spot_img
HomeHành chính nhân sựTải mẫu quyết định khen thưởng cá nhân, nhân viên xuất sắc

Tải mẫu quyết định khen thưởng cá nhân, nhân viên xuất sắc

Tổ chức khen thưởng cá nhân xuất sắc không còn quá xa lạ đối với người lao động và việc tổ chức khen thưởng đó được thông qua bởi văn bản quyết định khen thưởng cá nhân xuất sắc.

Trong bài viết này, Maudon.net sẽ cùng các bạn tìm hiểu kỹ hơn về văn bản khen thưởng cá nhân xuất sắc cùng các thông tin quan trọng liên quan. 

Mục đích khen thưởng cá nhân xuất sắc 

​Khen thưởng được căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau và thay đổi tùy theo từng đơn vị. Bên cạnh các quy định của pháp luật, đơn vị khen thưởng có thể xác định các mức độ và trường hợp cụ thể để áp dụng trong phạm vi của họ hoặc trong ngành.

Ngoài ra, tại các doanh nghiệp, việc khen thưởng còn phụ thuộc vào quy chế hoạt động của doanh nghiệp và quyết định của lãnh đạo.

Trong môi trường tổ chức, việc khen thưởng cá nhân đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra không gian tích cực và khuyến khích sự phát triển của nhân viên. Cụ thể, mục đích của việc khen thưởng trong doanh nghiệp thường bao gồm:

Khi nhận được khen ngợi hoặc thưởng, nhân viên thường cảm thấy khích lệ và được tôn trọng, tăng cường nỗ lực làm việc và sự tự tin, khích lệ họ tiếp tục cống hiến và phát triển hơn.

Khen ngợi là một cách thể hiện việc đánh giá tích cực về những nỗ lực và thành tích của cá nhân. Nó cũng cung cấp phản hồi tích cực để thúc đẩy người đó tiếp tục cải thiện và làm việc tốt hơn.

Quyết định khen thưởng cho cá nhân xuất sắc cũng là một phần lý do tạo ra một môi trường làm việc tích cực, cạnh tranh và thúc đẩy nhau phát triển và làm việc cho công ty, doanh nghiệp thịnh vượng hơn. 

>> Tham khảo thêm: Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng (đối với cá nhân, tổ chức).

Mục đích khen thưởng cá nhân xuất sắc

Tải mẫu quyết định khen thưởng cá nhân xuất sắc chuẩn nhất

Tải mẫu quyết định khen thưởng cá nhân xuất sắc tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

TÊN CÔNG TY

--------------

Số: ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

 

…………….., ngày …. tháng …. năm ….

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Khen thưởng .................................

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY .............................

- Căn cứ Quy chế khen thưởng của công ty;

- Căn cứ Quyết định số ................. ngày .... tháng ..... năm ......;

- Căn cứ đề nghị của Trưởng phòng .....................;

- Căn cứ kết quả làm việc của nhân viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nội dung khen thưởng

................................................................................................ ................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Điều 2. Hình thức khen thưởng

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng phòng Kế toán và Ông (Bà) .................................[1] có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

[1] Những người có liên quan đến việc khen thưởng. Tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, phòng ban mà việc khen thưởng trong các doanh nghiệp khác nhau sẽ do các bộ phận, phòng ban khác nhau phụ trách.

Doanh nghiệp, công ty có bắt buộc phải thưởng cho nhân viên không?

Không có văn bản pháp luật nào ban hành có đề cập đến việc bắt buộc doanh nghiệp, công ty hoặc tổ chức thưởng cho nhân viên nếu họ làm việc vượt quá doanh số. Việc doanh nghiệp có quyết định thưởng hay không phụ thuộc vào điều lệ của công ty và thỏa thuận giữa các bên trước khi bắt đầu làm việc.

Trong trường hợp các bên đã có thoả thuận từ trước với nhau và có bằng chứng trên giấy tờ hoặc được ghi trong hợp đồng lao động, doanh nghiệp bắt buộc phải thưởng cho nhân viên theo quy định các điều khoản trong hợp đồng.

Tuy nhiên, hiện nay các công ty và doanh nghiệp thường tạo ra các hình thức thưởng khác nhau. Có thể là tiền mặt, vé du lịch hoặc sản phẩm kinh doanh của công ty. Mục đích là khuyến khích và tạo động lực cho nhân viên làm việc vượt quá doanh số.

Điều này giúp tạo động lực, thúc đẩy nhân viên làm việc hướng tới kết quả tốt, từ đó giúp công ty phát triển mạnh mẽ hơn. Hầu hết các công ty đều áp dụng chính sách khen thưởng cho nhân viên vượt quá doanh số.

Các quy định về việc khen thưởng cá nhân xuất sắc

Việc khen thưởng phụ thuộc vào nhiều yếu tố và khác biệt giữa các đơn vị. Bên cạnh những quy định của pháp luật, đơn vị khen thưởng cũng có thể đặt ra những tiêu chuẩn và trường hợp riêng để áp dụng trong đơn vị, trong ngành.

Đối với các doanh nghiệp, việc khen thưởng tuân theo ý chí của doanh nghiệp và phản ánh trong quy chế hoạt động của doanh nghiệp.

Việc khen thưởng cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

 • Khen thưởng phải chính xác, công khai, công bằng, kịp thời để có hiệu quả cao và tránh khen thưởng sai người;
 • Khen thưởng phải thống nhất về tính chất và hình thức với các đối tượng khen thưởng khác nhau;
 • Khen thưởng cần có tổ chức, kết hợp và kế hoạch rõ ràng;
 • Khen thưởng phải bình đẳng giữa các đối tượng và phải căn cứ vào những tiêu chí đã đưa ra;
 • Cá nhân trong thời gian thai sản vẫn được xét các danh hiệu khen thưởng…

Quy định về việc khen thưởng cá nhân xuất sắc

Cách tự lập quyết định khen thưởng cá nhân, nhân sự xuất sắc

Nếu các mẫu quyết định khen thưởng cho cá nhân hoặc tổ chức được nêu trên không phù hợp hoặc không đáp ứng đủ nhu cầu của quý khách hoặc công ty, quý khách có thể tự soạn thảo bản quyết định khen thưởng cho những đối tượng này.

Tuy nhiên, khi lập mẫu quyết định khen thưởng, quý khách cần lưu ý một số điểm sau:

 • Tên cơ quan trực tiếp khen thưởng cho cá nhân hoặc tổ chức: Đây là tên của cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện việc khen thưởng;
 • Tên viết tắt nhằm phân loại văn bản;
 • Địa chỉ ghi trên văn bản: Đây là tên của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở;
 • Nội dung khen thưởng: Một câu ngắn gọn phản ánh khái quát nội dung chính của văn bản. Ví dụ: Tổ chức khen thưởng nhân viên xuất sắc nhất tháng, Khen thưởng nhân viên xuất sắc nhất quý 2…;
 • Hình thức khen thưởng: Tùy theo chính sách của tổ chức, bạn có thể lựa chọn hình thức khen thưởng phù hợp, ví dụ: tiền mặt, chuyến du lịch, xe máy, ô tô…;
 • Phân chia khen thưởng cho từng bộ phận: Tùy theo cơ cấu tổ chức của công ty, việc giao phần khen thưởng cho từng bộ phận khác nhau phụ trách sẽ được ghi rõ. Những bộ phận liên quan trực tiếp đến việc thực hiện khen thưởng cũng sẽ được ghi vào phần này, và quyết định này sẽ được gửi đến các bộ phận đó.

Lưu ý khi điền mẫu quyết định khen thưởng cá nhân xuất sắc

Khi viết mẫu quyết định khen thưởng cho cá nhân xuất sắc, bạn nên tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Chính xác và rõ ràng: Mô tả chi tiết về thành tích hoặc hành động đáng khen ngợi của cá nhân. Sử dụng ngôn từ rõ ràng, không gây hiểu nhầm;
 • Tôn trọng và khách quan: Tránh sử dụng ngôn từ quá khen ngợi hoặc thiên vị. Hãy tập trung vào việc nêu rõ thành tựu và đóng góp của cá nhân;
 • Liên kết với mục tiêu và giá trị của tổ chức: Đề cập đến cách thành tích của cá nhân liên quan đến mục tiêu và giá trị của tổ chức. Điều này giúp thể hiện sự kết nối và ảnh hưởng tích cực của cá nhân đối với tổ chức;
 • Cụ thể và minh bạch: Nêu rõ loại khen thưởng (ví dụ: chứng nhận, bằng khen, thưởng tiền) và lý do tại sao cá nhân xứng đáng nhận khen thưởng;
 • Ngôn ngữ chuyên nghiệp: Sử dụng ngôn ngữ chính xác, tránh viết tắt hoặc ngôn ngữ không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan đến quyết định khen thưởng cá nhân xuất sắc

1. Văn bản quyết định khen thưởng cá nhân xuất sắc là gì?

Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân xuất sắc nhằm mục đích tôn vinh, biểu dương cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian làm việc qua, phần thưởng có thể là tiền mặt và nhiều món quà giá trị khác từ đó có thể tăng sự cạnh tranh và năng suất làm việc của nhân viên.

2. Có bắt buộc việc khen thưởng cho nhân viên không?

Hiện nay Pháp luật không có quy định về việc các doanh nghiệp phải tổ chức khen thưởng cho nhân viên xuất sắc, nhưng nếu có thỏa thuận trước giữa các bên hoặc có trong điều lệ công ty thì buộc doanh nghiệp phải tổ chức khen thưởng.

3. Các quy định về khen thưởng cá nhân xuất sắc

 • Khen thưởng phải chính xác, công khai, công bằng, kịp thời để có hiệu quả cao và tránh khen thưởng sai người;
 • Khen thưởng phải thống nhất về tính chất và hình thức với các đối tượng khen thưởng khác nhau.
 • Khen thưởng cần có tổ chức, kết hợp và kế hoạch rõ ràng;
 • Khen thưởng phải bình đẳng giữa các đối tượng và phải căn cứ vào những tiêu chí đã đưa ra;
 • Cá nhân trong thời gian thai sản vẫn được xét các danh hiệu khen thưởng…

Bài viết trên là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về mẫu quyết định khen thưởng cá nhân xuất sắc và các thông tin quan trọng liên quan. Nếu có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu muốn tìm hiểu về bất kỳ loại mẫu đơn nào thì hãy liên hệ ngay với Maudon.net để được tư vấn nhanh chóng.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.