spot_img
HomeHợp đồng lao độngTải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ...

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Khi đã đến thời hạn lao động trong hợp đồng thì người lao động có ý định chuẩn bị hồ sơ gia hạn hợp đồng lao động để nộp lên ban quản lý nhằm tiếp tục làm việc. Vậy hồ sơ gia hạn hợp đồng lao động gồm những gì và các vấn đề liên quan sẽ được Maudon.net giải đáp trong bài viết này.

Hợp đồng lao động là gì? Gia hạn hợp đồng là gì?

Hợp đồng lao động là một thỏa thuận bằng văn bản giữa một nhà tuyển dụng (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân) và một lao động (nhân viên, công nhân) về các điều kiện làm việc cụ thể. Trong hợp đồng này, các điều khoản như nhiệm vụ, quyền lợi, nghĩa vụ, mức lương, thời gian làm việc, và các điều kiện khác được quy định rõ ràng.

Hợp đồng lao động không chỉ là một văn bản quy định các điều khoản của việc làm mà còn mang trong mình những chức năng quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và tin tưởng. Qua hợp đồng lao động, cả người lao động và người sử dụng lao động đều có thể an tâm hơn trong quá trình làm việc.

Theo quy định tại Điều 7 của Bộ luật Lao động năm 2019, mối quan hệ giữa người lao động và người ký kết, sử dung lao động được xác lập thông qua đối thoại, thương lượng, và thỏa thuận theo các nguyên tắc căn bản như tự nguyện, thiện chí, bình đẳng, hợp tác, và tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhau.

Do đó, một hợp đồng lao động có ít nhất phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản dưới đây. 

Gia hạn hợp đồng lao động là gì?

Nguyên tắc trong hợp đồng lao động 

  1. Nguyên tắc tự nguyện và tự do: Đảm bảo quyền tự do lựa chọn, đàm phán, ký kết và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật, mà không bị ép buộc hoặc ràng buộc bởi bất kỳ yếu tố nào.
  2. Nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng: Khẳng định sự cân đối và sự tôn trọng giữa hai bên, đồng thời bảo vệ quyền lợi pháp lý của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Những nguyên tắc này không chỉ đảm bảo quyền lợi của mỗi bên mà còn thúc đẩy một môi trường làm việc tích cực và bền vững dựa trên sự tin tưởng và hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan.

Gia hạn hợp đồng lao động đề cập đến việc tăng thêm thời gian hoặc gia hạn một thời điểm cụ thể đã được xác định trong hợp đồng gốc. Để có cái nhìn toàn diện về vấn đề này, việc nắm vững nội dung và quy định trong hợp đồng lao động là điều cần thiết.

Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động tại Maudon.net

Đơn gia hạn hợp đồng lao động là tài liệu cần thiết kèm theo trong tập hồ sơ gia hạn mà các bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây của Maudon.net. Để có sự chuẩn bị tốt nhất, các bạn nên tham khảo ý kiến luật sư để đảm bảo pháp lý rõ ràng nhất.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày ... tháng ... năm ....

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG

(Số: ...../PLHĐ)

- Căn cứ vào Hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ...;

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế giữa các bên; 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... tại ...., chúng tôi gồm: 

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG:

HỌ TÊN ...............................................................................................................................................

SỐ CCCD………………….

NGÀY SINH……………….

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................

Chức vụ:.................................................................................................................................................

Điện thoại: +84 .......................................................................................................................................

Fax:..........................................................................................................................................................

Email: .....................................................................................................................................................

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

CÔNG TY: ..............................................................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: .............................................................................................................................

Đại diện theo pháp luật: .........................................................................................................................

Chức vụ: ................................................................................................................................................

Điện thoai: +84........................................................................................................................................

Fax: ........................................................................................................................................................

Email: .....................................................................................................................................................

Sau khi thỏa thuận, các bên đi đến thống nhất ký thêm Phụ lục Hợp đồng về việc gia hạn thêm thời hạn của Hợp đồng chính, cụ thể như sau:

ĐIỀU 1Sửa đổi Điều ... của Hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ....

Nội dung cũ ............................................................................................................................................

Nội dung mới: .......................................................................................................................................

ĐIỀU 2: Quyền và nghĩa vụ của các bên

2.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A

................................................................................................................................................................

2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

................................................................................................................................................................

ĐIỀU 3: Điều khoản cam kết chung

3.1. Các bên cam kết đã đọc và hiểu toàn bộ nội dung tại bản Phụ lục này. Phụ lục này ký trên tinh thần tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc, đe dọa.

3.2. Phụ lục này không được tách rời Hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ..., được lập thành ... bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

Đại diện Bên A                                                                                      Đại diện bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Hồ sơ gia hạn hợp đồng gồm có gì?

Hiện nay pháp luật chưa ban hành quy định rõ về các giấy tờ đi kèm trong hồ sơ gia  hạn hợp đồng, tuỳ thuộc vào từng doanh nghiệp, công ty sẽ có những chính sách gia hạn hợp đồng, các yêu cầu khác nhau. Dưới đây là một số giấy tờ thường sẽ đi kèm trong hồ sơ khi người lao động ký kết gia hạn hợp đồng lao động mới mà các bạn có thể tham khảo trước:

  • Hợp đồng lao động gốc: Bản sao hợp đồng lao động ban đầu để xác định các điều khoản, điều kiện, và thời hạn cụ thể mà đang được xem xét để gia hạn;
  • Đơn xin gia hạn: Đây là tài liệu chính mà người lao động gửi đến nhà tuyển dụng hoặc cơ quan quản lý lao động để yêu cầu gia hạn hợp đồng;
  • Các giấy tờ cá nhân: Bao gồm căn cước công dân, hộ khẩu, giấy khám sức khỏe (nếu có yêu cầu), và các văn bản khác liên quan đến thông tin cá nhân của người lao động;
  • Bản tự đánh giá công việc: Đối với một số trường hợp, người lao động có thể cần phải tự đánh giá công việc của mình và cung cấp cho nhà tuyển dụng hoặc cơ quan quản lý;
  • Bảng lương và các thông tin tài chính khác: Để xác định các điều khoản về mức lương, phụ cấp, và các điều kiện tài chính khác trong thời gian gia hạn;
  • Các tài liệu khác theo yêu cầu: Tuỳ thuộc vào quy định của từng công ty hoặc cơ quan quản lý lao động, có thể yêu cầu các tài liệu khác như bản sao quyết định của cơ quan quản lý, giấy tờ liên quan đến kỷ luật lao động, và các thông tin khác liên quan đến quá trình làm việc của người lao động.

Tùy vào quy định cụ thể của từng nơi làm việc và quy trình gia hạn hợp đồng mà hồ sơ có thể có thêm hoặc ít đi một số tài liệu khác. Việc chuẩn bị hồ sơ gia hạn hợp đồng cẩn thận và đầy đủ thông tin là quan trọng để đảm bảo quá trình này diễn ra một cách suôn sẻ và thành công. Maudon.net khuyên các bạn nên tham khảo trước ý kiến của luật sư để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Nguyên tắc trong hợp đồng lao động

Thời gian thực hiện gia hạn hợp đồng lao động

Quy trình gia hạn hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 được cụ thể trong Khoản 2, Điều 20. Khi hợp đồng lao động hết hạn và người lao động muốn tiếp tục làm việc, quy trình gia hạn được thực hiện như sau:

  1. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên cần thực hiện ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian này, nếu chưa ký kết được hợp đồng mới, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên vẫn được thực hiện theo hợp đồng đã ký ban đầu.
  2. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày hợp đồng hết hạn mà hai bên không ký kết được hợp đồng mới, thì theo quy định tại điểm b của khoản 1 Điều 20 của Bộ Luật Lao động 2019, hợp đồng đã ký kết ban đầu sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Ngoài ra, trong trường hợp hai bên ký kết hợp đồng mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn, thì chỉ được ký kết thêm một lần nữa. Sau đó, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc, thì cần ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ những trường hợp được quy định đặc biệt như hợp đồng lao động của giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và các trường hợp khác được quy định cụ thể trong Bộ Luật Lao động 2019.

>> Xem thêm: Biên bản hủy phụ lục hợp đồng.

Câu hỏi liên quan đến hồ sơ gia hạn hợp đồng lao động

1. Có thể thực hiện gia hạn hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng không?

Việc gia hạn hợp đồng không thể thực hiện theo phụ lục hợp đồng, nguyên nhân là do phụ lục hợp đồng không thể can thiệp, sửa đổi thời hạn của hợp đồng.

2. Có mấy loại hợp đồng lao động?

Có 2 loại hợp đồng lao động:

Hợp đồng lao động có thời hạn: Đây là loại hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận về thời gian kết thúc hợp đồng. Hợp đồng này có hiệu lực tối đa trong khoảng thời gian 03 năm. Sau khi ký kết, nếu người lao động tiếp tục làm việc, họ sẽ chuyển sang ký kết hợp đồng lao động không xác định thời gian.

Hợp đồng lao động không có thời hạn: Đây là loại hợp đồng mà hai bên không có thỏa thuận về thời gian kết thúc hợp đồng. Hợp đồng này có thể được duy trì trong thời gian dài mà không có ngày kết thúc cụ thể được xác định trước.

Bài viết trên là phần thông tin hỗ trợ của Maudon.net về mẫu hồ sơ gia hạn hợp đồng lao động và các vấn đề liên quan để giúp các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về loại văn bản này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết trên hoăc có câu hỏi nào về các loại mẫu đơn thì hãy liên hệ ngay với maudon.net để nhận được sự tư vấn nhanh chóng nhất nhé!

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?