spot_img
HomeViệc làm - Nhân sựMẫu tờ trình đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể, đột...

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể, đột xuất

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng là gì? Tải mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể các trường hợp đột xuất. Lưu ý khi làm giấy đề nghị khen thưởng.

Thông tin chung về tờ trình đề nghị khen thưởng

Tờ trình đề nghị khen thưởng là một loại văn bản chính thức được cá nhân, nhóm, tổ chức soạn thảo và trình duyệt lên ban quản lý, cấp lãnh đạo để xin đề nghị khen thưởng cho cá nhân, nhóm, tổ chức, phòng ban trong doanh nghiệp về những gì mà họ đã làm được và có lợi cho tổ chức, doanh nghiệp.

Thông tin chung về tờ trình đề nghị khen thưởng

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng mới nhất

Tải mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng mới nhất tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

(ban hành kèm theo Thông tư  số 14 /2015/TT-BTP ngày 14  tháng 10  năm 2015 của Bộ Tư pháp)

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TTr….

…(1)….,  ngày …. tháng …. năm ……

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị khen thưởng …..(2)

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên)                         =

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ Thông tư số     /2015/TT-BTP ngày   tháng   năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp và kết quả phiên họp ngày…tháng…năm…của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ..(3)..

…(3)…  kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên)  xét, tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ..(2)…. như sau:

 1. “Cờ thi đua ngành Tư pháp” ….tập thể.
 2. “Tập thể lao động xuất sắc”…..tập thể.
 3. “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp” …..cá nhân.
 4. “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”….tập thể;….cá nhân.

……………………………..

(Có danh sách kèm theo)

…(3)..  kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Địa danh;

(2) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích năm, theo chuyên đề……..;

(3) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị.

 

 

 

Mục đích của tờ trình đề nghị khen thưởng cả nhân, đoàn thể

Việc áp dụng hình thức khen thưởng trong tổ chức hoặc doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích quan trọng, không chỉ cho cá nhân được khen thưởng mà còn cho toàn bộ tổ chức. Có thể điểm qua một số mục đích của văn bản tờ trình đề nghị khen thưởng như sau: 

 • Gia tăng động viên và tinh thần làm việc: Khen thưởng giúp tạo động lực cho nhân viên, khiến họ cảm thấy công sức và nỗ lực của mình được ghi nhận và đánh giá cao. Điều này có thể khích lệ họ tiếp tục nỗ lực và duy trì hiệu suất làm việc cao;
 • Cải thiện sự hài lòng trong công việc: Nhận được khen thưởng làm tăng mức độ hài lòng của nhân viên đối với công việc, giúp họ cảm thấy tự hào và gắn bó hơn với tổ chức;
 • Khuyến khích hành vi tích cực: Việc công nhận và thưởng cho những hành động và thành tích tích cực có thể khuyến khích nhân viên duy trì và phát triển những hành vi này, đồng thời lan toả tác động tích cực đến những người xung quanh;
 • Tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh: Khen thưởng tạo ra một hệ thống cạnh tranh tích cực, nơi mọi người được khích lệ để phấn đấu và nỗ lực hơn nữa để đạt được kết quả tốt;
 • Thu hút và giữ chân nhân tài: Một chính sách khen thưởng hiệu quả có thể giúp thu hút nhân viên có năng lực cao và giữ chân họ lâu dài trong tổ chức;
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực: Khen thưởng thể hiện giá trị và văn hóa của tổ chức, tạo ra một môi trường làm việc tích cực, nơi mọi người cảm thấy được trân trọng và quan tâm;
 • Tăng cường hiệu suất tổ chức: Cuối cùng, việc khen thưởng không chỉ tăng cường hiệu suất của cá nhân mà còn cả hiệu suất chung của toàn tổ chức thông qua việc cải thiện tinh thần làm việc, sự hài lòng và sự gắn kết.

Như vậy, hình thức khen thưởng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tổ chức mạnh mẽ, hiệu quả và là nơi làm việc lý tưởng và tờ trình đề nghị khen thưởng cũng là một văn bản cần thiết nên được sử dụng nhiều trong tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy tinh thần làm việc của cán bộ, nhân viên. 

>> Xem thêm: Cách làm sơ yếu lý lịch xin việc.

mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng cá nhân

Hình thức khen thưởng trong giấy đề nghị khen thưởng

Khi doanh nghiệp muốn khen thưởng cá nhân, có nhiều hình thức và phương tiện khác nhau có thể được sử dụng để thể hiện sự đánh giá và động viên. Dưới đây là một số hình thức khen thưởng thông dụng:

Khi soạn thảo tờ trình đề nghị khen thưởng, người phụ trách soạn thảo có thể lựa chọn các hình thức khen thưởng sau để điền vào mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng. Tùy thuộc vào cơ chế ban hành về hình thức thưởng được tổ chức, doanh nghiệp quy định mà lựa chọn hình thức thưởng phù hợp. 

 • Tiền thưởng: Một khoản tiền thưởng hoặc tăng lương cho nhân viên xuất sắc. Điều này có thể là một khoản tiền cố định hoặc một phần trăm tăng lương theo quy định thỏa thuận về hợp đồng lao động trước đó;
 • Quà tặng và sản phẩm: Tặng quà hoặc sản phẩm có giá trị như điện tử, quà lưu niệm, hoặc thẻ quà tặng từ các cửa hàng phổ biến;
 • Ngày nghỉ phép thêm: Cung cấp thêm ngày nghỉ phép hoặc ngày làm việc linh hoạt như một cách để động viên và thưởng cho những nỗ lực xuất sắc;
 • Chứng nhận và giấy khen: Cung cấp chứng nhận hoặc giấy khen để chính thức công nhận thành tích của nhân viên. Điều này có thể treo tường hoặc đặt ở nơi công cộng để tạo sự nhìn thấy và tôn trọng;
 • Cơ hội phát triển: Hỗ trợ nhân viên tham gia các khóa đào tạo, hội thảo hoặc chương trình học vụ để phát triển kỹ năng và kiến thức của họ;
 • Cơ hội thăng tiến: Cung cấp cơ hội thăng tiến hoặc thăng chức như một phần của kế hoạch phát triển sự nghiệp của nhân viên.

Mỗi hình thức khen thưởng có ưu điểm và tác động khác nhau, và sự kết hợp giữa chúng có thể tạo ra một chính sách khen thưởng linh hoạt, phản ánh sự đa dạng và mong muốn của đội ngũ nhân viên cũng như mục đích tạo động lực từ đội ngũ quản lý doanh nghiệp. 

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể, đột xuất

Lưu ý khi soạn mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

Để soạn thảo mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng chuẩn, người soạn tờ trình cần nắm rõ bố cục cũng như đặc điểm nội dung ở từng phần trong tờ trình đề nghị. Dựa vào bố cục đó, người soạn có thể phân chia nội dung chuẩn bị trước, tăng tính thuyết phục cho người duyệt tờ trình. 

Phần 1 – Lý do: ở phần này bạn cần nêu rõ các lý do cụ thể dẫn đề đến nghị khen thưởng, cũng như trình bày chi tiết các căn cứ hình thành lý do khen thưởng trên dựa trên góc nhìn khách quan. Tuyệt đối không chia sẻ góc nhìn chủ quan ở phần trình bày lý do khen thưởng.

Phần 2 – Đề xuất: nên tập trung nhấn mạnh giọng điệu ở phần này nhằm tăng độ thuyết phục cũng như độ quan trọng của mục đề nghị khen thưởng được trình bày. Phần đề xuất khen thưởng cần nêu chi tiết các đề xuất thực hiện, phương án triển khai cụ thể, hình thức khen thưởng nhằm tăng tính thuyết phục. 

Phần 3 – Kiến nghị: là một phần không kém sự quan trọng trong tờ trình đề nghị khen thưởng. Phần kiến nghị khen thưởng cho cá nhân, nhóm, phòng ban cần sử dụng ngôn từ lịch sự, đảm bảo các kiến nghị mang tính khả thi dựa trên hình thức khen thưởng đã được ban hành trước đó.

Câu hỏi liên quan đến mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

1. Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng là gì?

Tờ trình đề nghị khen thưởng là một loại văn bản chính thức được cá nhân, nhóm, tổ chức soạn thảo và trình duyệt lên ban quản lý, cấp lãnh đạo để xin đề nghị khen thưởng cho cá nhân, nhóm, tổ chức, phòng ban trong doanh nghiệp về những gì mà họ đã làm được và có lợi cho tổ chức, doanh nghiệp.

2. Mục đích của tờ trình đề nghị khen thưởng là gì?

 • Gia tăng động viên và tinh thần làm việc;
 • Cải thiện sự hài lòng trong công việ;
 • Khuyến khích hành vi tích cực…

4. Ai là người cần sử dụng mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng?

Tờ trình đề nghị khen thưởng thông thường sẽ do cấp quản lý soạn thảo và tiến hành đề nghị lên cấp trên về việc khen thưởng cho cá nhân, nhóm thuộc sự quản lý của người soạn mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng.

Dựa vào đó, người làm tờ trình mới có các căn cứ mang tính xác thực về lý do tại sao đề nghị khen thưởng cho đối tượng được khen thưởng trong tờ trình. 

4. Cần lưu ý gì khi soạn tờ trình đề nghị khen thưởng?

Để soạn thảo mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng chuẩn, người soạn tờ trình cần nắm rõ bố cục cũng như đặc điểm nội dung ở từng phần trong tờ trình đề nghị.

Dựa vào bố cục đó, người soạn có thể phân chia nội dung chuẩn bị trước, tăng tính thuyết phục cho người duyệt tờ trình: lý do khen thưởng, đề nghị khen thưởng và kiến nghị ở cuối tờ trình đề nghị khen thưởng. 

5. Nên tham khảo mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng ở đâu?

Tham khảo ngay mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tại Maudon.net.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng và các thông quan quan trọng liên quan. Mọi thắc mắc về các mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng dành cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.