spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoCách viết đơn xin thôi học cấp 3, 2 - tải mẫu...

Cách viết đơn xin thôi học cấp 3, 2 – tải mẫu đơn xin thôi học

Đơn xin thôi học là gì? Tải mẫu đơn xin thôi học và rút hồ sơ cho mọi cấp học. Hướng dẫn cách viết đơn xin thôi học đại học, cấp 3, cấp 2 – lý do phải viết đơn.

Đơn xin thôi học là gì?

Đơn xin thôi học là mẫu đơn được sử dụng trong trường hợp mà người làm đơn muốn thôi học, ngừng học tập tại một cơ sở giáo dục vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Mẫu đơn xin thôi học sẽ được người làm đơn viết và nộp cho lãnh đạo cơ sở học tập đó để bày tỏ mong muốn thôi học của bản thân.

tải mẫu đơn xin thôi học

Tại sao phải viết đơn xin thôi học và rút hồ sơ?

Tùy thuộc vào hoàn cảnh và vấn đề cá nhân mà mỗi người có những lý do phải làm đơn xin thôi học khác nhau. Dưới đây Maudon.net đã tập sưu tầm được những lý do phải viết đơn xin thôi học được sử dụng nhiều nhất.

  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn phải thôi học để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống;
  • Du học nước ngoài, hay sang nước ngoài định cư, viết đơn xin thôi học để dừng việc học tập tại cơ sở giáo dục trong nước;
  • Một số tác động tiêu cực từ phía nhà trường hay môi trường học tập không phù hợp;
  • Chuyển nhà chuyển nơi ở về quê, phải làm đơn thôi học để chuyển đi…

>> Tham khảo: Cách viết đơn xin nghỉ học.

Tải mẫu đơn xin thôi học cho mọi cấp học 

1. Tải miễn phí mẫu đơn xin thôi học cho cấp 1

Mẫu đơn xin thôi học cấp 1, các em chưa thể tự quyết định được việc học cho mình nên vì một số lý do bất khả kháng buộc phải làm đơn xin thôi học thì phụ huynh sẽ là người viết đơn xin thôi học cho các em.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

ĐƠN XIN THÔI HỌC

…….Ngày……tháng……năm

Kính gửi:Ban giám hiệu trường Tiểu học..............

      Chủ nhiệm lớp...........

Tên tôi là: ..........................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Số điện thoại: ....................................................................................................

Phụ huynh cháu: .............................. Học sinh lớp: ..........................................

Do hoàn cảnh đặc biệt phát sinh, gia đình chúng tôi (nêu lý do cụ thể), không có điều kiện cho cháu tiếp tục theo học tại trường.

Tôi làm đơn này đề nghị với Ban Giám hiệu nhà trường cho phép cháu ........................ thôi học tại trường bắt đầu từ ngày mai.

Rất mong có sự chấp thuận của Ban Giám hiệu!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Trường ............. , ngày...... tháng..... năm 20...

 

Ý kiến của Chủ nhiệm lớp   Người làm đơn
        (Ký tên, ghi rõ họ tên)

2. Tải miễn phí mẫu đơn xin thôi học cấp 2 (mẫu đơn xin thôi học thcs)

Đối với đơn thôi học THCS, phụ huynh học sinh cũng chính là người quyết định việc học tập của các em nên chính phụ huynh cũng sẽ là người viết và hoàn thành đơn thôi học.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

....... Ngày…… Tháng….. Năm…..

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS..............

       Chủ nhiệm lớp...........

Tên tôi là: ..........................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Số điện thoại: ....................................................................................................

Phụ huynh cháu: .............................. Học sinh lớp: ..........................................

Do hoàn cảnh đặc biệt phát sinh, gia đình chúng tôi (nêu lý do cụ thể), không có điều kiện cho cháu tiếp tục theo học tại trường.

Tôi làm đơn này đề nghị với Ban Giám hiệu nhà trường cho phép cháu ........................ thôi học tại trường bắt đầu từ ngày mai.

Rất mong có sự chấp thuận của Ban Giám hiệu!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Ý kiến của Trường ............. , ngày...... tháng..... năm 20...

Ý kiến của Chủ nhiệm lớp Người làm đơn
    (Ký tên, ghi rõ họ tên)

3. Tải miễn phí mẫu đơn xin thôi học cấp 3 (mẫu đơn xin thôi học thpt)

Học sinh cấp 3 một số đã có thể tự quyết định việc học tập của mình nên có thể tự viết đơn xin thôi học cho bản thân.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

....... Ngày…… Tháng….. Năm…..

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THPT.............

       Chủ nhiệm lớp...........

Tên em là: ..........................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Số điện thoại: ....................................................................................................

Học sinh lớp: ..........................................

Do hoàn cảnh đặc biệt phát sinh, gia đình em (nêu lý do cụ thể), không có điều kiện để em tiếp tục theo học tại trường.

Tôi làm đơn này đề nghị với Ban Giám hiệu nhà trường cho phép em........................ thôi học tại trường bắt đầu từ ngày mai.

Rất mong có sự chấp thuận của Ban Giám hiệu!

em xin chân thành cảm ơn!

 

Ý kiến của Trường ............. , ngày...... tháng..... năm 20...

 

Ý kiến của Chủ nhiệm lớp Người làm đơn
    (Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Các em học sinh cấp 3 vẫn cần phụ thuộc rất nhiều vào phụ huynh chính vì thế phụ huynh cũng cần có trách nhiệm trong việc thôi học của các em, chính vì thế Maudon.net đã sưu tầm được mẫu đơn xin thôi học cấp 3 do phụ huynh viết.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

....... Ngày…… Tháng….. Năm…..

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THPT..............

       Chủ nhiệm lớp...........

Tên tôi là: ..........................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Số điện thoại: ....................................................................................................

Phụ huynh cháu: .............................. Học sinh lớp: ..........................................

Do hoàn cảnh đặc biệt phát sinh, gia đình chúng tôi (nêu lý do cụ thể), không có điều kiện cho cháu tiếp tục theo học tại trường.

Tôi làm đơn này đề nghị với Ban Giám hiệu nhà trường cho phép cháu ........................ thôi học tại trường bắt đầu từ ngày mai.

Rất mong có sự chấp thuận của Ban Giám hiệu!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Ý kiến của Trường ............. , ngày...... tháng..... năm 20...

Ý kiến của Chủ nhiệm lớp          Người làm đơn
    (Ký tên, ghi rõ họ tên)

4. Tải miễn phí mẫu đơn xin thôi học đại học (mẫu đơn xin thôi học cho sinh viên)

Các bạn sinh viên đọc có thể tham khảo cách viết đơn xin thôi học đại học tại đây.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

............., ngày ........ tháng ........ năm 20......

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi: ……………………………………………

Tôi tên là: ...............................................................................................................

Mã số sinh viên: ......................................................................................................

Ngày sinh: .............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

Hiện đang học lớp (ngành): ........................................ Khóa: ..................................

Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường …...........................................

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu cho phép tôi được thôi học

Lý do xin thôi học:  .....................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ và cơ hội học tập tại trường Đại học trong thời gian qua. Tôi rất biết ơn sự phát triển cá nhân và học thuật mà tôi đã đạt được. Tôi hiểu rằng việc thôi học có thể có tác động đến quá trình học tập của tôi và tôi sẽ chịu trách nhiệm với quyết định này.

Rất mong Ban Giám hiệu xem xét và phê duyệt đơn xin này. Tôi xin nộp đơn thôi học hiện tại và mong nhận được xác nhận từ phía trường Đại học.

 

Ý kiến của phụ huynh Người làm đơn
      (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của địa phương Ý kiến của Khoa (Trường)

Một số câu hỏi liên quan đến viết đơn xin thôi học.

1. Đơn thôi học có mục đích là gì?

Mục đích của việc viết đơn xin thôi học là khi người viết đơn cảm thấy không đủ điều kiện học tập hay không học tập tại cơ sở giáo dục hiện tại, người viết đơn sẽ làm đơn xin thôi học và gửi tới ban giám hiệu của cơ sở giáo dục hiện tại để làm thủ tục thôi học.

2. Thời gian giải quyết đơn xin thôi học là bao lâu?

Thời gian mà ban giám hiệu nhà trường, phòng quản lý sinh viên nơi học sinh, sinh viên nộp đơn xin thôi học giải quyết đơn thôi học là bao nhiêu ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn thôi học tùy thuộc vào quy định của nhà trường. Tuy nhiên, thông thường sẽ là 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận mẫu đơn thôi học của học sinh, sinh viên, người nộp đơn xin thôi học.

3. Sinh viên thôi học có được đi học lại không?

Theo Điều 15 Quy chế đào tạo trình độ đại học Ban hành kèm theo Thông tư: 08/2021/TT-BGD&ĐT có quy định như sau: Sinh viên sau khi xin thôi học vì lý do cá nhân, trừ các trường hợp bị xử phạt buộc thôi học hay xem xét kỷ luật, muốn xin học lại thì vẫn sẽ xét tuyển đầu vào như các học sinh khác từ đầu.

4. Việc chuyển trường có cần viết đơn xin thôi học tại trường cũ hay không?

Quy trình chuyển trường có thể khác nhau tùy theo quy định của từng trường. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, việc viết đơn xin thôi học tại trường cũ là một bước quan trọng để thông báo với nhà trường về ý định của bạn. Đơn này thường được yêu cầu để xác nhận rằng bạn đã chấp nhận và hiểu rõ các quy định và điều kiện liên quan đến việc thôi học.

5. Có nên xin thôi học hay không?

Tùy vào hoàn cảnh sống và điều kiện mà một số gia đình và học sinh vẫn quyết định thôi học, Tuy nhiên hiện tại có nhiều tổ chức tham gia và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là học sinh muốn đi học. Phụ huynh và học sinh có thể viết đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn để mong được hỗ trợ, nhằm giúp các em vẫn được đi học.

>> Tham khảo và tải mẫu miễn phí: Đơn xin miễn giảm hỗ trợ học phí.

6. Có cần viết đơn xin thôi học đại học không?

Có. Khi gặp các lý do cá nhân cần phải đưa ra quyết định chấm dứt việc theo học đại học thì sinh viên cần viết đơn xin thôi học đại học để nộp cho trường nhằm giải quyết các vấn đề liên quan như việc rút hồ sơ học.

>> Tải ngay: Mẫu đơn xin thôi học cho sinh viên.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.