spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTìm hiểu: Cách viết đơn xin ở ngoại trú và quy chế...

Tìm hiểu: Cách viết đơn xin ở ngoại trú và quy chế ngoại trú

Học sinh, sinh viên khi tham gia học tập tại các cơ sở học tập xa nhà sẽ phải lựa chọn việc ở nội trú tại trường hoặc ở ngoại trú bên ngoài nhà trường. Việc chọn lựa cho mình một môi trường cho việc nghỉ ngơi sau mỗi buổi học là điều quan trọng.

Thường sẽ có những học sinh, sinh viên không lựa chọn việc ở nội trú tại trường mà quyết định ra ngoài thuê phòng trọ, có thể vừa kết hợp làm thêm vừa học tập.

Dưới đây Maudon.net sẽ chia sẻ một số thông tin liên quan đến mẫu đơn xin ở ngoại trú, ngoài ra bạn còn có thể chỉnh sửa và tải mẫu đơn này miễn phí.

Thế nào là đơn xin ở ngoại trú?

Mẫu đơn xin ở ngoại trú là mẫu đơn được học sinh, sinh viên viết gửi tới công an phường, xã nơi bạn muốn tạm trú và có xác nhận từ ban giám hiệu nhà trường với mục đích xin được ở ngoại trú để thuận tiện cho việc sinh hoạt, vừa đi làm vừa đi học hay bất kì một lý do cá nhân chính đáng nào đó.

Tùy thuộc vào môi trường học mà đơn xin ở ngoại trú có nhiều tên khác nhau như: Đơn xin ở ngoại trú trường dân tộc nội trú dành cho các học sinh học tập ở trường dân tộc nội trú, mẫu đơn xin ở ngoại trú quân sự…

>> Tham khảo: Cách viết đơn xin học bán trú.

Don-xin-hoc-ngoai-tru.jpg

Tải miễn phí mẫu đơn xin ở ngoại trú

Vì một số lý do cá nhân chính đáng mà hiện nay đa phần những học sinh, sinh viên khi học xa nhà quyết định chọn việc ở ngoại trú thay vì ở nội trú trong nhà trường.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Trường...............................................

Số: .................. QLSV/.......................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----------------------------

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ Ở NGOẠI TRÚ

Kính gửi: Công an Phường:...............................

Tôi tên là:.............................................................. Sinh ngày:....................................

Hiện đang học lớp:...................................................... Khoa:......................................

Trường:........................................................................ Số thẻ HS – SV:....................

Số CMND: ................................Cấp ngày:.......................Tại:.....................................

Hộ khẩu thường trú tại Phường (Xã, Thị trấn):..............................................................

Quận (Huyện, Thị xã, TP trực thuộc):...........................................................................

Thành phố (Tỉnh):........................................................................................................

Tôi xin đề nghị Công an Phường:.................................................................................

Cho phép tôi được ở ngoại trú tại nhà Ông (Bà).............................................................

Số nhà:.................Đường phố:....................................................................................

Tổ Dân phố:..................................................... Phường:.............................................

Quận: .......................................................Thành phố:.................................................

Quan hệ với chủ hộ:....................................................................................................

Thời gian xin ngoại trú từ ngày ............. tháng .........năm .............. đến ngày ............ tháng ............ năm .........

Tôi xin cam đoan thực hiện tốt các quy định của địa phương và quy chế công tác HSSV ngoại trú.

 

................, ngày...tháng...năm...

Xác nhận của Trường..................................
TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. CTHSSV

Người làm đơn

Ý kiến của Công an Phường (Xã, Thị trấn)​

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin ở ngoại trú chi tiết

Mẫu đơn xin ở ngoại trú được viết theo trình tự sau:

 • Tương tự như các mẫu văn bản hành chính khác mở đầu của đơn xin ở ngoại trú là Quốc hiệu và tiêu ngữ;
 • Tên đơn ở đây có thể ghi là “ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ Ở NGOẠI TRÚ”, tùy thuộc vào môi trường học mà đơn xin ở ngoại trú sẽ có tên khác nhau;
 • Họ và tên học sinh, sinh viên thực hiện ở ngoại trú;
 • Ngày tháng năm sinh của học sinh, sinh viên tiến hành ở ngoại trú;
 • Hiện học sinh, sinh viên ở ngoại trú đang học lớp;
 • Tên khoa mà sinh viên học, trong trường hợp là học sinh không phải sinh viên có thể bỏ qua phần này;
 • Tên trường mà học sinh, sinh viên làm đơn xin ở ngoại trú học;
 • Số thẻ HSSV: Mọi học sinh, sinh viên đều có số thẻ của mình, ghi rõ vào mục này;
 • Số CMND/CCCD của học sinh, sinh viên làm đơn xin ở ngoại trú;
 • Ghi rõ nơi cấp và ngày cấp của thẻ CMND/CCCD được nêu trên;
 • Ghi rõ hộ khẩu thường trú của học sinh, sinh viên muốn ở ngoại trú tại Phường (Xã, Thị trấn);
 • Ghi rõ tên Quận (Huyện, Thị xã, TP trực thuộc) của học sinh, sinh viên làm đơn xin ở ngoại trú;
 • Tên tỉnh, thành phố.

Sau khi đã hoàn thành toàn bộ thông tin về bản thân người muốn xin ở ngoại trú tại mục trên, tiếp theo sẽ là các thông tin về nơi mà học sinh, sinh viên đó muốn ở ngoại trú bao gồm:

 • Tôi xin đề nghị Công an Phường: Ghi rõ tên phường mà học sinh, sinh viên muốn làm đơn xin ở ngoại trú xác định sẽ ở;
 • Cho phép tôi được ở ngoại trú tại nhà ông (bà): Ghi rõ tên người đứng tên nơi ở ngoại trú;

Các thông tin về nơi ở ngoại trú được hoàn thiện khác như: Số nhà, Đường, phố, tổ dân phố, phường, quận, thành phố. những thông tin này phải được khai chính xác để quá trình xét duyệt đơn xin ở ngoại trú được thuận lợi và nhanh chóng hơn.

 • Quan hệ với chủ hộ: Ghi rõ quan hệ của bản thân với chủ hộ nơi thực hiện việc ở ngoại trú;
 • Ghi rõ thời gian xin ngoại trú từ ngày,tháng, năm cho đến ngày, tháng, năm.

Người làm đơn phải cam đoan thực hiện tốt tất cả các quy định của địa phương và quy chế công tác dành cho HSSV ở ngoại trú.

 • Ghi rõ ngày, tháng, năm làm đơn.

Cuối cùng người làm đơn xin ở ngoại trú xin ý kiến của nhà trường và của đơn vị Công an có thẩm quyền và ký cuối đơn.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn viết đơn xin ở ngoại trú, hi vọng có thể giúp cho những ai đang có ý định làm đơn xin ở ngoại trú có thể tham khảo và viết cho mình mẫu đơn xin ở ngoại trú đầy đủ nhất.

Quy chế ngoại trú của sinh viên

Quyền và nghĩa vụ của sinh viên, học sinh khi ở ngoại trú

Học sinh, sinh viên ngoại trú hoàn toàn có thể được hưởng các quyền đã được ban hành theo quy định hiện hành của Quy chế dành cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ giáo dục chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 • Được hưởng các quyền cơ bản của mỗi công dân cư trú trên địa bàn, được chính quyền địa phương, nhà trường hỗ trợ tạo các điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việc thực hiện ở ngoại trú ngoài nhà trường;
 • Căn cứ vào Điều 5 Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT học sinh, sinh viên ở ngoại trú có quyền khiếu nại, đề đạt nguyện vọng của bản thân mình đến chính quyền tại địa phương, Hiệu trưởng nhà trường nơi học sinh, sinh viên đang theo học và các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của bản thân tại nơi cư trú.

Nghĩa vụ của sinh viên khi ở ngoại trú ngoài nhà trường

Học sinh, sinh viên ở ngoại trú phải thực hiện nghĩa vụ theo những quy định hiện hành của Quy chế dành cho học sinh, sinh viên trường cao đẳng, đại học và trung cấp nghề chuyên nghiệp thuộc hệ đào tạo chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành.

 • Học sinh, sinh viên ở ngoại trú thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định đã ban hành của pháp luật. Chấp hành quy định về bảo đảm trật tự, an ninh và an toàn xã hội; 
 • Tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, văn hóa, thể dục thể thao hay các hoạt động phòng chống ma túy, phòng chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia việc bảo vệ môi trường tại nơi cư trú và tham gia vào các hoạt động khác do địa phương trực tiếp tổ chức;
 • Phải đăng ký tạm trú, tạm vắng với đơn vị Công an xã (phường, thị trấn) và báo về với nhà trường địa chỉ ngoại trú của bản thân trong thời hạn dài nhất là 30 ngày, kể từ ngày nhập học;
 • Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nơi cư trú, phải báo cáo địa chỉ cư trú mới của mình với nhà trường trong thời gian không quá 20 ngày.

Trách nhiệm của mỗi sinh viên, học sinh khi ở ngoại trú

 • Học sinh, sinh viên phải làm thủ tục đăng ký ở ngoại trú với nhà trường, để đăng ký tạm trú với công an nơi cư trú theo đúng với Nghị định số 51/CP đã ban hành của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu;
 • Riêng đối với những học sinh, sinh viên đã có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi trường theo học và cùng ở với gia đình, chỉ làm đơn không cần có ý kiến của đơn vị Công an đó;
 • Sau 15 ngày kể từ khi được xét duyệt ở ngoại trú. học sinh, sinh viên bắt buộc phải báo cáo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú của bản thân bao gồm: Họ và tên chủ nhà trọ, nhà, chung cư…, tên đường, số nhà (thôn, xóm), phường (thị trấn, xã), quận (huyện), số điện thoại liên hệ của chủ sở hữu nhà, nhà trọ nơi học sinh, sinh viên ở (nếu có);
 • Học sinh, sinh viên ở ngoại trú phải có trách nhiệm thực hiện đúng các điều khoản đã được ký kết trong hợp đồng với chủ nhà trọ;
 • Khi có bất kỳ thay đổi nào về chỗ ở ngoại trú mới, học sinh, sinh viên phải làm đơn xin phép phía nhà trường để làm lại các thủ tục đăng ký tạm trú với công an phường (xã, thị trấn) và bắt buộc phải thực hiện việc báo cáo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú mới của bản thân;
 • Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, văn nghệ, các hoạt động phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và tham gia vào các hoạt động tích cực khác do địa phương cư trú tổ chức.

Trách nhiệm của nhà trường khi sinh viên ở ngoại trú

Căn cứ vào những điều kiện cụ thể của nhà trường, tổ chức thực hiện công tác ngoại trú dành cho học sinh, sinh viên theo quy định đã được ban hành của Quy chế ngoại trú dành cho học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học và các trường trung cấp nghề chuyên nghiệp.

 • Phê duyệt các kế hoạch và hoạt động công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú hàng năm của trường và tiến hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện những kế hoạch, công tác đó;
 • Bố trí những cán bộ làm công tác ngoại trú dành cho học sinh, sinh viên một cách hợp lý;
 • đảm bảo các điều kiện tốt nhất nhằm phát huy vai trò của các tổ chức như: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, trong các công tác ngoại trú dành cho học sinh, sinh viên;
 • Có cơ chế phối hợp toàn diện với các cơ quan chức năng ở địa phương cư trú để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên ở ngoại trú thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của bản thân.

Quy-che-ngoai-tru-cua-sinh-vien

Một số câu hỏi liên quan đến đơn xin ở ngoại trú

1. Viết đơn xin ngoại trú để làm gì?

Mẫu đơn xin ở ngoại trú là mẫu đơn được học sinh, sinh viên viết gửi tới Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt ở ngoại trú với mục đích xin được ở ngoại trú ngoài nhà trường thuận tiện cho sinh hoạt, vừa đi làm vừa đi học hay bất kì một lý do cá nhân chính đáng nào đó.

>> Tham khảo thêm: Thế nào là đơn xin ngoại trú?

2. Nội dung chính của đơn xin ngoại trú bao gồm những gì?

Một mẫu đơn xin ở ngoại trú đầy đủ bao gồm những thông tin về học sinh, sinh viên muốn đăng ký ở ngoại trú, thông tin về đơn vị nhận đơn tức là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt việc ở ngoại trú, thông tin về nơi mà học sinh, sinh viên đó muốn ở ngoại trú trong suốt quá trình học tập của mình.

>> Tham khảo thêm: Hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin ở ngoại trú chi tiết.

3. Học sinh, sinh viên ở ngoại trú có được hưởng quyền lợi như ở nội trú không?

Có.

Học sinh, sinh viên ngoại trú hoàn toàn có thể được hưởng các quyền đã được ban hành theo quy định hiện hành của Quy chế dành cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ giáo dục chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

>> Tham khảo thêm: Quy chế ngoại trú của sinh viên.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.