spot_img
HomeBiểu mẫuMẫu đơn, hồ sơTải mẫu đơn xin Xác Nhận Đất Không Quy Hoạch - Mới...

Tải mẫu đơn xin Xác Nhận Đất Không Quy Hoạch – Mới nhất

Tính tới thời điểm hiện tại, thửa đất thuộc diện quy hoạch sử dụng đất đã có những kế hoạch sử dụng đất theo quy định thì bắt buộc chủ đất không được phép thực hiện các công việc xây dựng hay chuyển nhượng đất khi không có sự cho phép của Cc quan nhà nước có thẩm quyền.

Đất không thuộc diện đất quy hoạch sử dụng đất thì chủ của mảnh đất đó vẫn có thể thực hiện việc sử dụng và thực hiện các quyền của bản thân đối với đất đai theo đúng quy định đã được ban hành.

Dưới đây Maudon.net đã tổng hợp tất cả thông tin về việc xin xác nhận đất không quy hoạch. Mọi người quan tâm và cần tới đều có thể tham khảo và tải đơn xin xác nhận đất không quy hoạch hoàn toàn miễn phí.

Thế nào là đơn xin xác nhận đất không quy hoạch?

Ở thời điểm hiện tại đất quy hoạch được sử dụng ở nhiều lĩnh vực và nhiều công việc khác nhau như: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đất quy hoạch làm đường, đất quy hoạch cây xanh, quy hoạch đất quốc phòng…

Việc xác nhận đất không phải đất quy hoạch là điều rất quan trọng nhất là trong những trường hợp phải thực hiện việc mua bán đất, trao tặng đất hay thừa kế đất.

Đất không quy hoạch là mẫu đất mà chủ sử dụng có thể dùng để mua bán hay thừa kế tuy nhiên đất quy hoạch thì chủ sở hữu đất lại không thể sử dụng để làm những việc như trên theo quy định. 

Mẫu đơn xin xác nhận đất không quy hoạch (không phải đất quy hoạch) được sử dụng khi người dân tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch đất đai.

Mau-don-xin-xac-nhan-dat-khong-quy-hoach

Tải mẫu đơn xin xác nhận đất không quy hoạch

Khi người dân muốn sử dụng đất vào những mục đích mua bán hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất… Phải làm đơn xin xác nhận đất không quy hoạch để có thể hoàn tất các thủ tục trên.

Mẫu đơn xin xác nhận không phải đất quy hoạch được viết bới người dân nhằm xin Cơ quan chức năng có thẩm quyền xét duyệt mảnh đất sở hữu của mình không phải đất quy hoạch để hoàn tất các thủ tục giao dịch và sử dụng đất.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(1)…, ngày……tháng…..năm 2023

ĐƠN XÁC NHẬN ĐẤT KHÔNG NẰM TRONG QUY HOẠCH

Kính gửi: – UBND xã/phường………………………(2)

Căn cứ:

- Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Căn cứ nhu cầu thực tế của …………..

Tôi tên là: ………………………………..…(3)…… Sinh năm ……………………(4)…..

Số CMND/CCCD: ……(5)…………….., Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………… ……………………(6)..

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………(7)…

Số điện thoại:…………………………………….………………………………………….

Tôi xin trình bày như sau:

Tôi và gia đình đã và đang sinh sống ổn định trên mảnh đất có diện tích ….. tại địa chỉ…………. từ năm….. Tuy nhiên gia đình tôi chưa được cấp giấy tờ gì liên quan đến mảnh đất hiện đang sinh sống.

Lý do xin xác nhận: Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/…………………….(8).

Căn cứ pháp lý:

Theo khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ được cấp giấy chứng nhận nếu có đủ điều kiện sau:

- Đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004.

- Không vi phạm pháp luật về đất đai.

- Nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Ngoài ra, tại điểm a khoản 2 Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định

“ Trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch”.

Nay tôi làm đơn này, xin …… xác nhận thửa đất trên đang được gia đình tôi sử dụng cư trú ổn định lâu dài, không nằm trong quy hoạch và đáp ứng đủ các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận.

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:                                                                               Người làm đơn

– Chứng minh nhân dân/căn cước công dân;                                         (ký và ghi rõ họ tên)

– Sổ hộ khẩu;

– Các giấy tờ khác liên quan.

 

Hướng dẫn viết đơn xác nhận không phải đất quy hoạch

Mẫu đơn xin xác nhận đất không quy hoạch (không phải đất quy hoạch) được sử dụng khi người dân tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch đất đai. 

Về cơ bản mẫu đơn xin xác nhận đất không quy hoạch có kết cấu khá tối giản nên không khó viết và cũng giống như các mẫu văn bản hành chính thông thường khác.

 • Đầu tiên là phần Quốc hiệu, tiêu ngữ cũng tương tự như những mẫu văn bản hành chính thông dụng khác (Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam), tiêu ngữ ghi (Độc lập – tự do – hạnh phúc) ghi bên dưới Quốc hiệu;
 • Ngày, tháng, năm làm đơn xin xác nhận đất không quy hoạch;
 • Tên có thể là “đơn xin xác nhận không phải đất quy hoạch”, “đơn xin xác nhận đất không quy hoạch”;
 • Phần kính gửi, người làm đơn xin xác nhận đất không quy hoạch ghi rõ tên đơn vị hành chính có các thẩm quyền về việc xác nhận đất không nằm trong diện đất quy hoạch (ví dụ, người làm đơn phải ghi rõ xã M, huyện T, tỉnh K);
 • Nêu rõ căn cứ những luật có liên quan đến quy hoạch đất (ví dụ: Căn cứ vào luật đất đai ban hành vào năm 2013; căn cứ theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã được ban hành của Chính phủ những quy định chi tiết thi hành các điều liên quan của điều Luật Đất đai…);
 • Người làm đơn xin xác nhận đất không quy hoạch phải ghi rõ các thông tin của người xin xác nhận (ví dụ: Họ và tên của người muốn xin xác nhận đất không quy hoạch, ngày tháng năm sinh và số căn cước công dân hoặc số chứng minh thư nhân dân của người xin xác nhận đất không quy hoạch, nơi ở hiện tại, địa chỉ thường trú và số điện thoại liên hệ…);
 • Ghi rõ những thông tin cần thiết về mảnh đất cần xác nhận là đất không quy hoạch (bao gồm: Diện tích, mục đích sử dụng đất, tình trạng thửa đất…);
 • Lý do vì sao cần làm đơn xin xác nhận đất không nằm trong diện đất quy hoạch (để làm giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất lần đầu hoặc dùng để chuyển nhượng, mua bán, trao tặng quyền sử dụng đất…).

Sau khi hoàn thành các thông tin trên người làm đơn xin xác nhận đất không quy hoạch ghi rõ các căn cứ pháp lý:

 • Luật Đất đai đã được nhà nước ban hành vào năm 2013;
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định chi tiết việc thi hành một số điều đã được nêu rõ của Luật Đất đai.

Một số lưu ý khi làm đơn xin xác nhận đất không quy hoạch

Mẫu đơn xin xác nhận đất không thuộc diện đất quy hoạch có hình thức tương đối tối giản, chính vì thế việc soạn đơn cũng khá đơn giản. Tuy nhiên, để bảo đảm được tính chuyên nghiệp khi làm đơn và các giá trị pháp lý của đơn xin xác nhận đất không quy hoạch người làm đơn cần lưu ý:

 • Khi làm đơn xin xác nhận đất không quy hoạch phải nêu rõ các căn cứ pháp lý về việc yêu cầu xác nhận đất không thuộc diện quy hoạch để có thể thực hiện các thủ tục đất đai (chú ý khi sử dụng các văn bản phải còn hiệu lực pháp luật);
 • Ghi rõ các thông tin cần thiết và bắt buộc của người xin xác nhận đất không quy hoạch (họ tên, ngày tháng năm sinh, CCCD/CMND, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện nay, số điện thoại liên hệ… theo đúng với giấy tờ gốc);
 • Ghi rõ thông tin cần thiết và bắt buộc của mảnh đất cần xác nhận không thuộc diện đất quy hoạch (gồm diện tích, Mục đích sử dụng và tình trạng của đất…);
 • Người làm đơn xin xác nhận đất không quy hoạch phải ghi rõ lý do cần xin xác nhận đất không nằm trong quy hoạch;
 • Khi soạn đơn xin xác nhận đất không quy hoạch cần phải ghi rõ ràng, ngắn gọn và chú ý đặc biệt về các lỗi chính tả có thể xảy ra.

Mot-so-luu-y-khi-lam-don-xin-xac-nhan-dat-khong-quy-hoach

Thủ tục xin xác nhận đất không quy hoạch

Căn cứ hợp pháp tại Khoản 4 Điều 28 Luật Đất đai ban hành năm 2013 đã nêu rõ:

Các cơ quan nhà nước, những người có thẩm quyền trong công tác quản lý, sử dụng đất đai phải có trách nhiệm tạo điều kiện và đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết về đất đai cho các cá nhân, tổ chức theo quy định đã được đưa ra của pháp luật.

Khi đó, các bước làm thủ tục xin xác nhận đất không nằm trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia gồm có 4 bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

 • Đơn xin xác nhận đất không nằm trong quy hoạch (hay còn gọi là đơn xin xác nhận đất không quy hoạch);
 • Các loại giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất cần được xác nhận không thuộc diện đất quy hoạch;
 • Bản đồ đo đạc mảnh đất cần xác nhận không quy hoạch;
 • Các loại giấy tờ có liên quan khác theo quy định đã được ban hành…

Bước 2: Nộp hồ sơ xin xác nhận đất không quy hoạch

 • Người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ xin xác nhận đất không quy hoạch tại Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp xã;
 • Trong trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xin xác nhận đất không quy hoạch và trả lại phiếu hẹn lấy kết quả cho người nộp đơn xin xác nhận đất không quy hoạch đó;
 • Trong trường hợp hồ sơ xin xác nhận đất không quy hoạch chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận thông báo và có trách nhiệm hướng dẫn người nộp hồ sơ phải sửa đổi và thực hiện việc bổ sung các thông tin còn thiếu.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ xin xác nhận đất không thuộc diện đất quy hoạch.

Bước 4: Trả kết quả cho người nộp đơn xin xác nhận đất không quy hoạch.

Một số câu hỏi liên quan đến đơn xin xác nhận không phải đất quy hoạch

1. Khi làm đơn xin xác nhận đất không quy hoạch phải chú ý những gì?

Người làm đơn xin xác nhận đất không quy hoạch cần lưu ý ghi rõ các thông tin cần thiết và bắt buộc của người xin xác nhận đất không quy hoạch (họ tên, ngày tháng năm sinh, CCCD/CMND, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện nay, số điện thoại liên hệ,… theo đúng với giấy tờ gốc)

>> Tham khảo thêm: Lưu ý khi làm đơn xin xác nhận đất không quy hoạch.

2. Quy hoạch đất là gì? 

Đất quy hoạch chính là vùng đất, mảnh đất thuộc diện nằm trong kế hoạch sử dụng đất ở từng địa phương khác nhau, phân theo từng mục đích sử dụng phù hợp khác nhau và được chia thành từng kỳ nhất định trong một khoảng thời gian đã được đưa ra nhất định. 

3. Quy trình nộp đơn xin xác nhận đất không quy hoạch gồm những gì?

Các bước làm thủ tục xin xác nhận đất không nằm trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia gồm 4 bước như sau: Chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, Giải quyết hồ sơ, Trả kết quả cho người nộp đơn xin xác nhận đất không quy hoạch.

>> Tham khảo thêm: Thủ tục xin xác nhận đất không quy hoạch.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.