spot_img
HomeViệc làm - Nhân sựTải mẫu đơn xin nghỉ phép công ty, giáo viên, cán bộ...

Tải mẫu đơn xin nghỉ phép công ty, giáo viên, cán bộ công chức

Tải mẫu đơn xin nghỉ phép năm, đơn xin phép nghỉ ốm, mẫu đơn xin nghỉ phép không lương, đơn nghỉ phép thai sản… và hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ phép

Đơn xin nghỉ phép là gì?

Đơn xin nghỉ phép là mẫu văn bản được người lao động gửi tới chủ lao động (công ty, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp…) để bày tỏ mong muốn được nghỉ làm tạm thời, trong thời hạn cho phép theo quy định của công ty và tuân thủ Bộ Luật lao động.

1 năm người lao động được nghỉ phép bao nhiêu ngày?

Theo Điều 113 của Luật Lao động quy định người lao động (NLĐ) làm việc đủ 12 tháng sẽ có số ngày nghỉ hằng năm như sau:

 • 12 ngày: đối với công việc bình thường;
 • 14 ngày: đối với những trường hợp đặc biệt như người chưa thành niên, người khuyết tật, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 • 16 ngày: đối với công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 • Người làm việc chưa đủ 12 tháng được nghỉ hằng năm tương ứng với thời gian làm việc.

Lưu ý đặc biệt:

 • Trong trường hợp thôi việc hoặc mất việc, người sử dụng lao động phải thanh toán tiền lương cho ngày nghỉ chưa sử dụng;
 • Lịch nghỉ được quy định sau khi tham khảo ý kiến người lao động, có thể thỏa thuận nghỉ nhiều lần hoặc gộp nghỉ tối đa 3 năm một lần;
 • Khi nghỉ hằng năm trước kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định;
 • Khi nghỉ hằng năm và đi xa, nếu thời gian đi đường trên 2 ngày thì tính thêm vào số ngày nghỉ, nhưng chỉ tính 1 lần/năm.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Đơn xin nghỉ Tết sớm.

Tải top những mẫu đơn xin nghỉ phép thông dụng, mới nhất

1. Mẫu đơn xin nghỉ phép đơn giản

Xin nghỉ phép năm là quyền lợi cơ bản của người lao động trong năm làm việc, đơn nghỉ phép năm được áp dụng tại mọi nơi làm việc. Thường là 12 ngày phép có lương, nhưng số ngày này có thể thay đổi tùy theo quy định và tính chất công việc. Người làm việc chưa đủ 1 năm cũng có quyền hưởng phép, tính theo tỷ lệ 1 ngày phép cho mỗi tháng làm việc.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 

- Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động 2019;

- Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP);

- Căn cứ quy định của Công ty…………………………………

 

Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty................................

- ....................................................

Tôi tên là:…………………… Chức vụ:...…… 

Điện thoại liên hệ: .................................................................................................

Hiện đang làm việc tại: …........................... của Công ty……………………………….

Tôi làm đơn này để xin phép Công ty cho tôi được nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 từ ngày …/…/2023 đến hết ngày…/…/2023 (tương ứng ... ngày phép hằng năm).

Lý do nghỉ phép:

Trong thời gian nghỉ, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho ông (bà)……………………………….. hiện đang làm việc tại:………………………….của Công ty ................................................................

Ông (bà)  ......................... sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định của Công ty.

Tôi xin cam đoan sẽ cập nhật đầy đủ tình hình công việc trong thời gian nghỉ phép và cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Rất mong Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

BAN GIÁM ĐỐC

(ký và ghi rõ họ tên)

………………

…, ngày…tháng…năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

………………

2. Mẫu đơn xin nghỉ phép công ty

Mẫu đơn xin nghỉ phép thông thường là một loại văn bản được sử dụng để yêu cầu thời gian nghỉ phép. Đây là cách để NLĐ xin nghỉ phép chính thức thông báo về ý định nghỉ một khoảng thời gian cụ thể và có đủ lý do chính đáng cho sự vắng mặt của mình.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: ……………………………………………………………………….. 

Tôi tên là: ……………………………………………………   Nam/ Nữ: …………

Ngày/Tháng/Năm sinh:………………………………    Tại: ……………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc:…………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép …………… cho tôi được nghỉ phép từ ngày…/…/…. đến ngày …/…./…..

Lý do xin nghỉ: ………………………………………………………………………. 

Trong thời gian xin nghỉ, tôi xin bàn giao công việc lại cho…………………….... 

Tại phòng ……………………………………………..

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và cam kết trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Kính mong ……………………  giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

….., ngày….tháng….năm 20…..

          Người làm đơn         

(Ký, họ tên)           

 

3. Mẫu đơn xin nghỉ phép của công nhân

Công nhân làm việc tại công trường hay bất kì công ty nào cũng cần được nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc chính vì thế mẫu đơn xin nghỉ phép của công nhân giúp cho công nhân bày tỏ mong muốn được nghỉ phép.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 

- Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động 2019;

- Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP);

- Căn cứ quy định của Công ty…………………………………

 

Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty................................

- ....................................................

Tôi tên là:…………………… Sinh ngày:.../…/… 

Điện thoại liên hệ: .................................................................................................

Hiện đang làm việc tại: …........................... của Công ty……………………………….

Tôi làm đơn này để xin phép Công ty cho tôi được nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 từ ngày …/…/2023 đến hết ngày…/…/2023 (tương ứng ... ngày phép hằng năm).

Lý do nghỉ phép:

Trong thời gian nghỉ, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho ông (bà)……………………………….. hiện đang làm việc tại:………………………….của Công ty................................................................

Ông (bà) ......................... sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định của Công ty.

Tôi xin cam đoan sẽ cập nhật đầy đủ tình hình công việc trong thời gian nghỉ phép và cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Rất mong Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

BAN GIÁM ĐỐC

(ký và ghi rõ họ tên)

………………

…, ngày…tháng…năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

………………

4. Mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên là văn bản mà các thầy, cô giáo viết nhằm mục đích được xin nghỉ phép phục vụ cho nhu cầu cá nhân, gia đình… 

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Tôi tên: ....................................................................................................................

Là: ...........................................................................................................................

Thuộc tổ: ..................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường .................................... cho tôi được nghỉ phép ..... ngày (từ ngày ..../..../.... đến ngày ..../.../....)

Lý do: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Công việc tôi đã bàn giao cho Ông (Bà): ................................................................

Là: ...........................................................................................................................

Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường .......................................

Trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của Tổ trưởng tổ: ......... Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)       (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Hiệu trưởng
.......................................
Ngày...tháng...năm....

5. Mẫu đơn xin nghỉ phép không lương

Mẫu đơn xin nghỉ phép không lương là văn bản mà người lao động viết để xin nghỉ phép và không nhận lương. Theo Điều 115 Bộ Luật lao động 2019, nghỉ không hưởng lương áp dụng trong những trường hợp như kết hôn, ma chay, bận việc đột xuất…

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

 

Kính gửi: - Ban Giám Đốc Công Ty …………………………………………

- Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

- Trưởng bộ phận ………………………………………………….

 

Tôi tên là: …………………………………………………………… Nam/ Nữ: …………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: …………………………………………… Tại: ……………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, Trưởng phòng HC – NS, Trưởng bộ phận ………………………………… cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ  ngày……………đến ngày ………….….

Lý do nghỉ phép: …………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết trở lại công tác sau khi hết thời gian xin nghỉ phép, nếu không tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                ……, ngày…..tháng…..năm

Giám Đốc                         Phòng HC – NS                             Trưởng bộ phận Người làm đơn

6. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là một loại văn bản được phụ nữ trong thời kỳ mang thai sử dụng để thông báo về ý định nghỉ thai sản và yêu cầu được hưởng các quyền lợi liên quan đến thai sản như nghỉ phép thai sản và trợ cấp thai sản.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------- 

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:………………………………….......................................

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..

Chức vụ………………………………………………………………………………………….. 

Vị trí công tác:…………………………………….............

Số CMTND:................................. Ngày cấp................................ Nơi cấp...................................

Địa chỉ hiện tại:..........................................................................................................................

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……..………hiện đang công tác tại…...................

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

, ngày.....tháng.....năm......

Người làm đơn

 

7. Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức

Cán bộ công viên chức làm việc cho Nhà nước tuy nhiên cũng cần được nghỉ phép vì lý do cá nhân nào đó hay phải lo toan việc gia đình… Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho cán bộ công viên chức dưới dây được các cán bộ công viên chức sử dụng nhằm gửi tới cấp trên phê duyệt nghỉ phép.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: ………………………………………………………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………   Nam/ Nữ: …………

Ngày/Tháng/Năm sinh:………………………………    Tại: ……………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc:…………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép …………… cho tôi được nghỉ phép từ ngày…/…/…. đến ngày …/…./…..

Lý do xin nghỉ: ……………………………………………………………………….

Trong thời gian xin nghỉ, tôi xin bàn giao công việc lại cho……………………....

Tại phòng ……………………………………………..

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và cam kết trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Kính mong …………………… giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

….., ngày….tháng….năm

                   Người làm đơn     

                      (Ký, họ tên)        

Hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ phép đúng quy định

Để đơn xin nghỉ phép được cho là nghỉ có phép, bạn cần trình bày theo đúng quy định của người sử dụng lao động và đầy đủ nội dung. Cụ thể:

1. Mở đầu có quốc hiệu và tiêu ngữ

Phần mở đầu của đơn xin nghỉ phép gồm các nội dung quan trọng:

Quốc hiệu và tiêu ngữ:

 • Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Tên bộ phận nhận đơn;

Tên đơn: ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP;

Người nhận đơn xin phép: Đơn xin nghỉ phép sẽ gửi đến bộ phận quản lý nhân sự hoặc người quản lý trực tiếp của bạn trong công ty nên bạn cần sử dụng từ ngữ trang trọng, tôn kính.

Ví dụ: 

Kính gửi: 

– Ban Giám đốc công ty… 

– Trưởng phòng nhân sự…

2. Nội dung chính của đơn xin nghỉ phép

Phần nội dung chính của đơn xin nghỉ phép hàng năm cần có:

 • Thông tin của công nhân/nhân viên viết đơn xin nghỉ phép;
 • Lý do viết đơn xin nghỉ phép;
 • Mục đích của đơn xin phép;
 • Cam kết và lời cảm ơn của người viết đơn;
 • Chữ ký của công nhân/nhân viên và trưởng bộ phận.

Lưu ý: 

Người lao động cần thêm thông tin về ngày tháng năm sinh và mã số nhân viên để tránh gây nhầm lẫn giữa các nhân viên có cùng họ và tên.

3. Ngôn từ lịch sự, chỉnh chu và đúng chừng mực

Dù xin nghỉ phép với bất kỳ lý do gì thì bạn vẫn nên sử dụng ngôn từ lịch sự và đúng chừng mực. Để quá trình xin nghỉ phép được tiến hành thuận lợi và suôn sẻ.

4. Bày tỏ lời cảm ơn và lời cam kết

Đừng quên việc cảm ơn trong mẫu đơn và những lời cam kết sau khi bạn nghỉ phép sau một khoảng thời gian để trở lại với công việc.

>> Xem thêm: Cách viết đơn xin nghỉ phép cán bộ công chức.

Những lưu ý quan trọng khi viết đơn xin nghỉ phép

Tai-mau-don-xin-nghi-phep-don-gian-02

Người lao động cần lưu ý những vấn đề dưới đây trước khi quyết định xin phép nghỉ làm:

 • Chọn thời điểm thích hợp: Gửi đơn xin nghỉ phép trước khi thời gian nghỉ, ít nhất 1 tuần để công ty chuẩn bị và sắp xếp công việc thay thế;
 • Sử dụng ngôn ngữ chính xác và lịch sự: Viết đơn một cách rõ ràng, lịch sự, chính xác. Tránh sử dụng ngôn ngữ không thích hợp hoặc gây hiểu nhầm;
 • Nêu lý do nghỉ một cách trung thực: Đưa ra lý do nghỉ một cách trung thực và thuyết phục. Cung cấp thông tin cần thiết để người duyệt đơn nghỉ phép hiểu rõ tình hình;
 • Chọn đúng loại đơn xin nghỉ: Đưa ra thông tin cụ thể về loại đơn xin nghỉ (nghỉ phép có lương, không lương, nghỉ bệnh, nghỉ thai sản…);
 • Nêu rõ thời gian nghỉ: Xác định thời gian nghỉ cụ thể, bao gồm cả ngày bắt đầu, ngày kết thúc và ngày quay trở lại làm việc;
 • Thông tin liên hệ: Cung cấp thông tin liên hệ cá nhân để công ty có thể liên lạc khi cần thiết;
 • Kiểm tra và sửa lỗi: Trước khi gửi, hãy đảm bảo kiểm tra chính tả và ngữ pháp để đảm bảo đơn được viết một cách chính xác và chuyên nghiệp;
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết: Nếu cần, đính kèm các tài liệu hỗ trợ như giấy tờ y tế, thông báo chính thức…;
 • Gửi đơn theo quy trình công ty: Tuân theo quy trình nộp đơn xin nghỉ phép của công ty, có thể là qua email, hệ thống quản lý nhân sự, hoặc phương pháp khác theo quy định.

Các câu hỏi liên quan đến đơn xin nghỉ phép

1. Mẫu tải xin phép nghỉ việc hàng năm thông dụng?

Tùy vào lý do xin nghỉ mà đơn xin nghỉ phép năm có xin thay đổi về nội dung. Tham khảo chi tiết và tải mẫu miễn phí tại:

>> Tải những mẫu đơn xin nghỉ phép thông dụng, mới nhất.

2. Tải đơn xin phép nghỉ làm ở đâu?

Ghé thăm maudon.net để chỉnh sửa đơn xin nghỉ phép trực tiếp trên trang và tải miễn phí.

3. Nếu nghỉ phép không đúng lý do trong đơn xin nghỉ phép bị xử lý như thế nào?

Nếu nghỉ phép không đúng lý do đã nêu trong đơn xin nghỉ phép, có thể bạn sẽ bị yêu cầu giải trình, cảnh cáo hoặc kỷ luật, nghỉ phép không lương và gây thiệt hại về uy tín. Điều quan trọng là đảm bảo lý do nghỉ phép chính xác để tránh những tình huống không mong muốn.

4. Một năm công ty cho nghỉ phép bao nhiêu ngày?

Theo Luật Lao động số ngày nghỉ phép trong một năm tại mỗi công ty có sự khác biệt. 

Số ngày nghỉ phép năm cơ bản là 12 ngày/năm hoặc số ngày nghỉ sẽ bằng số tháng bạn đã làm việc. Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi theo chính sách nghỉ phép của từng công ty và thỏa thuận lao động.

>> Tham khảo miễn phí: 1 năm người lao động được nghỉ phép bao nhiêu ngày?

5. Những bước cần thực hiện để đảm bảo công việc được hoàn thành hoặc chuyển giao cho người khác trong lúc nghỉ phép là gì?

Trước khi nghỉ phép bạn cần phải hoàn thành hoặc bàn giao công việc cho người khác, người đó sẽ làm việc của bạn tròng thời gian bạn nghỉ phép.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.