spot_img
HomeHành phápÁn phí là gì? Khi nào cần làm mẫu đơn xin miễn...

Án phí là gì? Khi nào cần làm mẫu đơn xin miễn giảm án phí?

Thế nào là án phí? tìm hiểu về đơn xin miễn giảm án phí dân sự, án phí ly hôn, án phí khởi kiện tranh chấp đất đai và tải miễn phí mẫu đơn xin miễn giảm án phí.

Tìm hiểu thế nào là án phí, lệ phí?

Khi tiến hành xét xử một vụ án thì đương sự tham gia vụ án phải nộp một mức án phí nhất định theo quy định. Án phí xét xử vụ án có thể bao gồm nhiều loại khác nhau tùy thuộc theo từng vụ xét xử như: án phí hình sự, án phí hành chính, án phí dân sự, án phí ly hôn, án phí tranh chấp đất đai… 

Hiện nay, mức án phí được quy định tại Danh mục án phí thuộc phạm trù lệ phí Tòa án được ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14. Trong đó, mức án được tính bằng một nửa tức là bằng 50% của mức án phí theo quy định.

Dưới đây Maudon.net sẽ cung cấp cho mọi người những thông tin cần thiết về mẫu đơn xin miễn giảm án phí, bạn có thể tải miễn phí hoặc chỉnh sửa trực tiếp trên trang nhé.

Án phí là gì? Khi nào cần làm mẫu đơn xin miễn giảm án phí?

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí là gì?

Đơn xin miễn giảm án phí là mẫu đơn được đương sự tham gia xét xử vụ án thuộc trường hợp được miễn giảm án phí viết gửi cho Tòa án nhân dân với mục đích xin miễn giảm án phí vì một số hoàn cảnh nhất định.

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí có thể được người đại diện cho đương sự viết nếu trong trường hợp đương sự là người chưa đủ hay không đủ khả năng để viết đơn xin miễn giảm án phí.

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí đều có thể viết để xin miễn giảm án phí với nhiều vụ xét xử tùy theo nhiều tính chất khác nhau như: Án phí ly hôn, án phí dân sự, án phí tranh chấp ranh giới đất đai, án phí dân sự sơ thẩm, án phí hình sự…

Tải ngay mẫu đơn xin miễn giảm án phí

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----****-----

ĐƠN XIN MIỄN ÁN PHÍ

Kính gửi:

- TÒA ÁN NHÂN DÂN .............

- UBND XÃ (PHƯỜNG) .............

Tôi là:......................................................................... Sinh ngày:................................

CMND số:.............................. Ngày cấp:............................ Nơi cấp:.............................

Nơi đăng ký HKTT:......................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:..........................................................................................

Hiện tôi là nguyên đơn (Bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự về việc........................ giữa............................với ........................trú tại.....................................và đã được tòa án nhân dân...................................nhận đơn khởi kiện.

Nay vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân tôi và không có khả năng nộp tiền án phí.

Vậy tôi viết đơn này kính mong quý tòa xem xét hoàn cảnh kinh tế và............................của tôi và miễn, giảm tiền án phí cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

.............., ngày.........tháng........năm........

Xác nhận của UBND xã (phường)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý: Kèm theo đơn:

- Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí (nếu có).

- CMND, sổ hộ khẩu để xin xác nhận của UBND xã, phường.

Hướng dẫn cách viết đơn xin miễn giảm án phí

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí là mẫu đơn được những người thuộc trường hợp được phép miễn giảm án phí viết nhằm mục đích xin được miễn giảm án phí vì một số lý do nhất định.

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí bao gồm các thông tin của đương sự muốn được xin miễn giảm án phí, tạm ứng án phí, lệ phí tòa án, Tòa án nhân dân, Cơ quan UBND xã, phường nơi diễn ra phiên tòa xét xử, lý do xin miễn giảm án phí, lệ phí tòa án và xác nhận của cơ quan UBND xã, phường nơi người làm đơn cư trú và được viết theo trình tự sau:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ của mẫu đơn xin miễn giảm án phí cũng được viết tương tự như các mẫu văn bản hành chính thông thường khác;
 • Tên đơn là đơn xin miễn giảm án phí. Mẫu tên đơn này dùng cho tất cả các trường hợp xét xử vụ án như: Án phí ly hôn, án phí dân sự, án phí tranh chấp ranh giới đất đai, án phí dân sự sơ thẩm, án phí hình sự…;
 • Phần kính gửi trong đơn xin miễn giảm án phí là Tòa án nhân dân, UBND xã, phường nơi diễn ra vụ xét xử và nơi người muốn xin miễn giảm án phí cư trú;
 • Thông tin của người làm đơn xin miễn giảm án phí: Người làm đơn phải ghi đầy đủ các thông tin theo thứ tự sau: Họ và tên, Ngày, tháng, năm sinh, Số CMND hoặc số CCCD ghi rõ kèm thêm ngày cấp và nơi cấp của CMND/CCCD, Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại của người làm đơn xin miễn giảm án phí, lệ phí tòa án;
 • Người làm đơn xin miễn giảm lệ phí, án phí Tòa án ghi thêm một số thông tin về phiên tòa xét xử như: Phiên tòa nào? Tên bị cáo, bị can trong phiên tòa, ngày diễn ra phiên tòa, nơi diễn ra phiên tòa xét xử.

Án phí là gì? Khi nào cần làm mẫu đơn xin miễn giảm án phí?

Sau khi đã hoàn thành các thông tin cần thiết người làm đơn xin miễn giảm lệ phí, án phí tòa án trình bày lý do của bản thân vì sao muốn giảm lệ phí, án phí tòa án, người làm đơn nên ghi thêm “Vậy tôi viết đơn này kính mong quý quan tòa xem xét vào những hoàn cảnh kinh tế và (hoàn cảnh của người làm đơn) của tôi và miễn, giảm tiền án phí cho tôi.”

Cuối cùng sau khi được sự đồng ý của Cơ quan UBND xã nơi cư trú chấp thuận, người làm đơn ký và ghi rõ họ và tên kết đơn.

Lưu ý khi làm đơn xin giảm án phí

Khi tiến hành làm đơn xin miễn giảm án phí người làm đơn cần lưu ý:

 • Kiểm tra kỹ xem bản thân có thuộc một trong các trường hợp đã được quy định được miễn, giảm án phí hay không;
 • Khi tiến hành làm đơn bắt buộc phải có xác nhận của địa phương nơi cư trú để đảm bảo người làm đơn đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện;
 • Đơn xin miễn giảm án phí, lệ phí tòa án phải được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa, sạch đẹp, không gạch chéo. Nội dung trong đơn cần phải đầy đủ tuy nhiên phải tránh việc trình bày lan man, khó hiểu.

Thủ tục, hồ sơ xin miễn giảm án phí 

Thủ tục xin miễn giảm án phí thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người làm đơn tiến hành nộp đơn xin miễn, giảm án phí

Người đề nghị được miễn, giảm án phí, lệ phí tòa án phải thuộc những trường hợp được miễn, giảm án phí, lệ phí tòa án phải có đơn đề nghị nộp cho Cơ quan Toà án có thẩm quyền kèm theo các giấy tờ chứng cứ và những tài liệu chứng minh rằng bản thân thuộc trường hợp được miễn, giảm án phí.

Bước 2: Thông báo việc miễn, giảm án phí, lệ phí tòa án

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ quan UBND, TAND nhận được đơn miễn, giảm tạm ứng án phí, lệ phí tòa án và nhận được các tài liệu liên quan, chứng cứ chứng minh bản thân thuộc trường hợp được miễn giảm án phí.

Tòa án sẽ gửi thông báo bằng văn bản về 2 trường hợp được miễn, giảm hoặc không miễn, giảm án phí. Trường hợp không miễn giảm án phí Tòa án sẽ nêu rõ lý do.

Án phí là gì? Khi nào cần làm mẫu đơn xin miễn giảm án phí?

Những trường hợp được miễn giảm án phí

1. Những trường hợp thuộc diện được giảm án phí

Người gặp phải những sự kiện bất khả kháng dẫn đến không còn đủ tài sản để thực hiện việc nộp án phí, có xác nhận của Cơ quan Ủy ban nhân dân xã nơi người làm đơn đó cư trú thì sẽ được Tòa án giảm một nửa tức là 50% mức án phí.

2. Những trường hợp thuộc diện được miễn án phí

Người lao động thực hiện việc khởi kiện:

 • Người lao động khởi kiện nhằm mục đích đòi tiền lương, đòi trợ cấp mất việc hay khoản trợ cấp thôi việc, các loại bảo hiểm xã hội, những khoản tiền bồi thường về các trường hợp tai nạn lao động, các bệnh nghề nghiệp;
 • Người lao động khởi kiện để giải quyết những vấn đề nhằm bồi thường thiệt hại hoặc vì lý do bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái với những điều pháp luật đã ban hành.
 • Người khiếu kiện quyết định hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành các loại biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại địa phương xã, phường, thị trấn.
 • Người yêu cầu khởi kiện nhằm mục đích đòi bồi thường về các mặt như: Sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín.
 • Những trường hợp khác như:
  • Trẻ em chưa đủ tuổi;
  • Cá nhân thuộc vào diện hộ nghèo, cận nghèo;
  • Người đã cao tuổi; người bị khuyết tật về thể chất, tinh thần;
  • Người đã từng có công với cách mạng nước nhà;
  • Đương sự là người đồng bào dân tộc thiểu số ở tại các xã có hoàn cảnh và điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
  • Thân nhân của liệt sĩ và phải được đích thân Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận là gia đình của liệt sĩ.

Một số câu hỏi liên quan đến xin miễn giảm án phí

1. Án phí là gì?

Khi tiến hành xét xử một vụ án thì đương sự tham gia vụ án đều phải nộp một mức án phí nhất định theo quy định. Án phí xét xử vụ án có thể bao gồm nhiều loại khác nhau tùy thuộc theo từng vụ xét xử như: Án phí hình sự, án phí hành chính, án phí dân sự…

>> Tham khảo thêm: Tìm hiểu thế nào là án phí?

2. Đơn xin miễn giảm án phí, lệ phí tòa án gồm những nội dung nào?

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí bao gồm các thông tin của đương sự muốn được xin miễn giảm án phí, tạm ứng án phí, lệ phí tòa án, Tòa án nhân dân, Cơ quan UBND xã, phường nơi diễn ra phiên tòa xét xử, lý do xin miễn giảm án phí, lệ phí tòa án và xác nhận của cơ quan UBND xã, phường nơi người làm đơn cư trú.

>> Tham khảo thêm: Hướng dẫn viết đơn xin miễn giảm án phí.

3. Trường hợp nào được giảm án phí?

Người gặp phải những sự kiện bất khả kháng dẫn đến không còn đủ tài sản để thực hiện việc nộp án phí, có xác nhận của Cơ quan Ủy ban nhân dân xã nơi người làm đơn đó cư trú thì sẽ được Tòa án giảm một nửa tức là 50% mức án phí.

>> Tham khảo thêm: Những trường hợp được miễn giảm án phí.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.