spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải mẫu giấy giới thiệu chuyển trường ngoài tỉnh và cùng tỉnh

Tải mẫu giấy giới thiệu chuyển trường ngoài tỉnh và cùng tỉnh

Giấy giới thiệu chuyển trường là gì? Tải miễn phí – Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường mới nhất cho mọi cấp học và hướng dẫn cách làm thủ tục chuyển trường.

Giấy giới thiệu chuyển trường là gì?

Giấy giới thiệu chuyển trường là mẫu văn bản mà hiệu trưởng trường hiện tại của học sinh muốn chuyển trường gửi tới cho trường mà học sinh đó muốn chuyển tới.

Giấy giới thiệu chuyển trường là giấy tờ cần thiết để hoàn thiện giấy tờ chuyển trường.

>> Xem thêm: Đơn xin chuyển trường cho mọi cấp học – Thủ tục, tải mẫu miễn phí.

Tải mẫu giấy giới thiệu chuyển trường cho mọi cấp học

Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường là mẫu văn bản được hiệu trưởng trường mà học sinh đang theo học gửi tới cho trường mà học sinh muốn chuyển tới.

Sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ cần thiết cho việc xin chuyển trường của học sinh và chấp thuận, hiệu trưởng trường sẽ viết giấy giới thiệu để học sinh có thể gửi cho hiệu trưởng trường muốn chuyển tới và hoàn tất thủ tục chuyển trường.

Đối với mỗi cấp học, mẫu giấy giới thiệu chuyển trường sẽ khác nhau. Dưới đây là tất cả mẫu giấy giới thiệu chuyển trường hợp pháp và mới nhất mà chúng tôi sưu tầm được.

1. Tải mẫu giấy giới thiệu chuyển trường cho cấp mầm non

Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường mầm non là mẫu giấy dùng trong hồ sơ chuyển trường mầm non.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

PHÒNG GD&ĐT…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG……………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: …………. ….. , ngày …..tháng…..năm ….

 

GIẤY GIỚI THIỆU

--------------

Kính gửi: Hiệu trưởng trường mầm non

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu: em …………

Là học sinh lớp….., năm học……..của trường …………….

Được chuyển đến: Để học………năm học………… ở trường ……………..

Đề nghị Quý nhà trường tạo điều kiện hết sức giúp đỡ em…………. hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Giấy này có giá trị đến hết ngày…..tháng 0…. năm…….

Nơi nhận: K/T HIỆU TRƯỞNG

 

- Như trên;       P. HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT, Nvd.

2. Tải miễn phí mẫu giấy giới thiệu chuyển trường tiểu học 

Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường tiểu học là mẫu văn bản cần thiết để hoàn tất thủ tục xin chuyển trường tiểu học.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

ỦY BAN NHÂN DÂN………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS……………                                                    Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số:……./GGT-ĐK ..........., ngày …… tháng ……. Năm 201..…

 

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG……………

……………………………………………………….

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………….........

Giới thiệu em: ……………………….....................

Sinh ngày: …………………..…… tại: ……………

Đã (đang ) học lớp: ………… Năm học: ……..…

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Học lực: …………… Hạnh kiểm: …………………

Được lên lớp: ………..……….. Năm học: ……….

Nay xin chuyển trường đến: …………………………..…

Đề nghị Quý trường tạo điều kiện giúp em:…………………….…được tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

Ngày … tháng …. Năm 20……

HIỆU TRƯỞNG

3. Tải miễn phí mẫu giấy giới thiệu chuyển trường thcs

Để hoàn tất thủ tục chuyển trường cấp 2, mẫu giấy giới thiệu chuyển trường thcs là một giấy tờ bắt buộc quan trọng.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

ỦY BAN NHÂN DÂN………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS……………                                       Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số:……./GGT-ĐK ..........., ngày …… tháng ……. Năm 201..…

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG……………

……………………………………………………….

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS……………….........

Giới thiệu em: ……………………….....................

Sinh ngày: …………………..…… tại: ……………

Đã (đang ) học lớp: ………… Năm học: ……..…

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Học lực: …………… Hạnh kiểm: …………………

Được lên lớp: ………..……….. Năm học: ……….

Nay xin chuyển trường đến: Nay xin chuyển trường đến: …………………………..…

Đề nghị Quý trường tạo điều kiện giúp em:…………………….…được tiếp tục học.

Ngày … tháng …. Năm 20……

HIỆU TRƯỞNG

4. Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường thpt mới nhất 

Thủ tục chuyển trường cấp 3 cần có giấy giới thiệu chuyển trường thpt do hiệu trưởng trường thpt đó gửi đi thì thủ tục này mới đầy đủ yêu cầu.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ………….......…. 

Hiệu trưởng Trường ……………...........................................…...................……..

Em:...........................................………………………….………………………......

Ngày sinh:........................................………………………………………….…...

Nơi sinh:.........................................…………………………………………….........

Là học sinh lớp …….....………................…............ năm học ………........………. của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường THPT ……………………............................................

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em ………………..…….............…………….. được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

............, ngày .......tháng .......năm 20...

 

    HIỆU TRƯỞNG

       (kí và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ mẫu giấy giới thiệu chuyển trường mới nhất dành cho mọi cấp học.

Đối với mẫu giấy giới thiệu chuyển trường ngoài tỉnh để hoàn tất thủ tục chuyển trường thì những mẫu trên đều có thể sử dụng cho trường hợp chuyển trường trong hay ngoài tỉnh.

Thủ tục chuyển trường gồm những yêu cầu gì?

Thủ tục chuyển trường thường bao gồm các bước sau:

Liên hệ với trường mới: Đầu tiên, bạn nên liên hệ với trường mà bạn muốn chuyển đến để tìm hiểu thông tin về quy trình chuyển trường của họ. Trường sẽ cung cấp cho bạn biểu mẫu và hướng dẫn chi tiết về những tài liệu cần thiết.

Thu thập tài liệu: Sau khi đã biết được yêu cầu của trường mới, bạn cần thu thập các tài liệu cần thiết. Thông thường, những tài liệu sau đây là bắt buộc:

  • Bản sao học bạ: Bạn cần lấy bản sao học bạ từ trường cũ của mình;
  • Giấy xác nhận học sinh: Có thể bạn cần giấy xác nhận học sinh từ trường cũ;
  • Hồ sơ y tế: Một số trường cần yêu cầu hồ sơ y tế của học sinh.

>> Tham khảo và tải mẫu miễn phí: Đơn xin mượn học bạ.

Tải mẫu giấy giới thiệu chuyển trường ngoài tỉnh và cùng tỉnh

Đăng ký tại trường mới: Sau khi đã thu thập đủ tài liệu, bạn cần đến trường mới để đăng ký vào hệ thống của họ. Thường thì bạn sẽ phải điền một biểu mẫu đăng ký và nộp các tài liệu đã thu thập.

Hoàn thành thủ tục chuyển trường: Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn cần chờ trường xử lý hồ sơ và thông báo cho bạn kết quả chấp nhận chuyển trường.

Một số câu hỏi liên quan đến giấy giới thiệu chuyển trường

1. Giấy giới thiệu chuyển trường gồm những thông tin gì?

Giấy giới thiệu chuyển trường thường được cấp bởi trường cũ và ghi rõ thông tin về tình trạng học tập của học sinh, thành tích, hành vi, và các thông tin quan trọng khác. Nếu trường mới yêu cầu giấy giới thiệu chuyển trường, bạn nên liên hệ với trường cũ để yêu cầu cấp giấy này.

2. Giấy giới thiệu chuyển trường có phải bắt buộc trong thủ tục chuyển trường hay không?

Không. Giấy giới thiệu chuyển trường không phải là yêu cầu bắt buộc và cần thiết tại mọi trường học.

Tuy nhiên, một số trường có thể yêu cầu học sinh có giấy giới thiệu từ trường cũ nhằm cung cấp thông tin về quá trình học tập trước đó của học sinh.

3. Ai là người cấp giấy giới thiệu chuyển trường?

Giấy giới thiệu chuyển trường thường do trường cũ của học sinh cấp. Trường cũ sẽ chuẩn bị mẫu giấy giới thiệu và điền thông tin cần thiết vào đó.

Sau đó, giấy này sẽ được ký xác nhận bởi người đại diện của trường (thường là hiệu trưởng hoặc người có thẩm quyền) để xác nhận rằng học sinh đã từng theo học tại trường cũ.

4. Thời gian nhận giấy giới thiệu chuyển trường sau khi nộp đơn xin chuyển trường là bao lâu?

Thời gian nhận giấy giới thiệu chuyển trường sau khi nộp đơn xin chuyển trường có thể từ vài ngày đến một tuần, tùy thuộc vào số lượng học sinh đăng ký chuyển trường và quá trình xử lý hồ sơ của trường.

Tuy nhiên, trường cũ sẽ cố gắng xử lý yêu cầu và cấp giấy giới thiệu trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

5. Trong thủ tục chuyển trường ngoài giấy giới thiệu chuyển trường thì còn cần những gì?

Trong thủ tục chuyển trường ngoài giấy giới thiệu, còn có những yêu cầu và thủ tục khác mà bạn cần hoàn thành như: học bạ, hồ sơ y tế, giấy chứng nhận học sinh…

>> THAM KHẢO THÊM: Thủ tục chuyển trường gồm những gì?

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.