spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải mẫu đơn xin phúc khảo bài thi - Cách viết đơn...

Tải mẫu đơn xin phúc khảo bài thi – Cách viết đơn phúc khảo

Phúc khảo điểm thi là gì? Điều kiện để được phúc khảo bài thi. Tải đơn xin phúc khảo điểm thi miễn phí, hướng dẫn cách viết đơn phúc khảo học sinh, sinh viên.

Đơn xin phúc khảo điểm thi là gì?

Đơn xin phúc khảo bài thi là mẫu đơn được sử dụng khi học sinh, sinh viên nhận được kết quả thi, mà kết quả đó không như mong muốn và cảm thấy người chấm thi chấm không đúng với số điểm mà bản thân đã làm được.

Việc làm đơn xin phúc khảo bài thi sẽ có 2 kết quả:

 • Một là học sinh, sinh viên được nâng điểm nếu giám khảo có sai sót;
 • Hai là học sinh, sinh viên bị hạ điểm nếu giám khảo phát hiện thêm các lỗi sai khác.

Tuy nhiên nếu bạn phát hiện có sai sót trong điểm thi thì vẫn nên làm đơn phúc khảo để xác nhận lại bài thi của mình.

>> Xem thêm: Đơn xin hỗ trợ học phí cho học sinh.

Tải  mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi phổ biến

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng …..năm….

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Khoa….

Em tên:…. Sinh ngày:…

Lớp:….

Mã số sinh viên …..Phòng thi số….

Môn dự thi:….

Số điện thoại:…

Trong kỳ thi học kỳ…. ngày .…… vừa qua, em đã tham gia thi hết môn:… với điểm số như sau:…….điểm.

Kính đề nghị Khoa xem xét chấm phúc khảo cho em bài thi môn:…

Em xin chân thành cảm ơn.

 Người làm đơn

 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Điều kiện để phúc khảo bài thi bao gồm những gì?

Tất cả mọi người khi tham gia bất kỳ kì thi nào cũng đều có quyền xin phúc khảo bài thi của mình.

 • Nếu nhận thấy kết quả bài thi được trả về không đúng với khả năng làm bài trước đó của bản thân, thí sinh bắt buộc phải có đơn xin phúc khảo bài thi ngay trong thời hạn 10 ngày bắt đầu kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi đó;
 • Điểm phúc khảo bài thi chỉ có thể được công nhận khi điểm chấm lại có sự chênh lệch điểm số so với điểm chấm lần trước từ 1,0 điểm trở lên. Khi đó Hội đồng phúc khảo sẽ tiến hành việc kết luận điểm mới của bài thi;
 • Hội đồng phúc khảo có thời gian bắt đầu làm việc chậm nhất là 15 ngày bắt đầu kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi vừa qua;
 • Thời gian triển khai và làm việc của Hội đồng phúc khảo bài thi không được phép kéo dài quá 10 ngày.

Kết quả bài thi được phúc khảo sẽ được niêm yết trực tiếp và công khai ngay sau khi Hội đồng phúc khảo hoàn tất công việc phúc khảo bài thi.

Mau-don-xin-phuc-khao-bai-thi

Cách viết đơn phúc khảo bài thi, điểm thi cho học sinh, sinh viên

Việc viết đơn phúc khảo bài thi là một quy trình quan trọng để sinh viên có cơ hội kiểm tra lại và yêu cầu xem xét lại bài thi của mình. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể để viết mẫu đơn phúc khảo bài thi:

1. Phần thông tin cá nhân trong đơn xin phúc khảo 

 • Thông tin cá nhân: Người làm đơn phúc khảo bài thi phải ghi rõ tên, mã số sinh viên, lớp, khóa học, và thông tin liên lạc như địa chỉ email và số điện thoại;
 • Thông tin về bài thi cần phúc khảo: Ghi rõ tên môn học cần phúc khảo, mã môn, và thông tin chi tiết về bài thi cần phúc khảo, bao gồm số câu, số điểm đã đạt được, và tất cả những thông tin liên quan nào.

2. Phần nội dung đơn xin phúc khảo điểm thi

 • Lý do cần phải phúc khảo bài thi: Mô tả chi tiết về lý do bạn cho rằng bài thi của bạn cần được phúc khảo. Nếu có bất kỳ sự hiểu lầm nào trong quá trình chấm điểm hoặc nếu bạn cảm thấy có sự không công bằng, hãy nêu rõ trong đơn;
 • Cung cấp bằng chứng: Nếu có bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ lý do phúc khảo của bạn (ví dụ: sách giáo trình, ghi chú, bài làm của bạn), hãy đính kèm vào đơn;
 • Danh sách yêu cầu phúc khảo: Nêu rõ các điểm cụ thể bạn muốn được xem xét lại và mô tả tại sao bạn nghĩ những điểm số đó không chính xác hoặc cần được xem xét lại.

3. Phần kết và lưu ý khi viết đơn xin phúc khảo bài thi

 • Chữ ký và ngày: Chữ ký của bạn và ngày tháng khi bạn  thực hiện viết đơn phúc khảo bài thi;
 • Khi viết đơn xin phúc khảo bài thi cần chú ý viết đơn và nộp đơn đúng thời hạn theo quy định đã được đưa ra, chú ý khi viết sử dụng ngôn ngữ một cách trang trọng, viết đơn một cách lịch sự và chính xác. Sử dụng ngôn ngữ chính xác và tránh sử dụng từ ngữ quá mạnh mẽ hay không thích hợp.

Quy trình phúc khảo bài thi được diễn ra như thế nào?

Để có thể biết được việc nộp đơn phúc khảo bài thi như thế nào cho đúng quy định đã được đề ra thì bạn nên có những hiểu biết cụ thể và rõ ràng về quy trình phúc khảo bài thi. Quy trình phúc khảo bài thi đó được diễn ra như sau:

1. Trước khi ban phúc khảo nhận được bài thi

Việc phúc khảo bài thi sẽ được thực hiện đối với từng môn thi nhất định theo định hướng điều hành chung của nhà trường và ban phúc khảo bài thi nhà trường. Ban thư ký hiện tại của Hội đồng phúc khảo bài thi trước khi được bàn giao lại bài thi cho ban phúc khảo thì bắt buộc phải tiến hành một số nhiệm vụ sau:

 • Tra cứu bài thi cần phúc khảo dựa trên các yếu tố trong lúc thi bao gồm: số phách, số báo danh của thí sinh cần phúc khảo bài thi;
 • Lấy bài thi của thí sinh cần phúc khảo và tiến hành đối chiếu theo phiếu thu để có thể đối chiếu lại với số tờ giấy thi;
 • Tổng hợp lại toàn bộ những bài thi còn lại của một bộ môn cho vào trong túi đựng kèm theo thông tin chính xác, trung thực về số lượng bài thi, số tờ giấy làm bài thi của mỗi thí sinh tham gia kỳ thi đó;
 • Bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan lại cho ban phúc khảo.

Nop-don-de-nghi-phuc-khao-thi-tot-nghiep-tai-dau?

2. Sau khi ban phúc khảo nhận được bài thi

 • Ban phúc khảo sau khi nhận được bài thi tiến hành phúc khảo lại bài thi: Ban phúc khảo, phúc khảo lại bài thi của thí sinh cần gồm từ 2 người trở lên, nhiệm vụ chính của họ là giữ bí mật cho mối quan hệ giữa số phách, số báo danh và hoàn toàn không được ghép đảo phách vào với nhau.
 • Quá trình để quá trình phúc khảo được thực hiện sẽ chính thức bắt đầu từ khi nhận được đơn phúc khảo của thí sinh cần phúc khảo bài thi trong thời gian là 10 ngày đã được quy định rõ cho việc nhận đơn phúc khảo;
 • Nhưng không phải bất kỳ lá đơn phúc khảo nào cũng sẽ được Hội đồng phúc khảo bài thi chấp nhận trong trường hợp nếu như thí sinh cần phúc khảo không thể làm đúng quy cách của một mẫu đơn phúc khảo bài thi theo yêu cầu thì sẽ không được phúc khảo, điều này chứng tỏ được tầm quan trọng của một mẫu đơn phúc khảo;
 • Trong trường hợp cần phúc khảo bài thi, đặc biệt là kỳ thi vô cùng quan trọng đối với thí sinh thì điều tốt nhất nên chuẩn bị cẩn thận kỹ năng viết mẫu đơn phúc khảo.

Một số câu hỏi liên quan đến đơn xin phúc khảo điểm thi

1. Thời hạn nhận đơn phúc khảo là bao lâu?

Nếu nhận thấy kết quả bài thi được trả về không đúng với khả năng làm bài trước đó của bản thân, thí sinh bắt buộc phải có đơn xin phúc khảo bài thi ngay trong thời hạn 10 ngày bắt đầu kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi đó.

>> Tham khảo thêm: Điều kiện để phúc khảo bài thi?

2. Cần chú ý những gì khi tiến hành soạn thảo đơn xin phúc khảo bài thi?

Khi viết đơn xin phúc khảo bài thi cần chú ý viết đơn và nộp đơn đúng thời hạn theo quy định đã được đưa ra, chú ý khi viết sử dụng ngôn ngữ một cách trang trọng, viết đơn một cách lịch sự và chính xác. Sử dụng ngôn ngữ chính xác và tránh sử dụng từ ngữ quá mạnh mẽ hay không thích hợp.

>> Tham khảo thêm: Cách viết đơn phúc khảo bài thi.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.