spot_img
HomeViệc làm - Nhân sựTải mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức, công chức nhà...

Tải mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức, công chức nhà nước

Đơn xin nghỉ việc, từ chức của cán bộ công chức viên chức là gì? Các quy định pháp luật về việc từ chức của cán bộ công chức viên chức như thế nào? Cùng Maudon.net tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Công chức là gì? Viên chức là gì?

1. Công chức là gì?

Công chức tại Việt Nam là những cá nhân có quốc tịch Việt Nam và được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí và chức danh tại các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, và các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp trung ương, tỉnh, và huyện.

Họ cũng có thể được tuyển dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân, miễn là không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hoặc công nhân quốc phòng, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

Các công chức này cũng có thể làm việc trong bộ máy lãnh đạo và quản lý của các đơn vị công lập của Nhà nước, và tổ chức chính trị – xã hội, được tài trợ bởi ngân sách nhà nước. Lương của họ được đảm bảo từ quỹ lương của các đơn vị sự nghiệp công lập, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: Mẫu đơn tình nguyện đi nghĩa vụ công an.

2. Viên chức là gì?

Viên chức là người công dân Việt Nam được tuyển dụng vào các vị trí công việc tại các đơn vị công lập nhà nước theo hợp đồng làm việc, và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị đó theo quy định của pháp luật, như quy định tại Điều 2 của Luật viên chức năm 2010.

Tải mẫu đơn xin thôi việc của viên chức, công chức nhà nước

Tải mẫu đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức, viên chức tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạn phúc

---***---

 

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

 

             Kính gửi: ..................…………….................................................... 

Tôi tên:......................……………................................................................... 

Nghề nghiệp:...................……………............................................................ 

Chức vụ:...................……………................................................................... 

Chỗ ở hiện tại:...................…………….......................................................... 

Tôi làm đơn này kính mong .................................xem xét cho tôi được từ chức với lý do:

...................……………...................................................................................

...................……………...................................................................................

...................……………...................................................................................

...................……………...................................................................................

...................……………...................................................................................

Kính mong ...................... trả lời kết quả sớm cho tôi bằng văn bản.

                                                              .........., ngày...tháng...năm 20...

                                                                Người làm đơn
                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ việc của cán bộ công viên chức

Phần giới thiệu: Tên gọi quốc hiệu, ngày tháng năm khi viết đơn, và tên của người gửi đơn.

Phần nội dung:

 • Thông tin cá nhân: Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm họ và tên, chức vụ hiện tại, địa chỉ làm việc;
 • Lý do nghỉ việc: Trình bày một cách rõ ràng và logic về lý do muốn nghỉ việc. Ví dụ như vấn đề về khả năng làm việc, hoàn cảnh gia đình, hoặc nhu cầu phát triển cá nhân;
 • Thời gian nghỉ việc: Xác định thời điểm cụ thể bạn muốn nghỉ việc;
 • Bàn giao công việc: Liệt kê chi tiết các công việc và tài sản mà bạn cần chuyển giao lại cho đơn vị hoặc cơ quan liên quan.

>> Xem thêm: Tổng hợp mẫu đơn xin thôi việc – Mới nhất.

Quy định pháp luật về thôi việc của viên chức, công chức

1. Đối với công chức

Công chức nếu muốn nghỉ việc phải làm đơn xin nghỉ việc và gửi đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để xem xét và quyết định. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải đưa ra quyết định bằng văn bản.

Trong trường hợp không đồng ý cho công chức nghỉ việc, họ phải nêu rõ lý do. Nếu công chức tự ý rời khỏi công việc mà không được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền, họ sẽ không được hưởng các chế độ liên quan đến việc nghỉ việc và phải bồi thường các chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, có những trường hợp cụ thể không giải quyết việc nghỉ việc đối với công chức, bao gồm:

 • Công chức đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Công chức nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp họ tự ý xin nghỉ việc theo nguyện vọng.

Đơn xin nghỉ việc của công chức, viên chức

2. Đối với viên chức

Viên chức có thể nghỉ việc trong các trường hợp sau đây:

Đơn vị công lập có quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng:

 • Bị phân loại đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm liên tiếp;
 • Làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn và bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục;
 • Làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn và bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà chưa hồi phục;
 • Do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng mà đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô hoặc chấm dứt hoạt động;
 • Đơn vị công lập đánh giá ứng viên không đạt yêu cầu công việc trong khoảng thời gian thực tập.

Tự nguyện xin nghỉ việc khi:

 • Bố trí sai vị trí công việc, điều kiện làm việc không đáp ứng đủ như trong hợp đồng;
 • Vấn đề về lương, thưởng không rõ ràng hoặc trả chậm lương, trễ thời hạn như theo quy định trong hợp đồng làm việc;
 • Viên chức bị ngược đãi, bạo lực, cô lập… dẫn đến không thể tiếp tục làm việc;
 • Viên chức nữ có thai và được cơ sở chữa bệnh chỉ định nghỉ việc;
 • Bị ốm đau hoặc tai nạn đã điều trị từ 3 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

Trong các trường hợp nêu trên, viên chức có quyền nghỉ việc và không phải chịu trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Thời gian giải quyết đơn xin nghỉ việc công viên chức

Thời gian giải quyết đơn xin nghỉ việc của công chức

Trong quy trình xử lý hành vi nghỉ việc của cán bộ công chức và viên chức, có các thời hạn quy định như sau:

1. Thời gian giải quyết đơn xin nghỉ việc của công chức

Khi nhận được đơn từ chức từ công chức thì người đứng đầu cơ quan công chức đang công tác cần thực hiện việc trao đổi với công chức trong vòng không quá 10 ngày. Sau đó, cơ quan tham mưu hoặc lãnh đạo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải thảo luận và quyết định bằng phiếu kín trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất từ cơ quan tham mưu.

Trong trường hợp thôi việc, quy trình phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn từ công chức. Nếu đồng ý thôi việc, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải có quyết định bằng văn bản trong thời gian này.

2. Thời hạn giải quyết đơn thôi việc của viên chức

Khi nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý của viên chức, bộ phận quản lý nhận sự hoặc người đứng đầu cơ quan đơn vị cần thực hiện việc trao đổi với viên chức trong vòng không quá 10 ngày. Sau đó, bộ phận tham mưu hoặc lãnh đạo đơn vị có thẩm quyền phải thảo luận và quyết định bằng phiếu kín trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất từ bộ phận tham mưu.

Trên đây là các quy định về thời hạn xử lý đối với công chức và viên chức trong quá trình từ chức hoặc thôi việc.

Các câu hỏi liên quan đến đơn xin nghỉ việc của công chức, viên chức

1. Đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức, viên chức là gì?

Đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức, viên chức là một loại hồ sơ mà người lao động sử dụng để thông báo cho cấp quản lý về ý định nghỉ việc của mình.

Đây là một bước quan trọng để đảm bảo rằng việc chuyển giao công việc diễn ra một cách suôn sẻ và tuân thủ các quy định pháp luật. Trong đơn này, người lao động thường nêu rõ lý do nghỉ việc, thời gian dự kiến nghỉ và bất kỳ thông tin liên quan nào khác.  

2. Viên chức có thể tự ý xin nghỉ việc không?

Có thể trong các trường hợp:

 • Bố trí sai vị trí công việc, điều kiện làm việc không đáp ứng đủ như trong hợp đồng;
 • Vấn đề về lương, thưởng không rõ ràng hoặc trả chậm lương, trễ thời hạn như theo quy định trong hợp đồng làm việc;
 • Viên chức bị ngược đãi, bạo lực, cô lập,… dẫn đến không thể tiếp tục làm việc;
 • Viên chức nữ có thai và được cơ sở chữa bệnh chỉ định nghỉ việc;
 • Bị ốm đau hoặc tai nạn đã điều trị từ 3 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

3. Viên chức được hiểu như thế nào?

Viên chức là người công dân Việt Nam được tuyển dụng vào các vị trí công việc tại các đơn vị công lập nhà nước theo hợp đồng làm việc, và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị đó theo quy định của pháp luật, như quy định tại Điều 2 của Luật viên chức năm 2010.

Bài viết trên là phần thông tin hỗ trợ của Maudon.net về mẫu đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức, viên chức và các vấn đề liên quan để giúp các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về loại văn bản này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết trên hoăc có câu hỏi nào về các loại mẫu đơn thì hãy liên hệ ngay với maudon.net để nhận được sự tư vấn nhanh chóng nhất nhé!

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.