spot_img
HomeĐầu tư - Kinh doanhTìm hiểu và tải mẫu hợp đồng uỷ thác Nhập Khẩu Hàng...

Tìm hiểu và tải mẫu hợp đồng uỷ thác Nhập Khẩu Hàng Hoá

Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá là gì? Thông tin liên quan đến hợp đồng uỷ thác nhập khẩu? Tải mẫu hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá, sản phẩm.

Như thế nào là hợp đồng ủy thác nhập khẩu hàng hóa?

➤ Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá là mẫu hợp đồng được lập nên giữa 2 bên là bên uỷ thác và bên nhận uỷ thác. Theo đó, bên uỷ thác sẽ yêu cầu bên nhận uỷ thác trực tiếp đứng ra dưới danh nghĩa là bên nhận uỷ thác để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa trên thực tế là nhập hàng hóa cho bên uỷ thác.

➤ Trên thực tế có rất nhiều công ty uỷ thác xuất khẩu cung cấp dịch vụ uỷ thác xuất khẩu và những công ty uỷ thác nhập khẩu cung cấp những dịch vụ uỷ thác nhập khẩu. Tuỳ thuộc vào từng dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu mà phí dịch vụ uỷ thác nhập khẩu, xuất khẩu cũng khác nhau và mỗi công ty uỷ thác sẽ có phí uỷ thác nhập khẩu cũng như phí uỷ thác xuất khẩu khác nhau.

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa.

Tải mẫu hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu miễn phí

Việc sử dụng uỷ thác nhập khẩu sẽ dễ xảy ra những tranh chấp khi bên nhận uỷ thác sử dụng hàng hoá nhập khẩu của bên uỷ thác. Chính vì thế cần lập nên bản hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hay hợp đồng uỷ thác xuất khẩu nhằm tránh những tranh chấp có thể xảy ra.

1. Tải về mẫu hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá

Dưới đây là mẫu hợp đồng uỷ thác nhập khẩu mà chúng tôi đã tham khảo qua và sưu tầm được nhằm giúp cho mọi người đều có thể tải về và tham khảo và sử dụng miễn phí.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG UỶ THÁC NHẬP KHẨU

Hợp đồng số ....../HĐUTNK

 

-   Căn cứ pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế Ngày 25/9/1989 của Hội đồng nhà nước và Nghị định số 17 ngày 16/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết việc thi hành pháp lệnh HĐKT.

-    Căn cứ vào quyết định 217 ngày 14/11/1987

-    Căn cứ vào ... (các văn bản ngành và địa phương quy định cụ thể về xuất khẩu và uỷ thác XNK).

Hôm nay, ngày .... tháng ..... năm....

Tại ......................... (ghi địa điểm ký kết)

 Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên uỷ thác)

-         Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan) ......................................................

-         Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................

-         Điện thoại: .......................... Telex........................... Fax.....................

-         Tài khoản số: .............................................................:.........................

-         Mở tại Ngân hàng: ..............................................................................

-         Đại diện là Ông (Bà): ..........................................................................

-         Chức vụ: ............................................................................................

-         Giấy uỷ quyền số: ...................  (Nếu ký thay thủ trưởng)

Viết ngày ..... tháng ..... năm ......

Do Chức vụ ............................Ký

Bên B: (Bên nhận uỷ thác)

-         Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan) ......................................................

-         Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................

-         Điện thoại: .......................... Telex........................... Fax....................

         Tài khoản số: .............................................................:.......................

-         Mở tại Ngân hàng: .............................................................................

-         Đại diện là Ông (Bà): .........................................................................

-         Chức vụ: ...........................................................................................

-         Giấy uỷ quyền số: ...................  (Nếu ký thay thủ trưởng)

Viết ngày ..... tháng ..... năm ......

Do Chức vụ ............................Ký

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau :

Điều 1Nội dung công việc uỷ thác

 1. Bên A uỷ thác cho Bên B nhập khẩu những mặt hàng sau đây:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng: ..............................

 1. Tổng giá trị tình theo tiền Việt nam bằng chữ:....................................
 2. Tổng giá trị tính theo ngoại tệ bằng chữ:...........................................

 

Điều 2: Giá cả

-   Đơn giá mặt hàng là giá: ............(quy định hoặc giá thoả thuận với nước ngoài).

-  Nếu giá cả có thay đổi Bên B phải báo ngay cho Bên A biết khi nắm được thông tin về giá cả để xử lý.

 

Điều 3: Quy cách, chất lượng hàng nhập khẩu

 1. Bên B có trách nhiệm tìm nguồn hàng nhập khẩu theo yêu cầu về quy cách, phẩm chất và bao bì theo đúng nội dung đặt hàng của Bên A như sau:

-         Loại hàng thứ nhất: Yêu cầu phải .........(có thể ghi như mẫu)

-         Loại hàng thứ hai:

-         Loại hàng thứ ba:

v.v.....

 1. Bên A được Bên B mời tham dự giao dịch mua hàng với bên nước ngoài vào những ngày ...............

Bên B có trách nhiệm hướng dẫn cho Bên A chọn mua những loại hàng nhập với những điều kiện có lợi nhất choBên A

 

Điều 4: Thủ tục nhập khẩu hàng hoá

 1. Bên A có trách nhiệm chuyển cho Bên B những giấy tờ cần thiết sau:

-  Quota hàng nhập khẩu

-   Xác nhận của Ngân hàng ngoại thương ........... (nơi Bên A mỏ tài khoản ngoại tệ) về khả năng thanh toán.

 1. Bên B có trách nhiệm giao dịch với bên nước ngoài để nhập khẩu hàng  hoá với điều kiện có lợi nhất cho Bên A (về giá cả rẻ, chất lượng tốt, thời gian nhanh v.v....)
 2. Bên A có trách nhiệm nhận hàng đã được Bên B nhập về tại địa điểm và thòi gian do Bên B thông báo khi hàng về.

 

Điều 5Trả chi phí uỷ thác

 1. Bên A phải thanh toán cho Bên B tổng chi phí uỷ thác nhập khẩu theo mức quy định của Nhà nước (có thể do hai bên thoả thuận) gồm các mặt hàng sau:

-         Số tiền chi phí uỷ thác mặt hàng ..... (thứ nhất) là ...... đồng.

-         ..........................................................(thứ hai) là .........đồng.

-         ........................................................... (thứ ba) là ........ đồng.

Tổng cộng toàn bộ chi phí uỷ thác là mà Bên A có trách nhiệm phải thanh toán cho Bên B là: (số) ...... đồng. (Bằng chữ).........................

 1. Thanh toán theo phương thức ......................... (có thể chuyển khoản, tiền mặt  v.v....).

 

Điều 6Trách nhiệm giải quyết khiếu nại với bên nước ngoài

 1. Trường họp Bên A đem hàng nhập khẩu về kho, trong vòng 30 ngày khi mở bao bì phát hiện hàng không đúng phẩm chất, thiếu số lượng v.v...... thì để nguyên hiện trạng và mời Vinacỏntol đến kiểm tra và lập biên bản công khai xác nhận tình trạng hàng nhập, gởi bên B làm cơ sở pháp lý đòi bên nước ngoài bán hàng bồi thường.

2.. Đối với Bên B, khi nhận đựoc văn bản xác nhận về hàng nhập cho Bên A không đúng với yêu cầu đã cam kết với bên nước ngoài, phải tiến hành ngay các biện pháp hạn chế tổn thất và chịu trách nhiệm liên hệ khiếu nại đòi bồi thường với bên nước ngoài trong thời hạn quy định là .... ngày (tháng).

 

Điều 7Trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng

 1. Nếu bên nào để xảy ra vi phạm hợp đồng, một mặt phải trả cho bên bị vi phạm tiền phạt vi phạm hợp đồng từ 2% đến 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm, mặt khác còn phải bồi thường các thiệt hại xảy ra ro lỗi vi phạm hợp đồng dẫn đến như mất mát, hư hỏng tài sản phải chi phí để ngăn chặn hạn chế thiệt hại do vi phạm gây ra, tiền phạt do vi phạm hợp đồng khác và tiền bồi thường thiệt hại mà bên bị vi phạm đã phải trả cho bên thứ ba là hậu quả trực tiếp của sự vi phạm này gây ra.
 2. Bên A khi đưa ra những yêu cầu về tiêu chuẩn hàng cần nhập khẩu cho Bên B không rõ ràng, cụ thể , bị bên nước ngoài đưa bán hàng kém phẩm chất, lạc hậu về kỹ thuật và công nghệ, giá đắt ... pahỉ tự gánh chịu hậu quả. Nếu Bên A cố tình không tới nhận hàng sẽ bị phạt .... % giá trị hàng nhập, còn bị bắt buộc phải nhận và phải thanh toán toàn bộ các khoản phạt và bồi thường thiệt hại khi bên nước ngoài hoặc bên thứ ba khác bị vi phạm đưa ra.
 3. Bên B  khi thực hiện các giao dịch để nhập khẩu hàng do Bên A uỷ thác mà có hành vi móc nối với bên nước ngoài, gây thiệt hại cho Bên A hoặc không mời bên A dự đàm phán, giao dịch chọn hàng với bên nước ngoài, khi nhập hàng về lại gây sức ép bắt Bên A nhận trong những điều kiện bất lợi cho Bên A thì Bên A có quyền không nhận hàng, nếu Bên A đồng ý nhận hàng, Bên B phải bồi thường mọi thiệt hại về chênh lệch giá hàng so với thực tế, Bên B còn bị phạt tới ...% tổng giá tiền uỷ thác đã thoả thuận.
 4. Trong trường hợp Bên A đến nhận hàng chậm so với thời gian quy định, sẽ bị gánh chịu các khoản pạht do bên nhận chuyên chở, vận tải hàng hoá pạht và bồi thường chi phí lưu kho lưu bãi, bảo quản hàng, cảng phí và các khoản phạt khác.
 5. Khi Bên A có khiếu nại về hàng nhập mà Bên B không làm hết trách nhiệm trong việc thụ lý và giải quyết các khiếu nại tới bên nước ngoài để có kết quả thực tế nhằm bảo vệ quyền lợi cho Bên A, thì sẽ bị phạt ...% giá trị tiền uỷ thác, đồng thời phải gánh chịu những bồi thường về hàng hoá cho Bên A thay cho bên nước ngoài đã bán hàng.
 6. Nếu Bên A thanh toán cho bên nước ngoài chậm, gây thiệt hại cho uy tín và các hoạt động giao dịch khác của Bên B với bên nước ngoài đó thì Bên A phải gánh chịu các khoản phạt và bồi thường thay cho Bên B khi bị bên nước ngoài khiếu nại, đồng thưòi còn phải thanh toán đủ các khoản tiền mua hàng nhập và tiền bị phạt chậm trả do bên nưóc ngoài yêu cầu.
 7. Nếu Bên A thanh toán chi phí uỷ thác nhập khẩu chậm so với thời hạn quy định sẽ bị phạt theo lãi suất tín dụng qua hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là .... % ngày (tháng) tính từ ngày hết thời hạn thanh toán.
 8. Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt vi phạm là  .... % giá trị chi phí uỷ thác và bồi thường các khoản phạt cùng các chi phí thực tế khác mà bên bị vi phạm có thể pahỉ gánh chịu do hậu quả của sự vi phạm hợp đồng này do bên kia gây ra.
 9. Nếu xảy ra trường hợp có một bên gây ra đồng thời nhiều loại vi phạm thì chỉ phải chịu một loại phạt  có số tiền phạt ở mức cao nhất theo các mức phạt mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng này. (tinh thần của điều 23 Nghị định 17/HĐBT.....)

 

Điều 9Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

 1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thoả thuận, không được đơn phương thay đổi hay huỷ bỏ hợp đồng.
 2. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau và tích cực bàn bạc giải quyết trên cơ sở thoả thuận, bình đẳng cùng có lợi (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung sự việc và phương pháp giải quyết đã được áp dụng).
 3. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì mới đưa vụ tranh chấp ra Toà án giải quyết.

 

Điều 10Các thoả thuận khác (nếu cần)

 

Điều 11Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ............. đến ngày ..................

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vào lúc .... giờ ngày.............

Hợp đồng này được làm thành .... bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ... bản.

 

         Đại diện Bên A                                                  Đại diện Bên B          

        (Ký tên, đóng dấu)                                           (Ký tên, đóng dấu)

 

2. Tải về mẫu hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hàng hoá

Tương tự như uỷ thác nhập khẩu, uỷ thác xuất khẩu là việc bên nhận uỷ thác đại diện cho bên uỷ thác nhằm đứng ra xuất khẩu hàng hoá thay cho bên uỷ thác.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU

Số ......... /HĐKTXK

Hôm nay, ngày .... tháng ..... năm....

Tại .............

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên uỷ thác)

Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan) ......................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................

Điện thoại: .......................................................................................

Tài khoản: .............................................................:......................... tại Ngân hàng: .............................................................................

Đại diện là Ông (Bà): ..........................................................................

Chức vụ: ............................................................................................

Giấy uỷ quyền số: ................... Viết ngày ..... tháng ..... năm ......

Do Chức vụ ............................Ký

Bên B: (Bên nhận uỷ thác)

Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan) ......................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................

Điện thoại: .......................... Telex........................... Fax....................

Tài khoản: .............................................................:.......................tại Ngân hàng: .............................................................................

Đại diện là Ông/Bà: .........................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................

Giấy uỷ quyền số: ................... Viết ngày ..... tháng ..... năm ......

Do Chức vụ ............................Ký

Hai bên thỏa thuận và cùng ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung 

 1. Bên A ủy thác cho bên B thực hiện xuất khẩu những hàng hóa sau:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

           

2

           

           

Cộng: ....................................................................................................................................

 1. Tổng giá trị hàng hóa (tình theo tiền Việt Nam):........................................
 2. Tổng giá trị hàng hóa (tính theo ngoại tệ):................................................

Điều 2: Quy cách, chất lương của hàng hóa

 1. Bên B có trách nhiệm hướng dẫn cho bên A về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, kiểm dịch, bao bì, cách chọn mẫu để chào hàng...ngay từ khi sản xuất, chế biến.
 2. Bên A phải cung cấp cho bên B các tài liệu cần thiết liên quan về quy cách, phẩm chất, mẫu hàng... để chào bán.
 3. Bên A phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa nếu có sự sai lệch so với nội dung được chào hàng, đồng thời chịu trách nhiệm về số lượng hàng hóa bên trong bao bì trong các kiện hàng hoặc container do bên A đóng hàng, khi hàng đến tay bên ngoài.

Điều 3: Quyền sở hữu hàng xuất khẩu

 1. Hàng hóa được ủy thác xuất khẩu là tài sản thuộc sở hữu của bên A cho đến khi hàng hóa này được bên A chuyển quyền sở hữu cho bên nước ngoài. Trong bất kỳ giai đoạn nào, bên B cũng không có quyền sở hữu số hàng hóa ủy thác này.
 2. Bên B phải tạo điều kiện cho bên A được tham gia giao dịch, đàm phán với bên nước ngoài về việc chào bán hàng hóa của mình.
 3. Mỗi lô hàng bên A cam đoan chỉ ủy thác cho bên B là đơn vị có chức năng xuất nhập khẩu tiến hành chào hàng và xuất khẩu từ ngày....., nếu sau đó bên A lại chuyển quyền sở hữu lô hàng này cho đơn vị khác hoặc dùng nó để gán nợ, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh tài sản trong các KĐKT khác mà không có sự đồng ý của bên B thì bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 4: Vận chuyển, giao dịch xuất khẩu hàng hóa

 1. Bên A có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa tới địa điểm và thời gian bên B đã hướng dẫn như sau:

- Địa điểm .......................................................................

- Thời gian: Hàng hóa phải có trước ......giờ của ngày....tháng...năm

 1. Bên B phải có trách nhiệm khẩn trương giao dịch xuất khẩu hàng hóa trong.....ngày (kể từ ngày bên A thông báo đã chuẩn bị đủ các yêu cầu về hàng hóa thỏa thuận với bên B). Nếu không giao dịch được trong thời gian này, bên B phải thông báo ngay cho bên A biết để xử lý lô hàng đó.
 2. Bên B có trách nhiệm xuất khẩu hàng hóa với điều kiện có lợi nhất cho bên A (về giá cả, khả năng thanh toán nhanh bằng ngoại tệ...).

Điều 5: Thanh toán tiền bán hàng

- Bên B có trách nhiệm cung cấp cho ngân hàng...... tại......các tài liệu cần thiết để tạo lợi nhuận cho bên A nhận được ngoại tệ của bên nước ngoài thanh toán theo cách nhanh chóng nhất.

- Bên A được quyền sử dụng ngoại tệ đó theo quy định pháp luật, bên B không có quyền trong việc sở hữu số ngoại tệ này.

Điều 6: Giải quyết rủi ro

Bên A phải chịu rủi ro trong quá trình ủy thác xuất khẩu lô hàng nếu bên B chứng minh là mình không có lỗi và đã làm đầy đủ tất cả trách nhiệm đòi bồi thường ở bên thứ ba (là phía có lỗi gây rủi ro).

Trường hợp này bêni thứ ba thực hiện nghĩa vụ bồi thường trực tiếp cho bên A.

Điều 7: Thanh toán chi phí ủy thác

 1. Bên A phải thanh toán cho bên B chi phí ủy thác theo mức hai bên thỏa thuận.

- Số tiền chi phí ủy thác mặt hàng .............(thứ nhất) là... đồng

- ..........................................(thứ hai) là...... đồng

- ........................................(thứ ba) là........ đồng

Tổng chi phí ủy thác là:........................ đồng.

 1. Thanh toán theo phương thức .......

Điều 8: Trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng

 1. Trường hợp hàng hóa bị khiếu nại do sai sót của bên A thì bên A chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên nước ngoài theo kết quả giải quyết cùng với bên B.
 2. Bên B có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những công việc cần thiết hợp lý để giải quyết những khiếu nại khi bên nước ngoài phát hiện, kể cả trường hợp hàng hóa ủy thác có tổn thất vì gặp rủi ro trên, cũng phái chịu trách nhiệm theo phần lỗi của mình.
 3. Khi xác định phần lỗi phải bồi thường thiệt hại vật chất thuộc trách nhiệm của bên A thì bên B có nghĩa vụ gửi những tài liệu pháp lý chứng minh đến ngân hàng ngoại thương khu vực....để ngân hàng này trích tài khoản của bên A và chi trả bồi thường cho bên nước ngoài, đồng thời bên B phải thông báo cho bên A biết.
 4. Nếu bên B hướng dẫn không cụ thể về hàng hóa, dẫn đến sai yêu cầu mà khách hàng đưa ra, gây thiệt hại cho bên A thì bên B có trách nhiệm bồi thường thiệt hại thực tế đã gây ra cho bên A do hàng hóa không xuất khẩu được.
 5. Bên A không chấp hành đúng thời gian, địa điểm giao nhận hàng dẫn tới hậu quả bị bên nước ngoài phạt hợp đồng với bên B và phải bồi thường các khoản chi phí khác như là cảng phí, tiền thuê phương tiện vận tải... thì bên A chịu trách nhiệm bồi thường thay cho bên B. Nếu lỗi này do bên B hướng dẫn sai thời gian hay địa điểm giao nhận hàng thì bên B phải chịu bồi thường trực tiếp cho bên nước ngoài.
 6. Nếu bên A chậm thanh toán chi phí ủy thác so với thỏa thuận, bên B được áp dụng mức phạt lãi suất tín dụng quá hạn là ....... % ngày, tính từ ngày hết thời hạn thanh toán chi phí.
 7. Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ việc thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ chịu mức phạt...% giá trị phần hợp đồng đã ký.
 8. Nếu xảy ra trường hợp có một bên gây ra nhiều loại vi phạm thì bên này chỉ phải chịu một loại phạt có số tiền phạt ở mức cao nhất mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

 1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thoả thuận.
 2. Nếu có vấn đề phát sinh, các bên có trách nhiệm kịp thời thông báo cho bên còn lại và tích cực thỏa thuận giải quyết trên cơ sở thoả thuận, bình đẳng cùng có lợi.
 3. Trường hợp các bên không tự thương lượng, hòa giải được thì mới đưa vụ tranh chấp ra Toà án giải quyết.

Điều 10: Các thỏa thuận khác

Điều 11: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày ..................

Hợp đồng này được lập thành.... bản và có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ... bản.

BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn cách viết mẫu hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá

Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá là mẫu hợp đồng không khó viết, kết cấu của một mẫu hợp đồng nhập khẩu hàng hóa hay xuất khẩu hàng hóa cũng tương tự như những mẫu hợp đồng thông dụng khác. Một mẫu hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá được viết theo trình tự các phần sau:

1. Phần đầu hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá

➤ Phần đầu của hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá giống với phần đầu của hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hàng hoá và với tất cả những hợp đồng khác cụ thể:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ ghi ở chính giữa như những hợp đồng khác và chú ý font chữ và cỡ chữ phù hợp;
 • Tên hợp đồng nếu là uỷ thác nhập khẩu thì ghi là hợp đồng uỷ thác nhập khẩu còn nếu là xuất khẩu thì ghi hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hàng hoá;
 • Chú ý ghi số hợp đồng theo quy định.

➤ Khi sử dụng bản tải mẫu hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá thì những thông tin trên sẽ có sẵn và chỉ cần điền (Số… /HĐKTXK) như những hợp đồng khác.

2. Phần thông tin về các bên tham gia hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá

➤ Trong phần thông tin của các bên tham gia hợp đồng uỷ thác nhập khẩu sẽ bao gồm thông tin của bên uỷ thác và bên nhận uỷ thác;

➤ Thông tin của bên uỷ thác trong hợp đồng uỷ thác nhập khẩu được hoàn thiện dựa theo các thông tin sau:

 • Tên doanh nghiệp yêu cầu uỷ thác nhập khẩu;
 • Địa chỉ đặt tại của doanh nghiệp uỷ thác nhập khẩu đó;
 • Thông tin về số điện thoại liên hệ cũng như số Telex và số Fax của doanh nghiệp đó;
 • Số tài khoản của doanh nghiệp uỷ thác nhập khẩu kèm theo đó là tên ngân hàng mà doanh nghiệp đố đăng ký số tài khoản.

➤ Thông thường mỗi doanh nghiệp thi tiến hành bất kỳ lĩnh vực kinh doanh hay hợp tác nào cũng sẽ đều có người đại diện hợp pháp theo pháp luật và trong hợp đồng uỷ thác nhập khẩu. Thông tin về người đại diện được ghi như sau:

 • Tên đầy đủ của người đại diện cho doanh nghiệp tham gia hợp đồng uỷ thác nhập khẩu kèm theo đó là chức vụ của người đó tại doanh nghiệp là gì?
 • Nếu có giấy uỷ quyền cần cung cấp số giấy uỷ quyền;
 • Đi kèm theo giấy uỷ quyền là ngày viết giấy uỷ quyền và do người nào, có chức vụ gì? thực hiện ký giấy uỷ quyền đó.

➤ Thông tin của bên nhận uỷ quyền ghi tương tự như với thông tin của bên uỷ quyền nhập khẩu hàng hoá;

➤ Những thông tin này cần được ghi một cách trung thực và chính xác, chú ý chính tả và đọc kỹ để tránh xảy ra nhầm lẫn.

3. Nội dung chính của hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá

Trong phần nội dung chính của hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hóa các bên tham gia sẽ cùng đưa ra và thoả thuận về các điều khoản trong hợp đồng nhằm bảo vệ quyền lợi của mỗi bên, những thông tin trên sẽ được ghi theo yêu cầu và thống nhất của các bên cụ thể: 

➤ Nội dung công việc uỷ thác bao gồm sản phẩm, số lượng sản phẩm, tiền hàng hoá, những ghi chú có liên quan đến mặt hàng hoá được uỷ thác nhập khẩu;

➤ Điều khoản liên quan đến quy cách, phẩm chất của hàng hóa được uỷ thác;

➤ Quyền sở hữu hàng nhập khẩu và vận chuyển hàng đã uỷ thác;

➤ Thanh toán quyền bán hàng, việc giải quyết những rủi ro và các chi phí uỷ thác;

➤ Thoả thuận về trách nhiệm của cả 2 bên trong việc tham gia vào hợp đồng uỷ thác nhập khẩu;

➤ Các cách thức nhằm giải quyết những tranh chấp nếu có xảy ra.

4. Phần kết hợp đồng ủy thác nhập khẩu hàng hoá

➤ Trong một số trường hợp, các bên tham gia sẽ cần thêm những thoả thuận khác, điều này sẽ do mỗi bên đưa ra và cùng thống nhất và ghi vào hợp đồng;

➤ Cuối cùng là hiệu lực của hợp đồng uỷ thác nhập khẩu;

➤ Sau khi đã xem xét lại các nội dung, thông tin và điều khoản trong hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hóa, các bên tham gia ký kết hợp đồng;

➤ Tại phần kết hợp đồng uỷ thác nhập khẩu các chủ thể tham gia sẽ bổ sung thêm các giấy tờ, hồ sơ cần thiết nhằm thuận tiện trong việc xử lý quy trình uỷ thác nhập khẩu hàng hoá.

>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

Thông tin về hồ sơ hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu

Căn cứ theo các điều khoản theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 thuộc Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định rõ về những loại hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm những hồ sơ sau:

➤ Tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin đã được quy định tại Mẫu 01 Phụ lục 02 và được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC;

➤ Mẫu Tờ khai hải quan được quy định theo Mẫu HQ/2015/NK Phụ lục 4 đã được ban hành kèm theo đó là Thông tư số 39/2018/TT-BTC;

➤ Trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán phải có hoá đơn thương mại hoặc có giấy tờ tương đương;

➤ Đối với trường hợp vận chuyển hàng hóa qua các con đường như biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức cần phải có vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương;

➤ Bản kê khai hàng hóa thay cho vận đơn đối với việc nhập khẩu những loại hàng hóa phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản dầu khí vận chuyển trên các con tàu dịch vụ;

➤ Đối với những loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu theo quy định sẽ cần có giấy phép nhập khẩu;

➤ Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành, Tờ khai trị giá, Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Hợp đồng ủy thác nhập khẩu;

➤ Chứng từ chứng minh được cá nhân hay tổ chức đó liệu có đủ điều kiện để tiến hành nhập khẩu hàng hóa theo quy định đã được ban hành của pháp luật về đầu tư nhập khẩu hàng hoá hay không? khi tiến hành làm những thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng đầu tiên;

➤ trong trường hợp phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy cần phải có danh mục máy móc, thiết bị trong trường hợp phân loại các dòng máy liên hợp hoặc tổ hợp máy;

➤ Đối với các trang thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho công các giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm dành cho khoa học sẽ cần hợp đồng bán hàng cho trường học, bán hàng cho viện nghiên cứu hoặc mẫu bản hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ bán hàng…

Thong-tin-ve-ho-so-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-nhap-khau

Câu hỏi liên quan đến hợp đồng uỷ thác nhập khẩu

1. Có cần công chứng hợp đồng uỷ thác nhập khẩu không?

Việc sử dụng uỷ thác nhập khẩu sẽ dễ xảy ra những tranh chấp khi bên nhận uỷ thác sử dụng hàng hoá nhập khẩu của bên uỷ thác. Chính vì thế cần lập nên bản hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hay hợp đồng uỷ thác xuất khẩu nhằm tránh những tranh chấp có thể xảy ra.

>> Tham khảo thêm: Tải hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu.

2. Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu có khó viết không?

Không.

Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá là mẫu hợp đồng không khó viết, kết cấu của một mẫu hợp đồng nhập khẩu hàng hóa hay xuất khẩu hàng hóa cũng tương tự như những mẫu hợp đồng thông dụng khác. 

>> Tham khảo thêm: Cách viết mẫu hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá.

3. Trong quy trình uỷ thác nhập khẩu hàng hoá cần những hồ sơ gì?

Cần có giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành, tờ khai trị giá, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Hợp đồng ủy thác nhập khẩu…

>> Tham khảo thêm: Thông tin về hồ sơ hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?