spot_img
HomeHành chính - Tư phápTải mẫu đơn xin xác nhận Hộ nghèo/Hộ cận nghèo mới nhất!

Tải mẫu đơn xin xác nhận Hộ nghèo/Hộ cận nghèo mới nhất!

Hộ nghèo và hộ cận nghèo là những hộ gia đình thông qua rà soát hàng năm đáp ứng đầy đủ các điều xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và được Chủ tịch UBND cấp xã/phường quyết định công nhận hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã/phường.

Khi các hộ gia đình muốn xin giải quyết công nhận hộ nghèo cần phải làm đơn xin giấy xác nhận hộ nghèo.

Tìm hiểu đơn xin giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo là gì?

Mẫu đơn xin giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo là văn bản được lập ra bởi các hộ gia đình muốn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác nhận về tình trạng kinh tế khó khăn của một hộ gia đình.

Giấy xác nhận này sẽ giúp các hộ gia đình đang có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có thể hưởng được các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cũng như quyền lợi từ phía nhà nước và các tổ chức xã hội khác.

Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo có thời hạn và thường được rà soát, phát lại định kỳ.

Tải mẫu đơn xin xác nhận Hộ nghèo/Hộ cận nghèo mới nhất!

Tải đơn xác nhận hộ nghèo, đơn xác nhận hộ cận nghèo

Các hộ gia đình có nhu cầu cần xin giấy xác nhận hộ nghèo có thể tham khảo mẫu tải như sau:

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                        .........., ngày ... tháng .... năm 20.... 

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO

 

Kính gửi: UBND xã, (phường) ................................................................ 

Tên tôi là: .................................   Sinh ngày: ........./ ......../ ...............

Quê quán: ............................................................................................... 

Nơi ở hiện nay: ....................................................................................... 

Nghề nghiệp: ...........................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin được chính quyền xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:

Gia đình thuộc diện: ............................................................................... 

Họ tên cha: .................................................... Sinh ngày: ....... /....... / ..... 

Nơi ở hiện nay: ..............................................  Nghề nghiệp: .................

Họ tên mẹ: .................................................. Sinh ngày: ......./........../.........

Địa chỉ hiện nay:……………………… Nghề nghiệp:…………………..

Gia đình hiện có………………………anh chị em (kể cả tôi).

Người lớn nhất…………….….tuổi, Người nhỏ nhất………..……tuổi.

Số người còn đang đi học:

Cấp 1: ……….……, Cấp 2: …..……..…, Cấp 3: ………… Đại học ……………

Nhà tôi có ………m2 đất trồng (nuôi):  ............................................................... 

Gia đình có buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác): .................................................... 

Thu nhập bình quân của gia đình: .................................. đồng/ tháng

Lý do xin xác nhận: (Có thể bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn)

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................                         

Người làm đơn

Xác nhận của chính quyền địa phương

 

Các tiêu chí về cơ sở xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Nghị định 07/2021/NĐ-CP những hộ gia đình được xác nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ căn cứ trên các tiêu chí:

a. Tiêu chí về thu nhập của các hộ gia đình

 • Tại khu vực nông thôn: Thu nhập bình quân đầu người từ 1.500.000 đồng/người/tháng trở xuống;
 • Tại khu vực thành thị: Thu nhập bình quân đầu người từ 2.000.000 đồng/người/tháng trở xuống.

b. Tiêu chí về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình

 • Có 6 ngành dịch vụ xã hội cơ bản là: y tế, giáo dục, việc làm, nhà ở, thông tin, nước sinh hoạt và nhà ở;
 • Có 12 mục liên quan đến chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản là: việc làm, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trể em, bảo hiểm y tế, dinh dưỡng, người phụ thuộc trong gia định, chất lượng nhà ở, diện tích nhà trên bình quân đầu người, sử dụng dịch vụ viễn thông, phương tiện tiếp cận thông tin, nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh.

>> Xem thêm: Cách viết đơn xin hỗ trợ miễn giảm học phí – học sinh, sinh viên.

Các điều kiện khi xác nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo

Điều kiện xác nhận hộ nghèo

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 5 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg, hộ gia đình được xác nhận nghèo khi đáp ứng những điều kiện như sau:

Đối với khu vực nông thôn:

 • Thu nhập bình quân đầu người trong hộ gia đình từ đủ 700.000 đồng/tháng trở xuống;
 • Thu nhập bình quân đầu người/ tháng trong hộ gia đình trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Đối với khu vực thành thị:

 • Thu nhập bình quân đầu người trong hộ gia đình từ đủ 900.000 đồng/tháng trở xuống;
 • Thu nhập bình quân đầu người/tháng trong hộ gia đình trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Điều kiện xác nhận hộ cận nghèo

Đối với khu vực nông thôn:

 • Hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Đối với khu vực thành thị:

 • Hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Điều kiện xác nhận hộ có mức sống trung bình

Đối với khu vực nông thôn:

 • Hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

Đối với khu vực thành thị:

 • Hộ gia đình có thu nhhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng mỗi tháng.

Để xác định một hộ gia đình thuộc diện nghèo hay cận nghèo thì phải dựa vào các tiêu chí về thu nhập và mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Sau khi các hộ gia đình được xác nhận là hộ nghèo hay hộ cận nghèo thì mới có thể viết mẫu đơn để trình bày hoàn cảnh gia đình cụ thể và chi tiết hơn.

Tải mẫu đơn xin xác nhận Hộ nghèo/Hộ cận nghèo mới nhất!

Đơn xin giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo có những nội dung gì? Cách viết đơn chi tiết.

Nội dung đơn xin các nhận hộ nghèo, cận nghèo và hướng dẫn viết đơn chi tiết.

Phần mở đầu:

 • Các thông tin cơ bản như Quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm và ngày làm đơn;
 • Tên mẫu đơn: ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO/HỘ CẬN NGHÈO;
 • Nơi nhận đơn – cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu: Ủy ban nhân dân xã (phường)….;
 • Thông tin chi tiết của người làm đơn bao gồm tên, ngày sinh, CMND/CCCD, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên hệ…

Phần nội dung đơn:

 • Trình bày thông tin chi tiết về hoàn cảnh và điều kiện hiện tại của hộ gia đình;
 • Trình bày lý do làm đơn xin xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phần kết: Người làm đơn xin xác nhận sẽ ký và ghi rõ họ tên.

Về các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản 

Dịch vụ xã hội cơ bản

Chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

Ngưỡng thiếu hụt

Việc làm

Việc làm

Hộ gia đình có ít nhất một người không có việc làm; hoặc đi làm nhưng không có hợp đồng lao động.

Người phụ thuộc trong gia đình

Hộ gia đình hơn 50% người phụ thuộc trên tổng số nhân khẩu. Người phụ thuộc trong gia đình bao gồm: trẻ em dưới 16 tuổi; người cao tuổi hoặc người khuyết tật.

Y tế

Dinh dưỡng

Hộ gia đình trẻ em dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng.

Bảo hiểm y tế

Hộ gia đình có ít nhất một người từ đủ 6 tuổi trở lên hiện đang không có bảo hiểm y tế.

Giáo dục

Trình độ giáo dục của người lớn

Hộ gia đình có một người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi không tham gia các khóa học hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ đào tạo nào so với độ tuổi tương ứng.

Người từ 16 đến dưới 18 tuổi đang học hoặc đã tốt nghiệp THCS; từ 18 tuổi đến 30 tuổi đang học hoặc đã tốt nghiệp THPT hoặc sơ cấp/trung cấp/cao đẳng nghề; hoặc người từ 16 tuổi đến 30 tuổi chứng nhận đào tạo nghề tại chỗ tại doanh nghiệp, cơ sở lao động.

Tình trạng đi học của trẻ em

Hộ gia đình có trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 16 tuổi không được đi học đúng cấp, bậc học phù hợp với độ tuổi (trẻ từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi học giáo dục mầm non, trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi học tiểu học và trẻ từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi học trung học cơ sở).

Nhà ở

Chất lượng nhà ở

Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ không bền chắc (trong ba kết cấu tường, cột, mái thì có ít nhất hai kết cấu không bền chắc).

Diện tích nhà ở

Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ gia đình ít hơn 8m².

Nước sinh hoạt và vệ sinh

Nguồn nước sinh hoạt

Hộ gia đình không tiếp cận được những nguồn nước sạch trong sinh hoạt như: nước máy, giếng khoan, giếng đào…

Nhà tiêu hợp vệ sinh

Hộ gia đình không sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Thông tin

Sử dụng dịch vụ viễn thông

Hộ gia đình không sử dụng internet.

Phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin

Hộ gia đình không có phương tiện nào phục vụ việc tiếp cận thông tin như: Tivi, radio, máy tính để bàn, máy tính xác tay, điện thoại, điện thoại thông minh.

 

Các câu hỏi thường gặp về giấy xác nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo

1. Hộ nghèo sẽ được nhà nước hỗ trợ bởi những chính sách gì?

Đối với các hộ gia đình được xác nhận là hộ nghèo thì sẽ được hưởng những quyền lợi như: 

 • Hỗ trợ mua BHYT;
 • Miễn đóng học phí cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo;
 • Hỗ trợ vay vốn để xây nhà ở;
 • Hỗ trợ tiền điện sinh hoạt.

2. Tôi có thể nộp đơn xin xác nhận hộ nghèo ở đâu?

Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thể nộp đơn xin xác nhận hộ nghèo tại UBND xã/phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

3. Tôi muốn biết hồ sơ xin xác nhận hộ nghèo, hộ gia đình hoàn cảnh gia đình khó khăn gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ cần thiết khi xin xác nhận hộ nghèo bao gồm:

 • Đơn xin các nhận hộ nghèo có nêu rõ lý do, nguyện vọng;
 • Sổ hộ khẩu của hộ gia đình;
 • Các tài liệu, giấy tờ chứng minh có liên quan khác.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.