spot_img
HomeThuế - Kế toán - Kiểm toánĐấu giá biển số xe là gì? Tải mẫu tờ khai tiền...

Đấu giá biển số xe là gì? Tải mẫu tờ khai tiền bán biển số xe

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe và các thông tin liên quan đến quy định của pháp luật.

Tại sao cần có tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe?

Tờ khai quyết toán tiền đấu giá biển số xe là tài liệu quan trọng trong quá trình đấu giá biển số xe, dùng để ghi nhận và báo cáo các thông tin về việc thu tiền từ đấu giá và quản lý các chi phí liên quan.

Tờ đơn này được lập nhằm mục đích:

 • Ghi nhận thu tiền đấu giá: Bản khai cho phép ghi chính xác số tiền thu được từ việc đấu giá biển số xe, đảm bảo việc thu tiền được thực hiện đúng quy trình và đúng số tiền;
 • Quản lý chi phí liên quan: Bản khai bao gồm các mục để ghi nhận chi phí liên quan đến quá trình đấu giá, như chi phí đấu giá, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí khác, và số tiền hoàn trả (nếu có). Những chi phí này được trừ đi để tính toán số tiền cần nộp vào ngân sách nhà nước;
 • Báo cáo và thanh toán thuế: Bản khai cung cấp thông tin cụ thể về thu tiền và chi phí liên quan đến đấu giá biển số xe ô tô cho cơ quan thuế. Thông tin này là cơ sở để tính toán số tiền thuế cần nộp vào ngân sách nhà nước;
 • Xác nhận và cam đoan: Tờ khai phải được ký tên và đóng dấu bởi người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của họ. Việc này nhằm xác nhận tính chính xác của thông tin và cam kết trách nhiệm về những gì đã khai báo;

Tóm lại, tờ khai tiền đấu giá biển số xe ô tô đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận, báo cáo, và quản lý thông tin về thu tiền và chi phí liên quan đến quá trình đấu giá biển số xe. Nó đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật về đấu giá và thuế.

>> Tải ngay: Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe

Tải mẫu tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe mới nhất

Tải mẫu tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI TIỀN BÁN ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE

[01] Kỳ tính thuế: Tháng … năm …

[02] Lần đầu: □ [03] Bổ sung lần thứ: …

[04] Người nộp thuế: …

[05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Đại lý thuế (nếu có): …

[07] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số: … ngày …

STT

Biển số xe đấu giá

Đơn vị tiền

Số tiền đấu giá thu được

Chi phí liên quan được trừ

Số tiền phải nộp NSNN

Chi phí đấu giá

Thù lao dịch vụ đấu giá

Số tiền hoàn trả (nếu có)

Chi phí khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (3) - (4) -(5) - (6) - (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:………

Chứng chỉ hành nghề số:…..

..., ngày…..tháng…..năm…
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu
(nếu có)/Ký điện tử)

 

 

Cách điền vào mẫu tờ khai quyết toán tiền bán đấu giá biển số xe 

Bản khai tiền đấu giá biển số xe ô tô là một tài liệu quan trọng đối với những người đã thắng đấu giá. Việc trình bày bản khai này cần tuân thủ đúng theo quy định pháp luật.

Nói cách khác, khi điền vào bản khai tiền đấu giá biển số xe ô tô, người nộp thuế cần phải thực hiện theo các thủ tục sau đây:

 • Người nộp thuế có trách nhiệm khai đầy đủ và chi tiết theo biển số xe đấu giá, và chỉ được ghi tổng số liệu tại mục “tổng cộng”;
 • Nếu chỉ thực hiện khai tổng số liệu theo quy định, người nộp thuế phải quản lý và lập danh sách chi tiết về các biển số xe đã đấu giá, số tiền đấu giá đã thu được và các chi phí liên quan được trừ.

Trường hợp trong một lần đấu giá có nhiều biển số khác nhau, người nộp thuế cần phân bổ chi phí cho từng biển số riêng biệt, lưu giữ thông tin tại trụ sở và cung cấp cho cơ quan thuế khi cần.

 • Tại mục “biển số xe đấu giá”, cần ghi tổng số lượng biển số xe đã đấu giá;
 • Ở các mục “số tiền đấu giá thu được”, “chi phí đấu giá”, và “thù lao đấu giá”, người làm tờ khai phải xác định và điền chính xác số liệu theo quy định pháp luật;
 • Tại mục “chi phí khác”, cần điền các chi phí tổ chức đấu giá khác do Bộ Công an xác định và phê duyệt. Nếu có các chi phí phát sinh qua nhiều tháng, cần phân bổ theo tháng. Trong trường hợp khai chi tiết theo quyển sổ đấu giá, quá trình phân bổ theo số lượng biển số xe đấu giá trong kỳ kê khai tiếp theo cũng cần được thực hiện.

>> Xem thêm: Thủ tục kê khai quyết toán thuê TNCN.

Đấu giá biển số xe là gì? Tải mẫu tờ khai tiền bán biển số xe

Quy định về sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá biển số xe

Theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 39/2023/NĐ-CP, việc quản lý và sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sẽ được thực hiện như sau:

Thiết lập tài khoản thu phí đặc biệt:

 • Bộ Công an sẽ mở một tài khoản thu phí đặc biệt tại một ngân hàng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Mục đích của tài khoản này là để nhận số tiền từ việc đấu giá biển số xe ô tô;
 • Mọi lãi suất từ số dư tài khoản thu phí đặc biệt sẽ được nộp hoàn toàn vào ngân sách nhà nước.

Quy trình tuân thủ theo luật để quản lý và sử dụng:

 • Sau khi trừ các chi phí tổ chức đấu giá và lãi suất phát sinh (nếu có) từ số dư tài khoản thu phí đặc biệt của Bộ Công an, số tiền còn lại từ đấu giá biển số xe ô tô được gọi là “tiền bán đấu giá”;
 • Bộ Công an sẽ thực hiện việc kê khai, nộp và quyết toán tiền bán đấu giá hàng tháng với cơ quan thuế theo quy định. Thời hạn cuối cùng để thực hiện là vào ngày 20 hàng tháng;
 • Bộ Công an cũng cần thực hiện việc quyết toán tiền bán đấu giá hàng năm theo quy định về quản lý thuế;
 • Tất cả số tiền bán đấu giá phải được nộp vào ngân sách trung ương.

Đấu giá biển số xe là gì? Tải mẫu tờ khai tiền bán biển số xe

Dự toán và sử dụng:

 • Bộ Công an sẽ lập dự toán ngân sách hàng năm dựa trên 30% trong tổng số tiền thu được từ việc bán đấu giá biển số xe đã được nộp vào trong ngân sách nhà nước vào năm trước. Dự toán này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm, đầu tư cơ sở vật chất, tập huấn cán bộ và bảo đảm an ninh trật tự;
 • Dự toán ngân sách này sẽ được chuyển đến Bộ Tài chính để tổng hợp và nằm được kinh phí dự toán hàng năm, tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tuân thủ quy định pháp luật:

Ngoài các điều quy định ở trên thì việc sử dụng, quản lý số tiền thu được từ việc bán đấu giá biển số xe cần tuân thủ tất cả các quy định về ngân sách nhà nước, phí, lệ phí và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, việc quản lý và sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện thông qua các quy trình cụ thể và tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và mục đích sử dụng đúng đắn cho các hoạt động liên quan đến trật tự giao thông, an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm.

>> Xem thêm: Thủ tục đổi cà vẹt xe.

Đấu giá biển số xe là gì? Tải mẫu tờ khai tiền bán biển số xe

Câu hỏi liên quan đến tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe

1. Tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe là gì?

Tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe là văn bản ghi lại thông tin bán đấu giá và mua bán biển số xe tại các sở giao thông vận tải hoặc các cơ quan có thẩm quyền tương ứng.

Tài liệu này nhằm mục đích ghi nhận chi tiết các thông tin về việc thu tiền từ đấu giá biển số xe ô tô, cũng như quản lý các chi phí liên quan trong quá trình đấu giá.

2. Tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe để làm gì?

Mẫu tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe được lập để:

 • Ghi nhận thu tiền đấu giá: Bản khai ghi chính xác số tiền thu từ đấu giá biển số xe ô tô, đảm bảo tính đúng đắn và quy trình thu tiền;
 • Quản lý chi phí: Bản khai ghi chi tiết các chi phí liên quan như chi phí đấu giá, thù lao dịch vụ, chi phí khác và số tiền hoàn trả (nếu có), trừ để tính toán số tiền nộp ngân sách;
 • Báo cáo và thanh toán thuế: Cung cấp thông tin chi tiết về thu và chi phí liên quan đến đấu giá, cơ sở tính toán số tiền thuế nộp ngân sách;
 • Xác nhận và cam đoan: Tờ khai được ký tên và đóng dấu bởi người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp, xác nhận tính chính xác và cam kết trách nhiệm.

3. Tại sao nên cần lập tờ khai tiền bán đầu giá biển số xe?

Tờ khai tiền đấu giá biển số xe ô tô đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận, báo cáo, và quản lý thông tin về thu tiền và chi phí liên quan đến quá trình đấu giá biển số xe. Nó đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật về đấu giá và thuế.

Nội dung bài viết của Maudon.net về mẫu tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe và các vấn đề liên quan phía trên nhằm giúp các bạn có thể hiểu hơn về loại văn bản này.

Nếu có câu hỏi nào thắc mắc về bài viết ở trên hoặc muốn được tư vấn, tham khảo các loại mẫu đơn thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Maudon.net để được tư vấn nhanh chóng, tận tình nhất nhé!

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?