spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải Mẫu Đơn Xin Chuyển Lớp cho cấp 3, cấp 2, cấp...

Tải Mẫu Đơn Xin Chuyển Lớp cho cấp 3, cấp 2, cấp 1 – Mới!

Tải miễn phí mẫu đơn xin chuyển lớp cho mọi cấp học tại Maudon.net. Hướng dẫn cách viết đơn xin chuyển lớp, tìm hiểu những lý do xin chuyển lớp thường gặp.

Đơn xin chuyển lớp là gì?

Đơn xin chuyển lớp là mẫu đơn mà học sinh hay phụ huynh viết để bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển lớp của học sinh vì một lý do nào đó. Đơn xin chuyển lớp có 2 dạng chính là đơn xin chuyển lớp do nhà trường viết sẵn và đơn xin chuyển lớp viết tay có thể là in ra do học sinh chuẩn bị.

Top 4 mẫu đơn xin chuyển lớp thông dụng

Tại Maudon.net có đầy đủ các mẫu đơn xin chuyển lớp thông dụng nhất hiện nay, phụ huynh và học sinh có nhu cầu chuyển lớp có thể tham khảo và tải về miễn phí.

1. Mẫu đơn xin chuyển lớp tiểu học – cấp 1

Thông thường, phụ huynh sẽ là người viết mẫu đơn xin chuyển lớp cấp 1 cho các em học sinh, vì các em chưa thể tự mình viết.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

-Ban giám hiệu trường Tiểu học ……………………

-Giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp hiện tại)……………………..

-Giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp mới)……………………..

Tôi tên là:.............................................. Sinh ngày:................................................

CMND/CCCD số:...................................................................................................

Số điện thoại:..........................................................................................................

Là phụ huynh của học sinh……………………………..Sinh ngày:......................

Hiện tại, em ………………………. ……là học sinh lớp (hiện tại)

Nay tôi viết đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp hiện tai) và giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp mới)

cho phép học sinh………………………………..được chuyển từ lớp (hiện tại) sang lớp (lớp mới)

Lý do: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Tối rất mong có được sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng hai giáo viên chủ nhiệm.

Tôi xin hứa sẽ giúp con mình nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới để học tập thật tốt và tuân thủ đúng nội quy của lớp và nhà trường yêu cầu.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………………., Ngày….. tháng……. năm……..

 

          Ý kiến của Ban giám hiệu nhà trường

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xin chuyển lớp THCS – cấp 2.

Hầu hết học sinh cấp 2 đã có thể tự viết đơn xin chuyển lớp cho mình nên làm đơn chuyển lớp cũng không quá khó khăn với các em.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

-Ban giám hiệu trường THCS ……………………

-Giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp hiện tại)……………………..

-Giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp mới)……………………..

Em tên là:..................................... Sinh ngày:........................................................

Số điện thoại:..........................................................................................................

Hiện tại, em là học sinh lớp………………………………………………………

Nay em viết đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp hiện tai) và giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp mới) cho phép em được chuyển từ lớp……………………..sang lớp……………………………………...

Lý do: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Em rất mong có được sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng hai giáo viên chủ nhiệm.

Em xin hứa sẽ cố gắng nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới để học tập thật tốt và tuân thủ đúng nội quy của lớp và nhà trường yêu cầu.

Em xin chân thành cảm ơn!

………………, Ngày….. tháng……. năm……..

 

Ý kiến của Phụ huynh học sinh

                                            Người làm đơn
                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ý kiến của Ban giám hiệu nhà trường

 

Tuy đa số học sinh cấp 2 đã có thể làm đơn xin chuyển lớp cho mình, nhưng vẫn còn một số các em vừa mới chuyển lớp từ lớp 5 lên lớp 6 qua một mối trường học mới vẫn đang còn bỡ ngỡ với lớp học mới nên rất cần sự giúp đỡ của phụ huynh trong việc làm giấy chuyển lớp..

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

-Ban giám hiệu trường THCS ……………………

-Giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp hiện tại)……………………..

-Giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp mới)……………………..

Tôi tên là:.............................................. Sinh ngày:................................................

CMND/CCCD số:...................................................................................................

Số điện thoại:..........................................................................................................

Là phụ huynh của học sinh……………………………..Sinh ngày:......................

Hiện tại, em ………………………. ……là học sinh lớp (hiện tại)

Nay tôi viết đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp hiện tai) và giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp mới)

cho phép học sinh………………………………..được chuyển từ lớp (hiện tại) sang lớp (lớp mới)

Lý do: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Tối rất mong có được sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng hai giáo viên chủ nhiệm.

Tôi xin hứa sẽ giúp con mình nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới để học tập thật tốt và tuân thủ đúng nội quy của lớp và nhà trường yêu cầu.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………………., Ngày….. tháng……. năm……..

 

          Ý kiến của Ban giám hiệu nhà trường

                                              Người làm đơn
                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

   

3. Mẫu đơn xin chuyển lớp THPT – cấp 3

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

-Ban giám hiệu trường THPT ……………………

-Giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp hiện tại)……………………..

-Giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp mới)……………………..

Tôi tên là:.............................................. Sinh ngày:................................................

CMND/CCCD số:...................................................................................................

Số điện thoại:..........................................................................................................

Là phụ huynh của học sinh……………………………..Sinh ngày:......................

Hiện tại, em ………………………. ……là học sinh lớp (hiện tại)

Nay tôi viết đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp hiện tai) và giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp mới)

cho phép học sinh………………………………..được chuyển từ lớp (hiện tại) sang lớp (lớp mới)

Lý do: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Tối rất mong có được sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng hai giáo viên chủ nhiệm.

Tôi xin hứa sẽ giúp con mình nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới để học tập thật tốt và tuân thủ đúng nội quy của lớp và nhà trường yêu cầu.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………………., Ngày….. tháng……. năm……..

 

          Ý kiến của Ban giám hiệu nhà trường

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin chuyển lớp đại học dành cho sinh viên.

Đối với sinh viên, môi trường hầu hết đều là tự học chính vì thế việc xin chuyển lớp để chọn cho mình một lớp học, môi trường học thật tốt để có thể đạt hiệu quả cao là điều rất cần thiết.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

-Ban giám hiệu Trường………………

-Phòng công tác học sinh sinh viên

-Phòng ban chức năng

Em tên là…………………………………Sinh ngày:............................................

Mã số sinh viên:........................................  Số điện thoại:.....................................

Hộ khẩu thường trú:................................................................................................

Hiện đang học lớp:................................ Niên khóa:...............................................

Hệ đào tạo: ………………Khoa……………………….Ngành.........................

Nay em viết đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cho em chuyển từ lớp (hiện tại) sang lớp (lớp mới)

Lý do xin chuyển:...................................................................................................

……………………………………………………………………………………

Rất mong được sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng hai giáo viên chủ nhiệm.

Em xin hứa sẽ cố gắng nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới để học tập thật tốt và tuân thủ đúng nội quy của lớp và nhà trường yêu cầu.

Em xin chân thành cảm ơn!

……………, Ngày……..tháng……..năm……..

 

Ý kiến của Ban giám hiệu nhà trường

                                  Người viết đơn
                              (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Cần lưu ý những gì khi viết đơn xin chuyển lớp?

Khi viết đơn xin chuyển lớp, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng để đảm bảo rằng đơn của bạn được hiểu rõ và có khả năng được chấp thuận. Dưới đây là những điều cần lưu ý:

 • Định dạng và ngôn ngữ: Viết đơn theo ngôn ngữ chính thống, sử dụng ngôn từ lịch sự và chính xác. Sắp xếp nội dung cẩn thận thành các đoạn văn ngắn, rõ ràng và dễ đọc. Chú ý đến định dạng, bao gồm tiêu đề, phần mở đầu, phần nội dung chính và phần kết luận;
 • Thông tin cá nhân: Bao gồm thông tin cá nhân của bạn như tên, số điện thoại, địa chỉ và thông tin liên hệ khác. Điều này giúp người nhận đơn xác định bạn là ai và liên hệ với bạn khi cần thiết;
 • Nguyên nhân chuyển lớp: Trình bày rõ ràng và chi tiết lý do bạn muốn chuyển lớp, bao gồm các yếu tố như sự không phù hợp trong môi trường học tập, sự cần thiết để thay đổi chuyên ngành hoặc các vấn đề cá nhân khác. Cung cấp các lý do hợp lý và có cơ sở để tạo điểm mạnh cho đơn xin của bạn;
 • Thời gian và quy trình: Hỏi một cách rõ ràng về quy trình và thời gian chuyển lớp. Điều này giúp bạn nắm bắt thông tin cần thiết và giai đoạn tiếp theo của quá trình chuyển lớp;
 • Lời kêu gọi và trân trọng: Cuối đơn, viết một đoạn ngắn như lời kêu gọi yêu cầu người nhận xem xét đơn của bạn và cảm ơn họ vì đã dành thời gian đọc đơn. Hãy thể hiện sự trân trọng và sẵn lòng cung cấp thêm thông tin hoặc hỗ trợ nếu cần thiết.

Cần lưu ý những gì khi viết đơn xin chuyển lớp?

Những lý do xin chuyển lớp chính đáng

Có rất nhiều lý do khiến cho học sinh hay phụ huynh học sinh có ý định muốn chuyển lớp. Maudon.net đã tổng hợp lại được một số lý do chuyển lớp chính sau đây để phụ huynh và học sinh tham khảo:

 • Cải thiện khả năng học tập của bản thân: Học sinh cảm thấy bản thân khó có thể học tập hiệu quả ở trong môi trường lớp hiện tại nên sẽ quyết định làm đơn chuyển lớp nhằm đáp ứng được sự thoải mái trong học tập để đạt kết quả cao hơn;
 • Thay đổi môi trường học tập: Có thể học sinh hay sinh viên đang phải học tập trong một môi trường mà trong đó những học sinh khác có học lực vượt xa bản thân hay còn gọi là lớp chọn nên muốn tìm cho mình một môi trường học tập hợp với bản thân hơn nên sẽ viết đơn xin chuyển lớp từ lớp chọn sang lớp thường;
 • Tìm kiếm cơ hội mới: Học sinh, sinh viên muốn tìm kiếm cơ hội mới trong các lớp khác để phát triển kỹ năng bản thân, trau dồi kinh nghiệm của bản thân và chỉ khi chuyển sang lớp mới có thể thực hiện mục đích này;
 • Yêu cầu giáo viên chuyên môn: Học sinh muốn chuyển sang một lớp mới có giáo viên có trình độ chuyên môn giảng dạy môn học mà các bạn đang quan tâm mà lớp học hiện tại không có.

Một số câu hỏi liên quan đến mẫu đơn xin chuyển lớp.

1. Cần phải lưu ý điều gì khi viết đơn xin chuyển lớp? 

Đơn xin chuyển lớp là mẫu đơn thông dụng, chính vì thế cần phải lưu ý một số điều sau để viết đơn xin chuyển lớp thuận lợi nhất:

 • Trung thực: Mọi thông tin từ thông tin cá nhân cho tới lý do chuyển lớp cần phải thật chính xác, đúng mục đích là tập trung cho học tập;
 • Câu từ trong đơn xin chuyển lớp phải có thái độ tôn trọng người nhận đơn.

2. Nộp đơn xin chuyển lớp cho ai?.

Đối với học sinh tiểu, học trung học cơ sở và trung học phổ thông tương tự như tiểu học: đơn xin chuyển lớp thcs và đơn xin chuyển lớp cấp 3 hay còn gọi là đơn xin chuyển lớp thpt sẽ được nộp cho ban giám hiệu trường. Sinh viên đại học sẽ nộp cho phòng công tác sinh viên nơi sinh viên theo học.

3. Thời gian giải quyết đơn xin chuyển lớp là bao lâu?

Trong trường hợp đơn xin chuyển lớp được chấp nhận và phê duyệt thì không quá 3 ngày học sinh hay phụ huynh làm đơn chuyển lớp lên văn phòng nhận đơn chuyển lớp tại chính nơi đã nhập đơn để tiến hành chuyển sang lớp mới.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin thực tập tại nhà thuốc cho sinh viên y dược – tải

Hướng dẫn cách xin thực tập tại nhà thuốc. Tải đơn xin thực hành tại nhà thuốc, bệnh viện cho sinh viên y dược. Quy định khi tham gia thực hành tại nhà thuốc.