spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải Đơn Xin Học Bổng toàn phần, học bổng du học mới...

Tải Đơn Xin Học Bổng toàn phần, học bổng du học mới nhất!

Tải mẫu đơn xin cấp học bổng: học bổng du học, học bổng toàn phần, đơn xin học bổng hoàn cảnh khó khăn… Cách viết đơn xin học bổng hay và thuyết phục.

Học bổng là gì? Đơn xin học bổng là gì?

➤ Học bổng là một khoản tiền hay những phần thưởng khác được cấp cho học sinh/sinh viên nhằm khuyến khích họ học tập tốt hơn cũng như giúp đỡ, hỗ trợ tài chính để giảm bớt những gánh nặng về kinh tế.

➤ Đơn xin học bổng là một loại văn bản được viết với mục đích nhận học bổng và gửi đến nhà trường, cá nhân hay tổ chức trao học bổng. Trong đơn xin cấp học bổng sẽ có các thông tin cơ bản như: thông tin cá nhân, điểm số, thành tích học tập, thành tích thể thao hay trình bày hoàn cảnh khó khăn… 

Tải miễn phí mẫu đơn xin cấp học bổng mới nhất

Nhà trường, cá nhân hay tổ chức cấp học bổng vì nhiều lý do, chẳng hạn như: học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều thành tích thể thao… 

Nếu có mong muốn được xét học bổng, bạn có thể tham khảo những mẫu đơn xin cấp học bổng mà Maudon đã soạn chi tiết. Bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang hoặc tải về bản word để chỉnh sửa.

1. Mẫu đơn xin học bổng hoàn cảnh khó khăn

Mẫu đơn xin học bổng hoàn cảnh khó khăn là mẫu đơn dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như gia đình có nhiều gánh nặng tài chính, người học ở vùng sâu vùng xa… có nỗ lực vượt khó trong học tập.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC BỔNG: ..................................

Học kỳ: ...........Năm học: ................../..............

***

Kính gửi:.....................................

 1. SƠ LƯỢC VỀ BẢN THÂN:

- Họ tên:........................ Ngày sinh:.....................

- Hộ khẩu thường trú:..........................................

- Số CMND: .....................Ngày cấp Nơi cấp.....................

- Sinh viên lớp: .....................MSSV:.....................

- Khoa:..................... Trường:.....................

- Số điện thoại:..........................................

- Điểm trung bình học kỳ I năm học: ................../................(vừa qua):

- Điểm trung bình học kỳ II năm học: ................/................(vừa qua):

- Địa chỉ nơi trọ:

 1. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH: (Sinh viên ghi rõ chi tiết về hoàn cảnh kinh tế gia đình hiện nay)

- Họ và tên cha: ..........................................Tuổi:.....................

- Nghề nghiệp:..........................................

- Họ và tên mẹ:..................... Tuổi:.....................

- Nghề nghiệp:..........................................

- Địa chỉ cha mẹ:..........................................

- Tài sản: .....................ruộng, vườn và các cơ sở hoạt động có thu khác:

- Thu nhập bình quân hằng tháng:.....................

- Tên họ, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, thu nhập của anh, chị, em ruột:.....................

III. LÝ DO XIN HỌC BỔNG: (Sinh viên trình bày thêm về mức độ khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt hiện tại, mục đích sử dụng tiền học bổng )

Ghi chú: Nếu gia đình thuộc diện nghèo thì nộp kèm bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo.

 

Sinh viên ký tên

(Ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:

2. Mẫu đơn xin học bổng toàn phần

Mẫu đơn xin học bổng toàn phần là mẫu đơn mà học sinh, sinh viên viết với mong muốn được xét học bổng theo diện chi trả toàn bộ học phí hoặc chi phí sinh hoạt.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

ĐƠN XIN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN

Học kỳ:……..Năm học: …../….

Kính gửi: …………..

 1. SƠ LƯỢC VỀ BẢN THÂN:

– Họ tên: ……. Ngày sinh: ………

– Hộ khẩu thường trú: ……….

– Số CMND:………….Ngày cấp:……………Nơi cấp:………..

– Sinh viên lớp: …….. MSSV:….

– Khoa:…….Trường:………..

– Điểm trung bình học kỳ I năm học: ………/…..(vừa qua):……..

– Điểm trung bình học kỳ II năm học: …./……(vừa qua):…..

– Địa chỉ nơi trọ: ………

 1. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH: (Sinh viên ghi rõ chi tiết về hoàn cảnh kinh tế gia đình hiện nay)

– Họ và tên cha:……….. Tuổi:……

– Nghề nghiệp: ……..

– Họ và tên mẹ: ……… Tuổi:…

– Nghề nghiệp: ……

– Địa chỉ cha mẹ:…..

– Tài sản: ruộng, vườn và các cơ sở hoạt động có thu khác: …………..

– Thu nhập bình quân hằng tháng: ………….

– Tên họ, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, thu nhập của anh, chị, em ruột:…………………….

III. LÝ DO XIN HỌC BỔNG: (Sinh viên trình bày thêm về mức độ khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt hiện tại, mục đích sử dụng tiền học bổng )

………….

Ghi chú: Nếu gia đình thuộc diện nghèo thì nộp kèm bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo.

Sinh viên ký tên

(Ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

3. Mẫu đơn xin học bổng cho sinh viên và học sinh

Mẫu đơn xin học bổng cho học sinh và sinh viên là mẫu đơn chung dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, học sinh cấp 3, cấp 2, cấp 1…

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC BỔNG

Tên học bổng: Học bổng học sinh/sinh viên năm........

Kính gửi:

 • - Ban Giám hiệu Truòng .....................................................................
 • - Phòng Công tác sinh viên.
 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
 2. Họ tên:........................................................... Giới tính:.....................................
 3. Ngày sinh:............................................... Quê quán:...............................................................
 4. Dân tộc:................................ Tôn giáo:................................................................................
 5. Địa chỉ hiện ở:.......................................................................... Số CMND:..........................
 • Điện thoại:......................................................... Email:...................................................
 • Số tài khoản ngân hàng:……………………………………Ngân hàng:…………………..
 • Chi nhánh ngân hàng:………………………………………………………………………

(Yêu cầu sinh viên cung cấp số tài khoản ngân hàng mang tên sinh viên, nếu chưa có tài khoản thì để trống và nhà trường sẽ hỗ trợ mở tài khoản)

 1. Sinh viên thuôc Khoa: ………………………………………
 • Lớp: MSSV: ............: Năm thứ/ tổng số năm:
 1. Thuộc đối tượng: (Ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 1. Nếu bạn được chọn trao học bổng, bạn sẽ sử dụng số tiền này như thế nào?

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 1. Bạn có đi làm thêm ngoài giờ không?
 • Không

Nếu có, hãy liệt kê các công việc đã từng làm:

Thời gian

Loại công việc

Thu nhập

Từ

Đến

       
       
 1. Bạn hãy liệt kê các khoản chi phí trong một năm học (học phí, KTX, nhà trọ, dụng cụ học tập, phương tiện đi lại, sinh hoạt khác ...)
 • Học phí VND/ năm học
 • Trọ VND/ tháng £ KTX ......................VND/tháng
 • Dụng cụ học tập VND/tháng
 • Sinh họat khác VND/tháng
 • Xe máy .........VND/tháng £ Xe đạp .........VND/tháng
 • Xe buýt VND/tháng

(Sinh viên có thể để trống những mục chưa xác định được)

 1. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH:
 2. Họ tên cha: Năm sinh:
 • Nghề nghiệp:
 • Địa chỉ nơi làm việc: Điện thoại:
 • Địa chỉ thường trú: Điện thoại:
 • Thu nhập : (VND/ tháng)
 1. Họ tên mẹ: Năm sinh:
 • Nghề nghiệp:
 • Địa chỉ nơi làm việc: Điện thoại:
 • Địa chỉ thường trú: Điện thoại:
 • Thu nhập : (VND/ tháng)
 1. Anh chị em ruột:

Họ tên

Sinh năm

Nghề nghiệp

Nơi công tác/ học tập

       
       
       
       
       
       
       
 1. Bạn có thông tin thêm về gia đình mình (có thể viết thên trên một trang giấy khác đính kèm theo đây):

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung trên.

Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Công tác sinh viên xem xét cho tôi được nhận học bổng…………………………………………………………………………………………..

Chân thành cảm ơn.

 

TP. HCM, ngày …… tháng …… năm ……

(Ký và ghi rõ họ tên)

………………………

4. Mẫu đơn xin học bổng du học

Đơn xin học bổng du học là mẫu đơn được viết bởi mọi đối tượng có nhu cầu đi du học, từ học sinh, sinh viên cho đến người đi làm được gửi đến tổ chức xét học bổng với mong muốn nhận được học bổng hay các phần hỗ trợ giá trị khác từ nơi cấp học bổng.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

APPLICATION FOR A SCHOLARSHIP TO STUDY ABROAD

[Tên tổ chức/trường học]
[Địa chỉ tổ chức/trường học]

Full name:
Email:

Dear [...],

My name is [...], and I am writing this email to apply for a scholarship at [...] University. I graduated with a Bachelor of Business Administration Degree from [...] University. After that, I worked in [...] company for [...] years as a [...].

During my time at work, I have applied what I had learned to formulate sales strategies to help the company drive better results. In addition, I also take a lot of financial reporting classes to strengthen my financial capabilities.

With a keen interest in finance over the years, I decided to apply for the Master's program in finance and economics at [...] University.

I have a talent for creating quick, efficient solutions to long-standing problems. Also, I have excellent interpersonal skills so I can interact and constructively discuss with anyone. I am a team player who always looks to achieve collective goals.

I believe that with such strengths above, I am one of the suitable candidates for the scholarship of [...] University. I would be humbled to receive an invitation to interview and look forward to hearing from you soon.

Sincerely,
[Tên bạn]

Các loại học bổng, suất học bổng thông dụng

Việc trao học bổng sẽ được nhà trường, cá nhân hay tổ chức phân chia theo từng mức độ khác nhau tùy theo các quỹ sẵn có của nơi cấp học bổng. 

1. Học bổng toàn phần là gì?

 • Đây là loại học bổng có giá trị cao nhất, được tính theo mỗi năm học bao gồm tất cả các loại chi phí như: học phí, tài liệu học tập, chi phí sinh hoạt…;
 • Cơ hội có được học bổng toàn phần thường dành cho học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình học tập hay nghiên cứu vì số lượng học bổng toàn phần có giới hạn.

2. Học bổng bán phần là gì?

 • Đây là loại học bổng được chia theo từng mức độ như: 75%, 70%, 50%, 25%…;
 • Phần lớn các suất học bổng này sẽ tính vào tiền học phí trong một học kỳ hay một năm học. Đôi khi các suất học bổng có thể tính bằng tiền mặt và trao trực tiếp cho học sinh, sinh viên.

Hiện nay, tại Việt Nam có rất nhiều quỹ hỗ trợ học bổng toàn phần và bán phần, đặc biệt dành riêng cho học sinh, sinh viên thuộc các trường hợp như: gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số…

Điều kiện xét học bổng theo quy định mới

Mỗi đơn vị, nhà trường, cá nhân hay tổ chức sẽ có những quy định, điều kiện xét học bổng khác nhau. Các trường hợp được xét học bổng thường là:

 • Học sinh, sinh viên có kết quả học tập xuất sắc, có điểm tổng kết cao trong cả trường, khối, khoa hoặc lớp. Điều kiện tiên quyết là không vi phạm nội quy nhà trường và pháp luật;
 • Học sinh, sinh viên năng nổ và đạt thành tích trong các hoạt động xã hội, câu lạc bộ, hoạt động của lớp, trường, đoàn và đảng;
 • Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của nhà nước. Nếu số lượng các suất học bổng ít hơn số lượng học sinh đủ điều kiện thì sẽ áp dụng xét thành tích để lựa chọn người nhận học bổng.

Cách viết thư xin học bổng, lý do xin học bổng

1. Phần mở đầu của đơn xin học bổng

Phần mở đầu của đơn xin cấp học bổng gồm các nội dung:

➤ Quốc hiệu và tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

➤ Ngày, tháng, năm viết đơn xin học bổng;

➤ Tên đơn ĐƠN XIN HỌC BỔNG + Tên học bổng mà bạn muốn xin.

2. Phần nội dung đơn xin học bổng

Trong đơn xin cấp học bổng sẽ có các thông tin chính sau: 

➤ Thông tin cá nhân: dựa vào những giấy tờ tùy thân để điền thông tin cần thiết chính xác;

➤ Thành tích học tập: liệt kê đầy đủ và chi tiết thành tích học tập hiện tại của bạn như tổng điểm các môn, giải thưởng, huy chương đã đạt được…;

➤ Hoàn cảnh gia đình: ghi đầy đủ họ tên cha, mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bạn và ghi rõ công việc, mức thu nhập hằng tháng của họ. Bổ sung thêm tên, tuổi, địa chỉ, công việc, thu nhập của anh, chị, em ruột (nếu có);

➤ Lý do xin học bổng: đây là mục quan trọng nhất mà bạn cần đầu tư thời gian để viết thật chỉnh chu và thuyết phục nhằm đạt được học bổng. Bạn có thể đề cập đến mục tiêu, kế hoạch và ước mơ của bản thân cũng như học bổng này sẽ giúp được gì cho bạn trong tương lai và bạn sẽ làm gì để xứng đáng với suất học bổng này.

Lưu ý:

Khi viết đơn xin cấp học bổng, bạn phải chắc chắn rằng mẫu đơn mà bạn viết là đúng sự thật, văn phong trang trọng, lịch sự, không sai chính tả, tuân thủ quy tắc dấu câu, in hoa…

Câu hỏi thường gặp về mẫu đơn xin cấp học bổng

1. Tôi có thể tải mẫu đơn xin học bổng ở đâu?

Tham khảo, tải về miễn phí mẫu đơn xin cấp học bổng file word chi tiết và đầy đủ nhất tại Maudon.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu đơn xin học bổng cho học sinh và sinh viên.

2. Đơn xin học bổng toàn phần là gì?

Đơn xin học bổng toàn phần là mẫu đơn mà người làm đơn viết với mong muốn được xét học bổng theo diện được chi trả toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu đơn xin học bổng toàn phần.

3. Những hoàn cảnh khó khăn được nhà nước quy định sẽ được cấp học bổng là gì?

Nhà nước quy định và cấp học bổng cho những hoàn cảnh như học sinh, sinh viên thuộc diện gia đình khó khăn, dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, khuyết tật.

>> Tham khảo: Đối tượng được miễn giảm, hỗ trợ học phí (theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP).

4. Tôi có thành tích học tập tốt nhưng ít tham gia hoạt động bên ngoài thì có được nhận học bổng không?

Việc được nhận học bổng hay không sẽ phụ thuộc vào quy định của chương trình học bổng mà bạn đăng ký. 

Tuy nhiên, nếu trường hợp nhiều người có cùng thành tích với bạn thì cơ hội được nhận học bổng sẽ dành cho những bạn tham gia hoạt động của lớp, trường, hay hoạt động xã hội năng nổ hơn.

5. Hồ sơ và cách viết đơn xin học bổng du học?

Bạn có thể tìm đọc,tham khảo chi tiết và tải mẫu miễn phí tại bài viết liên quan mà Maudon.net đã chia sẻ.

>> Tham khảo chi tiết: Cách viết đơn xin học bổng du học.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.