spot_img
HomeHành chính - Tư phápCách đăng ký tạm trú cho người nước ngoài online - trực...

Cách đăng ký tạm trú cho người nước ngoài online – trực tiếp

Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài là gì? Cách đăng ký tạm trú cho người nước ngoài? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây của Maudon.net.

Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài là  gì?

Phiếu đăng ký tạm trú cho người nước ngoài, thường được gọi là mẫu NA17, là một văn bản quan trọng được áp dụng trong quá trình quản lý tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phiếu này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp công dân nước ngoài tuân thủ các quy định về luật cư trú tại Việt Nam.

Phiếu đăng ký tạm trú cho người nước ngoài được yêu cầu khi người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và cần khai báo thông tin về địa chỉ tạm trú tại đất nước này. Nó được sử dụng bởi các tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan đến việc mời, bảo lãnh hoặc quản lý người nước ngoài trong quá trình nhập cảnh, xuất cảnh hoặc tạm trú tại Việt Nam.

Phiếu đăng ký tạm trú cho người nước ngoài có các nội dung, các thông tin quan trọng như họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số và loại hộ chiếu, thông tin về thị thực, ngày và cửa khẩu nhập cảnh, mục đích nhập cảnh cũng như thời gian dự kiến tạm trú tại Việt Nam.

>> Xem thêm: Đơn trình báo mất hộ chiếu – mẫu TK05.

Cách đăng ký tạm trú cho người nước ngoài online - trực tiếp

Tải mẫu khai báo tạm trú cho người nước ngoài mới nhất

Tải mẫu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu
 

 

Tên cơ sở lưu trú:……………… (1)
Địa chỉ:……………………………….
Điện thoại: …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………ngày, ……tháng…… năm………

     

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:……………………………

STT

Họ Tên

Giới tính

Sinh ngày, tháng, năm

Quốc tịch

Loại, số hộ chiếu (2)

Loại, thời hạn, số, ngày cấp, cơ quan cấp thị thực (3)

Ngày, cửa khẩu nhập cảnh (4)

Mục đích nhập cảnh

Tạm trú (từ ngày đến ngày)

Nam

Nữ

                     

 

Xác nhận
(của đơn vị tiếp nhận)

Đại diện cơ sở lưu trú
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà riêng, hoặc cơ sở lưu trú khác theo quy định của pháp luật.

(2): Ghi rõ số, loại hộ chiếu (phổ thông, công vụ...);

(3): Nếu nhập cảnh theo diện miễn thị thực thì ghi “Miễn thị thực”; nhập cảnh bằng giấy tờ khác thì ghi rõ theo thứ tự: loại giấy tờ (thị thực, thẻ tạm trú, giấy miễn thị thực, thẻ ABTC), số, thời hạn, ngày cấp, cơ quan cấp.

(4): Ghi ngày, tháng, năm, cửa khẩu nhập cảnh lần gần nhất;

 

Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam cần phải đăng ký tạm trú

Để đăng ký tạm trú tại Việt Nam, người nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với người quản lý cơ sở lưu trú để tiến hành thủ tục khai báo với cơ quan Công an địa phương. Cơ sở lưu trú phải yêu cầu người nước ngoài cung cấp hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng minh quốc tịch và thông tin liên quan đến việc cư trú tại Việt Nam trước khi chấp nhận đăng ký tạm trú.

Nếu trường hợp cơ sở lưu trú là đồn, trạm Biên phòng, họ phải tuân theo các quy định quốc tế mà Việt Nam đã cam kết và thông báo cho cơ quan Công an địa phương ngay sau khi nhận thông tin đăng ký tạm trú của người nước ngoài.

Quá trình đăng ký tạm trú cho người nước ngoài có thể thực hiện thông qua hệ thống điện tử hoặc thông qua việc điền vào phiếu đăng ký tạm trú. Nếu sử dụng phiếu đăng ký, người quản lý cơ sở lưu trú phải đảm bảo việc ghi đầy đủ thông tin vào phiếu và chuyển giao cho cơ quan Công an địa phương trong vòng 12 giờ (hoặc 24 giờ đối với các khu vực sâu, xa) kể từ thời điểm người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

Khi có sự thay đổi địa chỉ tạm trú hoặc thông tin cá nhân trên hộ chiếu, người nước ngoài cần phải cập nhật thông tin tạm trú theo quy định tại khoản 1 của Điều này.

Mẫu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Cách đăng ký tạm trú online cho người nước ngoài

Dựa theo quy định của Thông tư 53/2016/TT-BCA và quy trình thực tế, việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài qua mạng được thực hiện như sau:

Chuẩn bị thông tin

  • Thông tin về cơ sở lưu trú: Gồm tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; thông tin cá nhân của người đăng ký như họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu;
  • Thông tin của người nước ngoài: Bao gồm họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, cung cấp giấy tờ tùy thân, số định danh hoặc bất cứ giấy tờ nào có thể thay thế cho hộ chiếu, kèm theo đó là cung cấp thời gian tạm trú.

Cách đăng ký tạm trú cho người nước ngoài online - trực tiếp

Thủ tục đăng ký tạm trú cho ngưởi nước ngoài online

Bước 1: Truy cập website của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh nơi cơ sở lưu trú đặt tại địa chỉ: https://tentinh.xuatnhapcanh.gov.vn (trong đó “tentinh” là tên của tỉnh hoặc thành phố);

Bước 2: Chọn tải xuống để xem hướng dẫn chi tiết hoặc nhấn vào đăng ký bắt đầu quá trình tạo tài khoản và đăng ký tạm trú cho người nước ngoài;

Bước 3: Đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin về cơ sở lưu trú và thông tin cá nhân;

Phần thông tin người đăng ký chính là người thực hiện đăng ký, quản lý khai báo cho người nước ngoài. Phần có dấu * là phần bắt buộc phải điền, không được để trống. Sau khi hoàn thành đăng ký thì nhấp vào hoàn tất. 

Bước 4: Thực hiện đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký trước đó;

Bước 5: Khai báo thông tin về người nước ngoài. Thêm mới thông tin và kiểm tra thông tin đã nhập. Đảm bảo điền đầy đủ và chính xác theo mẫu;

Sau khi hoàn tất việc nhập tất cả các thông tin theo yêu cầu, nhớ thực hiện việc kiểm tra lại để đảm bảo đầy đủ thông tin và tính chính xác. Nếu hệ thống xác nhận tiếp nhận, quá trình hoàn tất. Nếu không, tiến hành khai báo lại.

Thời gian tiếp nhận: Ban quản lý về xuất nhập cảnh sẽ là nơi tiếp nhận thông tin đăng ký tạm trú của người nước ngoài qua trang thông tin điện tử trong vòng 24 giờ / 07 ngày.

Lưu ý: Chủ cơ sở lưu trú có quyền thực hiện các thao tác như xóa, sửa, gia hạn hoặc trả phòng tùy thuộc vào tình trạng của khách hàng.

Cách đăng ký tạm trú cho người nước ngoài trực tiếp

Quy trình đăng ký tạm trú cho người nước ngoài trực tiếp bằng phiếu như sau, dựa trên hướng dẫn tại Điều 7, 8 của Thông tư 53/2016/TT-BCA:

Chuẩn bị thông tin: Thông tin về nơi người nước ngoài cư trú bao gồm có loại hình, tên, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; và thông tin cá nhân của người đăng ký bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu.

Thông tin của người nước ngoài: Bao gồm họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, cung cấp giấy tờ tùy thân, số định danh hoặc bất cứ giấy tờ nào có thể thay thế cho hộ chiếu, kèm theo đó là cung cấp thời gian tạm trú.

Cách đăng ký tạm trú cho người nước ngoài online - trực tiếp

Quy trình thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài trực tiếp

Bước 1: Người trực tiếp quản lý hoặc điều hành cơ sở lưu trú tiếp nhận thông tin đăng ký tạm trú từ người nước ngoài.

Bước 2: Khai báo và nộp Phiếu khai báo tạm trú:

  • Người đăng ký tạm trú liên hệ với trực ban Công an cấp xã để nhận mẫu Phiếu khai báo tạm trú theo mẫu NA17 (mẫu phiếu này được ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA);
  • Người đăng ký tạm trú điền thông tin vào Phiếu khai báo và gửi trực tiếp cho cơ quan xã tại địa phương trong vòng 12 giờ (24 giờ đối với vùng sâu, vùng xa) kể từ thời điểm đến đăng ký tạm trú;
  • Nếu cần, Phiếu khai báo tạm trú có thể được gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban Công an cấp xã.

Thời gian tiếp nhận: Trực ban công an cấp xã sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tạm trú của người nước ngoài được khai báo qua Phiếu khai báo tạm trú trong vòng 24 giờ / 07 ngày.

Câu hỏi liên quan đến khai báo tạm trú cho người nước ngoài

1. Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài là gì?

Phiếu đăng ký tạm trú cho người nước ngoài, thường được gọi là Mẫu NA17, là một văn bản quan trọng được áp dụng trong quá trình quản lý tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phiếu này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp công dân nước ngoài tuân thủ các quy định về luật cư trú tại Việt Nam.

2. Nội dung của khai báo tạm trú cho người nước ngoài gồm những gì?

Phiếu đăng ký tạm trú cho người nước ngoài có các nội dung, các thông tin quan trọng như họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số và loại hộ chiếu, thông tin về thị thực, ngày và cửa khẩu nhập cảnh, mục đích nhập cảnh cũng như thời gian dự kiến tạm trú tại Việt Nam.

3. Khi nào thì sử dụng phiếu đăng ký tạm trú cho người nước ngoài?

Phiếu đăng ký tạm trú cho người nước ngoài được yêu cầu khi người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và cần khai báo thông tin về địa chỉ tạm trú tại đất nước này. Nó được sử dụng bởi các tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan đến việc mời, bảo lãnh hoặc quản lý người nước ngoài trong quá trình nhập cảnh, xuất cảnh hoặc tạm trú tại Việt Nam.

Nội dung bài viết của Maudon.net về mẫu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và các vấn đề liên quan phía trên nhằm giúp các bạn có thể hiểu hơn về loại văn bản này. Nếu có câu hỏi nào thắc mắc về bài viết ở trên hoặc muốn được tư vấn, tham khảo các loại mẫu đơn thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với maudon.net để được tư vấn nhanh chóng, tận tình nhất nhé!

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?