spot_img
HomeXây dựng - Nhà đấtCách viết mẫu biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai

Cách viết mẫu biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai

Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp đất là gì? Tải biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai, các vấn đề liên quan đến thỏa thuận không tranh chấp đất.

Khái niệm biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai

Cam kết có nghĩa là một thỏa thuận hợp pháp giữa các bên tham gia, nhằm ràng buộc các bên phải tuân theo những quy định và những thỏa thuận chung trong bản cam kết đó. Trong một số bản cam kết sẽ có yêu cầu một chủ thể nào đó phải bồi thường thiệt hại mà bản thân mình đã xâm phạm.

Biên bản thỏa thuận tranh chấp đất đai thực tế cũng là một bản cam kết nhằm các bên tham gia phải đảm bảo quyền lợi và đảm bảo chủ quyền về đất đã được thống nhất trước đó. Trong một số trường hợp thì mẫu biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai còn dùng để làm chứng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bien-ban-thoa-thuan-khong-tranh-chap-dat-dai.jpg

Tải mẫu giấy cam kết không tranh chấp đất đai

Mẫu giấy cam kết không tranh chấp đất đai được lập ra giữa các bên liên quan đến thỏa thuận không tranh chấp đất đai, không tranh chấp quyền sở hữu mẫu đất.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

(V/v: Thỏa thuận không tranh chấp đất đai)

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ Luật Đất đai 2013

Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày…..tháng…….năm 20......, tại………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………...................................................................................

Điện thoại:…………………………………………………………………………………..

Email:……………………………………………………………………………

BÊN B: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………..................................................................................

Điện thoại:…………………………………………………………………………………

Email:……………………………….……………………………………………………..

Cùng thống nhất ký kết Bản thỏa thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1. Xác nhận …………………………………………………………………………

……………………………………….. ………………………………………

……………………………………….. ……………………………………………………

…………………………………… ………………………………………………………..

………………………………… …………………………………………………………..

Điều 2. Cam kết của Bên A

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Điều 3. Cam kết của Bên B

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

               BÊN A                                                              BÊN B

      (Ký ghi rõ họ tên)                                                  (ghi rõ họ tên)

 

Cách viết mẫu biên bản không tranh chấp đất đai chi tiết

Mẫu biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai được các bên tham gia lập nên trước pháp luật nhằm cam kết sẽ không thực hiện việc tranh chấp quyền sử dụng đất với các bên tham gia còn lại. 

Về mặt hình thức thì mẫu biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai cũng giống với các loại văn bản hành chính thông thường khác và có bố cục cũng như thứ tự viết như sau.

1. Phần đầu của biên bản thỏa thuận

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ của biên bản không tranh chấp đất đai cũng giống như những mẫu văn bản hành chính thông thường khác, được viết ở giữa và đầu biên bản;
  • Tên của mẫu giấy làm biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai;
  • Người làm đơn sẽ trích dẫn căn cứ tại một số điều luật nhất định như: Luật dân sự Năm 2015, Luật đất đai năm 2013 và căn cứ vào ý chí và quyết định của các bên tham gia biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai.

2. Phần thông tin các bên tham gia 

  • Thông tin của các bên tham gia biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai: Thông thường sẽ có 2 bên tham gia được gọi tắt trong biên bản là Bên a và bên B;
  • Thông tin về 2 bên tham gia biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai sẽ gồm: Họ và tên, Địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ. Cả 2 bên đều phải ghi lượng thông tin giống nhau;
  • Sau khi hoàn thành thông tin của 2 bên tham gia biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai 2 bên sẽ thống nhất và đưa ra những lời cam kết trong biên bản phụ thuộc vào những ý kiến đã được thống nhất trước đó của 2 bên về việc không tranh chấp đất đai.

3. Phần kết biên bản

  • Cuối cùng dựa trên thỏa thuận của các bên mà sẽ tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai. 

Ngoài việc viết tay mẫu biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai ra thì các bên còn có thể tải về miễn phí mẫu biên bản thỏa thuận tranh chấp đất đai và sử dụng.

>> Tham khảo thêm: Tải mẫu giấy thỏa thuận không tranh chấp đất đai.

Làm trái biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai sẽ như thế nào?

Làm trái giấy cam kết thỏa thuận không tranh chấp đất đai sẽ được giải quyết như sau:

1. Thỏa thuận không tranh chấp và có thực hiện yêu cầu sự công nhận từ Cơ quan UBND/Tòa án

Sau khi Cơ quan UBND hay Tòa án nhân dân đã có quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên, mà một bên trong các bên tham gia đó không thực hiện theo đúng quy định đã được thỏa thuận và thống nhất.

Thì cá nhân có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đã nhận việc không tranh chấp đất đai đó tiến hành việc cưỡng chế bên còn lại bắt buộc phải thực hiện theo đúng thỏa thuận được đề ra.

2. Tự thỏa thuận giữa các bên và không đưa vấn đề thỏa thuận này lên Cơ quan UBND/Tòa án

Trường hợp các bên tham gia trong quan hệ tranh chấp đất đai tự tiến hành viết biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai tại nhà mà không thực hiện việc thông báo cho Cơ quan UBND cấp xã nơi có đất bị tranh chấp hoặc Cơ quan Tòa án nhân dân.

Nếu phát sinh tranh chấp sau đó cá nhân còn lại hoàn toàn có thể yêu cầu được Cơ quan UBND cấp xã nơi có mẫu đất đang bị tranh chấp hoặc Cơ quan Tòa án nhân dân xem xét các trường hợp có liên quan để giải quyết theo đúng thời gian, trình tự.

Một số mẫu giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất khác

Trên thực tế hiện nay, nhất là khi giá cả về đất đang ngày càng được tăng mạnh chính vì thế làm cho xuất hiện nhiều loại thủ tục phức tạp liên quan đến đất và quyền sở hữu về đất. Dưới đây là một số các mẫu đơn liên quan đến quyền sử dụng đất và tranh chấp đất đai khác nhằm giúp cho mọi người có thể tiếp cận tốt hơn.

1. Đơn xin xác nhận đất không tranh chấp

Đầu tiên không thể kể đến mẫu đơn xin xác nhận đất không có tranh chấp, Trong một số các loại thủ tục mua bán cho tặng đất người dân bắt buộc phải làm làm đơn xin xác nhận đất không có tranh chấp nhằm giúp hợp pháp hóa mẫu đất mà người dân muốn mua bán hay cho tặng.

>> Tham khảo miễn phí: Mẫu đơn xin xác nhận đất không có tranh chấp.

2. Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai là mẫu đơn mà người dân sử dụng nhằm báo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm nhờ đơn vị Cơ quan chức năng đó đứng ra giải quyết tranh chấp đất đai.

>> Tham khảo miễn phí: Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai.

3. Đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai

Mẫu đơn đề nghị hoà giải tranh chấp đất đai hay còn gọi là mẫu đơn yêu cầu hoà giải tranh chấp đất đai. Mẫu đơn này về cơ bản giống với mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai tuy nhiên khi tiến hành hòa giải thì mẫu đơn này sẽ được tiến hành tổ chức họp hoà giải tranh chấp đất đai.

>> Tham khảo miễn phí: Mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai.

4. Hợp đồng cho tặng đất

Mẫu hợp đồng cho tặng đất là một trong các bước để hoàn thành được thủ tục cho tặng đất của người dân.

>> Tham khảo miễn phí: Thủ tục tặng cho đất là gì? 

Mot-so-mau-giay-to-lien-quan-den-quyen-su-dung-dat-khac

Một số câu hỏi liên quan đến biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai

1. Tranh chấp đất đai được hiểu là gì?

Tranh chấp đất đai được hiểu là việc tranh giành quyền, nghĩa vụ, chủ quyền sở hữu về đất mà các bên tham gia tranh chấp xâm phạm. Việc tranh chấp đất đai đã và đang trở thành hiện tượng phổ biến do vấn đề giá cả về đất đai đang được tăng mạnh.

>> Tham khảo thêm: Biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai là gì?

2. Biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai được lập nên với mục đích gì?

Mẫu biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai được các bên tham gia lập nên trước pháp luật nhằm cam kết sẽ không thực hiện việc tranh chấp quyền sử dụng đất với các bên tham gia còn lại. 

>> Tham khảo thêm: Cách viết giấy cam kết không tranh chấp đất đai.

3. Có được phép cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ nếu như một bên nào đó vi phạm biên bản thỏa thuận không tranh chấp đất đai hay không?

Có.Sau khi Cơ quan UBND hay Cơ quan TAND đã có quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên mà một bên trong các bên tham gia đó không thực hiện theo đúng quy định đã được thỏa thuận và thống nhất.

Thì cá nhân thực hiện yêu cầu hoàn toàn có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đã nhận việc không tranh chấp đất đai đó tiến hành việc cưỡng chế bên còn lại bắt buộc phải thực hiện theo đúng thỏa thuận được đề ra.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu hợp đồng Tư Vấn Xây Dựng của công thiết kế xây dựng

Hợp đồng tư vấn xây dựng là gì? Bộ hồ sơ tư vấn thiết kế xây dựng nhà ở gồm những gì? Cách viết và tải mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng chuẩn pháp lý.