spot_img
HomeViệc làm - Nhân sựMẫu đơn xin nghỉ không lương dài hạn, 1 năm, 1 tháng...

Mẫu đơn xin nghỉ không lương dài hạn, 1 năm, 1 tháng – TẢI

Tải đơn xin nghỉ việc không lương, xin nghỉ không lương 1 năm, xin nghỉ không lương 1 tháng… Quy định về nghỉ việc không hưởng lương, có đóng BHXH không?

Mẫu đơn xin thôi việc, nghỉ việc không lương là gì?

  • Đơn xin thôi việc là một loại văn bản hành chính do người lao động viết để bày tỏ mong muốn chấm dứt quan hệ lao động với công ty, tổ chức tại nơi đang làm việc;
  • Đơn xin nghỉ việc không lương là mẫu đơn dùng để người lao động xin nghỉ việc tạm thời và không hưởng lương vì lý do được pháp luật quy định hoặc có thoả thuận trong hợp đồng làm việc với công ty hoặc thỏa thuận với công ty, sau đó vẫn quay lại làm việc.

Bạn đọc có thể tham khảo mẫu đơn xin nghỉ việc thông thường và tìm hiểu thêm một số quy định cần biết liên quan đến nghỉ việc tại bài viết sau đây của Maudon.net:

  • Tải đơn xin nghỉ việc miễn phí;
  • Quy định cần biết về nghỉ việc;
  • Có cần đóng BHXH khi nghỉ việc không lương?

>> Xem thêm: Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ việc.

Mẫu đơn xin nghỉ không lương dài hạn, 1 năm, 1 tháng - TẢI

Tải ngay file word mẫu đơn xin nghỉ việc không lương

Hiện nay, người lao động thường sử dụng mẫu đơn xin nghỉ việc không lương bản word vì sự tiện lợi của nó. Tại Maudon.net, bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp mẫu đơn xin nghỉ việc trên trang hoặc tải về file word để chỉnh sửa một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Dưới đây là một số đơn xin nghỉ việc không lương dành bạn đọc tham khảo và tải về miễn phí.

1. Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương chung

Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương chung là mẫu đơn dùng để người lao động xin nghỉ việc không lương theo quy định pháp luật buộc người sử dụng lao động phải cho phép nghỉ không lương, nếu không sẽ bị phạt theo pháp luật quy định.

Cụ thể hơn tại: Quy định nghỉ việc không hưởng lương cho người lao động.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***-------

 

ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG LƯƠNG

 

Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty………………………….

- Trưởng phòng Nhân sự

- Trưởng……………....………………………….

 

Tôi tên là: …………………………………………………………………….......

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………….........

Đơn vị công tác:………………………………………………………………......

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….......

Số điện thoại liên hệ khi cần: …………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này xin Ban Giám đốc công ty, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng……………. cho tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày …. tháng …. năm…. đến ngày …. tháng …. năm…..

Lý do xin nghỉ:…………………………...........................................................

……………………………………………………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc cho ………………….. trong suốt thời gian tạm nghỉ.

Các công việc được bàn giao:…………………………………………….......

……………………………………………………………………………………

Tôi cam kết sẽ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ nêu trên, nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                ………, ngày  …… tháng …… năm

Giám Đốc

(Duyệt)

Trưởng phòng Nhân sự

(Xác nhận)

Người quản lý 

(Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

2. Mẫu đơn xin nghỉ không lương 1 tháng 

➤ Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương 1 tháng là mẫu đơn dùng để người lao động vì lý do cá nhân mà muốn xin được nghỉ việc không lương 1 tháng.

➤ Nghỉ việc không lương 1 tháng là thỏa thuận giữa phía người lao động và phía công ty. Hiện tại chưa có quy định về pháp luật bắt buộc bên công ty phải cho phép nhân viên của họ nghỉ việc không lương 1 tháng trừ khi có nêu trong hợp đồng lao động.

Do đó, người lao động cần phải thỏa thuận với công ty để được nghỉ việc không lương 1 tháng.

>> Tải ngay: Biên bản thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***-------

 

ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG LƯƠNG 1 THÁNG

 

Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty………………………….

- Trưởng phòng Nhân sự

- Trưởng……………....………………………….

 

Tôi tên là: …………………………………………………………………….......

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………….........

Đơn vị công tác:………………………………………………………………......

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….......

Số điện thoại liên hệ khi cần: …………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này xin Ban Giám đốc công ty, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng……………. cho tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày …. tháng …. năm…. đến ngày …. tháng …. năm…..

Lý do xin nghỉ:…………………………...........................................................

……………………………………………………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc cho ………………….. trong suốt thời gian tạm nghỉ.

Các công việc được bàn giao:…………………………………………….......

……………………………………………………………………………………

Tôi cam kết sẽ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ nêu trên, nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                ………, ngày  …… tháng …… năm

Giám Đốc

(Duyệt)

Trưởng phòng Nhân sự

(Xác nhận)

Người quản lý 

(Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

3. Mẫu đơn xin nghỉ không lương 1 năm

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***-------

ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG LƯƠNG 1 NĂM

 

Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty………………………….

- Trưởng phòng Nhân sự

- Trưởng……………....………………………….

 

Tôi tên là: …………………………………………………………………….......

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………….........

Đơn vị công tác:………………………………………………………………......

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….......

Số điện thoại liên hệ khi cần: …………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này xin Ban Giám đốc công ty, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng……………. cho tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày …. tháng …. năm…. đến ngày …. tháng …. năm…..

Lý do xin nghỉ:…………………………...........................................................

……………………………………………………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc cho ………………….. trong suốt thời gian tạm nghỉ.

Các công việc được bàn giao:…………………………………………….......

……………………………………………………………………………………

Tôi cam kết sẽ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ nêu trên, nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                ………, ngày  …… tháng …… năm

Giám Đốc

(Duyệt)

Trưởng phòng Nhân sự

(Xác nhận)

Người quản lý 

(Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Quy định về nghỉ việc không hưởng lương 

1. Khi nào thì người lao động được nghỉ việc không lương?

➤ Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, Điều 115 về nghỉ việc riêng, không hưởng lương thì người lao động có quyền được nghỉ không lương 1 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi:

  • Bà nội, ông nội, bà ngoại, ông ngoại, anh, chị, em ruột mất;
  • Có lễ kết hôn của mẹ hoặc cha;
  • Có lễ kết hôn của anh, chị, em ruột.

➤ Ngoài ra, về phía nhân viên có thể thỏa thuận với bên công ty hay doanh nghiệp để nghỉ không hưởng lương với những lý do khác.

➤ Điều này đồng nghĩa với việc, nhân viên trong công ty sẽ không bị giới hạn số ngày nghỉ không hưởng lương trong năm, miễn là có thỏa thuận với  công ty và được công ty chấp thuận.

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin nghỉ phép.

Mẫu đơn xin nghỉ không lương dài hạn, 1 năm, 1 tháng - TẢI

2. Công ty có được từ chối cho người lao động xin nghỉ không lương?

➤ Như đã phân tích tại mục 1 doanh nghiệp buộc phải cho người lao động nghỉ không lương khi người thân của nhân viên chết hoặc kết hôn, phía công typhải có trách nhiệm tạo điều kiện cho nhân viên nghỉ việc không hưởng lương theo đúng quy định mà không được từ chối.

Tuy nhiên, nhân viên chỉ được nghỉ duy nhất 1 ngày. Nếu muốn nghỉ thêm hoặc nghỉ không lương vì lý do khác thì người lao động phải thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ.

➤ Thời gian nhân viên xin nghỉ việc không lương trong trường hợp đã thỏa thuận trước không bị pháp luật giới hạn, nhưng phải có sự đồng thuận giữa cả hai bên người lao động và người sử dụng lao động. Công ty có quyền từ chối thỏa thuận nghỉ không lương của nhân viên mà không bị coi là vi phạm pháp luật.

Lưu ý:

Nếu công ty không cho nhân viên được nghỉ việc không lương với những trường hợp được phép nghỉ nêu trên, phía công ty có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 12 năm 2022 của Chính phủ với:

  • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân;
  • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức.

Nghỉ việc không lương có cần đóng tiền BHXH không?

➤ Theo quy định tại khoản 3 Điều 85 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Người lao động không làm việc (nghỉ việc) quá 14 ngày làm việc trong tháng và không được trả lương thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính vào phúc lợi bảo hiểm xã hội ngoại trừ thời gian nghỉ thai sản.

➤ Đồng thời, trong khoản 4 Điều 42 của Quyết định 595 Bảo hiểm xã hội nêu rõ: 

Người lao động không làm việc (nghỉ việc) quá 14 ngày làm việc trong tháng và không được trả lương thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

➤ Do đó, nếu bạn nghỉ việc không lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì bạn không phải đóng bảo hiểm xã hội cho tháng đó. Ngược lại, nếu tổng thời gian nghỉ không hưởng lương trong tháng của bạn dưới 14 ngày làm việc thì bạn vẫn phải tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Mẫu đơn xin nghỉ không lương dài hạn, 1 năm, 1 tháng - TẢI

Các câu hỏi liên quan đến đơn xin thôi việc không hưởng lương

1. Tải mẫu đơn xin thôi việc ở đâu?

 ể tải miễn phí mẫu đơn xin thôi việc chuẩn, chi tiết và mới nhất một cách nhanh chóng, bạn đọc có thể truy cập vào đường dẫn bên dưới hoặc vào trang web của chúng tôi để tìm.

>> Tham khảo và tải miễn phí: Cách viết đơn xin nghỉ việc đơn giản.

2. Thời gian nghỉ không lương của nhân viên có được tính phép năm không?

➤ Theo quy định của pháp luật tại khoản 4 Điều 65 Nghị định 145 năm 2020 của Chính phủ có quy định về thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động (phía công ty\/doanh nghiệp) đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm.

➤ Theo quy định trên thì thời gian nghỉ việc không lương của nhân viên nếu có sự đồng ý của công ty thì thời gian này vẫn được tính là thời gian làm việc để tính số ngày phép năm cho nhân viên. Tuy nhiên, thời gian cộng dồn sẽ không quá 01 tháng trong một năm.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?