spot_img
HomeKhiếu nại - Tố cáoĐơn tố cáo là gì? Tải miễn phí những mẫu đơn tố...

Đơn tố cáo là gì? Tải miễn phí những mẫu đơn tố cáo mới nhất

Mẫu đơn tố cáo? Những loại mẫu đơn tố cáo? Tải miễn phí: mẫu đơn kiến nghị phản ánh, mẫu đơn tố giác tội phạm, mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Những lưu ý khi viết đơn tố cáo, Các câu hỏi liên quan đến đơn tố cáo.

Đơn tố cáo là gì?

Đơn tố cáo là việc cá nhân theo quy trình quy định trong Luật Tố cáo 2018 thông báo đến cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa đến lợi ích của Nhà nước, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Tải mẫu đơn tố cáo miễn phí

1. Mẫu đơn kiến nghị phản ánh

Đơn kiến nghị phản ánh hay còn gọi là đơn kiến nghị tố cáo là một văn bản hoặc tài liệu chứa thông tin và yêu cầu của người hoặc tổ chức đưa ra để báo cáo về một vấn đề, vi phạm, hoặc sự không đúng đắn trong hoạt động của một cá nhân, tổ chức, hay cơ quan nào đó. Đơn này thường được sử dụng để cung cấp thông tin về việc vi phạm pháp luật, luân lý, đạo đức, hoặc sự sai phạm trong một tình huống cụ thể.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(V/v: Kiến nghị quy định về …)

Kính gửi: ………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………………………………Sinh ngày… tháng…năm………

Giấy CMND:…………………. Ngày cấp:…/…./…Nơi cấp (tỉnh, TP):…………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày lý do cụ thể vì sao làm đơn này:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Tôi nhận thấy, quy định về … tại … là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó.

1./………………………………………………………………………………….

2./………………………………………………………………………………….

Kính mong cơ quan xem xét về những kiến nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu, ảnh chụp sau

………………………………………………………………………………………

Ký tên

(Ghi rõ họ tên)

 

2. Mẫu đơn tố giác tội phạm

Đơn tố giác tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

 

Kính gửi:        Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra………… 

- Cục cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ

- Cục an ninh điều tra……………………..

- Công an Quận/Huyện: …………………..

Chúng tôi là: ………………………………………….… - Chức vụ:……………….....…………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………....…………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………....…….....

Đăng ký hộ khẩu thường trú:.…………………………………………………………......…….....

Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông …….......………,

Chức vụ:……………………………… về việc………. bao che, xử lý qua loa, cố tình che giấu tội phạm.

Cụ thể:

Ngày …./…/20……., ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...……………………

Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:

 1. 1. ……………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………..

 1. 3. ……………………………………………………………………………………………………
 2. 4. ………………………………………………………………...………………………………….

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông……………………….đã vi phạm điều ….., luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Chúng tôi xin tường trình, báo cáo sự việc và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp của đương sự bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông……………………………..

Nay chúng tôi làm đơn này và trân trọng gửi kèm theo các bài báo phanh phui sai phạm của ông ……………… tới cơ quan chức năng để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông …………... Kính đề nghị quý cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để bảo đảm việc tuân theo pháp luật được thực thi nghiêm túc.

Kính đơn!

…..…,ngày …….tháng ……năm 20………

   Những người tố giác 

---------------------------------------------------

 

3. Mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một mẫu đơn được thiết kế để tố cáo về những hành vi chiếm đoạt tài sản của cá nhân hoặc tổ chức khác bằng cách sử dụng các phương pháp lừa đảo. Trong mẫu đơn này, thông tin về người tố cáo và nội dung tố cáo được nêu rõ.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……, ngày.....tháng.....năm.....

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông/bà …………………..)

Kính gửi: - Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận/huyện

- Viện kiểm sát nhân dân quận/huyện

Họ và tên: .......................................................Sinh ngày: …/…/……

CCCD: …………………………

Ngày cấp: …/…/………     Nơi cấp: Công an tỉnh ……………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Ông/bà: .................................................... Sinh ngày: …/…/……

CCCD: ………………………… 

Ngày cấp: …/…/……     Nơi cấp: Công an tỉnh ……………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….

Vì ông/bà ............................. đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là ........................... Sự việc cụ thể như sau:

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định ông/bà ....................................... đã dùng thủ đoạn gian dối để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là

Tôi cho rằng hành vi của ông/bà ...................... có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - Quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 1. a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
 2. b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 3. c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
 4. d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.”, thì phạm tội này.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình, nay tôi viết đơn này tố cáo ông/bà .................... Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết những yêu cầu sau đây:

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông/bà ............. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Buộc ông/bà ...................... phải trả lại số tiền cho tôi.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết. 

Xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu đính kèm

Người tố cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Những điều cần lưu ý khi viết đơn tố cáo

Khi viết đơn tố cáo, có một số lưu ý quan trọng mà bạn nên tuân theo để đảm bảo rằng thông tin của bạn được trình bày một cách rõ ràng, chính xác và hiệu quả. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng mà Maudon gợi ý:

 • Trình bày thông tin cụ thể: Đảm bảo rằng bạn trình bày thông tin về vụ việc cụ thể và chi tiết. Miêu tả chính xác thời gian, địa điểm, những người liên quan và bất kỳ chi tiết nào có thể giúp cơ quan chức năng hiểu rõ vụ việc;
 • Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và chính xác: Tránh sử dụng ngôn ngữ mập mờ, nhiều nghĩa hoặc phức tạp. Viết một cách rõ ràng, ngắn gọn và chính xác để tránh hiểu nhầm hoặc lạc hướng;
 • Đảm bảo tính chân thực: Đưa ra thông tin dựa trên sự thật và chứng cứ có sẵn. Tránh việc thêm vào những thông tin không có căn cứ hoặc thông tin không chắc chắn;
 • Tập trung vào quan trọng: Đừng sa lạc vào những chi tiết không liên quan hoặc không cần thiết. Hãy tập trung vào những thông tin quan trọng nhất liên quan đến vụ việc;
 • Cung cấp chứng cứ hỗ trợ: Nếu có, cung cấp các bằng chứng như hình ảnh, hóa đơn, email, tin nhắn, ghi âm hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể chứng minh vụ việc. Điều này giúp tăng tính thuyết phục và đáng tin cậy của đơn tố cáo;
 • Bảo vệ thông tin cá nhân: Đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ. Sử dụng tên thật và thông tin liên hệ hợp lý, nhưng tránh đưa ra chi tiết nhạy cảm có thể khiến bạn trở thành mục tiêu của hành động bất lợi;
 • Sử dụng cấu trúc rõ ràng: Sắp xếp thông tin một cách có cấu trúc, theo thứ tự từ quan trọng nhất đến ít quan trọng hơn. Sử dụng đoạn văn ngắn và dễ đọc để giữ cho đơn tố cáo mạch lạc;
 • Chú trọng đến mục đích: Trong đơn tố cáo, rõ ràng thể hiện mục đích của bạn là thông báo về vi phạm hoặc tố cáo hành vi không đúng đắn, và mong muốn cơ quan chức năng tiến hành điều tra và xử lý;
 • Kiểm tra lại: Sau khi viết xong, hãy đọc lại để đảm bảo không có sai sót ngôn ngữ, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót nào;
 • Tuân thủ quy trình: Tùy thuộc vào quy định của cơ quan hoặc tổ chức bạn đang gửi đơn tố cáo, hãy chắc chắn bạn tuân thủ các quy trình và hướng dẫn về cách nộp đơn một cách chính xác.

Nhớ rằng, việc viết đơn tố cáo là một phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy tính minh bạch trong xã hội, vì vậy hãy tiếp cận công việc này một cách nghiêm túc và trung thực.

>> Xem thêm: Đơn khiếu nại và đơn tố cáo – Giống và khác nhau.

Thời hạn để giải quyết đơn tố cáo

Theo Luật Tố cáo năm 2018 đã đưa ra các quy định rõ ràng về thời hạn giải quyết tố cáo, như sau:

 • Thời gian giải quyết tố cáo không vượt quá 30 ngày kể từ thời điểm cơ quan tiếp nhận tố cáo;
 • Đối với các trường hợp phức tạp, cơ quan có thể được phép kéo dài thời gian giải quyết tố cáo một lần duy nhất, nhưng không quá 30 ngày.

Cụ thể, các trường hợp được xem xét là “phức tạp” bao gồm:

 • Tố cáo về nhiều khía cạnh phải được xác minh từ ít nhất hai địa điểm trở lên;
 • Tố cáo bao gồm ít nhất hai vấn đề phải được xác minh;
 • Có nhiều người tố cáo về cùng một vấn đề hoặc vấn đề tố cáo liên quan đến quyền lợi của nhiều người;
 • Tố cáo có liên quan đến yếu tố nước ngoài, bao gồm người tố cáo hoặc người bị tố cáo ở nước ngoài, hành vi vi phạm diễn ra ở nước ngoài, và cần xác minh thông tin ở nước ngoài;
 • Vấn đề tố cáo liên quan đến quản lý của nhiều cơ quan hoặc tổ chức;
 • Có sự không đồng nhất trong quá trình giải quyết tố cáo giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan;
 • Tồn tại sự mâu thuẫn giữa tài liệu và chứng cứ, yêu cầu thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia.

Ngoài ra, đối với các trường hợp đặc biệt phức tạp, thời gian giải quyết tố cáo có thể được kéo dài hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Người xử lý tố cáo sẽ thông báo bằng văn bản về việc kéo dài thời hạn giải quyết tố cáo và cung cấp thông tin cho người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Cách viết mẫu đơn tố cáo

Đơn tố cáo là cách mà cá nhân tố cáo theo quy định Luật Tố cáo 2018 thông báo về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân đe dọa lợi ích của Nhà nước và quyền lợi một cách hợp pháp.

1. Phần mở đầu phải có quốc hiệu và tiêu ngữ

➤ Quốc hiệu và tiêu ngữ:

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

➤ Ngày, tháng, năm viết đơn tố cáo;

➤ Tên đơn tố cáo: ĐƠN TỐ CÁO;

➤ Người nhận đơn tố cáo: đơn tố cáo sẽ được gửi đến các cơ quan có liên quan. Vì vậy bạn cần sử dụng từ ngữ trang trọng.

Ví dụ: Kính gửi: – Cơ quan cảnh sát điều tra… – Viện kiểm sát…

2. Phần nội dung chính

Thời điểm tố cáo (ngày, tháng, năm).

Họ tên và địa chỉ của người tố cáo, cách liên hệ.

Hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo.

Thông tin về người bị tố cáo và các thông tin liên quan.

Nếu có nhiều người cùng tố cáo về cùng vấn đề, đơn tố cáo cần ghi rõ họ tên, địa chỉ và cách liên hệ của từng người. Nếu cần, cũng cần ghi tên người đại diện cho nhóm tố cáo.

Người tố cáo ký tên kèm theo bằng chứng.

3. Ngôn từ lịch sự, thông tin xác thực

Khi viết đơn tố cáo, cần sử dụng ngôn từ chính xác, lịch sự và trung thực. Dưới đây là một số nguyên tắc quan trọng mà Maudon.net gợi ý: 

 • Trình bày thông tin một cách rõ ràng, cụ thể về hành vi vi phạm và tình tiết liên quan;
 • Sử dụng ngôn từ chính xác và tuân theo các quy định pháp luật liên quan để tránh hiểu lầm hoặc không chính xác;
 • Sử dụng ngôn từ lịch sự, tôn trọng và tránh sử dụng ngôn từ mang tính xúc phạm;
 • Trình bày thông tin một cách khách quan, dựa trên sự thật và dẫn chứng nếu có;
 • Cung cấp chứng cứ hoặc số liệu chính xác để minh chứng cho các tuyên bố của bạn;
 • Viết rõ ràng và logic, tránh viết lung tung hoặc mơ hồ;
 • Tập trung vào vấn đề chính, tránh lan man hoặc nhấn mạnh vào các vấn đề không liên quan.

Những câu hỏi liên quan đến đơn tố cáo 

1. Làm thế nào để viết mẫu đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản?

Để viết mẫu đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản, bạn cần trình bày thông tin về vụ việc một cách chi tiết. Nêu rõ người hoặc tổ chức liên quan, thời gian, địa điểm, và cung cấp bằng chứng nếu có.

>> Tham khảo và tải mẫu miễn phí: Mẫu đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản.

2. Tố cáo không đúng sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm gì?

Việc tố cáo không đúng sự thật với các quy trình như mẫu đơn tố cáo lừa đảo, mẫu đơn tố giác tội phạm, đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các mẫu đơn khác có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý và bị truy cứu hình sự. Vì vậy việc nêu rõ thông tin và cung cấp bằng chứng là điều quan trọng để đảm bảo tính chính xác và xác thực của tố cáo.

3. Những điều cần lưu ý khi viết đơn tố cáo?

Khi viết đơn tố cáo bạn cần lưu ý những điểm sau: Ngôn ngữ rõ ràng lành mạch, thông tin đúng sự thật, sử dụng cấu trúc rõ ràng…

>> Tham khảo chi tiết: Những điều cần lưu ý khi viết đơn tố cáo.

4. Thời hạn giải quyết tố cáo mất bao lâu?

Theo Luật Tố cáo 2018, thời gian giải quyết tố cáo không vượt quá 30 ngày sau khi tiếp nhận. Trong trường hợp phức tạp, thời gian có thể kéo dài một lần nữa, nhưng không quá 30 ngày. Các trường hợp phức tạp bao gồm nhiều khía cạnh, vấn đề, người tố cáo, quản lý của nhiều cơ quan. Thông báo về thời gian kéo dài sẽ được gửi đến các bên liên quan.

>> Tham khảo chi tiết: Thời hạn để giải quyết đơn tố cáo.

5. Nộp đơn tố cáo tại đâu?

Có thể nộp đơn tố cáo tại cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật. Điều này có thể là cơ quan chính quyền, cơ quan thi hành pháp luật, cơ quan kiểm tra, cơ quan quản lý ngành hoặc tổ chức có liên quan đến vấn đề tố cáo.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.