spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoMẫu thông tin tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương...

Mẫu thông tin tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình

Mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình là gì? Tải miễn phí mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình tại Maudon.net.

Mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình là gì?

Mẫu thông tin về tài liệu học tập và tiến độ thực hiện chương trình là một bảng hoặc biểu mẫu được thiết kế để ghi chép và theo dõi thông tin liên quan đến quá trình học tập của học sinh, sinh viên hoặc người học trong một chương trình học cụ thể.

Thông tin này có thể bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu cụ thể của chương trình hoặc lớp học. 

Mẫu thông tin tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình

Tải mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình

Khi có nhu cầu sử dụng mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình, bạn có thể tải miễn phí tại Maudon.net

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

PHỤ LỤC III

MẪU THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU HỌC TẬP, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO….

TRƯỜNG……….

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Họ và tên học sinh:………………………………………

Lớp:……………………………………………………...

Nội dung giáo dục

Tiến độ thực hiện chương trình

 

Chương/Chủ đề/Bài1

Tiết học số2

Môn học bắt buộc

Tiếng Việt

 

 

Toán

 

 

Ngoại ngữ 1 : tiếng….3

 

 

Đạo đức

 

 

Tự nhiên và Xã hội4

 

 

Lịch sử và Địa lý5

 

 

Khoa học6

 

 

Tin học và công nghệ7

 

 

Giáo dục thể chất

 

 

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)

 

 

Hoạt động giáo dục bắt buộc

Hoạt động trải nghiệm

 

 

Môn học tự chọn

Tiếng dân tộc thiểu số: tiếng….8

 

 

Ngoại ngữ 1: tiếng ……9

 

 

 

Xác nhận của nhà trường
(ký tên, đóng dấu)

Giáo viên chủ nhiệm
(ký và ghi đầy đủ họ tên)

 

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Ghi tên Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học sinh đã hoàn thành trước khi chuyển đi;

2 Ghi số tiết của Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học học sinh đã hoàn thành trước khi chuyển đi;

3 Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học sinh lớp 1 và lớp 2.

4 Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3; không phải ghi với học sinh lớp 4 và lớp 5;

5, 6, 7 Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3;

8, 9 Không phải ghi nếu không học

 

 

Thông tin có trong mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình 

Đối với mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình sẽ cần có những thông tin quan trọng như sau: 

Thông tin cá nhân:

 • Họ và tên của người học;
 • Mã số sinh viên, mã số học viên;
 • Thông tin liên lạc, số điện thoại, email, địa chỉ…

Chương trình học:

 • Tên chương trình hoặc lớp học;
 • Mã môn học (nếu có);
 • Tên giáo viên giảng dạy hoặc người hướng dẫn lớp học;
 • Tài liệu học tập: Danh sách các tài liệu học tập, sách giáo trình, bài giảng, hoặc các nguồn tài nguyên khác được sử dụng trong chương trình.

Tiến độ học tập:

 • Lịch trình học tập, bao gồm ngày bắt đầu và kết thúc của mỗi giai đoạn;
 • Các kỳ thi, bài kiểm tra, hay bài tập đặc biệt và các thời điểm quan trọng khác;
 • Điểm số: Các điểm số đã đạt được từ các bài kiểm tra, đồ án, hoặc các hoạt động khác.

Tình trạng học tập:

 • Đánh giá về hiệu suất học tập của người học;
 • Ghi chú về sự tiến triển hoặc các vấn đề gặp phải.

Phản hồi và ghi chú:

 • Phản hồi từ giáo viên hoặc người hướng dẫn về công việc của người học;
 • Ghi chú về sự chú ý, sự nỗ lực, hay các điểm mạnh/yếu cần chú ý.

Tại sao cần sử dụng mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình?

 1. Theo dõi tiến độ: Giúp giáo viên, người hướng dẫn, và người học theo dõi và đánh giá tiến độ học tập theo thời gian;
 2. Phản hồi liên tục: Tạo cơ hội để cung cấp phản hồi liên tục về hiệu suất và sự tiến triển, giúp người học hiểu rõ hơn về nơi mình đang đứng trong quá trình học;
 3. Đối thoại và hỗ trợ: Cung cấp cơ hội cho sự đối thoại giữa giáo viên và người học, giúp họ hiểu rõ hơn về nhu cầu và mục tiêu học tập của mình;
 4. Quản lý thời gian: Hỗ trợ trong việc quản lý thời gian học tập và chuẩn bị cho các bài kiểm tra hay hoạt động quan trọng khác;
 5. Theo dõi sự phát triển: Giúp định rõ sự phát triển của người học, cũng như những khía cạnh cần được cải thiện.

Tóm lại, mẫu thông tin này không chỉ là công cụ quản lý học tập mà còn là một công cụ giao tiếp quan trọng giữa người học và người hướng dẫn.

>> Xem thêm: Cách viết đơn xin học bù thực hành.

Mẫu thông tin tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình

Trường tiểu học xây dựng chương trình và thực hiện kế hoạch giáo dục như thế nào?

Căn cứ theo Điều 17 Điều lệ quy định kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về chương trình và kế hoạch giáo dục được quy định như sau:

 • Trường tiểu học tiến hành thực hiện chương trình giáo dục theo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, kế hoạch về thời gian năm học và thời lượng giáo dục cũng tiến hành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sao cho phù hợp với từng địa phương cụ thể;
 • Trường tiểu học sẽ căn cứ dựa trên chương trình giáo dục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và dựa trên kế hoạch giáo dục dài hạn do cấp có thẩm quyền phê duyệt: 
  • Trường tiểu học có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giáo dục hằng năm và báo cáo đến cấp có thẩm quyền theo quy định;
  • Xây dựng nội dung giáo dục bổ trợ đáp ứng nhu cầu người học, nội dung giáo dục phù hợp với điều kiện hiện tại của địa phương cũng như của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;
  • Áp dụng các hình thức, phương pháp giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, nhu cầu phát triển của địa phương và định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; nhà trường có trách nhiệm đảm bảo chất lượng giáo dục, tiến độ theo kế hoạch giáo dục hàng năm;
  • Xây dựng thời khóa biểu khoa học, phù hợp với học sinh và điều kiện của địa phương

Vai trò của việc xây dựng kế hoạch tại trường tiểu học 

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường tiểu học là quá  trình đưa ra mục tiêu và chiến lược giáo dục phù hợp, cũng như đề xuất các hoạt động và phương tiện để có thể đạt được mục tiêu đó.

Kế hoạch giáo dục có thể giúp nhà trường điều chỉnh các hoạt động giáo dục phù hợp để đáp ứng các yêu cầu học tập của học sinh, cũng như yêu cầu từ phụ huynh, cộng đồng và xã hội. Việc xây dựng kế hoạch của trường tiểu học có ý nghĩa quan trọng vì:

 • Đảm bảo chương trình giáo dục phù hợp với tiêu chuẩn giáo dục;
 • Định hướng hoạt động của nhà trường cách rõ ràng, từ đó có thể đưa ra biện pháp cải thiện, phát triển phù hợp;
 • Đảm bảo sự liên kết giữa mục tiêu đề ra và hoạt động của nhà trường;
 • Tăng hiệu quả giáo dục bằng cách quản lý khoa học, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục.

>> Xem thêm: Đơn xin miễn giảm, hỗ trợ học phí (học sinh, sinh viên).

Mục đích của việc xây dựng kế hoạch tại trường tiểu học 

Xây dựng kế hoạch giáo dục của trường tiểu học nhằm đạt các mục đích như sau:

 • Phát huy năng lực tự chủ, sáng tạo, tính chủ động, linh hoạt trong việc giáo dục của nhà trường cũng như đội ngũ giáo viên chuyên môn;
 • Sử dụng, khai thác sách giáo khoa, thiết bị, dụng cụ dạy học hiệu quả, phù hợp với thực tiễn;
 • Vận dụng linh hoạt, đa dạng các phương pháp tổ chức dạy học nhằm phát triển, rèn giũa năng lực, phẩm chất của học sinh;
 • Nâng cao hiệu quả của việc quản trị hoạt động giáo dục của nhà trường;
 • Đảm bảo tính công khai, thống nhất và dân chủ giữa các tổ chức trong trường;
 • Hoạt động giáo dục của nhà trường có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh học sinh và các cơ quan có liên quan tại địa phương.

>> Tham khảo ngay: Mẫu đơn xin chuyển trường (mọi cấp học).

Các câu hỏi thường gặp mẫu thông tin tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình

1. Mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình là gì?

Mẫu thông tin về tài liệu học tập và tiến độ thực hiện chương trình là một bảng hoặc biểu mẫu được thiết kế để ghi chép và theo dõi thông tin liên quan đến quá trình học tập của sinh viên hoặc người học trong một chương trình học cụ thể.

Thông tin này có thể bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu cụ thể của chương trình hoặc lớp học.

2. Tại sao cần sử dụng mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình?

Mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ chương trình không chỉ là công cụ quản lý học tập mà còn là một công cụ giao tiếp quan trọng giữa người học và người hướng dẫn giúp theo dõi tiến độc học tập, phản hồi về hiệu suất và quá trình học tập, đối thoại và hỗ trợ từ người học và giáo viên, quản lý thời gian và theo dõi tiến độ học tập.

3. Tôi có thể tải mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình ở đâu?

Bạn có thể tải miễn phí mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình tại:

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu tiến độ thực hiện chương trình.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.