spot_img
HomeHành chính nhân sựTải ngay mẫu tờ trình xin bổ sung nhân sự đột xuất...

Tải ngay mẫu tờ trình xin bổ sung nhân sự đột xuất mới nhất

Tờ trình bổ sung nhân sự là gì? Download miễn phí mẫu tờ trình xin bổ sung nhân sự đột xuất. Hướng dẫn cách làm tờ trình về việc bổ sung nhân sư chuẩn nhất.

Khái quát về mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất là gì?

Bổ sung nhân sự đột xuất là việc tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự vào vị trí công việc một cách nhanh chóng và khẩn cấp để đáp ứng các nhu cầu công việc đột xuất.

Ví dụ: Trong trường hợp có nhân viên xin nghỉ việc, hoặc doanh nghiệp cần thêm nhân sự để xử lý các công việc đột xuất, cần có nhân sự trong thời gian ngắn nên không thể đáp ứng quá trình tuyển dụng thông thường.

Do đó, khi cần bổ sung nhân sự đột xuất, các đơn vị sẽ cần làm tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất để có thể điều động được nhân sự phù hợp vào vị trí cần thiết trong thời gian ngắn.

Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất là một loại văn bản được sử dụng trong quá trình quản lý nhân sự để có thể đưa ra đề xuất bổ sung nhân sự đột xuất cho các công việc hoặc dự án cụ thể trong một tổ chức.

Tờ trình bổ sung nhân sự thường được lập khi đơn vị có nhu cầu khẩn cấp và nhân sự hiện tại không đủ để có thể thực hiện công việc như dự kiến, hoặc cần điều động nhân sự có chuyên môn, kỹ năng đặc biệt nhưng không có sẵn trong tổ chức.

Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất thường được lập bởi người quản lý dự án hoặc người quản lý nhân sự. 

Tải ngay mẫu tờ trình xin bổ sung nhân sự đột xuất mới nhất

Tải tờ trình xin bổ sung nhân sự mới nhất

Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự được viết nhằm đề nghị bổ sung thêm nhân sự cho các phòng, ban trong công ty hoặc tổ chức. Mẫu đơn này sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về vị trí công việc cần được bổ sung, số lượng, thời gian, và các yêu cầu về trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cần có của ứng viên.

Mẫu tờ trình này giúp cho việc đề nghị bổ sung nhân sự đột xuất được thực hiện nhanh chóng, chính xác và rõ ràng, đảm bảo tăng hiệu quả hoạt động của công ty.  Bạn có thể tải miễn phí mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất tại đây.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Số: ……/TT/NS/08

Hà Nội, ngày......tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH
V/v: Bổ sung nhân sự đột xuất

Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY/PHÒNG NHÂN SỰ

- Căn cứ theo nhu cầu thực tế phát sinh công việc;

- Căn cứ theo Qui trình tuyển dụng của công ty, Phòng/Ban/Đơn vị:……………………………… đề nghị tuyển dụng đột xuất các vị trí sau:

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Mô tả tóm tắt công việc
Tiêu chuẩn ứng viên

Mức lương
dự kiến

Đề xuất cán bộ phỏng vấn chuyên môn

Thời gian cần nhân sự

Lý do bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc
(Duyệt)

Phòng nhân sự
(Xác nhận nhu cầu)

Phụ trách
(Người đề xuất)

Người đề xuất
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Cách làm mẫu tờ trình về việc bổ sung nhân sự đột xuất 

Tương tự với các loại mẫu đơn hành chính, nội dung của tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất hường có 3 phần với nội dung như sau:

 • Phần mở đầu tờ trình sẽ bao gồm tên như “Đề cuất bổ sung nhân sự đột xuất cho dự án mới”;
 • Phần nội dung bao gồm:
   • Tên, chức vụ, thông tin liên lạc của người đề xuất;
   • Lý do đề xuất bổ sung nhân sự đột xuất: người làm tờ trình ghi rõ lý do cần bổ sung nhân sự đột xuất, ví dụ như: dự án mới, khẩn cấp, nhân sự hiện tại không đủ khả năng giải quyết vấn đề đặc biệt, cần nhân sự có chuyên môn cao mà không có sẵn trong tổ chức…;
   • Trình bày, mô tả cụ thể về nguồn lực cần thiết cũng như các kỹ năng quan trọng như kỹ năng quản lý, kỹ năng lập trình, kinh nghiệm làm việc trong những lĩnh vực cụ thể…;
   • Số lượng nhân sự cần bổ sung: ghi rõ số lượng nhân sự cần thiết và vị trí, chức vụ cần bổ sung;
   • Thời gian và thời hạn sử dụng nhân sự: người lập tờ trình ghi rõ thời gian cần bổ sung nhân sự để thực hiện công việc, thời gian dự án bắt đầu và kết thúc để đảm bảo việc bổ sung nhân sự được thực hiện đúng lúc và đáp ứng được các nhu cầu của dự án;
   • Kế hoạch đào tạo nhân sự: Trình bày rõ kế hoạch đào tạo nhân sự để chắc chắn việc bổ sung có thể mang lại hiệu quả cho dự án, đảm bảo công việc được hoàn thành như dự kiến;
   • Dự kiến chi phí bổ sung khi có nhân sự đột xuất: tờ trình cần thể hiện chi tiết về chi phí dự kiến để bổ sung nhân sự, chi phí đào tạo, lương và các vấn đề liên quan. Mức chi phí phải được thể hiện rõ ràng, đảm bảo rằng việc bổ sung nhân sự đột xuất sẽ thực hiện trong giới hạn tài chính cho phép của tổ chức.
 • Phần cuối: Người làm tờ trình ký tên và xin sự xác nhận từ các cấp quản lý có thẩm quyền, đảm bảo quyết định bổ sung nhân sự đột xuất được duyệt và đúng với quy định.

Trước khi gửi tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất, người lập tờ tình cần kiểm tra nội dung, tránh thiếu thông tin quan trọng, sai sót, hạn chế việc có lỗi chính tả, ngữ pháp.

Nội dung trình bày rõ ràng, ngôn ngữ dề hiểu, cung cấp cầy đủ thông tin cần thiết để các phòng ban có thẩm quyền tiếp nhận được nội dung đơn nhanh chóng, dễ dàng từ đó đẩy nhanh tiến độ công việc phù hợp.

Lưu ý khi lập tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Yêu cầu về hình thức của tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Khi lập tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất, người làm tờ trình phải dựa vào nhu cầu thực tế và công việc để đưa ra căn cứ, lý do bổ sung nhân sự để được phê duyệt nhanh chóng, đồng thời đảm bảo được hiệu quả công việc như dự kiến.

Mẫu đơn cần được trình bày khoa học, ngôn ngữ dễ hiểu, logic, rõ ràng và mạch lạc, không làm cho người đọc hiểu sai ý hoặc hiểu sai trọng tâm. 

Yêu cầu về nội dung tờ trình

Nội dung tờ tình cần nêu rõ lý do đề xuất bổ sung nhân sự, đưa ra các phương án tuyển dụng, kế hoạch đào tạo, thời gian và thời hạn sử dụng lao động hợp lý dựa trên nhu cầu công việc hiện tại.

Phần kiến nghị cấp trên: trình bày rõ về các mong muốn hỗ trợ từ ban lãnh đạo về tinh thần, vật chất hoặc xin phê chuẩn các phương án khả thi cho việc tuyển dụng nhân sự.

Yêu cầu về kỹ thuật viết tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Sử dụng văn phong lịch sự, rõ ràng, luận chứng, luận cứ chặt chẽ, nội dung trọng tâm, chi tiết, có mức độ tin cậy cao. Ngoài ra, cần đính kèm các văn bản, hồ sơ nếu cần khi trình bày các phương án tuyển dụng nhân sự đột xuất cho các dự án, công việc trong thời gian ngắn. 

Tải ngay mẫu tờ trình xin bổ sung nhân sự đột xuất mới nhất

Các trường hợp xem xét bổ sung nhân sự

 • Khối lượng công việc lớn, số lượng nhân sự không đáp ứng được mục tiêu hoàn thành đúng hạn, nhân viên hiện tại thường xuyên phải tăng giờ làm, không thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc.

Khi có những dự án đột xuất, doanh nghiệp cần có kế hoạch bổ sung nhân sự nhanh chóng để có thể đảm bảo được hiệu quả công việc, hạn chế việc nhân viên không đủ sức để xử lý khối lượng công việc lớn, ảnh hưởng đến chất lượng công việc, sức khỏe và các rủi ro khác.

 • Khi quy mô công ty tăng trưởng, mở rộng thị trường thì việc bổ sung nhân sự để đáp ứng đa dạng các đầu công việc sẽ vô cùng cần thiết;
 • Doanh nghiệp cần bổ sung các vị trí quản lý khi đội ngũ nhân viên ngày càng đông, cần có người nhận trách nhiệm đào tạo, quản lý nhân sự, công việc phù hợp, tối ưu được nguồn lực lao động, đem lại nhiều hiệu quả cho sự phát triển bền vững, lâu dài của doanh nghiệp;
 • Khi doanh nghiệp thường xuyên sử dụng nguồn lực thuê ngoài, cộng tác viên, nhân viên thời vụ. Đây là những nguồn lực tạm thời, không có cam kết lâu dài với doanh nghiệp và khó quản lý. Do đó, khi công ty có đủ khả năng và cần tập trung phát triển thì việc bổ sung nhân sự lâu dài và có chuyên môn là hợp lý;

Các trường hợp không nên bổ sung nhân sự

 • Tính chất công việc theo mùa, thay vì bổ sung nhân sự chính thức, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án thuê nhân viên thời vụ, làm việc ngắn hạn, phù hợp với tính chất hiện tại của doanh nghiệp;
 • Dự án triển khai đang có những dấu hiệu bất thường, nguy cơ rủi ro cao và chưa thực sự cần thêm nhân sự.

Các câu hỏi thường gặp về tờ trình xin bổ sung nhân sự

1. Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất là gì?

Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất là một loại văn bản được sử dụng trong quá trình quản lý nhân sự để có thể đưa ra đề xuất bổ sung nhân sự đột xuất cho các công việc hoặc dự án cụ thể trong một tổ chức. 

2. Khi nào doanh nghiệp cần bổ sung nhân sự?

 • Khối lượng công việc lớn, số lượng nhân sự không đáp ứng được mục tiêu hoàn thành đúng hạn, nhân viên hiện tại thường xuyên phải tăng giờ làm, không thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc;
 • Khi có những dự án đột xuất, doanh nghiệp cần có kế hoạch bổ sung nhân sự nhanh chóng để có thể đảm bảo được hiệu quả công việc;
 • Khi quy mô công ty tăng trưởng, mở rộng thị trường thì việc bổ sung nhân sự để đáp ứng đa dạng các đầu công việc sẽ vô cùng cần thiết;
 • Các vị trí quản lý thiếu hụt gây ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

3. Tải tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất ở đâu?

Khi có nhu cầu bổ sung nhân sự đột xuất cho các dự án, bạn có thể tải miễn phí trên Maudon.net

Có thể bạn quan tâm ?

Download tờ trình Đề Nghị Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ

Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì? Hồ sơ, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ? Lưu ý khác khi làm tờ trình thành lập trung tâm tiếng Anh...