spot_img
HomeBảo hiểm xã hộiTờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT - TK1-TS

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT – TK1-TS

Tải tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT mẫu TK1-TS theo Quyết định 505 và 490. Cách ghi tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHYT, BHXH mới nhất 2024.

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT, BHTN là gì?

Mẫu TK1-TS là mẫu tờ khai thông tin, lý lịch cá nhân để tham gia hay điều chỉnh thông tin BHXH (bảo hiểm xã hội), BHYT (bảo hiểm y tế) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và được sử dụng khi người tham gia BHYT, BHXH mà chưa được cấp mã số BHYT, BHXH hoặc trong trường hợp thay đổi thông tin BHYT, BHXH.

Hiện nay mẫu TK1-TS tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT được dùng để:

 • Kê khai thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các thành viên hộ gia đình khi chưa có mã số BHXH;
 • Kê khai thông tin của người tham gia khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHYT,  BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký ban đầu…

Download-mau-TK1-TS-to-khai-tham-gia-dieu-chinh-thong-tin-BHYT-BHXH

Mẫu TK1-TS mới nhất 2023 là mẫu gì? Còn dùng mẫu theo Quyết định 505 không?

➤ Căn cứ theo quy định mới nhất hiện nay, Mẫu TK1-TS hay mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, BHXH ban hành kèm theo Quyết định 505 về Bảo hiểm xã hội năm 2020 đã được sửa đổi và bổ sung bởi Mục III Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định 490 về Bảo hiểm xã hội năm 2023.

Do đó, Mẫu TK1-TS, tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, BHXH mới nhất là mẫu theo Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023.

➤ Căn cứ vào quy định tại khoản 7 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023 về đối tượng phải thực hiện kê khai mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT TK1-TS được quy định như sau:

 • Những người đang tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội;
 • Hay cha/mẹ/người giám hộ với trẻ em dưới 6 tuổi.

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT - TK1-TS

Trong đó, người tham gia là người lao động. Người lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân và kê khai đầy đủ hồ sơ, nộp cho cơ quan quản lý hoặc đơn vị  BHXH theo quy định pháp luật để làm căn cứ xác định đối tượng tham gia cũng như số tiền đóng BHYT, BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, cụ thể như sau:

 • Người tham gia bảo hiểm xã hội là bắt buộc gồm BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN;
 • Người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, tiết a, c, d điểm 1.7 khoản 1 Điều 4 Quy trình ban hành;
 • Người hưởng chế độ phu quân hoặc phu nhân tại cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài;
 • Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH và người lao động bắt buộc còn thiếu tối đa 6 tháng để đủ điều kiện đáp ứng  hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hàng tháng;
 • Người tham gia BHXH được tự nguyện;
 • Người chỉ tham gia bảo hiểm y tế và không tham gia bảo hiểm khác.

Download mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT TK1-TS mới nhất

➤ Dưới đây là mẫu TK1-TS tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT mới nhất mà Maudon.net đã tổng hợp từ Quyết định 490 về Bảo hiểm xã hội năm 2023, bạn đọc có thể điền thông tin, chỉnh sửa trực tiếp tại trang web và tải về file word miễn phí mẫu dưới đây.

➤ Nếu chưa biết cách điền thông tin cho tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT, bạn đọc có thể kéo xuống đọc ở nội dung tiếp theo của bài viết để được hướng dẫn cụ thể nhé!

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

 1. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): [02]. Giới tính:

[03]. Ngày, tháng, năm sinh: / / [04]. Quốc tịch:

[05]. Dân tộc: [06]. Số CCCD/ĐDCN/Hộ chiếu:

[07]. Điện thoại: [08]. Email (nếu có):

[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã: [09.2]. Huyện:

[09.3]. Tỉnh:

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi):

[11]. Đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 

[11.1] Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử:

[11.2]. Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT bản giấy, địa chỉ: 

[11.2a]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:

[11.2b]. Xã: [11.2c]. Huyện: [11.2d]. Tỉnh:

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

 1. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH: [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa): [14.2]. Giới tính:

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: / / [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Huyện: Tỉnh:

[14.5]. Số CCCD/ĐDCN/Hộ chiếu:

[15]. Mức tiền đóng: [16]. Phương thức đóng:

[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu:

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác:

[19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có):

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………


Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ: Số CCCD/ĐDCN:

Mã số hộ gia đình: Điện thoại liên hệ:

Địa chỉ theo nơi thường trú hoặc tạm trú: Số nhà, đường phố, tập thể:

Thôn (bản, tổ dân phố): (phường, thị trấn):

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh): Tỉnh (Tp thuộc Trung ương):

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Nơi đăng ký khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CCCD/ĐDCN/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                     
                     
                     
                     
                     

 

 

………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Cách ghi tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHYT, BHXH

Việc điền mẫu TK1-TS tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT được hướng dẫn cụ thể tại Quyết định 490 về Bảo hiểm xã hội năm 2023 như sau:

Người điền thông tin trong tờ khai bắt buộc kê khai từ chỉ tiêu [1] đến chỉ tiêu [11], trừ chỉ tiêu [8] để tham gia BHXH, BHYT như sau:

 • [01] Mục họ và tên: điền đầy đủ họ, tên, chữ đệm, chữ lót và viết bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia. Ví dụ: NGUYỄN VĂN A;
 • [02] Mục giới tính: điền giới tính của người tham gia (nếu là nam thì viết là “nam” còn nếu là nữ thì viết là “nữ”);
 • [03] Mục ngày, tháng, năm sinh: điền đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh của người khai hoặc CMND/CCCD//hộ chiếu;
 • [04] Mục quốc tịch: điền quốc tịch của người khai như trong giấy khai sinh của người khai hoặc CMND/CCCD//hộ chiếu;
 • [05] Mục dân tộc: điền vào dân tộc của người kê khai như trong giấy khai sinh của người khai hoặc CMND/CCCD//hộ chiếu;
 • [06] Mục số CCCD/ĐDCN/Hộ chiếu: điền vào số căn cước công dân hay mã định danh cá nhân hoặc hộ chiếu của người kê khai được cơ quan có thẩm quyền cấp,  gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi được cấp số định danh cá nhân;
 • [07] Mục số điện thoại: điền vào số điện thoại của người kê khai hoặc số điện thoại có thể liên hệ được với người kê khai;
 • [08] Mục Email: điền vào thông tin địa chỉ thư điện tử của người kê khai hay địa chỉ thư điện tử để liên hệ với người tham gia (nếu có). Ví dụ: Gmail, Microsoft…;
 • [09] Mục nơi đăng ký khai sinh: điền vào đầy đủ, rõ ràng tên xã/phường/thị trấn hoặc huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh và tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) đã đăng ký khai sinh của người kê khai. Trong trường hợp chưa xác định được nơi đăng ký khai sinh thì ghi nguyên quán hoặc ghi địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (theo 3 cấp tương tự nơi đăng ký khai sinh);
 • [10] Mục họ tên cha/mẹ/giám hộ, đối với trẻ em dưới 6 tuổi: điền đầy đủ họ tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đối với người tham gia là trẻ dưới 6 tuổi;
 • [11]. Mục địa chỉ nhận kết quả: điền vào thông tin phương thức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã lựa chọn;

Lưu ý:

Trường hợp nhận thẻ BHYT, sổ BHXH bản giấy thì điền cụ thể, đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống (gồm số nhà, đường/phố, thôn/xóm; xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương) để cơ quan quản lý BHXH trả hồ sơ, thẻ BHYT, sổ BHXH hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác.

 • [12] Mục khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người kê khai tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng theo hướng dẫn.

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT - TK1-TS

Phụ lục Thành viên hộ gia đình điền như sau:

➤ (1) Mục thông tin chung: điền đầy đủ họ tên của chủ hộ; Số CCCD/ĐDCN; Mã số hộ gia đình (nếu có và điền đúng thông tin chủ hộ cũng như thành viên hộ gia đình); Số điện thoại để liên hệ; Địa chỉ của hộ gia đình ghi đúng theo nơi thường trú hoặc tạm trú.

➤ (2) Mục bảng thông tin thành viên hộ gia đình (trong trường hợp đã xác định được mã số hộ gia đình thì không cần phải kê khai bảng thông tin này):

 • Phần Cột A: điền vào số thứ tự từ 1 cho đến khi hết các thành viên trong hộ gia đình của người kê khai tham gia;
 • Phần Cột B: điền vào đầy đủ họ, chữ lót, chữ đệm và tên của từng thành viên trong hộ gia đình (gồm cả chủ hộ gia đình);
 • Phần Cột 1: điền vào mã số BHXH của từng thành viên trong hộ gia đình đã được cơ quan quản lý BHXH cấp; 
 • Phần Cột 2: điền vào đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD/hộ chiếu của từng thành viên hộ gia đình của người kê khai tham gia;
 • Phần Cột 3: điền vào giới tính của từng thành viên hộ gia đình (nếu là nam thì ghi “nam” hoặc là nữ thì ghi “nữ”);
 • Phần Cột 4: điền vào quốc tịch của từng thành viên hộ gia đình như trong giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD/hộ chiếu của người kê khai tham gia;
 • Phần Cột 5: điền vào dân tộc của từng thành viên hộ gia đình như trong giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD/hộ chiếu của người kê khai tham gia;
 • Phần Cột 6: điền vào rõ ràng và đầy đủ tên xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) đã đăng ký khai sinh cho từng thành viên hộ gia đình. Trong trường hợp chưa xác định được nơi đăng ký khai sinh thì ghi nguyên quán hoặc ghi địa chỉ nơi thường trú hoặc tạm trú;
 • Phần Cột 7: điền vào mối quan hệ với chủ hộ gia đình của từng thành viên hộ gia đình  của người kê khai tham gia;
 • Phần Cột 8: điền vào số CCCD/ĐDCN/Hộ chiếu của từng thành viên hộ gia đình được cơ quan có thẩm quyền cấp của người kê khai tham gia;
 • Phần Cột 9: điền vào số điện thoại của từng thành viên hộ gia đình và những nội dung cần ghi chú  của người kê khai tham gia;

Lưu ý: Trong trường hợp sáp nhập hay chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh ngay tại thời điểm kê khai.

Câu hỏi liên quan đến tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

1. Mẫu TK1-TS mới nhất 2023 là mẫu gì? Còn dùng mẫu theo Quyết định 505 không?

Mẫu TK1-TS mới nhất 2023 là mẫu TK1-TS, tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, BHXH mới nhất là mẫu theo Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023.

Căn cứ theo quy định mới nhất hiện nay, Mẫu TK1-TS hay mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, BHXH ban hành kèm theo Quyết định 505 về Bảo hiểm xã hội năm 2020 đã được sửa đổi và bổ sung bởi Mục III Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định 490 về Bảo hiểm xã hội năm 2023.

Do đó, Mẫu TK1-TS, tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, BHXH mới nhất là mẫu theo Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023.

2. Mức hưởng bảo hiểm y tế như thế nào?

Tùy thuộc vào điều kiện, tình trạng hiện tại của mỗi người mà mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ khác nhau. Mức hưởng bảo hiểm y tế có thể chia ra làm hai phần cơ bản đó là hưởng bảo hiểm y tế cùng tuyến và trái tuyến, để tìm hiểu kỹ hơn, bạn đọc có thể truy cập vào bài viết bên dưới để tìm hiểu về mức hưởng bảo hiểm y tế nhé!

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.