spot_img
HomeViệc làm - Nhân sựMẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức...

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.

Khái niệm về mẫu đơn xin về hưu trước tuổi là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu là văn bản quan trọng được lập ra để yêu cầu được nghỉ hưu trước thời điểm quy định bởi pháp luật. Theo quy định tại Điều 169 trong Bộ luật lao động 2019, người lao động có thể được hưởng lương hưu khi đạt đủ tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường đã được điều chỉnh. Đối với nam giới là 65 tuổi, tuổi nghỉ hưu là 62 tuổi.

Tuy nhiên, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của nam giới là 60 tuổi 3 tháng và của nữ giới là 55 tuổi 4 tháng trong điều kiện lao động bình thường. Mỗi năm sau đó, tuổi nghỉ hưu tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ.

Việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nhằm phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu dân số và nhu cầu của nền kinh tế. Đồng thời, việc lập đơn xin nghỉ hưu trước tuổi sẽ cần phải tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật để đảm bảo tính hợp lệ và thành công của yêu cầu.

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

ĐƠN XIN NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

Kính gửi: ….

Tên tôi là: ….

Giới tính (Nam/Nữ): …

Sinh ngày…tháng…năm…

Nơi sinh: ….

Số sổ BHXH: ….

Chức vụ, chức danh, nghề nghiệp: ….

Đơn vị công tác: …

Tổng số thời gian đóng Bảo hiểm xã hội:… năm… tháng…

Vì lý do sức khỏe (ví dụ mắc bệnh, tai nạn hay bị suy giảm sức khỏe,…..)/lý do cá nhân/việc gia đình nên tôi không thể tiếp tục công tác tại cơ quan………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu Bộ Luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị định 143/2020/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP, Nghị định 29/2023/NĐ-CP, Nghị định 135/2020/NĐ-CP và Công văn 4126/BNV-TCBC 2021. Tôi nhận thấy bản thân đủ điều kiện theo Khoản 2, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP nên tôi viết đơn này kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho tôi được nghỉ hưu trước tuổi bắt đầu từ ngày……tháng…năm…

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nguyện vọng của mình. Kính mong quý cấp trên quan tâm xem xét và giải quyết đơn xin của tôi.

                                                                           ….ngày……..tháng……...năm…...

                                                                                  Người làm đơn

                                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Đối tượng được hưởng chế độ lương hưu

Đối với người lao động đã làm việc theo hợp đồng lao động

 • Là những người làm việc theo các hợp đồng lao động có xác định thời hạn và không xác định thời hạn;
 • Là các cán bộ, công – viên chức; công an, công nhân quốc phòng, những người công tác trong các tổ chức cơ yếu;
 • Những người đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng đúng và hợp lý với quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước theo hợp đồng; những người quản lý doanh nghiệp, công ty, các quản lý có vai trò điều hành hợp tác có được hưởng tiền lương; 
 • Những người lao động ở xã, phường, thị trấn, người lao động là các công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và có giấy phép lao động hoặc sở hữu chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề được cấp phép bởi các cơ quan Việt Nam có thẩm quyền khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong những trường hợp sau:
  • Tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường đã được điều chỉnh theo lộ trình đối với nam vào năm 2029 phải đủ 62 tuổi và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035. Bắt đầu từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam bình thường là 60 tuổi 3 tháng, đối với lao động nữ bình thường sẽ là đủ 55 tuổi 4 tháng; sau đó, mỗi năm tăng thêm 3 tháng với người lao động là nam, đối với người lao động là nữ sẽ tăng thêm 4 tháng;
  • Đối với những người lao động bị suy giảm khả năng lao động và có đủ 15 năm làm nghề, làm các công việc độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc hoặc đặc biệt nặng nhọc theo quy định của Bộ Lao động và Thương binh xã hội;
  • Những người làm việc tại vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có đủ 15 năm làm việc hoặc những người làm việc tại nơi có phụ cấp hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021 thì có thể được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn không quá 5 tuổi so với độ tuổi về hưu như quy định;
  • Những người lao động có đủ 15 năm làm việc khai thác than trong các hầm, lò sẽ có thể nghỉ hưu khi có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu đã được quy định;
  • Những người bị nhiễm HIV do gặp tai nạn nghề nghiệp, gặp rủi ro khi thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đối với các lao động là quân nhân, sĩ quan chuyên nghiệp:

 • Các lao động là sĩ quan, quân nhân, người làm trong quân đội nhân dân; các sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân; những người làm công tác cơ yếu và được hưởng lương như quân nhân; các hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an nhân dân phục vụ có thời hạn, các học viên quân đội, công an đang theo học được hưởng sinh hoạt phí nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu khi thuộc một trong những trường hợp sau đây:
  • Có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu quy định tối đa 5 tuổi, trừ các trường hợp người lao động là Luật sĩ quan thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, CAND, Luật cơ yếu, Luật quân nhân chuyên nghiệp…;
  • Đối với những người lao động bị suy giảm khả năng lao động và có đủ 15 năm làm nghề, làm các công việc độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc hoặc đặc biệt nặng nhọc theo quy định của Bộ Lao động và Thương binh xã hội; những người làm việc tại vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có đủ 15 năm làm việc hoặc những người làm việc tại nơi có phụ cấp hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021 thì có thể được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn không quá 5 tuổi so với độ tuổi về hưu như quy định;
  • Những người bị nhiễm HIV do gặp tai nạn nghề nghiệp, gặp rủi ro khi thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.

Đối với các lao động là cán bộ nữ:

 • Các lao động là nữ cán bộ, công chức tại xã hoặc những người đã hoạt động ở xã, phường, thị trấn đã tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì sẽ được hưởng lương hưu.

Mức hưởng lương hưu khi người lao động nghỉ hưu trước tuổi

Kể từ ngày 1/1/2018, người lao động đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ được hưởng mức lương hưu hàng tháng bằng 45% so với mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng và tương ứng với số năm đã đóng bảo hiểm xã hội như sau:

 • Đối với các lao động nam đã nghỉ hưu vào 2018 sẽ hưởng lương tương ứng là 16 năm, vào 2019 sẽ là 17 năm, vào 2020 là 18 năm, vào 2021 là 19 năm và từ 2022 trở đi là 20 năm tương ứng;
 • Đối với các lao động nư nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó, mỗi năm sẽ được tính thêm 2% cho đến mức tối đa là 75%. Tuy nhiên, đối với các lao động nghỉ hưu trước tuổi do các lý do suy giảm khả năng lao động thì mỗi năm nghỉ hưu sau đó sẽ phải giảm 2% theo quy định.

Đối với các trường hợp có thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì sẽ không phải giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, đối với thời gian lẻ từ 6 tháng trở lên thì sẽ phải tính mức giảm là 1%.

Điều kiện để người lao động có thể được nghỉ hưu trước tuổi trong điều kiện bình thường 

Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP đã quy định về việc nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu của lao động bình thường, cụ thể như sau:

Người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn nhưng không được quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của những người lao động làm việc trong điều kiện bình thường nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và phải thuộc một trong những trường hợp dưới đây:

 • Người lao động có đủ 15 năm làm nghề trở lên, làm các công việc độc hại, nặng nhọc hoặc đặc biệt nặng nhọc theo quy định;
 • Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm việc tại các vùng điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc tại các nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021;
 • Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Hồ sơ hưởng lương hưu đối với lao động nghỉ hưu trước tuổi

Căn cứ theo điểm 1.2 khoản 1 Điều 6 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, người nghỉ hưu trước tuổi chuẩn bị hồ sơ hưởng lương hưu bao gồm:

 • Sổ Bảo hiểm xã hội của người nghỉ hưu trước tuổi;
 • Giấy Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của người lao động hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động do Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm các bệnh HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm mà người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động, người lao động phải nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong 20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành giải quyết và tổ chức chi trả lương hưu cho người lao động.

Câu hỏi về đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

1. Hồ sơ hưởng lương hưu của người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi bao gồm những gì?

Căn cứ theo điểm 1.2 khoản 1 Điều 6 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, người nghỉ hưu trước tuổi chuẩn bị hồ sơ hưởng lương hưu bao gồm:

 • Sổ Bảo hiểm xã hội của người nghỉ hưu trước tuổi;
 • Giấy quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của người lao động hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm các bệnh HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp.

2. Mẫu đơn xin về hưu trước tuổi là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu là văn bản quan trọng được lập ra để yêu cầu được nghỉ hưu trước thời điểm quy định bởi pháp luật.

Theo quy định tại Điều 169 trong Bộ luật lao động 2019, người lao động có thể được hưởng lương hưu khi đạt đủ tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

3. Để người lao động có thể được nghỉ hưu trước tuổi trong điều kiện bình thường thì sẽ cần những điều kiện gì?

Người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn nhưng không được quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của những người lao động làm việc trong điều kiện bình thường nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và phải thuộc một trong những trường hợp dưới đây:

 • Người lao động có đủ 15 năm làm nghề trở lên, làm các công việc độc hại, nặng nhọc hoặc đặc biệt nặng nhọc theo quy định.
 • Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm việc tại các vùng điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc tại các nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.
 • Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
spot_img

Tham khảo thêm ?