spot_img
HomeQuản trị doanh nghiệpTờ trình bổ nhiệm là gì? Cách viết tờ trình bổ nhiệm...

Tờ trình bổ nhiệm là gì? Cách viết tờ trình bổ nhiệm cán bộ

Tờ trình bổ nhiệm là gì? Văn bản tờ trình bổ nhiệm là gì? Vì sao cần tờ trình bổ nhiệm cán bộ, tờ trình bổ nhiệm nhân sự. Lưu ý khi làm tờ trình đề nghị bổ nhiệm.

Định nghĩa tờ trình là gì?

Tờ trình là gì? Tờ trình được hiểu là một văn bản sử dụng trong nội bộ của tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là phổ biến trong các cơ quan Nhà nước.

Có thể hiểu rằng tờ trình đóng vai trò như một công cụ chính để trình bày và đề xuất một sự kiện, chủ trương, hoặc giải pháp đến cấp quản lý cao hơn, với hy vọng nhận được sự phê chuẩn và chỉ đạo.

Việc viết tờ trình không đòi hỏi kỹ năng phi thường, tuy nhiên, yêu cầu người viết phải trình bày đầy đủ thông tin cần thiết như quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tờ trình và mô tả rõ lý do của việc viết tờ trình.

Hơn nữa, quan trọng là phải đề cập đến các phương pháp kiến nghị một cách rõ ràng, nhằm mục đích xin cấp trên xem xét và phê duyệt chính sách hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án cụ thể.

Tờ trình cần phải được ký tên và cam kết bởi người viết, đồng thời bố cục nội dung thường chia thành ba phần chính:

 • Phần mở đầu: Nêu rõ lý do cần phải viết tờ trình;
 • Phần ý kiến đề xuất: Trình bày các ý kiến và chi tiết cụ thể về vấn đề được đề cập;
 • Phần kiến nghị: Đề xuất cấp trên cho phép và hỗ trợ các điều kiện để thực hiện đề xuất.

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ, nhân sự là gì?

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ/nhân sự là một mẫu tờ trình được sử dụng phổ biến tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Tờ trình bổ nhiệm cán bộ/nhân sự là một văn bản quan trọng trong quy trình quản lý, tổ chức nhân sự phòng ban tại doanh nghiệp.

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ là gì?

Quy định bổ nhiệm cán bộ/nhân sự được quyết định dựa trên các thành tích cán bô đạt được, các lợi ích mà họ mang về cho tổ chức trong suốt quá trình làm việc. Ngoài ra, quyết định bổ nhiệm cán bộ còn dựa vào thỏa thuận dựa trên thâm nhiên làm việc của nhân sự tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

Tải mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ, tờ trình bổ nhiệm nhân sự 

Tải mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ mới nhất tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

LOGO/TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o--------

Số: ......................

................., ngày...tháng...năm..

TỜ TRÌNH
(V/v: bổ nhiệm cán bộ)

Kính gửi:...........................................................................

- Căn cứ vào.....................................................................

- Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ.

...................................... đề nghị tiến hành việc bổ nhiệm đối với cán bộ sau:

 1. Đề nghị bổ nhiệm ĐVT: 1.000

TT

Họ và tên(1)

Đơn vị(2)

Vị trí công tác(3)

Thu nhập(4)

   

Hiện nay

Nơi đề nghị đến

Hiện nay

Đề xuất bổ nhiệm

 

Hiện tại

Đề xuất

01

         

Cơ bản

   
           

Cổ phiếu

   
           

Trách nhiệm

   
           

Điện thoại

   
           

Khu vực

   
           

Thu hút

   
           

Kiêm nhiệm

   
           

Tổng

   

02

         

Cơ bản

   
           

Cổ phiếu

   
           

Trách nhiệm

   
           

Điện thoại

   
           

Khu vực

   
           

Thu hút

   
           

Kiêm nhiệm

   
           

Tổng

 

 

 1. Lý do bổ nhiệm:

01..................................................................................

02...................................................................................

III. Mô tả quá trình công tác của cán bộ được bổ nhiệm:

01...................................................................................

02...................................................................................

...................................................................................

..................................................................................

Trân trọng./.

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tài chính

Ban NL. HT

Giám đốc đơn vị

Phòng HC. NS (đơn vị)

 

Mục đích của tờ trình bổ nhiệm cán bộ 

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ có mục đích chính là đề xuất và giải thích quyết định bổ nhiệm một cá nhân vào một vị trí quan trọng trong tổ chức. Qua quá trình này, mục tiêu của tờ trình bổ nhiệm là xác định rõ nhu cầu và hợp lý hóa quyết định, chọn lựa cá nhân phù hợp, trình bày lý do bổ nhiệm, và đảm bảo công bằng và dân chủ trong quá trình chọn người.

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ được viết nhằm xin xem xét sự đồng thuận của các lãnh đạo và cơ quan quản lý liên quan. Giúp cho các bộ cấp trên có cái nhìn tổng quan về người được bổ nhiệm, các thông tin liên quan để có thể đánh giá được năng lực thực tế có phù hợp với vị trí được bổ nhiệm hay không. 

Ngoài ra, thông qua quyết định bổ nhiệm, tờ trình cũng tạo điều kiện cho sự phát triển của công ty, tổ chức nói chung và của cá nhân được bổ nhiệm nói riêng, đồng thời thúc đẩy sự động viên và phát triển đội ngũ lãnh đạo trong tổ chức. 

Mục đích của tờ trình bổ nhiệm cán bộ công chức

Nội dung cần có trong tờ trình đề nghị bổ nhiệm 

Một tờ trình bổ nhiệm cán bộ có thể thay đổi tùy theo mục đích và các điều khoản phù hợp đối với công ty, nhưng thông thường gồm có các nội dung sau:

 • Thông tin cá nhân cán bộ đề xuất bổ nhiệm: Phần này cung cấp những thông tin cơ bản về cá nhân mà chúng ta đề xuất bổ nhiệm. Thông tin này bao gồm họ và tên, đơn vị công tác hiện tại, đơn vị công tác đề xuất, vị trí hiện tại, và vị trí đề xuất;
 • Thu thập: Phần này trình bày về mức thu nhập hiện tại của cán bộ và mức thu nhập mới liên quan đến vị trí đề xuất;
 • Lý do bổ nhiệm cán bộ: Trong phần này của tờ trình, chúng ta sẽ chi tiết lý do tại sao chọn cá nhân này để bổ nhiệm;
 • Chữ ký đồng thuận của ban lãnh đạo: Phần này xác nhận sự đồng thuận từ các ban lãnh đạo đối với quyết định bổ nhiệm.

Ngoài ra, tờ trình bổ nhiệm cần được trang bị đầy đủ Quốc hiệu và tiêu ngữ. Đối với nội dung, chúng ta cần đảm bảo rằng tờ trình được trình bày một cách rõ ràng, không mắc phải các lỗi về kí tự và chính tả.

Sau khi soạn thảo, các thông tin trong tờ trình sẽ được đưa đến ban Giám đốc cơ quan doanh nghiệp để xem xét chi tiết trước khi công bố công văn thông báo quyết định bổ nhiệm cán bộ vào vị trí mới.

Tờ trình bổ nhiệm cần phải đáp ứng đầy đủ nội dung cơ bản theo quy định để tăng khả năng được cấp trên phê chuẩn. Bên cạnh tờ trình, người đề xuất cần phải đính kèm những giấy tờ cụ thể như:

 • Bản sơ yếu lý lịch;
 • Bản đánh giá, nhận xét về kỹ năng chuyên môn, thái độ làm việc, đạo đức trong công việc;
 • Các minh chứng cho năng lực của ứng viên để có thể phù hợp với vị trí bổ nhiệm như: Kết quả thực hiện các công việc được giao, các thành tựu đạt được cho tập thể và cá nhân.

Lưu ý khi soạn mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ

Cần phải đảm bảo bố cục đủ 3 phần của tờ trình:

 • Phần mở đầu: Nêu rõ lý do cần phải viết tờ trình;
 • Phần ý kiến đề xuất: Trình bày các ý kiến và chi tiết cụ thể về vấn đề được đề cập;
 • Phần kiến nghị: Đề xuất cấp trên cho phép và hỗ trợ các điều kiện để thực hiện đề xuất.

Đảm bảo thông tin trong tờ trình là đầy đủ và chính xác, bao gồm sơ yếu lý lịch, bảng điểm, thư xác nhận, và các giấy tờ hỗ trợ khác. Sắp xếp nội dung theo một mục lục rõ ràng giúp người đọc dễ theo dõi và xem xét. Kiểm tra kỹ lưỡng để tránh các lỗi về chính tả, ngữ pháp, và kí tự đánh máy.

Tôn trọng quy định nội bộ và pháp luật để tránh vấn đề pháp lý, không gian dối, làm giả hồ sơ… Sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp và tránh diễn đạt dài dòng. Tập trung vào điểm mạnh và đóng góp tích cực của ứng viên để tạo ấn tượng tích cực. Đầu tư vào các minh chứng chứng minh năng lực và các thành tựu đạt được để tăng cơ hội được bổ nhiệm.

Chứng thực thông tin bằng các giấy tờ như thư xác nhận, bảng đánh giá hiệu suất, và các văn bản khác. Đảm bảo có chữ ký và phê duyệt của các bên liên quan. Nghiêm cấm các hành vi gian dối, làm giả thành tựu. 

Các câu hỏi liên quan đến mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ

1. Tờ trình bổ nhiệm cán bộ là gì? 

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ là một loại văn bản quan trọng được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp. Nó đóng vai trò quan trọng trong quy trình quản lý và tổ chức nhân sự.

Quyết định bổ nhiệm cán bộ dựa trên thành tích cá nhân và lợi ích mà họ mang lại cho tổ chức. Ngoài ra, quyết định này cũng dựa trên thỏa thuận dựa trên thâm niên làm việc của nhân viên tại cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp. 

2. Tờ trình bổ nhiệm cán bộ để làm gì?

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ là văn bản quan trọng để đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ mới. Quyết định này dựa trên thành tích cá nhân, lợi ích mà họ mang lại cho tổ chức và thâm niên làm việc. Sau khi soạn thảo, tờ trình sẽ được xem xét và duyệt bởi cấp trên hoặc cơ quan chức năng.

3. Các nội dung cần có trong tờ trình bổ nhiệm cán bộ

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ thường có các nội dung cơ bản như: họ tên cán bộ được bổ nhiệm, đơn vị công tác hiện tại và đề xuất, vị trí công tác hiện tại và đề xuất, mức thu nhập hiện tại và mới, lý do bổ nhiệm, và chữ ký của các ban lãnh đạo liên quan.

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ và các thông quan quan trọng liên quan. Mọi thắc mắc về các mẫu tờ trình dành cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Phụ lục hợp đồng là gì? Tải biên bản HỦY phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng, biên bản hủy phụ lục hợp đồng là gì? Tải mẫu biên bản hủy phụ lục hợp đồng mới, nội dung quan trọng trong biên bản hủy phụ lục hợp đồng