spot_img
HomeĐảng - Người có côngTải lý lịch Đảng viên - cách ghi lý lịch của người...

Tải lý lịch Đảng viên – cách ghi lý lịch của người xin vào Đảng

Tại sao phải viết lý lịch Đảng viên? Tải miễn phí mẫu lý lịch của người xin vào Đảng và hướng dẫn chi tiết cách khai lý lịch của người xin vào Đảng mẫu 2-KNĐ

Lý lịch của người xin vào Đảng là gì?

Lý lịch Đảng viên là mẫu văn bản quan trọng trong việc quản lý hồ sơ, thông tin cá nhân của người muốn vào Đảng và những cá nhân khác có mối quan hệ mật thiết với người muốn làm đơn xin vào Đảng như vợ, chồng, anh chị em, ông bà…

Ngoài ra, lý lịch Đảng viên còn làm rõ những vấn đề cốt lõi khác của người muốn vào Đảng như lịch sử chính trị, về việc chấp hành đường lối của Đảng và nhà nước, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phẩm chất đạo đức, lối sống… 

tai-mau-ly-lich-dang-vien-moi-nhat

Mẫu lý lịch Đảng viên – Tải miễn phí

1. Tải mẫu lý lịch đảng viên mẫu 2-KNĐ

Để kết nạp Đảng, bên cạnh mẫu đơn xin vào Đảng, Đang viên cần chuẩn bị một số giấy tờ cá nhân, gia đình trong đó có mẫu lý lịch của người xin vào Đảng. 

Người xin vào Đảng phải kê khai lý lịch một cách chính xác, trung thực và đầy đủ nhất. 

Lý lịch của người xin vào Đảng mẫu 2-KNĐ.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

 

Mẫu 2-KNĐ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÝ LỊCH

CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng:

Họ và tên khai sinh:

Quê quán:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Số lý lịch:……………………………

 

           Ảnh                          SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

          3 × 4

01. Họ và tên đang dùng:………………………………… 02. Nam, Nữ

03. Họ và tên khai sinh:

04. Bí danh:

05. Ngày, tháng, năm sinh:

06. Nơi sinh:

07. Quê quán:

08. Nơi cư trú:

- Nơi thường trú:

- Nơi tạm trú:

09. Dân tộc: ……………………. 10. Tôn giáo:

11. Nghề nghiệp hiện nay:

12. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông:

- Giáo dục nghề nghiệp:

- Giáo dục đại học và sau đại học:

- Học hàm: Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ: Tin  học:

- Tiếng dân tộc thiểu số:

13. Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 14. Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có):

15. Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có):

16. Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có): 

   1)

   2)

 1. LỊCH SỬ BẢN THÂN
 1. NHỮNG CÔNG TÁC, CHỨC VỤ ĐÃ QUA

 

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm việc gì, ở đâu

Chức vụ

     

 

 1. ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
 
 1. NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA

 

Tên trường

Ngành học hoặc tên lớp học

Hình thức học

Từ tháng năm đến tháng năm

Văn bằng chứng chỉ

 

 

 

 1. ĐI NƯỚC NGOÀI

 

Từ tháng năm đến tháng năm

Nội dung đi

Nước nào

 

 

 1. KHEN THƯỞNG

 

Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp

quyết định

 

 

 

 1. KỶ LUẬT

 

Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp

quyết định

   

 

 1. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

 

1. Cha đẻ: , năm sinh:

Nơi sinh:

Quê quán:

Nơi cư trú:

Nghề nghiệp:

Hoàn cảnh kinh tế:

Lịch sử chính trị qua từng thời kỳ:

2. Mẹ đẻ: , năm sinh:

Nơi sinh:

Quê quán:

Nơi cư trú:

Nghề nghiệp:

Hoàn cảnh kinh tế:

Lịch sử chính trị qua từng thời kỳ:

3. Anh chị em ruột: (khai rõ như Cha, Mẹ theo thứ tự từ lớn đến nhỏ)

- Anh hai:

- Chị ba:

- Em trai:

- Em gái: 

.............

4. Ông, Bà Nội:

- Ông Nội: Năm sinh:

Nơi cư trú:

Nghề nghiệp:

Lịch sử chính trị:

- Bà Nội: Năm sinh:

Nơi cư trú:

Nghề nghiệp:

Lịch sử chính trị:

5. Ông, Bà Ngoại:

Ông Ngoại: Năm sinh:

Nơi cư trú:

Nghề nghiệp:

Lịch sử chính trị:

- Bà Ngoại: Năm sinh:

Nơi cư trú:

Nghề nghiệp:

Lịch sử chính trị:

6. Bên Vợ/Chồng: (bao gồm Cha, Mẹ, Anh em ruột của vợ/chồng; Vợ/chồng và các con, các mục khia giống như  Cha, Mẹ đẻ)

 

 

 1. TỰ NHẬN XÉT

 

(Ghi những ưu điểm, khuyết điểm chính của bản thân về các mặt phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác và quan hệ quần chúng, sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn vị công tác đối với bản thân như thế nào)

26. CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.

 

Cần Thơ, ngày    tháng   năm 20…

Ký tên

(ghi họ và tên)

 

2. Tải mẫu lý lịch người xin vào Đảng mẫu 2-KNĐ rút gọn

Đảng viên có thể chỉnh sửa và tải miễn phí mẫu lý lịch Đảng viên rút gọn dưới đây

Tải mẫu lý lịch Đảng viên mẫu 2-KNĐ (rút gọn)

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Mẫu 2-KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÝ LỊCH
CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng:.....................................................................................................

Họ và tên khai sinh:........................................................................................................

Quê quán:......................................................................................................................

Số lý lịch:......................................................................................................................

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

 1. Họ và tên đang dùng:............................................................................. 02. Nam, Nữ
 2. Họ và tên khai sinh:....................................................................................................
 3. Bí danh:.....................................................................................................................
 4. Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................
 5. Nơi sinh:....................................................................................................................
 6. Quê quán:...................................................................................................................
 7. Nơi cư trú:..................................................................................................................

- Nơi thường trú:...............................................................................................................

- Nơi tạm trú:....................................................................................................................

 1. Dân tộc: ......................... 10. Tôn giáo:........................................................................
 2. Nghề nghiệp hiện nay:...................................................................................................
 3. Trình độ hiện nay:.........................................................................................................

- Giáo dục phổ thông:.........................................................................................................

- Giáo dục nghề nghiệp:......................................................................................................

- Giáo dục đại học và sau đại học:.......................................................................................

- Học hàm:.................................... Lý luận chính trị:...........................................................

- Ngoại ngữ: ...................................................Tin học:.......................................................

- Tiếng dân tộc thiểu số:......................................................................................................

 1. Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: ................................................................................
 2. Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có):.........................................................
 3. Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có):.................................................
 4. Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):.............................................................

1)......................................................................................................................................

2).......................................................................................................................................

 1. LỊCH SỬ BẢN THÂN

..........................................................................................................................................

 1. NHỮNG CÔNG TÁC, CHỨC VỤ ĐÃ QUA

Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm việc gì, ở đâu

Chức vụ

     
 1. ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ

..........................................................................................................................................

 1. NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA

Tên trường

Ngành học hoặc tên lớp học

Hình thức học

Từ tháng năm

đến tháng năm

Văn bằng

chứng chỉ

       
 1. ĐI NƯỚC NGOÀI

Từ tháng năm

đến tháng năm

Nội dung đi

Nước nào

     
 1. KHEN THƯỞNG

Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp quyết định

     
 1. KỶ LUẬT

Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp quyết định

     
 1. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
 2. Cha đẻ:................................................... , năm sinh:...............................................

Nơi sinh:.....................................................................................................................

Quê quán:....................................................................................................................

Nơi cư trú:...................................................................................................................

Nghề nghiệp:................................................................................................................

Hoàn cảnh kinh tế:........................................................................................................

Lịch sử chính trị qua từng thời kỳ:.................................................................................

 1. Mẹ đẻ:.................................................... , năm sinh:................................................

Nơi sinh:......................................................................................................................

Quê quán:....................................................................................................................

Nơi cư trú:...................................................................................................................

Nghề nghiệp:................................................................................................................

Hoàn cảnh kinh tế:........................................................................................................

Lịch sử chính trị qua từng thời kỳ:.................................................................................

 1. Anh chị em ruột: (khai rõ như Cha, Mẹ theo thứ tự từ lớn đến nhỏ)

- Anh:...........................................................................................................................

- Chị:............................................................................................................................

- Em:............................................................................................................................

 1. Ông, Bà Nội:

- Ông Nội:.............................................. Năm sinh:........................................................

Nơi cư trú:.....................................................................................................................

Nghề nghiệp:...................................................................................................................

Lịch sử chính trị:.............................................................................................................

- Bà Nội:................................................ Năm sinh:.........................................................

Nơi cư trú:.....................................................................................................................

Nghề nghiệp:..................................................................................................................

Lịch sử chính trị:............................................................................................................

 1. Ông, Bà Ngoại:

- Ông Ngoại:......................................... Năm sinh:.........................................................

Nơi cư trú:....................................................................................................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................

Lịch sử chính trị:...........................................................................................................

- Bà Ngoại:........................................... Năm sinh:.........................................................

Nơi cư trú:....................................................................................................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................

Lịch sử chính trị:...........................................................................................................

 1. Bên Vợ/Chồng: (bao gồm Cha, Mẹ, Anh em ruột của vợ/chồng; Vợ/chồng và các con, các mục khai giống như Cha, Mẹ đẻ)
 2. TỰ NHẬN XÉT

(Ghi những ưu điểm, khuyết điểm chính của bản thân về các mặt phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác và quan hệ quần chúng, sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn vị công tác đối với bản thân như thế nào)

.....................................................................................................................................

 1. CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.

 

............, ngày.........tháng........năm............

 

Ký tên
(Ghi rõ họ và tên)

 

Hướng dẫn ghi lý lịch của người xin vào Đảng

➤ Yêu cầu: Người xin vào Đảng phải tự khai đảm bảo sự trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch.

➤ Nội dung chính mẫu khai lý lịch của người xin vào Đảng:

 1. Họ và tên: Viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy căn cước công dân, chú ý ghi hoa;
 2. Giới tính: Nam, nữ;
 3. Họ và tên khai sinh: Viết đầy đủ tên ghi trong giấy khai sinh;
 4. Bí danh: Viết các bí danh đã từng dùng trước đó (nếu có);
 5. Ngày, tháng, năm sinh: Chú ý viết đúng ngày, tháng, năm sinh trong giấy khai sinh;
 6. Nơi sinh: Cần viết đúng chi tiết địa chỉ nơi cấp giấy khai sinh;
 7. Quê quán: Là nơi sinh sống của cha ruột hoặc ông nội trong một số  trường hợp đặc biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ trong tường hợp không biết rõ bố, mẹ. Viết địa chỉ rõ ràng và chính xác như mục 6;
 8. Nơi ở hiện nay: Viết rõ ràng và chính xác nơi đăng ký trong sổ hộ khẩu;
 9. Dân tộc: Ghi chính xác tên dân tộc gốc của bản thân;
 10. Tôn giáo: Trước khi vào Đảng người làm lý lịch theo tôn giáo nào phải viết rõ, nếu không theo bất kỳ tôn giáo nào thì viết chữ “không”;
 11. Nghề nghiệp của bản thân hiện nay: Viết rõ nghề nghiệp hiện tại là công nhân, nông dân, công chức, viên chức, nhân viên… Nếu phụ thuộc gia đình thì viết là học sinh, sinh viên.
 12. Trình độ hiện nay:
 • Giáo dục phổ thông: Viết rõ đã học xong hệ 10 hay 12 năm, học chính quy hay bổ túc giáo dục (ví dụ: 8/10 chính quy, 9/12 bổ túc, 12/12);
 • Giáo dục nghề nghiệp: Đã được đào tạo về chuyên môn nghiệp nào;
 • Hệ chuyên môn cao đẳng, Đại học, sau đại học ghi rõ ràng đã/đang học ở đâu;
 • Học vị: Viết rõ học vị theo bằng cấp về chuyên môn (ví dụ: Tiến sĩ…, Thạc sỹ…, Cử nhân điều dưỡng, Bác sĩ Ngoại, nội hay khoa. . . đúng văn bằng);
 • Học hàm: Là các danh hiệu đã được nhà nước phong tặng như Giáo sư, Phó giáo sư;
 • Lý luận chính trị: Viết theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp như: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân; học hệ chính quy hay tại chức;
 • Ngoại ngữ: Nếu tốt nghiệp đại học ngoại ngữ thì ghi đại học Anh ngữ, Trung ngữ… Nếu học bồi dưỡng lớp đào tạo ngoại ngữ thì ghi trình độ ngoại ngữ đó;
 • Tiếng dân tộc thiểu số: Ghi rõ tiếng dân tộc thiểu số đã học nếu có.
 1. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nơi kết nạp: Viết rõ, cụ thể ngày vào đoàn và nơi kết nạp vào Đoàn;
 2. Ngày kết nạp và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam lần trước đó (nếu có): Viết chính xác ngày kết nạp Đảng lần 1 (nếu có) và nơi kết nạp vào Đảng;
 3. Ngày và nơi công nhận chính thức: Chỉ viết khi là Đảng viên chính thức;
 4. Người giới thiệu vào Đảng thứ nhất: Viết rõ, đầy đủ thông tin như: Họ, tên, chức vụ, đơn vị, công tác của người đó. Người thứ hai: Nếu là đoàn viên Đoàn Thanh niên thì viết là: BCH của đơn vị Đoàn đang sinh hoạt;
 5. Lịch sử của bản thân: Tóm tắt quá trình từ lúc còn là thiếu niên cho đến trước những ngày tham gia vào các hoạt động xã hội;
 6. Những công tác và chức vụ đã qua: Viết đầy đủ, chi tiết và liên tục các tháng bắt đầu từ khi tham gia các hoạt động xã hội cho tới nay. Đã làm những gì, Nơi thực hiện công tác, chức vụ gì Bao gồm luôn thời gian nhập ngũ, du học, tham quan ở nước ngoài bị bắt, đi tù… (nếu có);
 7. Đặc điểm lịch sử: Người làm lý lịch nếu đã từng ngừng sinh hoạt Đảng trước đó, viết rõ lí do; có từng bị bắt, bị tù không; tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài; tham gia và giữ chức sắc gì trong tôn giáo;
 8. Những lớp đào tạo và bồi dưỡng đã qua: Viết rõ ràng đã từng qua những lớp đào tạo chính trị nào, theo chương trình gì; cấp nào mở, ghi rõ ràng và đầy đủ: tên trường, thời gian học, ở đâu; chính quy hay tại chức; tên văn bằng hoặc chứng chỉ được cấp sau khi học xong lớp đào tạo đó;
 9. Đi nước ngoài: Ghi rõ thời gian đi nước ngoài từ tháng năm nào đến tháng năm nào; đã đi nước nào (từ thời điểm 3 tháng trở lên); do cấp nào cử đi;
 10. Khen thưởng: Ghi rõ ràng, chi tiết ngày được khen thưởng và hình thức được khen thưởng (từ giấy khen trở lên); các danh hiệu đã được nhà nước phong tặng;
 11. Kỷ luật: Nếu từng bị kỷ luật ghi rõ ngày, tháng, năm sai phạm và đơn vị nào kỷ luật;
 12. Về hoàn cảnh gia đình sẽ khai theo trình tự như:

Thông tin gia đình:

 • Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng), của người làm lý lịch (viết đầy đủ chi tiết): Họ và tên, nơi, năm sinh, quê quán và chỗ ở, nghề nghiệp hiện tại, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của từng người qua các thời kỳ lịch sử cho tới nay;
 • Hoàn cảnh kinh tế: Viết rõ thành phần lịch sử giai cấp trước cách mạng tháng tám 1945, trong đợt cải cách ruộng đất năm 1954. Mức sống của gia đình hiện nay;
 • Về thái độ chính trị của từng người trong gia đình: Đã tham gia tổ chức cách mạng nào, công tác, chức vụ gì (từ tháng, năm nào đến tháng năm nào);
 • Hoạt động và giữ chức vụ gì trong tổ chức chính quyền, đoàn thể, đảng phái của đế quốc hoặc chế độ cũ; hiện nay làm gì, Ở đâu? Nếu đã chết thì ghi lý do chết, năm chết, tại đâu?
 • Anh chị em ruột của người xin vào Đảng. Viết đầy đủ, rõ ràng: họ và tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế hiện tại, thái độ chính trị của từng người;
 • Cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng (nếu có): Viết như phần của cha, mẹ đẻ;
 • Anh chị em ruột của bản thân, của vợ hoặc chồng, các con (nếu có): Ghi đầy đủ, chi tiết họ và tên, năm sinh, chỗ ở, hoàn cảnh kinh tế, nghề nghiệp và thái độ chính trị của từng người.

Thông tin gia đình bên nội/bên ngoại (khai theo thứ tự):

 • Đối với ông, bà nội: Viết rõ như phần viết về cha mẹ đẻ;
 • Đối với cô, chú, bác: Viết rõ họ tên, năm sinh, quê quán, chỗ ở, nghề nghiệp, thái độ chính trị của từng người.
 1. Tự nhận xét: Tự viết nhận xét về ưu, khuyết điểm chính của bản thân về các mặt phẩm chất đạo đức, lối sống, chính trị, năng lực công tác và quan hệ quần chúng nhân dân từ khi phấn đấu vào Đảng cho đến nay;
 2. Cam đoan và ký tên: Viết lời cam đoan và khẳng định mọi thông tin trên là chính xác;
 • Viết rõ ngày, tháng, năm, ký, ghi rõ họ tên.
 1. Là phần nhận xét của Chi ủy chi bộ và chứng nhận của cấp uỷ cơ sở.

Huong-dan-khai-ly-lich-cua-nguoi-xin-vao-dang

Tại sao phải viết lý lịch Đảng viên?

Lý lịch đảng viên có vai trò quan trọng trong việc quản lý và theo dõi hoạt động của các thành viên trong Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).

Dưới đây là một số lợi ích và mục đích làm lý lịch Đảng viên:

 • Quản lý tổ chức: Lý lịch Đảng viên giúp tổ chức Đảng có thông tin chi tiết về thành viên, từ đó quản lý và phân công công việc một cách hiệu quả hơn. Đồng thời, giúp Đảng ủy xác định và tận dụng tốt những năng lực và kinh nghiệm của từng Đảng viên;
 • Đánh giá hoạt động: Lý lịch Đảng viên cung cấp thông tin về quá trình làm việc, học tập, đào tạo và hoạt động chính trị của từng Đảng viên. Điều này cho phép đánh giá và xác định thể trạng, năng lực và đóng góp của từng cá nhân trong công việc Đảng;
 • Tuyên dương và khen thưởng: Lý lịch Đảng viên ghi lại thành tích, khen thưởng và danh hiệu đã được nhận. Điều này giúp cơ quan Đảng công nhận, tuyên dương và khen thưởng đúng người đồng thời thúc đẩy khích lệ tinh thần làm việc, hiệu quả hoạt động của các Đảng viên;
 • Định hướng phát triển: Lý lịch Đảng viên cho phép cơ quan Đảng có cái nhìn tổng quan về quá trình học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và đào tạo của từng Đảng viên. Dựa trên thông tin này, Đảng có thể định hướng và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp và sự nghiệp cho từng cá nhân;
 • Kiểm soát và bảo mật: Lý lịch Đảng viên được kiểm soát chặt chẽ và bảo mật để đảm bảo tính minh bạch và an ninh của thông tin cá nhân và hoạt động Đảng.

Lý lịch đảng viên không chỉ là công cụ quản lý mà còn là một phần của trách nhiệm và cam kết của mỗi thành viên Đảng trong việc thực hiện các nguyên tắc và quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số câu hỏi liên quan tới lý lịch Đảng viên

1. Khai lý lịch của người xin vào Đảng khi nào?

Khi muốn vào Đảng, sau khi đã học qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Lý lịch Đảng viên cũng là 1 hồ sơ quan trọng trong việc làm đơn xin vào Đảng. Kể từ khi muốn được xem xét kết nạp đến khi được chuyển thành Đảng viên chính thức, Đảng viên phải có lý lịch Đảng viên.

2. Quá 3 tháng kể từ khi nộp hồ sơ xin vào Đảng mà chưa kết nạp thì có phải đi xin lại xác minh lý lịch không?

Không.

Theo hướng dẫn tại Mục 5.1 phần 5 hướng dẫn 01-HD/TW thi hành Điều lệ Đảng:

Quá 12 tháng, kể từ khi lập hồ sơ đề nghị xét kết nạp người vào Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp Đảng được thì bắt buộc làm lại Văn bản thẩm tra và bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có thay đổi so với thời điểm thẩm tra trước đó.

Vậy nên quá 3 tháng mà chưa được xét duyệt vào Đảng thì không cần làm lại lý lịch.

3. Những ai cần thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng?

Những người cần thẩm tra lý lịch là:

Người vào Đảng. Bắt buộc người vào đảng là người phải thẩm tra đầu tiên sau đó là Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ hoặc chồng hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân (Khi không biết cha, mẹ là ai); vợ hoặc chồng, con đẻ của người làm lý lịch xin vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

4. Sau khi được kết nạp Đảng, thẻ đảng viên được phát hành như thế nào?

Thẻ Đảng viên được thực hiện theo Quyết định số 85-QĐ/TW, ngày 06-10-2003. Thẻ Đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương in ấn, quản lý và phát hành thống nhất. Các cấp ủy trực thuộc Trung ương tổ chức làm thẻ, phát cho Đảng viên và quản lý và sử dụng thẻ đảng viên theo chế độ mật.

5. Muốn xin vào đảng ngoài lý lịch vào đảng thì còn cần giấy tờ gì không?

Sau khi đã học qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngoài mẫu viết lý lịch đảng viên, cần viết Đơn xin vào đảng, mẫu đơn này là mẫu đơn cần thiết để là thủ tục quan trọng dành cho những người có mong muốn, nguyện vọng xin vàng hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

>> Xem thêm: Tải mẫu đơn xin kết nạp Đảng (mới nhất).

 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.