spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoMẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập cho sinh viên...

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập cho sinh viên ĐH, CĐ

Khi đang theo học đại học, cao đẳng hoặc hình thức đào tạo khác nhưng có lý do khiến bạn phải kéo dài thời gian học tập thì đơn xin gia hạn học tập chính là văn bản bạn cần có để nộp lên nhà trường, cơ sở đào tạo.

Trong bài viết này, Maudon.net sẽ cùng các bạn tìm hiểu về  đơn xin gia hạn thời gian học tập và các quy định xoay quanh chương trình đào tạo đại học nhé!

Đơn xin gia hạn thời gian học tập là gì?

Làm đơn xin gia hạn thời gian học tập là một quy trình quan trọng mà cá nhân cần thực hiện khi có nhu cầu cần thêm thời gian để hoàn thành chương trình học, bồi dưỡng hoặc công việc. Đơn này được lập ra và gửi đến trường, cơ quan có thẩm quyền để đề nghị gia hạn thời gian theo quy định.

Trong đơn xin gia hạn thời gian học tập các thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác và lý do cụ thể về việc cần gia hạn thời gian được nêu rõ.

Đây là cơ sở để Ban giám hiệu và phòng quản trị nhân sự, người có trách nhiệm quản lý trực tiếp người làm đơn, có thể xem xét và quyết định về việc gia hạn thời gian học tập theo từng trường hợp cụ thể.

Điều này giúp đảm bảo rằng sinh viên, học sinh lao động có đủ thời gian và điều kiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra trong quá trình đào tạo và bồi dưỡng.

Đơn xin gia hạn thời gian học tập là gì?

Tải mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập mới nhất

Tải mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC

Kính gửi:

 

- Ban Giám hiệu
- Phòng Quản trị Nhân sự;
- Đơn vị ............................

Tôi tên: ...................................................................................................

Đơn vị: ...................................................................................................

Tôi được cử tham gia học sau đại học theo Quyết định số ...................... ngày ..................... của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ................................. về việc ..................................................................

................................................................................................................

Nay tôi kính đơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (Đơn vị) cho tôi được gia hạn thời gian đào tạo,

Lý do: .....................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

(Đính kèm văn bản chấp thuận cho gia hạn thời gian đào tạo có xác nhận của cơ sở đào tạo)

Với lý do nêu trên, tôi kính trình Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) chấp thuận cho tôi được gia hạn thời gian học ........................ tháng (từ………..đến……….). Tôi cam kết sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học theo thời gian nêu trên. Nếu không thực hiện đúng cam kết, tôi xin tự túc các phần kinh phí đối với những ngày vượt thời gian cho phép.

Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng kính chào!                                            

 

 

 

.............., ngày....tháng...năm...

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

ĐƠN VỊ

KÍNH ĐƠN

 

Thông tin chương trình học trình độ đại học

Chương trình đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng được thiết kế theo đơn vị tín chỉ và bao gồm cấu trúc các môn học hoặc học phần (dưới dạng học phần) phải tuân thủ chuẩn chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nếu như trong trường hợp đào tạo song ngành, cơ sở đào tạo cần phải minh bạch về thời gian, khối lượng học của chung và của riêng từng phần.

Nội dung và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được áp dụng đồng nhất cho các hình thức và phương thức đào tạo khác nhau, bảo đảm công bằng cho tất cả học viên. Đối với những người có trình độ hoặc ngành nghề khác, khối lượng học tập cụ thể được xác định dựa trên việc công nhận kết quả học tập trước đó và việc chuyển đổi tín chỉ.

Chương trình đào tạo phải được công bố công khai trước khi tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học. Mọi điều chỉnh hoặc thay đổi liên quan đến chương trình phải tuân thủ quy định và được công bố trước để không ảnh hưởng đến sinh viên.

Mỗi hình thức đào tạo cần có kế hoạch học tập toàn diện để hướng dẫn sinh viên trong suốt quá trình học tập của họ.

>> Xem thêm: Cách làm đơn đăng ký học lại môn.

Các chương trình học tập trình độ đại học

Về thời gian đào tạo tại trường đại học, cao đẳng

Chương trình đào tạo và lịch học được quy định một cách cụ thể tại trường mà sinh viên theo học. Chương trình đào tạo phải tuân theo hệ thống tín chỉ và được tổ chức từ các môn học hoặc học phần khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc công khai chương trình đào tạo cho sinh viên trước khi họ đăng ký và khi bắt đầu khóa học.

Bất kỳ điều chỉnh nào liên quan đến chương trình đào tạo phải tuân theo quy định hiện hành và được thông báo trước khi áp dụng, không gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sinh viên.

Thời gian học tập và đào tạo cũng được quy định một cách rõ ràng để phù hợp với kế hoạch học tập của học sinh và sinh viên. Thời gian quy định trong kế hoạch đào tạo học tập cần tuân thủ quy định của khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và đảm bảo sự hoàn thành chương trình đào tạo của đa số sinh viên.

Đối với các chương trình đào tạo vừa thực hành vừa học lý thuyết thì chuẩn toàn khóa phải dài hơn ít nhất 20% so với hình thức đào tạo chính quy tương ứng của cùng chương trình đào tạo.

Mức quy định về thời gian tối đa sinh viên hoàn thành theo trong quy chế của cơ sở đào tạo, không được vượt quá 2 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa đối với mỗi hình thức đào tạo.

Đối với sinh viên học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ, thời gian tối đa để hoàn thành khóa học sẽ giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ trong thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa.

>> Tham khảo: Thủ tục bảo lưu kết quả học tập.

Hình thức đào tạo  phổ biến hiện nay

1. Thể thức thiên niên chế

Đào tạo theo hình thức niên chế là cách tổ chức đào tạo dựa trên lớp học ổn định đối với tất cả các học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo trong suốt khoá học. Điều này cho phép sinh viên của cùng một lớp học tuân thủ kế hoạch học tập tiêu chuẩn và theo một thời khóa biểu chung, ngoại trừ những học phần tự chọn hoặc phải học lại.

Sinh viên đạt tiến độ học tập bình thường sẽ tiếp tục học ở năm tiếp theo theo kế hoạch học tập chuẩn và đăng ký học lại những học phần chưa đạt theo quy định trong chương trình đào tạo.

Sinh viên không đạt tiến độ học tập bình thường sẽ được yêu cầu học chung với sinh viên khóa sau để học lại các học phần chưa đạt theo quy định trong chương trình đào tạo. Điều này giúp đảm bảo chất lượng học tập và tiến trình đào tạo của sinh viên.

Các hình thức đào tạo đại học

2. Thể thức tín chỉ

Đào tạo theo hình thức tín chỉ là một phương pháp tổ chức đào tạo theo từng lớp học phần, cho phép sinh viên tích lũy tín chỉ từng học phần và thực hiện chương trình đào tạo theo kế hoạch học tập cá nhân, điều này phù hợp với kế hoạch giảng dạy của cơ sở đào tạo. Nếu kết quả thi học phần không đạt thì sinh viên phải học lại học phần đó. Nếu học phần không còn được giảng dạy, sinh viên có thể học một học phần thay thế.

Đối với học phần tự chọn, nếu sinh viên không đạt, họ cũng sẽ phải học lại hoặc có thể chọn học một học phần tự chọn khác theo quy định trong chương trình đào tạo.

Ngoài 2 hình thức phổ biến trên thì còn có các hình thức đào tạo chính quy, vừa học vừa làm… mà bạn có thể tìm hiểu.

Các câu hỏi liên quan đến đơn xin gia hạn thời gian học tập

1. Đơn xin gia hạn thời gian học tập là gì?

Đơn xin gia hạn thời gian học tập, hoàn thành đào tạo là một quy trình quan trọng mà cá nhân cần thực hiện khi có nhu cầu cần thêm thời gian để hoàn thành chương trình học, bồi dưỡng hoặc công việc. Đơn này được lập ra và gửi đến trường, cơ quan có thẩm quyền để đề nghị gia hạn thời gian theo quy định.

2. Nội dung của đơn xin gia hạn thời gian học tập gồm những gì?

Trong đơn xin gia hạn thời gian học tập các thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác và lý do cụ thể về việc cần gia hạn thời gian được nêu rõ. Đây là cơ sở để Ban giám hiệu và phòng quản trị nhân sự, người có trách nhiệm quản lý trực tiếp người làm đơn, có thể xem xét và quyết định về việc gia hạn thời gian học tập theo từng trường hợp cụ thể.

Điều này giúp đảm bảo rằng sinh viên, học sinh lao động có đủ thời gian và điều kiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra trong quá trình đào tạo và bồi dưỡng.

3. Quy định về thời gian học tối đa trong bao lâu?

Mức quy định về thời gian tối đa sinh viên hoàn thành theo trong quy chế của cơ sở đào tạo, không được vượt quá 2 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa đối với mỗi hình thức đào tạo.

Đối với sinh viên học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ, thời gian tối đa để hoàn thành khóa học sẽ giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ trong thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa.

Bài viết trên là phần thông tin hỗ trợ của Maudon.net về mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập và các vấn đề liên quan để giúp các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về loại văn bản này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết trên hoăc có câu hỏi nào về các loại mẫu đơn thì hãy liên hệ ngay với maudon.net để nhận được sự tư vấn nhanh chóng nhất nhé!

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.