spot_img
HomeLý lịch - Cá nhânMẫu giấy xác nhận thời gian thực hành y mới nhất -...

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành y mới nhất – Cách ghi

Tải mẫu giấy xác nhận quá trình thực hành y. Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy xác thực hành y 18 tháng, 54 tháng… cho sinh viên trường y, y dược, điều dưỡng…

Giấy xác nhận quá trình thực hành dùng để làm gì?

Giấy xác nhận quá trình thực hành thường được sử dụng để chứng minh một người đã hoàn thành một khóa học hay một chương trình đào tạo hay là một phần trong quá trình học tập có liên quan đến công việc hoặc ngành nghề cụ thể như bác sĩ, điều dưỡng…

Giấy xác nhận quá trình thực hành có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thú y, kỹ thuật, y tế, nghệ thuật…

Cụ thể, giấy xác nhận quá trình thực hành có thể được sử dụng để:

 • Xác nhận rằng người đó đã tham gia và đã hoàn thành các hoạt động thực hành bắt buộc hoặc cần thiết để có được kỹ năng và kiến thức nhất định trong lĩnh vực nghề nghiệp hoặc lĩnh vực giáo dục;
 • Cung cấp tài liệu cho nhà tuyển dụng hoặc cơ quan tuyển dụng để chứng minh rằng bản thân đã có kinh nghiệm và kỹ năng cần để làm việc trong lĩnh vực mà mình ứng tuyển;
 • Để đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp hoặc yêu cầu về chứng chỉ để tham gia vào các khóa học bổ trợ hoặc nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp;
 • Dùng để ứng tuyển cho mục tiêu tiếp tục học tập hoặc chuyển tiếp sang những cấp độ học vấn hay nghề nghiệp tiếp cao hơn.

Tóm lại, giấy xác nhận quá trình thực hành có thể giúp người sở hữu chứng minh được trình độ cũng như kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực cụ thể và mở ra cho mình cơ hội để phát triển và tiến bộ trong sự nghiệp hay học vấn.

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin thực hành tại bệnh viện.

Tai-mau-giay-xac-nhan-qua-trinh-thuc-hanh-y

Tải mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành y mới nhất

Mẫu giấy xác nhận quá trình thực hành trong hồ sơ dùng để đề nghị xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đối với người Việt Nam hay người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được thực hiện theo Mẫu 2 nằm trong Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định số 109 vào năm 2016 của Chính phủ.

Theo đó, cá nhân có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hay được công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, cần phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cụ thể được nêu dưới đây:

 • 18 tháng thực hiện việc thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (bệnh viện) đối với bác sĩ;
 • 12 tháng thực hiện việc thực hành tại bệnh viện đối với cá nhân làm y sỹ;
 • 9 tháng thực hiện việc thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với cá nhân làm hộ sinh viên;
 • 9 tháng thực hiện việc thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với cá nhân làm kỹ thuật viên, điều dưỡng viên.

>> Xem thêm: Đơn đề nghi cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

1. Mẫu giấy xác nhận quá trình thực hành nghề y, dược, bác sĩ, điều dưỡng (mẫu chung)

Mẫu giấy xác nhận quá trình thực hành nghề y, dược, bác sĩ là mẫu giấy chung nhất dành cho tất cả các ngành nghề cần giấy xác nhận quá trình thực hành. Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp và tải về miễn phí file word nhé!

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

………..………..
………..………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số:       /GXNTH

………….., ngày.... tháng... năm 20....

 

GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH 

...................................................... xác nhận:

Ông/bà: ...............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................

Địa chỉ cư trú: ......................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu:........................................

Ngày cấp ...................................................... Nơi cấp: ........................................................

Văn bằng chuyên môn: .....................................................  Năm tốt nghiệp: ………………

đã thực hành tại .................................................... do ............................................... hướng dẫn và đạt kết quả như sau:

 1. Thời gian thực hành: ......................................................................................................
 2. Năng lực chuyên môn:  ..................................................................................................
 3. Đạo đức nghề nghiệp: ..................................................................................................

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

2. Giấy xác nhận quá trình thực hành – Mẫu 2

Mẫu 2 giấy xác nhận quá trình thực hành là mẫu chuẩn được lấy từ phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 109 vào năm 2016 của Chính phủ.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Mẫu 02

………..………..
………..………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số:       /GXNTH

………….., ngày.... tháng... năm 20....

 

GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH

...................................................... xác nhận:

Ông/bà: ...............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................

Địa chỉ cư trú: ......................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu:........................................

Ngày cấp ...................................................... Nơi cấp: ........................................................

Văn bằng chuyên môn: .....................................................  Năm tốt nghiệp: ………………

đã thực hành tại .................................................... do ............................................... hướng dẫn và đạt kết quả như sau:

 1. Thời gian thực hành: ......................................................................................................
 2. Năng lực chuyên môn:  ..................................................................................................
 3. Đạo đức nghề nghiệp: ..................................................................................................

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

3. Mẫu giấy xác nhận thực hành 54 tháng

Mẫu giấy xác nhận thực hành 54 tháng là mẫu giấy cần có trong hồ sơ để một bác sĩ muốn mở phòng khám tư nhân. Nếu bạn đã có chứng chỉ hành nghề bác sĩ và có thời gian thực hành khám chữa bệnh trên thực tế ít nhất là 54 tháng (được chứng minh bằng 1 văn bản xác nhận của 1 bệnh viện cụ thể) thì bạn sẽ đạt đủ điều kiện để chịu trách nhiệm về vấn đề chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa.

Cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho phòng khám chuyên khoa buộc phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề cần thiết, phù hợp với chuyên khoa mà phòng khám của họ đăng ký và và có thời gian khám bệnh & chữa bệnh ít nhất là 54 tháng tại chuyên môn, chuyên khoa đó.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

………..………..
………..………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số:       /GXNTH

………….., ngày.... tháng... năm 20....

 

GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH 54 THÁNG

...................................................... xác nhận:

Ông/bà: ...............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................

Địa chỉ cư trú: ......................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu:........................................

Ngày cấp ...................................................... Nơi cấp: ........................................................

Văn bằng chuyên môn: .....................................................  Năm tốt nghiệp: ………………

đã thực hành tại .................................................... do ............................................... hướng dẫn và đạt kết quả như sau:

 1. Thời gian thực hành: ......................................................................................................
 2. Năng lực chuyên môn:  ..................................................................................................
 3. Đạo đức nghề nghiệp: ..................................................................................................

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

4. Mẫu giấy xác nhận thực hành 18 tháng

Mẫu giấy xác nhận thực hành 18 tháng là mẫu giấy cần có dùng để cấp chứng chỉ hành nghề. Cụ thể, cá nhân có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hay được công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, cần phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là 18 tháng thực hiện việc thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (bệnh viện) đối với bác sĩ.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

………..………..
………..………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số:       /GXNTH

………….., ngày.... tháng... năm 20....

 

GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH 18 THÁNG

...................................................... xác nhận:

Ông/bà: ...............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................

Địa chỉ cư trú: ......................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu:........................................

Ngày cấp ...................................................... Nơi cấp: ........................................................

Văn bằng chuyên môn: .....................................................  Năm tốt nghiệp: ………………

đã thực hành tại .................................................... do ............................................... hướng dẫn và đạt kết quả như sau:

 1. Thời gian thực hành: ......................................................................................................
 2. Năng lực chuyên môn:  ..................................................................................................
 3. Đạo đức nghề nghiệp: ..................................................................................................

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Hướng dẫn cách ghi giấy xác nhận quá trình thực hành y

1. Phần mở đầu giấy xác nhận quá trình thực hành 

Ở phần mở đầu của giấy xác nhận quá trình thực hành bắt buộc phải gồm có những thông tin cơ bản như một văn bản hành chính thông thường. Cụ thể được trình bày như sau:

 • Đầu tiên của mẫu giấy là thông tin về Quốc hiệu và Tiêu ngữ của Việt Nam: Được trình bày ở giữa hoặc sát gốc bên phải, ghi chính xác như Maudon.net làm mẫu phía dưới đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 • Ngay phía dưới Quốc hiệu và Tiêu ngữ, bạn cần trình bày tên của mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành. Được ghi nhu sau: “GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH …”

2. Phần nội dung chính trong giấy xác nhận quá trình thực hành

Mẫu giấy xác nhận quá trình thực hành y có nội dung chính là để đề cập đến tất cả các thông tin có liên quan đến người thực hành tại cơ sở y dược đó. Trong phần nội dung này, mục đầu tiên bạn cần phải viết đó là tên đơn vị mà bạn đã có quá trình thực hành y tại đây.

Sau đó là thông tin cá nhân của người cần được xác nhận quá trình thực hành bao gồm:

 • Họ và tên của người làm giấy xác nhận, địa chỉ thường trú;
 • Chức vụ khi thực hành, thời gian thực hành y tại đó và những nhiệm vụ đã được phân công trong thời gian thực hành y.

Các thông tin được nêu trên khi được đưa ra bạn phải đảm bảo nó được hoàn toàn chính xác. Bởi đây là một mẫu giấy xác nhận quá trình thực hành y dược có thể phục vụ tốt cho công việc trong chuyên ngành của mình sau này. Nếu như các thông tin trong mẫu giấy bị sai lệch thì bạn sẽ không nhận được xác nhận cho mình để phục vụ cho nhiều việc khác.

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành y mới nhất - Cách ghi

3. Phần kết của mẫu giấy xác nhận quá trình thực hành

Trong nội dung phần kết của mẫu giấy xác nhận quá trình thực hành y cần phải có các thông tin nhằm để xác nhận việc hoàn thành thời gian thực hành y.

Trong phần này bạn sẽ cần phải đưa ra lời khẳng định của mình đối với việc hoàn thành công tác thực hành y và chắc chắn không vi phạm vào đạo đức nghề nghiệp “Trong thời gian thực hiện công tác không vi phạm vào đạo đức nghề nghiệp”.

Đồng thời bạn cần phải đưa ra lời xác nhận về những thông tin đã được nêu ra trong mẫu giấy là hoàn toàn chính xác.

Ví dụ: “Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin trong xác nhận trên”.

Cuối cùng là viết thông tin về thời gian viết xác nhận bao gồm cả ngày, tháng, năm. Sau đó là các thông tin về họ và tên và đặc biệt là chữ ký của thủ trưởng đơn vị nơi người viết giấy xác nhận thực hiện trong thời gian thực hành y.

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành y mới nhất - Cách ghi

Cầu hỏi về mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành y

1. Mẫu giấy xác nhận thực hành 54 tháng dùng để làm gì?

Mẫu giấy xác nhận thực hành 54 tháng là mẫu giấy dùng để hoàn thành hồ sơ để một bác sĩ muốn mở phòng khám tư nhân. Nếu bạn đã có chứng chỉ hành nghề bác sĩ và có thời gian thực hành khám chữa bệnh trên thực tế ít nhất là 54 tháng (được chứng minh bằng 1 văn bản xác nhận của 1 bệnh viện cụ thể) thì bạn sẽ đạt đủ điều kiện để chịu trách nhiệm về vấn đề chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa.

Cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho phòng khám chuyên khoa buộc phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực, chuyên khoa mà phòng khám của họ đăng ký và và có thời gian khám bệnh & chữa bệnh ít nhất là 54 tháng tại chuyên môn, chuyên khoa đó.

2. Maudon.net có mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề khám,chữa bệnh không?

Maudon.net có mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bạn nhé! Maudon đã để sẵn đường link mẫu tải file word bên dưới để bạn đọc có thể nhanh chóng truy cập để tải về miễn phí.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?