spot_img
HomeKhiếu nại - Tố cáoTải ngay mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự. Thủ tục...

Tải ngay mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự. Thủ tục khởi kiện

Tải ngay mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự. Các giai đoạn tố tụng dân sự trong thủ tục khởi kiện theo Bộ Luật tố tụng dân sự. Nộp hồ sơ và đơn khởi kiện ở đâu?

Khởi kiện vụ án dân sự là gì? Những trường hợp nào là vụ án dân sự?

Hiện nay luật pháp chưa nêu rõ khái niệm về khởi kiện vụ án dân sự, nhưng có quy định về quyền khởi kiện của các chủ thể trong các quan hệ pháp luật.

Cụ thể, căn cứ vào Điều 161 Bộ Luật Tố tụng dân sự Luật số 92/2015/QH13 của Quốc hội thì khởi kiện vụ án dân sự là việc các cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua những người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại tòa án có thẩm quyền nhằm yêu cầu được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tải ngay mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự. Thủ tục khởi kiện

Vụ án dân sự theo quy định tại Bộ Luật Tố tụng dân sự Luật số 92/2015/QH13 của Quốc hội hiện nay đó là:

 • Những tranh chấp nảy sinh từ các vấn đề về quan hệ hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vấn đề về quan hệ dân sinh trong đời sống xã hội khác.
 • Sự việc mà các chủ thể của những quan hệ đó có tranh chấp và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết gọi là các vụ án dân sự.
 • Những tranh chấp dân sự được coi là vụ án dân sự khi có một trong những chủ thể trong quan hệ tranh chấp đó đưa vấn đề tranh chấp ra tòa án để giải quyết.
 • Việc đưa vấn đề tranh chấp ra tòa án để giải quyết được gọi là “khởi kiện”.

Ví dụ: vụ án khởi kiện ly hôn, vụ án khởi kiện đòi nợ, vụ án khởi kiện tranh chấp đất đai, vụ án khởi kiện tội đánh người…

Hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự gồm những giấy tờ gì?

Một hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự đầy đủ sẽ gồm những giấy tờ như sau:

 • Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của Nhà nước (Mẫu số 23);
 • Tất cả những giấy tờ, văn bản, tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;
 • Người khởi kiện vụ án dân sự là cá nhân thì cần bản photo công chứng CCCD/CMND và sổ hộ khẩu gia đình;
 • Người khởi kiện vụ án dân sự là pháp nhân thì cần hồ sơ pháp lý như: bản sao công chứng các giấy tờ đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh…
 • Bản kê những tài liệu nộp kèm theo đơn khởi kiện (ghi rõ số lượng bản sao, bản chính);

Lưu ý: Những tài liệu trên bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt Nam theo quy định trước khi nộp và phải nộp cùng với bản gốc để đối chiếu.

Tải ngay mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự. Thủ tục khởi kiện

Tải miễn phí mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự mới nhất

Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự là mẫu có đầy đủ thông tin và nội dung cần thiết mà maudon.net đã biên soạn, quý độc giả có thể chính sửa trực tiếp tại web và tải về file word miễn phí nhé!

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........................., ngày.....tháng....năm.....

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân...................

Người khởi kiện:

Địa chỉ:

Số điện thoại: .............................. (nếu có); số fax: ............................ (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ................................................. (nếu có)

Người bị kiện:

Địa chỉ

Số điện thoại: ...................... (nếu có); số fax: ........................ (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ....................................................... (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)

Địa chỉ:  

Số điện thoại: ............................... (nếu có); số fax: .................... (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : ......................... (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)

Địa chỉ:

Số điện thoại: ................................. (nếu có); số fax: ........................... (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ................................ (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

Người làm chứng (nếu có)

Địa chỉ:

Số điện thoại: .................................... (nếu có); số fax: ............................. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ................................... (nếu có). 

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1

2

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

 

Người khởi kiện

 

Sau đây là phần hướng dẫn cụ thể cách làm đơn thưa kiện vụ án dân sự dành cho bạn đọc chưa biết cách điền nội dung vào mẫu phía trên, cụ thể bạn cần điền những nội dung như sau:

➤ Phần đầu đơn khởi kiện vụ án dân sự:

 • Quốc hiệu và Tiêu ngữ;
 • Tên của đơn khởi kiện;
 • Thời gian, ngày, giờ viết đơn khởi kiện;
 • Tên của tòa án thụ lý đơn khởi kiện.

➤ Thông tin của người khởi kiện:

 • Nếu người khởi kiện là cá nhân: Điền tên, nơi cư trú và trụ sở làm việc;
 • Nếu người khởi kiện là tổ chức, cơ quan: Điền địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số fax (nếu có).

➤ Thông tin của người có quyền và lợi ích được bảo vệ:

 • Nếu là cá nhân có quyền và lợi ích được bảo vệ: Điền tên, nơi cư trú và trụ sở làm việc;
 • Nếu là cơ quan, tổ chức có quyền và lợi ích được bảo vệ: Điền địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số fax (nếu có).

➤ Thông tin của người bị kiện:

 • Nếu người bị kiện là cá nhân: Điền tên, nơi cư trú và trụ sở làm việc;
 • Nếu người bị kiện là cơ quan, tổ chức: Điền địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số fax (nếu có);
 • Trường hợp không biết rõ nơi cư trú, trụ sở làm việc của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, trụ sở làm việc cuối cùng của người bị kiện.

➤ Thông tin của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

 • Nếu người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân: Điền tên, nơi cư trú và trụ sở làm việc;
 • Nếu người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức: Điền địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số fax (nếu có).

➤ Nội dung đơn khởi kiện yêu cầu tòa án thụ lý và giải quyết:

 • Quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện khi bị xâm phạm;
 • Những nội dung của vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết đối với người bị kiện và người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đến vụ việc;
 • Thông tin của người làm chứng (nếu có): Họ tên và địa chỉ;
 • Danh mục những văn bản tài liệu, căn cứ, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Lưu ý:

➤ Kèm theo hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự phải có danh mục những văn bản tài liệu, căn cứ chứng minh quyền và  lợi ích hợp pháp của người khởi kiện khi bị xâm phạm.

➤ Nếu vì lý do khách quan mà người khởi kiện không nộp được đầy đủ văn bản tài liệu, căn cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp văn bản tài liệu, căn cứ hiện đang có để chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện khi bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung văn bản tài liệu, căn cứ khác theo yêu cầu của tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

Nộp đơn khởi kiện ở đâu? Những hình thức gửi đơn khởi kiện đến Tòa án

1. Nộp đơn khởi kiện vụ án dân sự ở đâu?

Sau khi đã hoàn thành các giấy tờ trong hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự, việc tiếp theo cần làm đó là nộp hồ sơ cho toà án thụ lý và giải quyết. Tuỳ vào nội dung khởi kiện mà hồ sơ sẽ nộp cho toà án khác nhau có thẩm quyền giải quyết, cụ thể:

➤ Thẩm quyền Tòa án theo cấp:

 • Toà án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp trừ những tranh chấp mà có người khởi kiện hay tài sản ở nước ngoài hoặc cần ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài, cho Toà án nước ngoài.
 • Tòa án nhân dân cấp tỉnh những tranh chấp mà có người khởi kiện hay tài sản ở nước ngoài hoặc cần ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài, cho Toà án nước ngoài.

➤ Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

 • Tòa án nơi người khởi kiện cư trú, làm việc, nếu người bị kiện là cá nhân hoặc nơi người bị kiện có trụ sở, nếu người bị kiện là cơ quan, tổ chức;
 • Các bên có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của người làm đơn, nếu người làm đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của người làm đơn, nếu người làm đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp dân sự;
 • Tòa án nơi có bất động sản (đất đai) có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về bất động sản (đất đai).

Tải ngay mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự. Thủ tục khởi kiện

2. Những hình thức gửi đơn khởi kiện đến Tòa án

Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Điều 190 quy định về các hình thức gửi đơn khởi kiện đến tòa án, cụ thể như sau:

➤ Người khởi kiện vụ án dân sự gửi đơn khởi kiện kèm theo chứng cứ,  tài liệu hiện có đến tòa án có thẩm quyền giải quyết bằng những hình thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp đến cho tòa án;
 • Gửi theo đường dịch vụ bưu chính đến tòa án;
 • Gửi trực tuyến (online) qua Cổng thông tin điện tử của tòa án nơi cư trú (nếu có).

➤ Nếu gửi trực tuyến (online) được hướng dẫn cụ thể ở Nghị quyết 04, Điều 16 về lập và gửi hồ sơ, đơn khởi kiện, chứng cứ, tài liệu  bằng hình thức điện tử như sau:

 • Người có yêu cầu khởi kiện truy cập vào Cổng thông tin điện tử tại nơi cư trú điền đầy đủ nội dung của đơn khởi kiện, ký điện tử và gửi cho tòa án.
 • Chứng cứ, văn bản, tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện phải gửi đến tòa án thông qua Cổng thông tin điện tử.

Các giai đoạn tố tụng dân sự trong thủ tục khởi kiện theo Bộ luật Tố tụng dân sự

1. Nộp hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự

Căn cứ vào Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Điều 189 quy định cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu khởi kiện vụ án dân sự thì phải làm đơn khởi kiện và nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi bằng những hình thức khác mà mục “Những hình thức gửi đơn khởi kiện đến Tòa án” đã nêu ở trên. Việc làm đơn khởi kiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải được thực hiện như sau:

 • Có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm đơn khởi kiện vụ án dân sự: Cá nhân mà có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự;
 • Cần người đại diện hợp pháp hoặc nhờ người khác làm đơn khởi kiện vụ án dân sự: Cá nhân là người người mất năng lực hành vi dân sự, chưa thành niên, người có khó khăn trong việc làm chủ hành vi, nhận thức;
 • Cá nhân thuộc 2 trường hợp trên là những người người khuyết tật nhìn, không biết chữ, không thể tự mình làm đơn khởi kiện, không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm giúp đơn khởi kiện vụ án và phải có người có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự làm chứng. Người làm chứng sẽ phải ký xác nhận vào đơn khởi kiện vụ án;
 • Cần người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án: Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức.

2.  Phân công thẩm phán xem xét đơn khởi kiện vụ án dân sự

Dựa vào Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Điều 191, trong thời hạn 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận đơn khởi kiện, tòa án phải phân công một thẩm phán xem xét đơn khởi kiện của vụ án.

Trong thời hạn là 5 ngày làm việc tính từ ngày được phân công, thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và ra một trong những quyết định sau đây tùy trường hợp:

 • Yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý, giải quyết vụ án;
 • Chuyển đơn khởi kiện đến cho tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện biết nếu vụ việc đã tòa án khác có thẩm quyền giải quyết;
 • Trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự cho người khởi kiện nếu vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

3. Thụ lý vụ án khởi kiện dân sự

Sau khi đã qua 2 bước trên và xét thấy vụ việc thuộc quyền giải quyết của tòa án thì thẩm phán phải thông báo cho người có yêu cầu khởi kiện biết để họ đến tòa án và làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí nếu họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

 • Trong vòng 7 ngày tính từ lúc nhận được thông báo của tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp cho tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
 • Thẩm phán thụ lý, giải quyết vụ việc khi người khởi kiện nộp cho tòa biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
 • Nếu người khởi kiện được miễn tiền tạm ứng án phí thì thẩm phán phải thụ lý, giải quyết vụ việc khi nhận được hồ sơ, đơn khởi kiện và chứng cứ, tài liệu kèm theo.

>> Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng dân sự.

4. Tiến hành hòa giải vụ việc khởi kiện dân sự

Các bước tiến hành hòa giải căn cứ vào Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Điều 205 theo đó trong lúc chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, tòa án sẽ hòa giải để các bên đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc. Việc hòa giải giữa các bên đương sự được tiến hành theo những nguyên tắc sau đây:

 • Tôn trọng sự tự nguyện về thỏa thuận của các bên đương sự, tuyệt đối không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, bắt buộc các bên đương sự thỏa thuận theo mong muốn của mình;
 • Nội dung thỏa thuận giữa các bên đương sự không được vi phạm các điều cấm của luật và không trái với đạo đức xã hội.

5. Chuẩn bị xét xử vụ án dân sự

Trong 1 tháng xét đơn khởi kiện vụ án dân sự, tòa án yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu và ra những quyết định như mở phiên tòa giải quyết việc dân sự, trưng cầu giám định, đình chỉ xét đơn, định giá tài sản… Nếu chưa có kết quả  định giá tài sản, kết quả giám định… thì có thể kéo dài thời gian xét đơn khởi kiện nhưng sẽ không vượt quá 1 tháng.

6. Đưa vụ án dân sự ra xét xử ở phiên tòa sơ thẩm

Theo quy định tại Điều 222, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, phiên tòa sơ thẩm phải được thực hiện theo đúng địa điểm, thời gian đã được ghi trong quyết định, thông báo đưa vụ án ra xét xử hoặc trong giấy báo mở lại phiên tòa nếu phải hoãn phiên tòa.

Những câu hỏi liên quan đến thủ tục khởi kiện vụ án dân sự

1. Tôi có thể tải mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai tại đâu?

Maudon.net đã có bài viết liên quan đến mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, bạn đọc có thể tham khảo và tải về file word miễn phí mẫu đơn tại đường link bên dưới nhé!

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai.

2. Tôi có thể tải mẫu đơn khởi kiện ly hôn tại đâu?

Maudon.net đã có bài viết liên quan đến mẫu đơn khởi kiện ly hôn, bạn đọc có thể tham khảo và tải về file word miễn phí mẫu đơn khởi kiện ly hôn tại đường link bên dưới nhé!

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu đơn khởi kiện ly hôn.

3. Tôi có thể tải mẫu đơn khởi kiện vụ án hình sự tại đâu?

Để tải mẫu đơn khởi kiện vụ án hình sự, quý độc giả vui lòng truy cập vào đường link bên dưới để tham khảo bài đọc và chi tiết mẫu tải file word miễn phí nhé!

>> TẢI MIỄN PHÍ: Tải mẫu đơn khởi kiện vụ án hình sự.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?