spot_img
HomeLĩnh vực khácMẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử - đưa vào...

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử – đưa vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử là một tài liệu hoặc bản ghi chính thức được tạo ra sau khi hoàn thành quá trình nghiệm thu của thiết bị, máy móc trước khi đưa vào sử dụng. Trong bài viết dưới đây Maudon.net sẽ cùng các tìm hiểu về biên bản này một cách chi tiết hơn nhé!

Biên bản nghiệm thu thiết bị là gì?

Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đóng vai trò quan trọng là tài liệu chính thức ghi lại quá trình và kết quả của việc thực hiện nghiệm thu thiết bị dưới điều kiện hoạt động mang tải.

Mục đích của biên bản này là xác nhận rằng thiết bị đã trải qua các bước kiểm tra và chạy thử, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm hoặc triển khai thương mại.

Thông thường, biên bản nghiệm thu sẽ ghi lại thông tin về các đại diện tham gia, mục tiêu của nghiệm thu, thời gian và điều kiện diễn ra, cùng với các thông số kỹ thuật đã đạt được trong quá trình chạy thử.

Nó cũng bao gồm đánh giá về hiệu suất và chất lượng của thiết bị, cũng như sự phù hợp và đáp ứng yêu cầu của thiết kế. Nếu có, nhận xét và đề xuất cũng được ghi lại để cải thiện sản phẩm.

Thường do Hội đồng nghiệm thu hoặc nhóm chuyên gia có thẩm quyền lập ra, biên bản này thường được ký tên hoặc đóng dấu để xác nhận tính chính thức. Nó không chỉ là một bản ghi thông tin mà còn có tính pháp lý, cung cấp cơ sở cho việc đánh giá và chấp nhận thiết bị để sử dụng trong dự án hoặc công trình.

Có thể nói, biên bản nghiệm thu thiết bị đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và hiệu suất của thiết bị trong điều kiện hoạt động thực tế, đồng thời cung cấp một cơ sở pháp lý cho quá trình đánh giá chất lượng nhận sản phẩm.

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử - đưa vào sử dụng

Tải mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị, máy móc mới nhất

Tải mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU THIẾT BỊ CHẠY THỬ

SỐ:........................

Công trình: .................................................................................................................

Hạng mục: .................................................................................................................

 1. Hệ thống thiết bị được nghiệm thu: .....(Ghi rõ tên hệ thống được nghiệm thu)..............
 2. Thành phần nghiệm thu:

2.1/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu

 • Đại diện Ban Quản Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

- Ông: .............................................. Chức vụ: ..........................................................

- Ông: .............................................. Chức vụ: ..........................................................

 • Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát (nếu có thuê Tư vấn giám sát)...............................

- Ông: .............................................. Chức vụ: ..........................................................

- Ông: .............................................. Chức vụ: ..........................................................

 • Đại diện Nhà thầu Tư vấn Thiết kế ...........................................................................

- Ông: ............................................ Chức vụ: ............................................................

- Ông: ............................................ Chức vụ: ............................................................

 • Đại diện Nhà thầu Cơ khí, thiết bị: ............................................................................

- Ông: ................................................ Chức vụ: ........................................................

- Ông: ................................................ Chức vụ: ........................................................

2.2/ Đơn vị khách mời (nếu có mời):

 • Đại diện Đơn vị Quản lý, khai thác: ...........................................................................

- Ông: .......................................................... Chức vụ: ..............................................

- Ông: ........................................................... Chức vụ: .............................................

 1. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ...........giờ.....ngày.....tháng......năm.....

Kết thúc: ............giờ......ngày......tháng.....năm.....

Tại công trình: ............................................................................................................

 1. Đánh giá công tác chạy thử thiết bị có tải:
 2. Về căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

- Các biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành trong quá trình chế tạo, lắp đặt.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình chế tạo, lắp đặt.

- Bản vẽ hoàn công do nhà thầu thi công lập

- Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị.

- Biên bản nghiệm thu chạy thử thiết bị không tải.

 1. Về tiến độ lắp đặt thiết bị:

- Ngày khởi công:

- Ngày hòan thành:

 1. Về công suất đưa vào vận hành:

- Theo thíêt kế:

- Theo thực tế đạt được:

 1. Về đặc điểm về biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng:
 2. Về khối lượng:

- Theo thiết kế được duyệt:

- Theo thực tế đạt được:

 1. Về chất lượng chạy thử có tải:

(Ghi rõ chất lượng chạy thử có đạt hay không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

 1. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được duyệt: .......

(Ghi rõ những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được phê duyệt ban đầu)

 1. Các ý kiến khác (nếu có):
 2. Kết luận:

(Cần ghi chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai giai đoạn thi công tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NHÀTHẦU CƠ KHÍ, THIẾT BỊ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHAI THÁC
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Tại sao cần lập biên bản nghiệm thu thiết, máy móc đưa vào sử dụng?

Nghiệm thu thiết bị đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và khắc phục các vấn đề của thiết bị trong quá trình hoạt động, cũng như điều chỉnh các thông số kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả sản xuất.

Quá trình này cũng là bước chuẩn bị quan trọng trước khi thiết bị bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm. Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử được thiết lập để ghi lại tất cả thông tin và sự kiện quan trọng trong quá trình này, với sự tham gia chủ đạo của Hội đồng nghiệm thu cơ sở.

Các thông số về mức tải và thời gian chạy thử thường được chỉ định trong tài liệu hướng dẫn vận hành của thiết bị. Trong trường hợp không có hướng dẫn cụ thể, quá trình nghiệm thu sẽ tiến hành bằng cách chạy thiết bị ở mức tải tối đa trong một khoảng thời gian liên tục, thường là 72 giờ.

Quá trình này sẽ diễn ra liên tục mà không có sự gián đoạn, và tất cả các thông số kỹ thuật và sản xuất của thiết bị sẽ được kiểm tra và đảm bảo.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở sẽ đảm nhận trách nhiệm lập và ký biên bản nghiệm thu chạy thử, đồng thời sẽ tiến hành ghi chú lại mọi thông tin quan trọng của quá trình nghiệm thu. Tài liệu này sẽ là bằng chứng chính thức về việc nghiệm thu đã được thực hiện, kết quả đạt được, đủ chất lượng để đưa vào sử dụng.

Hội đồng nghiệm thu cùng với các đại diện từ các bên liên quan sẽ tiến hành xác thực tính chính xác, làm việc minh bạch của các nhân viên trong quá trình nghiệm thu, sau đó đưa ra quyết định về việc tiếp tục giai đoạn sản xuất thử nghiệm hoặc thực hiện các biện pháp sửa đổi, điều chỉnh cần thiết.

>> Xem thêm: Biên bản đạo tạo chuyển giao công nghệ

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử - đưa vào sử dụng

Cần chú ý gì khi viết bản nghiệm thu thiết bị?

Biên bản nghiệm thu không chỉ đơn thuần là một bản ghi chép, mà còn là căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng hoàn thành của các đơn vị thi công. Vì vậy, để đảm bảo tính minh bạch và chính xác, mẫu biên bản nghiệm thu cần phải được lưu ý các điểm sau đây:

 • Nội dung rõ ràng, cụ thể: Nghiệm thu cần phải nêu rõ và cụ thể về các tiêu chí và yêu cầu được đặt ra. Thông tin trong biên bản phải đủ chi tiết để các bên liên quan có thể hiểu rõ và đồng thuận về nội dung;
 • Thời gian bắt đầu và kết thúc: Biên bản nên ghi rõ thời điểm bắt đầu và kết thúc quá trình nghiệm thu. Điều này sẽ là căn cứ quan trọng khi cần xác minh lại các thông tin liên quan đến quá trình nghiệm thu;
 • Kết luận: Một phần quan trọng của biên bản là kết luận về kết quả của nghiệm thu. Kết luận nên được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu, đồng thời phản ánh đúng thực tế của công trình sau quá trình nghiệm thu;
 • Chữ ký các bên tham gia: Để xác nhận sự tham gia và đồng ý với nội dung của biên bản, các bên liên quan cần ký vào văn bản. Điều này làm tăng tính chính thức và pháp lý của biên bản.

Tổng kết lại, biên bản nghiệm thu là tài liệu quan trọng trong quá trình đánh giá chất lượng công trình. Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch, nó cần phải cung cấp thông tin rõ ràng, đồng thời được chữ ký của các bên tham gia.

>> Xem thêm: Hợp đồng cho thuê thiết bị.

Các câu hỏi liên quan đến biên bản bàn nghiệm thu máy móc, thiết bị

1. Biên bản nghiệm thu thiết bị là gì?

Biên bản nghiệm thu thiết bị  đóng vai trò quan trọng là tài liệu chính thức ghi lại quá trình và kết quả của việc thực hiện nghiệm thu thiết bị dưới điều kiện hoạt động. Biên bản nghiệm thu sẽ ghi lại thông tin về các đại diện tham gia, mục tiêu của nghiệm thu, thời gian và điều kiện diễn ra, cùng với các thông số kỹ thuật đã đạt được trong quá trình chạy thử. 

2. Nội dung của biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử gồm những gì?

Biên bản này thường bao gồm các nội dung sau:

 • Nội dung rõ ràng, cụ thể;
 • Thời gian bắt đầu và kết thúc;
 • Kết luận;
 • Chữ ký các bên tham gia.

3. Tất cả các thiết bị điện có cần phải có biên bản nghiệm thu chạy thử không?

Trong các môi trường với rủi ro cao hoặc khi thiết bị tiếp xúc với điều kiện hoạt động có thể gây hỏng hóc hoặc giảm tuổi thọ dự kiến, việc thực hiện thử nghiệm, kiểm tra và gắn thẻ là bắt buộc đối với các thiết bị điện được cung cấp điện qua ổ cắm điện.

Các biện pháp này bao gồm kiểm tra hiệu suất và tính năng của thiết bị để đảm bảo hoạt động đúng cách, cũng như gắn thẻ để thông báo về kết quả kiểm tra và thời gian tiếp theo cần kiểm tra lại. 

Bài viết trên là phần giải đáp về biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử. Nếu có thắc mắc liên quan đến bài viết hoặc băn khoăn về các loại mẫu đơn thì hãy liên lạc ngay với Maudon.net để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Phụ lục hợp đồng là gì? Tải biên bản HỦY phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng, biên bản hủy phụ lục hợp đồng là gì? Tải mẫu biên bản hủy phụ lục hợp đồng mới, nội dung quan trọng trong biên bản hủy phụ lục hợp đồng