spot_img
HomeHợp đồng lao độngTải biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động chuẩn pháp...

Tải biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động chuẩn pháp lý

Biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động là gì? Trong bài viết này, Maudon.net sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động và các thông tin liên quan.

Vi phạm hợp đồng là gì?

Vi phạm hợp đồng là khi một trong các bên tham gia vào hợp đồng không tuân thủ các điều khoản, điều kiện, hoặc cam kết được quy định trong hợp đồng mà họ đã ký kết. Điều này có thể bao gồm việc không thực hiện đúng các cam kết, không cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa theo đúng tiến độ, chất lượng, hoặc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hợp đồng.

Khi có vi phạm hợp đồng, các biện pháp xử lý có thể được áp dụng tùy thuộc vào nội dung của hợp đồng và quy định của pháp luật. Các biện pháp này có thể bao gồm yêu cầu bồi thường thiệt hại, chấm dứt hợp đồng, yêu cầu thực hiện cam kết, hoặc các biện pháp pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Tải biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động chuẩn pháp lý

Vi phạm hợp đồng lao động là gì?

Vi phạm hợp đồng lao động là khi một trong hai bên trong hợp đồng lao động không tuân thủ các điều khoản, quy định, hoặc cam kết được quy định trong hợp đồng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động đã ký kết.

Điều này có thể bao gồm các hành vi như:

 • Không đảm bảo thực hiện công việc đúng cách theo yêu cầu của hợp đồng;
 • Vi phạm quy định về thời gian làm việc;
 • Không tuân thủ các quy định về nghỉ phép;
 • Không tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin công ty;
 • Vi phạm các quy định khác trong hợp đồng lao động.

Khi có vi phạm hợp đồng lao động, các biện pháp xử lý có thể được áp dụng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm và quy định của pháp luật lao động.

Các biện pháp này có thể bao gồm cảnh cáo, phạt tiền, giảm lương, đình chỉ công việc tạm thời, chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc các biện pháp khác có thể được quy định trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: Biên bản cảnh cáo nhân viên vi phạm kỉ luật.

Tải mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động 

Tải mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…….. tháng……..năm

 

BIÊN BẢN PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Về việc: Phạt vi phạm Hợp đồng số ….)

Hôm nay, vào hồi… ngày… tháng… năm… tại……………………………..

Căn cứ Hợp đồng số……………………………….

Chúng tôi gồm:

- Tôi: ………………….………………………….

Ngày sinh:…………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………

CCCD số……………… cấp ngày…………… tại……………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………

- Những người làm việc với tôi, gồm:

+ Ông/Bà: …………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………

CCCD số……..………………..cấp ngày………………. tại………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………

+ Ông/Bà: …………………………………………………

+…

- Những người khác:

+ Ông……………………….… CCCD số cấp ngày… tại………………………………

+…

Nội dung làm việc:

Vào hồi… ngày… tháng… năm… tôi và gia đình ông/bà……………..có giao kết Hợp đồng thuê nhà số… lập ngày… đến ngày… hợp đồng kết thúc, gia đình ông/bà………….chưa trả tiền thuê nhà……….… tháng và đã làm hỏng một số đồ nội thất trong nhà. Hành vi này đã vi phạm Điều……………… về nghĩa vụ giữ gìn tài sản trong Hợp đồng thuê nhà số…

Qua làm việc, chúng tôi thống nhất các điều khoản phạt vi phạm hợp đồng như sau:

- Gia đình ông/bà………………. trả số tiền thuê nhà trong… tháng là: …

- Gia đình ông/bà trả số tiền……………….… do vi phạm Điều……. Hợp đồng thuê nhà để sửa chữa nội thất.

Biên bản này gồm… trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

       Người lập                                 Người làm việc với tôi                      Người xác nhận

 (ký, ghi rõ họ tên)                               (ký, ghi rõ họ tên)                (Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

 

Cách lập biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động

Biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động là một văn bản được lập ra để ghi nhận các vi phạm mà người lao động đã thực hiện theo quy định của hợp đồng lao động và pháp luật lao động.

Biên bản này thường được sử dụng như một công cụ để ghi chép và xác nhận việc vi phạm, đồng thời thiết lập cơ sở để áp dụng các biện pháp kỷ luật hoặc phạt đối với người lao động.

Trong biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động, thông thường sẽ ghi rõ các thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân của người lao động vi phạm và đại diện của người sử dụng lao động;
 • Các hành vi vi phạm được mô tả cụ thể và chi tiết;
 • Thời điểm và địa điểm xảy ra vi phạm;
 • Các chứng cứ hoặc bằng chứng liên quan đến vi phạm;
 • Quy định hợp đồng lao động hoặc quy định pháp luật lao động đã bị vi phạm;
 • Các biện pháp kỷ luật hoặc phạt được đề xuất hoặc quyết định áp dụng.

Biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động có thể được sử dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động và hợp đồng lao động.

Biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động

Quy định về mức phạt vi phạm hợp đồng đối với người sử dụng lao động

1. Vi phạm thực hiện điều khoản trong hợp đồng

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, việc xử phạt các hành vi vi phạm trong thực hiện hợp đồng lao động được quy định như sau:

 1. Xử phạt tiền từ 1 – 3 triệu triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi chuyển dời nơi công tác, làm việc khác so với nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động trong 1 khoảng thời gian nhất định, nhưng không thông báo cho người lao động trước ít nhất 3 ngày làm việc, hoặc thông báo không rõ thời gian làm việc tạm thời, hoặc không bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động;
 2. Xử phạt tiền từ 3 – 7 triệu đồng đối với người sử dụng lao động trong các tình huống sau:
  • Chuyển dời, bố trí người lao động làm việc, công tác ở cơ sở, vị trí khác so với nơi được thoả thuận trong hợp đồng;
  • Không tiếp nhận lại người lao động để tiếp tục làm việc sau khi kết thúc thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc quy định khác của pháp luật;
  • Chuyển đổi người lao động làm công việc khác không đúng lý do, thời hạn, mà không có thông báo, sự đồng thuận của người lao động.

3. Xử phạt tiền từ 15 triệu triệu đồng đến 30 triệu triệu đồng đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc nhưng chưa đạt mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Xử phạt tiền từ 50 triệu triệu đồng đến 75 triệu triệu đồng đối với các hành vi vi phạm sau đây của người sử dụng lao động:

  •  Cưỡng bức hoặc ngược đãi người lao động nhưng chưa đạt mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
  • Bắt buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.

5. Ngoài việc xử phạt tiền, còn có các biện pháp kỷ luật khác như quy định của pháp luật.

Tải biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động chuẩn pháp lý

2. Vi phạm về việc chỉnh sửa, chấm dứt hợp đồng

Nhất định, dưới đây là phiên bản viết lại của đoạn văn bằng tiếng Việt:

Theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, các hành vi vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động sẽ bị xử phạt như sau:

Các nhà sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động sẽ bị phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 của Điều 34 của Bộ luật Lao động.

Đối với các hành vi sau thì người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật:

 • Không thanh toán đúng quy định về thời hạn thanh toán các khoản quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật;
 • Không hợp tác trả lại các bản sao về quá trình làm việc khi người lao động yêu cầu.

Và còn các hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp… Mức phạt được quy định theo pháp luật từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng, vi phạm với càng nhiều người lao động thì số tiền sẽ tăng lên theo tỉ lệ thuận.

Các câu hỏi liên quan đến biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động

1. Biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động là gì?

Biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động là một văn bản được lập ra để ghi nhận các vi phạm mà người lao động đã thực hiện theo quy định của hợp đồng lao động và pháp luật lao động.

Biên bản này thường được sử dụng như một công cụ để ghi chép và xác nhận việc vi phạm, đồng thời thiết lập cơ sở để áp dụng các biện pháp kỷ luật hoặc phạt đối với người lao động.

2. Nội dung của biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động gồm những gì?

Trong biên bản phạt vi phạm hợp đồng lao động, thông thường sẽ ghi rõ các thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân của người lao động vi phạm và đại diện của người sử dụng lao động;
 • Các hành vi vi phạm được mô tả cụ thể và chi tiết;
 • Thời điểm và địa điểm xảy ra vi phạm;
 • Các chứng cứ hoặc bằng chứng liên quan đến vi phạm;
 • Quy định hợp đồng lao động hoặc quy định pháp luật lao động đã bị vi phạm;
 • Các biện pháp kỷ luật hoặc phạt được đề xuất hoặc quyết định áp dụng;

3. Các biện pháp xử lý đối với người vi phạm hợp đồng lao động?

Khi có vi phạm hợp đồng lao động, các biện pháp xử lý có thể được áp dụng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm và quy định của pháp luật lao động.

Các biện pháp này có thể bao gồm cảnh cáo, phạt tiền, giảm lương, đình chỉ công việc tạm thời, chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc các biện pháp khác có thể được quy định trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.