spot_img
HomeHành chính nhân sựThưởng doanh số là gì? Công ty cần phải thưởng doanh số?

Thưởng doanh số là gì? Công ty cần phải thưởng doanh số?

Mẫu quyết định thưởng doanh số là một văn được sử dụng khá nhiều trong các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng, vậy bạn đã biết rõ về nó chưa? Bài viết này Maudon.net sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về mẫu văn bản này và thêm các thông tin liên quan. 

Phần thưởng doanh số là gì?

Doanh số là tổng số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán ra trong một khoảng thời gian cụ thể đã được quy định từ trước khi mở bán, hoặc khi chiến dịch tiếp thị bắt đầu. Có thể là trong một tuần, một tháng, nửa quý, một quý hoặc có thể đến một năm để nhân viên nỗ lực tăng doanh số cho bản thân.

Doanh số bao gồm cả số tiền đã thu được từ việc bán hàng (doanh số bán hàng) và phần tiền chưa được nhận (như đơn hàng giao trước trả tiền sau hoặc đại lý ký gửi), hoặc số lượng hàng hoá, sản phẩm, đơn bán ra. Tuy nhiên, số tiền thu được chưa bao gồm các chi phí khác như khấu hao, thuế và các khoản chi khác.

Khái niệm doanh số có thể bao hàm cả doanh thu và tiền bán hàng, nhưng không thuộc về doanh thu. Điều này có nghĩa là doanh số không phải là doanh thu, mà chỉ là tổng số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ đã được bán ra. Tiền thưởng doanh số là một hình thức công nhận kết quả đóng góp của các nhà phân phối và đại lý. Đây cũng là mục tiêu mà họ phấn đấu để đạt được.

Phần thưởng doanh số là gì?

Tải ,ẫu quyết định khen thưởng doanh số mới nhất

Tải mẫu quyết định thưởng doanh số tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CÔNG TY [1]..........................

Số: [2]……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …. tháng … năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng Ông/Bà [3]……………………

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- Căn cứ Quy chế thưởng số [4]…… ban hành ngày … tháng … năm … của công ty ………………………….;

- Căn cứ kết quả làm việc của Ông/Bà [5]……………………;

- Xét theo đề nghị của [6]……………………..,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng đối với Ông/Bà [7].......... Sinh ngày: .../.../...

Hiện đang làm việc tại:.............................................................

Lý do: [8]....................................................................................

................................................................................................

Điều 2. Mức thưởng đối với Ông/Bà là: [9]...................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Nhân sự và Ông/Bà [10].................................  có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

[1] Điền tên của Công ty.

[2] Điền số hiệu của Quyết định khen thưởng.

[3] Điền họ và tên của người lao động được khen thưởng. Trường hợp công ty dùng mẫu này để khen thưởng cho tập thể (Phòng/Ban/Nhóm,v.v) thì công ty ghi “Về việc khen thưởng cho Phòng/Ban/Nhóm,v.v).

[4] Điền số hiệu, ngày ban hành Quy chế thưởng của Công ty. 

[5] Điền căn cứ thưởng cho người lao động.

[6] Điền họ và tên của người đề nghị khen thưởng theo quy định của công ty (Ví dụ: Trưởng Phòng Kinh doanh đề nghị khen thưởng cho nhân viên xuất sắc Phòng Kinh doanh).

[7] Điền họ và tên người lao động được khen thưởng (Trường hợp công ty dùng mẫu này để khen thưởng cho tập thể, thì ghi “Khen thưởng đối với Phòng/Ban/Nhóm, v.v, cụ thể bao gồm các cá nhân sau đây:”, rồi liệt kê những cá nhân được khen thưởng).

[8] Ghi rõ lý do khen thưởng (Ví dụ: Đạt kết quả bán hàng vượt 150% kế hoạch tháng).

[9] Ghi rõ mức thưởng cho người lao động theo quy định của công ty (Ví dụ: Mức thưởng là 10 triệu đồng/Mức thưởng là 01 laptop).

[10] Điền họ và tên của người lao động được khen thưởng. [custom-related-posts title="Related Posts" none_text="None found" order_by="title" order="ASC"]

Văn bản quyết định thưởng doanh số là gì?

Quyết định thưởng doanh số là một tài liệu mà các doanh nghiệp hoặc tổ chức sử dụng để xác định gửi việc tặng thưởng cho cá nhân, tổ chức hoặc nhóm nào đó đã đạt được thành tích đáng khen ngợi.

Điều này có thể bao gồm việc hoàn thành xuất sắc công việc hoặc đạt được thành tích tiêu biểu, bán hàng vượt KPI… Một cách dễ hiểu hơn, quyết định khen thưởng là một biểu mẫu được sử dụng trong các tổ chức doanh nghiệp để tôn vinh và thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc của họ.

Mục đích của việc khen thưởng có thể được hiểu là một phần động viên của công ty, doanh nghiệp nhằm giúp người lao động nỗ lực thêm nữa để tăng khả năng, năng suất làm việc, thêm cống hiến cho công ty, doanh nghiệp.

Cố gắng nỗ lực đạt được khoản tiền thưởng cũng như được vinh danh sẽ là bước mở đường cho tương lai của bạn, bạn sẽ được chú ý hơn bởi các lãnh đạo cấp trên, sẽ được tiến cử thăng chức nếu như tiếp tục ra sức vì công ty, doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân xuất sắc.

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng doanh số cho nhân viên không?

Không có văn bản Pháp luật nào ban hành có đề cập đến việc bắt buộc doanh nghiệp, công ty, tổ chức thưởng cho nhân viên nếu làm việc vượt doanh số cả. Việc doanh nghiệp có quyết định thưởng hay không tuỳ vào điều lệ của công ty và thỏa thuận giữa các bên trước khi bắt đầu làm việc. 

Trong trường hợp các bên đã có thoả thuận từ trước với nhau có bằng chứng trên giấy tờ, hoặc được ghi trong hợp đồng lao động thì bắt buộc doanh nghiệp phải gửi thưởng cho nhân viên theo quy định các điều khoản trong hợp đồng. 

Tuy nhiên hiện nay thì các công ty, doanh nghiệp luôn tạo ra các phần thưởng có thể là tiền mặt, có thể là vé du lịch, có thể là sản phẩm kinh doanh của công ty… để khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên làm việc để vượt doanh số.

Đây cũng là một cách giúp tạo động lực, thôi thúc nhân viên làm việc nhằm đạt được kết quả tốt, từ đó công ty cũng dần phát triển lớn mạnh hơn. Hầu hết các công ty đều áp dụng chính sách khen thưởng vượt doanh số này.

>> Tham khảo: Mẫu đề nghị khen thưởng – Tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt công việc.

Doanh nghiệp có phải thưởng doanh số cho nhân viên một cách bắt buộc không?

Nội dung cần có trong mẫu quyết định thưởng doanh số 

Các văn bản quyết định thưởng doanh số có thể có sự khác nhau tuỳ theo điều lệ của mỗi doanh nghiệp hoặc các thoả thuận giữa các bên, nhưng đều cần có các nội dung dưới dây:

1. Xác định người thưởng và tổ chức tổ chức trao thưởng

Trước hết, chúng ta cần xác định rõ người nhân viên hoặc đối tượng nào đã đạt được thành tích trong doanh số và xứng đáng nhận thưởng. Tiếp theo cũng cần đề cập đến tổ chức, doanh nghiệp tổ chức trao thưởng, tạo sự rõ ràng, đầy đủ để xác minh nếu có vấn đề phát sinh về sau.

2. Mục đích và lý do thưởng

Trong văn bản, chúng ta cần nêu rõ mục đích và lý do thưởng doanh số. Việc này giúp tạo ra sự hiểu biết và đồng thuận trong việc thưởng. Có thể có các lý do khác nhau, ví dụ như:

  • Khuyến khích hiệu suất: Thưởng có thể được trao cho những người đã vượt qua mục tiêu doanh số, khuyến khích họ duy trì hiệu suất cao;
  • Khích lệ động viên: Thưởng cũng có thể là một cách để động viên và khích lệ nhân viên tiếp tục nỗ lực hết mình;
  • Tôn vinh thành tựu: Thưởng có thể là cách tôn vinh và công nhận những thành tựu đáng kể trong doanh số;

3. Hình thức thưởng

Chúng ta cần xác định hình thức thưởng. Có nhiều lựa chọn, bao gồm:

  • Tiền thưởng: Trả tiền thưởng cho người đạt thành tích;
  • Chứng nhận: Cấp chứng nhận hoặc giấy khen để tôn vinh thành tích;
  • Quà tặng: Tặng quà vật phẩm như sản phẩm công nghệ, sách, hoặc quà khác.

4. Số tiền hoặc giá trị thưởng

Trong văn bản, nêu rõ số tiền hoặc giá trị thưởng mà người nhận sẽ được. Điều này giúp đảm bảo rằng người đạt thành tích biết được giá trị của phần quà mà mình xứng đáng được nhận. 

5. Ngày và chữ ký

Cuối cùng, đừng quên ghi rõ ngày ban hành quyết định và chữ ký của người có thẩm quyền. Điều này làm cho quyết định trở nên chính xác và hợp pháp.

Nội dung trong mẫu quyết định thưởng doanh số cho nhân viên

Chú gì khi khi viết biên bản quyết định thưởng doanh số cho nhân viên?

Quyết định về việc khen thưởng là một loại văn bản phổ biến trong các doanh nghiệp. Thông qua việc khen thưởng, công ty tạo động lực cho người lao động, khuyến khích họ đóng góp hơn cho công ty trong quá trình làm việc.

Mặc dù đây là một mẫu quyết định phổ biến, nhưng việc soạn thảo nó đòi hỏi sự chú ý đến nội dung và hình thức. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng khi viết một quyết định khen thưởng. Dưới đây là phiên bản viết lại của đoạn văn bạn đã cung cấp:

1. Về mặt hình thức

Mẫu quyết định khen thưởng là một văn bản hành chính, do đó cần tuân thủ các yêu cầu về hình thức của một quyết định hành chính. Quyết định khen thưởng nên được trình bày trên khổ giấy A4, cụ thể và ngắn gọn, đảm bảo đầy đủ nội dung. Không được phép gạch xóa hay nhàu nát.

2. Về mặt nội dung

Quyết định khen thưởng cần bao gồm các thông tin sau:

  • Cơ quan ban hành, quốc hiệu tiêu ngữ;
  • Số quyết định và tên quyết định;
  • Người có thẩm quyền ban hành quyết định;
  • Các điều khoản cụ thể liên quan đến việc khen thưởng (người được khen thưởng, mức thưởng, lý do thưởng, hiệu lực của quyết định).

Cuối văn bản cần có xác nhận của người có thẩm quyền ban hành quyết định này. 

Các câu hỏi liên quan đến mẫu quyết định thưởng doanh số

1. Mẫu quyết định thưởng doanh số là gì?

Quyết định thưởng doanh số là một tài liệu mà các doanh nghiệp hoặc tổ chức sử dụng để xác định gửi việc tặng thưởng cho cá nhân, tổ chức hoặc nhóm nào đó đã đạt được thành tích đáng khen ngợi.

Điều này có thể bao gồm việc hoàn thành xuất sắc công việc hoặc đạt được thành tích tiêu biểu, bán hàng vượt KPI… Một cách dễ hiểu hơn, quyết định khen thưởng là một biểu mẫu được sử dụng trong các tổ chức doanh nghiệp để tôn vinh và thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc của họ.

2. Doanh số là gì?

Doanh số là tổng số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán ra trong một khoảng thời gian cụ thể đã được quy định từ trước khi mở bán, hoặc khi chiến dịch tiếp thị bắt đầu. 

3. Mục đích của việc khen thưởng doanh số là gì?

Mục đích của việc khen thưởng có thể được hiểu là một phần động viên của công ty, doanh nghiệp nhằm giúp người lao động nỗ lực thêm nữa để tăng khả năng, năng suất làm việc, thêm cống hiến cho công ty, doanh nghiệp. 

Bài viết trên là phần hỗ trợ tìm hiểu từ Maudon.net với các thông tin về mẫu quyết định thưởng doanh số và các thông tin quan trọng liên quan. Mọi thắc mắc về bài viết nói riêng và các loại mẫu đơn nói chung thì  bạn có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Download mẫu đơn xác nhận nơi cư trú (giấy CT07) mới nhất

Giấy xác nhận thông tin cư trú là gì? Tải mẫu giấy xác nhận cư trú CT07. Hướng dẫn điền giấy xác nhận cư trú CT07 và thủ tục đăng ký cư trú cho người dân.