spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải ngay giấy xác nhận đối tượng ưu tiên - Đối tượng,...

Tải ngay giấy xác nhận đối tượng ưu tiên – Đối tượng, hồ sơ

Đối tượng ưu tiên là gì? Tải mẫu giấy xác nhận đối tượng ưu tiên, mẫu giấy xác nhận đối tượng ưu tiên dân tộc… Tìm hiểu hồ sơ chứng minh đối tượng ưu tiên.

Tìm hiểu về khái niệm đối tượng ưu tiên

Đối tượng ưu tiên là những người sẽ được ưu tiên trong quá trình tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng và được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ ràng và cụ thể trong quy chế tuyển sinh.

Các đối tượng này có thể được xem xét ưu tiên khi xét tuyển, chấm điểm hay trong quá trình đánh giá bài thi.

Tải đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên

Khi có nhu cầu sử dụng đơn xác nhận đối tượng ưu tiên để phục vụ cho việc tham gia tuyển sinh, bạn có thể tải đơn tại đây:

Mẫu tải đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

Kính gửi: ………………

Tôi tên:…………………………………………………………………

Sinh ngày ……… tháng ……………năm ………….. tại:…………………………

Hiện đang học tập/công tác tại (Ghi rõ tên trường học/cơ quan, địa chỉ cụ thể ấp/thôn, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành):…………………………

…………………………………………………………………

Nay tôi viết đơn này kính xin các cấp có thẩm quyền xác nhận cho tôi thuộc đối tượng ưu tiên:

Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi) tại các địa phương được qui định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

 • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
 • Con liệt sĩ;
 • Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
 • Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên tại các địa phương được qui định là Khu vực 1 trong Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành;
 • Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

Trân trọng cám ơn./.

Xác nhận của cấp có thẩm quyền Người viết đơn

(ký tên, ghi rõ họ và tên)

……………ngày…… tháng….. năm 20.…

Người viết đơn

Mẫu tải đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên dân tộc

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

Kính gửi: …………………

Tôi tên: ……………………………………

Ngày tháng năm sinh........... Nơi sinh: ……

Hiện đang công tác tại: (ghi rõ tên cơ quan, địa chỉ cụ thể: ấp, thông, xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành

…………………………………………………

…………………………………………………

Nay Tôi viết đơn này kính xin các cấp có thẩm quyền xác nhận tôi thuộc diện ưu tiên để bổ sung hồ sơ dự thi sau đại học.

 1. Đối tượng ưu tiên:

Bản thân là: Thương binh, bệnh binh ☐ Anh hùng LLVT, LĐ ☐ Dân tộc thiểu số ☐

(đánh dấu X vào một trong các đối tượng nêu trên, kèm theo giấy tờ minh chứng)

- Nếu là Thương binh hay Anh hùng thì phải nộp kèm 2 bản sao có công chứng giấy chứng nhận của phòng LĐTBXH

- Nếu là dân tộc thiểu số thì bắt buộc phải nộp kèm 1 bản sao giấy khai sinh

 1. Đối tượng đang công tác liên tục từ năm …….. đến nay (hơn 2 năm) tại xã thuộc

Vùng cao ☐ Miền núi ☐ Hải đảo ☐ Vùng sâu   

(đánh dấu X vào một trong các đối tượng nêu trên)

Thí sinh phải nộp kèm bản sao quyết định tiếp nhận công tác của cấp có thẩm quyền

 

……., ngày … tháng … năm 20…

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

Đương sự đã và đang công tác tại
Cơ quan từ năm ………... đến nay.

 

Người viết đơn

 

Những người nào có thể được xác nhận là đối tượng ưu tiên?

Căn cứ theo thông tư 09/2020/TT-BGDĐT, các nhóm đối tượng ưu tiên được quy định như sau:

Những đối tượng ưu tiên 1 – được cộng 2 điểm bao gồm:

 • Đối tượng 1: những công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số theo quy định và thường trú tại khu vực 1 trong suốt thời gian học trung học phổ thông hoặc trung cấp trên 18 tháng;
 • Đối tượng 2: những công nhân trực tiếp sản xuất và có kinh nghiệm làm việc liên tục ít nhất 5 năm, trong đó có ít nhất 2 năm được công nhân này được công nhận là chiến sĩ thi đua từ cấp tỉnh trở lên và có được cấp bằng khen;
 • Đối tượng 3:
  • Những thương binh, bệnh binh, những người được xác nhận hưởng chính sách tương tự như thương binh, bệnh binh;
  • Những người là quân nhân, sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân tại ngũ đã phục từ 12 tháng trở lại và được cử đi học tại khu vực 1;
  • Những người là quân nhân, sĩ quan, chiến sĩ, công an nhân dân tại ngũ đã phục từ 18 tháng trở lại và được cử đi học tại khu vực 1;
  • Những người là quân nhân, sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân tại ngũ đã hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ theo quy định.

Tải ngay giấy xác nhận đối tượng ưu tiên - Đối tượng, hồ sơ

 • Đối tượng 4:
  • Những người là thân nhân của liệt sĩ, con của thương binh, bệnh binh và con của những người được quy định hưởng chính sách tương tự như thương binh (trong trường hợp những thương binh này bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên);
  • Những người là con của người tham gia hoạt động kháng chiến và đã bị nhiễm chất độc hóa học (trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên). Con của những anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;
  • Con của những người tham gia hoạt động kháng chiến bị dị dạng hoặc dị tật do hậu quả của chất độc hóa học.

Nhóm đối tượng ưu tiên 2 – được cộng 1 điểm bao gồm:

 • Đối tượng 5:
  • Những người đang là thanh niên xung phong được tập trung để đi học;
  • Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân tại ngũ được cử đi học và thời gian phục vụ dưới 12 tháng tại khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác;
  • Những người là chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, thôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân tự vệ nòng cốt và dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt trong từ 12 tháng trở lên và đăng ký dự thi vào ngành quân sự cơ sở. Thời gian tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng tính từ ngày xuất ngũ đến ngày đăng ký xét tuyển.
 • Đối tượng 6:
  • Công dân Việt Nam thuộc dân tộc thiểu số và có nơi thường trú ở ngoài khu vực quy định thuộc đối tượng 1;
  • Những người là con của thương binh, bệnh binh, người được xác nhận hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh (trường hợp bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%);
  • Những người là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (trường hợp có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%).
 • Đối tượng 7: 
  • Những người khuyết tật có giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;
  • Những người lao động ưu tú được công nhận,  giáo viên đã giảng dạy trong thời gian từ đủ 3 năm trở lên;  y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, người có bằng trung cấp dược đã công tác trong thời gian đủ 3 năm.

Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên có những nội dung nào?

Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên là văn bản được các cá nhân thuộc một trong các nhóm đối tượng được ưu tiên để làm hồ sơ thi tuyển kì thi tốt nghiệp THPT. Các thí sinh sẽ chỉ được cộng điểm khi có giấy xác nhận ưu tiên đã được cơ quan có thẩm quyền ký xác nhận và đóng dấu.

Đây là loại giấy tờ bắt buộc để chứng minh thí sinh thuộc đôi tượng ưu tiên và hưởng các quyền lợi cộng điểm trong quá trình xét tuyển, thi tuyển. Nội dung của mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên sẽ gồm:

 • Phần mở đầu: Tên mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên, ngày làm đơn
 • Phần nội dung: 
  • Tên cơ quan, tổ chức nơi xin xác nhận đối tượng ưu tiên;
  • Thông tin cá nhân của người làm đơn bao gồm tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, nơi đang học tập, công tác;
  • Lý do làm đơn xin xác nhận ưu tiên. Người làm đơn cung cấp đầy đủ thông tin, hoàn cảnh về trường hợp của mình.
 • Phần cuối: Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên. 

Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên dân tộc thiểu số là gì?

Đối với công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số, nhà nước luôn có chính sách ưu tiên liên quan đến việc tuyển sinh, hỗ trợ học tập cho các trẻ em mầm non, mẫu giáo, học sinh, sinh viên.

Việc xin xác nhận đối tượng ưu tiên là điều kiện cần để công dân là người dân tộc thiểu số có thể hưởng những chính sách, chế độ ưu tiên theo quy định. 

Hồ sơ chứng minh đối tượng ưu tiên 

Danh sách hồ sơ cần chuẩn bị tương ứng với từng đối tượng ưu tiên đã nêu ở mục 1 khi các cá nhân có nhu cầu xin giấy xác nhận đối tượng ưu tiên như sau:

 • Đối tượng 1: Giấy khai sinh có nêu rõ dân tộc hoặc giấy xác nhận dân tộc được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.
 • Đối tượng 2: Giấy xác nhận về thời gian làm việc từ đơn vị quản lý của công nhân, quyết định hoặc bằng khen chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
 • Đối tượng 3:
  • Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh; giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh từ cơ quan có thẩm quyền;
  • Giấy xác nhận của đơn vị cử thí sinh đi học từ cấp Trung đoàn trở lên, bản sao Lệnh gọi nhập ngũ hoặc xác nhận từ công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển;
  • Hồ sơ về quyết định xuất ngũ của thí sinh.
 • Đối tượng 4: 
  • Giấy khai sinh của thí sinh, các loại giấy tờ liên quan chứng minh tình hình thân nhân liệt sĩ, giấy tờ chứng nhận được hưởng chế độ tương đương với thương binh;
  • Giấy khai sinh của thí sinh, và giấy chứng nhận thương binh được cấp theo quy định bởi các cơ quan có thẩm quyền; hoặc giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh có tỉ lệ mất sức lao động 81% trở lên;
  • Giấy chứng nhận người đã tham gia vào các hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định hoặc Giấy chứng nhận người đã tham gia các hoạt động kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp;
  • Quyết định công nhận anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;
  • Quyết định trợ cấp hàng tháng được cấp bởi sở Lao động – Thương Binh và Xã hội của thí sinh là con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học.
 • Đối tượng 5:
  • Giấy xác nhận của đơn vị cử thí sinh đi học;
  • Bản sao Lệnh gọi nhập ngũ hoặc giấy xác nhận từ công an đơn vị, địa phương tại nơi sơ tuyển;
  • Văn bản bổ nhiệm và Quyết định xuất ngũ của thí sinh đã xuất ngũ.
 • Đối tượng 6:
  • Giấy khai sinh của thí sinh hoặc quyết định xác nhận dân tộc được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền;
  • Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định hoặc giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh được cấp do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
  • Giấy chứng nhận người đã tham gia vào các hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận người đã tham gia vào các hoạt động kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.
 • Đối tượng 7:
  • Giấy xác nhận khuyết tật của UBND nơi thí sinh thường trú cấp theo quy định;
  • Bản sao các danh hiệu thí sinh nhận được được cấp bởi các cơ quan từ cấp bộ, cấp tỉnh trở lên;
  • Giấy xác nhận thời gian làm việc do đơn vị quản lý cấp, hợp đồng lao động tại nơi làm việc của thí sinh;
  • Bản sao các văn bằng nghề nghiệp đã được cấp.

Tìm hiểu khái niệm khu vực ưu tiên là gì?

Tải ngay giấy xác nhận đối tượng ưu tiên - Đối tượng, hồ sơ

Ngoài việc được cộng điểm ưu tiên trong quá trình tuyển sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh có thể được cộng điểm khi cư trú tại các vùng, khu vực ưu tiên theo quy định.

Chi tiết và điều kiện của các khu vực ưu tiên như sau:

 • Khu vực 1 (KV1): Các xã, địa phương thuộc khu vực I, II, III và các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi, thuộc vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới… được quy định bởi Thủ tướng Chính phủ;
 • Khu vực 2 (KV2): Các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; các xã, huyện ngoại thành thuộc của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã đã thuộc KV1);
 • Khu vực 3 (KV3): Các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT):  Các địa phương không thuộc khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3.

Hồ sơ chứng minh khu vực ưu tiên

Hồ sơ, giấy tờ để chứng minh khu vực ưu tiên gồm có:

 • Bản sao công chứng học bạ;
 • Bản sao công chứng sổ hộ khẩu.

Các câu hỏi thường gặp về mẫu giáy xác nhận đối tượng ưu tiên

1. Với những thí sinh là con của liệt sĩ thì sẽ được cộng bao nhiêu điểm khi tham gia thi tốt nghiệp THPT?

Theo quy định, khi thí sinh là con của liệt sĩ sẽ nằm trong danh sách đối tượng ưu tiên được cộng 2 điểm khi thi tốt nghiệp THPT.

2. Tôi cần chuẩn bị gì để chứng minh mình thuộc khu vực 1 để được cộng điểm khi thi tốt nghiệp THPT?

Về hồ sơ, giấy tờ để chứng minh khu vực ưu tiên gồm có:

 • Bản sao công chứng học bạ;
 • Bản sao công chứng sổ hộ khẩu.

3. Tôi có thể nộp đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên ở đâu?

Bạn có thể nộp đơn xin xác nhận ưu tiên tại UBND nơi địa phương bạn đang cư trú.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.