm đơn này khiếu nại về giấy gọi nhập ngũ của tôi do ông/bà……………………………… ký vào ngày….. tháng ….. năm ………

Kính mong các Quý cơ quan nhanh chóng tiến hành thẩm tra, xác minh và giải quyết kịp thời theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mục đích làm đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự 

Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự với mục đích chính thể hiện sự không đồng ý hoặc kiến nghị thay đổi các quyết định trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân Việt Nam. Người làm đơn có đủ bằng chứng, căn cứ chứng minh các quyết định được thành lập trong nghĩa vụ quân sự là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp cá nhân. 

Một số vấn đề tiêu biểu liên quan đến khiếu nại nghĩa vụ quân sự là: 

 • Lệnh gọi nhập ngũ;
 • Quyết định hoãn nhập ngũ;
 • Kết quả khám sức khỏe người tham gia nhập ngũ.

Thành lập đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự được xem là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền bắt đầu quá trình điều tra, giải quyết khiếu nại một cách hợp pháp nhất theo quy định của pháp luật. 

>> Tham khảo: Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (có lý do chính đáng).

Nộp đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự ở đâu?

Khi cá nhân liên quan đến các vấn đề xoay quanh nghĩa vụ quân sự nhận thấy có sự bất thường trong lệnh gọi nghĩa vụ quân sự, lệnh hoãn nghĩa vụ quân sự hay kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ… thì trực tiếp tiến hành chuẩn bị các thủ tục để làm đơn khiếu nại. 

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thủ tục cần thiết liên quan người làm đơn khiếu nại nghĩa cụ tiến hành nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải quyết khiếu nại với cơ quan quân sự ban hành lệnh nhập ngũ. 

Theo đó, ở cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện là người chịu trách nhiệm về danh sách lính nhập ngũ, người làm đơn có thể đến và liên hệ nộp trực tiếp khiếu nại yêu cầu giải quyết. 

Thời hạn giải quyết đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự 

Theo quy định liên quan đến nghĩa vụ quân sự, cụ thể là khiếu nại nghĩa vụ, hình thức và thời gian giải quyết khiếu nại nghĩa vụ quân sự được quy định như sau: 

Về hình thức:

Người khiếu nại chuẩn bị văn bản dưới hình thức đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự.

Về thời gian:

 • Thời gian nộp đơn: Ngay sau khi người làm đơn hoàn tất thủ tục, chuẩn bị đủ căn cứ chứng minh vấn đề liên quan đến nghĩa vụ quân sự của cá nhân là không đúng;
 • Thời hạn khiếu nại: Theo quy định, thời hạn giải quyết khiếu nại nghĩa vụ quân sự không quá 90 ngày, kể từ ngày nhận được lệnh quân sự;
 • Thời hạn giải quyết khiếu nại: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cần hoàn tất giải quyết đơn. 

Tiếp nhận kết quả khiếu nại: 

Trường hợp khi nhận kết quả khiếu nại được trả về từ cơ quan thẩm quyền có quyền hạn giải quyết nhưng người khiếu nại vẫn không chấp nhận kết quả thì trực tiếp nộp đơn khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng – cấp trên của người giải quyết khiếu nại lần đầu. 

Trường hợp khi tiếp nhận kết quả khiếu nại từ lần khiếu nại thứ hai nhưng người khiếu nại vẫn không chấp nhận kết quả thì trực tiếp khởi kiện vụ án liên quan đến nghĩa vụ quân sự tại Tòa án theo quy định của pháp luật. 

Hướng dẫn cách làm đơn khiếu nại quân sự

Sau đây là một vài hướng dẫn cơ bản từ Maudon.net đến người làm đơn khiếu nại quân sự. 

Phần thông tin cơ quan tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………….

Thông thường tại phần này bạn sẽ phải điền chính xác đơn vị, cơ quan, tổ chức, chức vụ người tiếp nhận trực tiếp đơn khiếu nại. 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện) …

Phần thông tin người làm đơn 

Hãy đảm bảo điền đúng và đầy đủ các thông tin cơ bản khi viết đơn:

 • Họ và tên:…;
 • Ngày tháng năm sinh:…;
 • Địa chỉ hiện tại:…;
 • Căn cước công dân số … cấp tại … ngày …. tháng … năm.

Phần giải trình vấn đề khiếu nại

Ở phần này, người làm đơn tiến hành trình bày cụ thể vấn đề liên quan đến khiếu nại nghĩa vụ quân sự cần được giải quyết. 

 • Ngày/tháng/năm…………….tôi có nhận được lệnh kêu gọi nhập ngũ năm………và tiến hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại…………………Tuy nhiên, kết quả khám sức khỏe của tôi cho thấy sức khỏe không đảm bảo để tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định. 

Tôi viết đơn này, xin đề nghị cơ quan (điền cơ quan nơi bạn đến xác nhận) xác nhận về vấn đề sức khỏe và kết quả kêu gọi nghĩa vụ quân sự của tôi là không đúng. 

Kính mong cơ quan nhanh chóng tiến hành xác minh tính chính xác của vấn đề và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tôi.

Phần kết đơn 

Tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng với sự thật, nếu có sai trái, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Theo đó, đơn cần có chữ ký xác minh chính chủ từ người làm đơn ngay bên dưới phần kết đơn. Chữ ký này như một lời cam kết và khẳng định bản thân người làm đơn có đủ căn cứ để xác minh các vấn đề nêu trong đơn là sự thật. 

Lưu ý khi làm đơn khiếu nại quân sự

 • Ghi rõ họ và tên đầy đủ, chính xác đúng với căn cước công dân;
 • Ghi rõ địa chỉ liên lạc, địa chỉ nơi ở hiện tại;
 • Giải trình đúng, chính xác vấn đề và trình bày căn cứ chứng minh các vấn đề theo quyết định nghĩa vụ quân sự là không chính xác theo quy định pháp luật;
 • Đảm bảo đính kèm văn bản làm căn cứ chứng minh: Giấy khám sức khỏe. 

Các câu hỏi liên quan đến đơn khiếu nại quân sự

1. Đơn khiếu nại quân sự là đơn gì?

Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự với mục đích chính thể hiện sự không đồng ý hoặc kiến nghị thay đổi các quyết định trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân Việt Nam. Người làm đơn có đủ bằng chứng, căn cứ chứng minh các quyết định được thành lập trong nghĩa vụ quân sự là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp cá nhân. 

2. Nộp đơn khiếu nại quân sự đến cơ quan nào?

Theo đó, ở cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện là người chịu trách nhiệm về danh sách lính nhập ngũ, người làm đơn có thể đến và liên hệ nộp trực tiếp khiếu nại yêu cầu giải quyết. 

3. Thời hạn xử lý đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự

 • Thời gian nộp đơn: Ngay sau khi người làm đơn hoàn tất thủ tục, chuẩn bị đủ căn cứ chứng minh vấn đề liên quan đến nghĩa vụ quân sự của cá nhân là không đúng;
 • Thời hạn khiếu nại: Theo quy định, thời hạn giải quyết khiếu nại nghĩa vụ quân sự không quá 90 ngày, kể từ ngày nhận được lệnh quân sự;
 • Thời hạn giải quyết khiếu nại: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cần hoàn tất giải quyết đơn. 

4. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với kết quả khiếu nại phải làm gì?

Trường hợp khi tiếp nhận kết quả khiếu nại từ lần khiếu nại thứ hai nhưng người khiếu nại vẫn không chấp nhận kết quả thì trực tiếp khởi kiện vụ án liên quan đến nghĩa vụ quân sự tại Tòa án theo quy định của pháp luật. 

5. Nên tham khảo mẫu đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự ở đâu?

Bạn đọc có thể mẫu đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự miễn phí tại:

>> Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự (mới nhất).

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về đơn khiếu nại quân sự và một số thông tin liên quan khác. Mọi thắc mắc về các mẫu đơn bạn có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất. 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.