spot_img
HomeThuế - Kế toán - Kiểm toánMẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) -...

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) – MỚI

Tìm hiểu: Tờ khai quyết toán thuế là gì? Thuế thu nhập cá nhân là gì? Hướng dẫn cách làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cập nhật mới nhất.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một hình thức thuế được áp dụng lên các khoản thu nhập cá nhân của công dân và tổ chức không phải là doanh nghiệp.

Thu nhập cá nhân bao gồm tất cả các nguồn thu nhập mà 1 người hoặc tổ chức nhận được trong một năm, bao gồm mức lương, lợi nhuận từ kinh doanh, lợi tức từ đầu tư và các khoản thu nhập khác.

Mức thuế thu nhập cá nhân thường được xác định dựa trên mức thu nhập chịu thuế và áp dụng theo một bảng thuế với các khoản thuế khác nhau cho các khoản thu nhập khác nhau. Chính phủ thường sử dụng thuế TNCN như một nguồn thu nhập quan trọng để tài trợ cho các dự án và chương trình chính trị, xã hội, kinh tế.

Các quy tắc và mức thuế thu nhập cá nhân có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia và khu vực cụ thể. Đối với người dân và doanh nghiệp, việc hiểu rõ các quy định thuế thu nhập cá nhân là quan trọng để tuân thủ pháp luật và quản lý tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Tờ khai quyết toán thuế

Tờ khai quyết toán thuế là gì?

Tờ khai quyết toán thuế là một bộ tài liệu mà người nộp thuế (cá nhân hoặc tổ chức) phải điền chi tiết về thu nhập, các khoản giảm trừ, và các thông tin khác liên quan đến thuế thu nhập cá nhân hoặc doanh nghiệp. Tờ khai này thường được sử dụng để tính toán số thuế cuối cùng mà người nộp thuế phải thanh toán hoặc được hoàn lại.

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Tải mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ

(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công)   

[01]Kỳ tính thuế: Năm 2017 (từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017)

[02] Lần đầu:        X                              [03]Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế: Nguyễn Văn B

           [05] Mã số thuế:

1

2

3

5

3

x

x

x

x

x

[06] Địa chỉ: 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Thượng

[07] Quận/huyện: Thanh Xuân [08] Tỉnh/thành phố: Hà Nội

[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:........................[11] Email: ...........................

[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):……………...[12a]Mở tại: ………………

[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………............................................

           [14] Mã số thuế:

                   

-

     

[15] Địa chỉ: ………………………………………………………………………...

[16] Quận/huyện: ...................... [17] Tỉnh/thành phố: ..............................................

[18] Điện thoại: .......................  [19] Fax: ................. [20] Email: ............................

[21] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ..................................Ngày:.......................................

 

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số tiền/Số người

1

Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]

[22]

VNĐ

150.000.000

a

Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam

[23]

VNĐ

150.000.000

Trong đó:

Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế

[24]

VNĐ

 

Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định

[25]

VNĐ

 

b

Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam

[26]

VNĐ

 

2

Số người phụ thuộc

[27]

Người

0

3

Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]

[28]

VNĐ

 

a

Cho bản thân cá nhân

[29]

VNĐ

108.000.000

b

Cho những người phụ thuộc được giảm trừ

[30]

VNĐ

 

c

Từ thiện, nhân đạo, khuyến học

[31]

VNĐ

 

d

Các khoản đóng bảo hiểm được trừ

[32]

VNĐ

5.055.756

e

Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ

[33]

VNĐ

 

4

Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]

[34]

VNĐ

36.944.244

5

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ

[35]

VNĐ

1.847.212

6

Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+[39] + [40]

[36]

VNĐ

 

a

Đã khấu trừ

[37]

VNĐ

2.350.000

b

Đã tạm nộp

[38]

VNĐ

 

c

Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)

[39]

VNĐ

 

d

Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm

[40]

VNĐ

 

7

Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]

[41]

VNĐ

 

a

Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế

[42]

VNĐ

 

b

Tổng số thuế TNCN được giảm khác

[43]

VNĐ

 

8

Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ

[44]=[35]-[36]-[41] >= 0

[44]

VNĐ

502.788

9

Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ

[45] = [35]-[36]-[41] < 0

[45]

VNĐ

502.788

a

Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [46]=[47]+[48]

[46]

VNĐ

502.788

Trong đó:

Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế

[47]

VNĐ

502.788

Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác

[48]

VNĐ

 

b

Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [49]=[45]-[46]

[49]

VNĐ

0

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:........

…, ngày … tháng … năm 2024

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

 


Các hình thức quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai quyết toán thuế là văn bản cần có để cá nhân tiến hành quyết toán thuế cho nhà nước. Hiện nay, có nhiều hình thức quyết toán thuế linh hoạt giúp người lao động dễ dàng khai báo thuế đúng quy định. 

1. Cá nhân tự điền tờ khai quyết toán thuế

Người nộp thuế có thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng cách điền đầy đủ thông tin và nộp tờ khai quyết toán thuế tới cơ quan thuế.

Các biểu mẫu, hướng dẫn cụ thể và các thông tin liên quan có thể được lấy từ cơ quan thuế hoặc trực tuyến qua trang web của Cục Thuế địa phương.

2. Qua dịch vụ quyết toán thuế trực tuyến

Kênh online ngày càng phát triển vì vậy người nộp thuế có thể sử dụng các ứng dụng hoặc trang web chính thức của cơ quan thuế để điền thông tin và nộp tờ khai quyết toán thuế một cách thuận tiện. 

3. Thông qua chuyên gia tư vấn thuế hoặc ngân hàng

Người nộp thuế có thể sử dụng dịch vụ của chuyên gia tư vấn thuế hoặc ngân hàng để quyết toán thuế. Những chuyên gia này sẽ giúp đỡ và đảm bảo rằng quyết toán thuế được thực hiện đúng quy định pháp luật.

4. Qua đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán 

Doanh nghiệp và cá nhân thường thuê đơn vị kế toán chuyên nghiệp để thực hiện khai quyết toán thuế. Đơn vị kế toán sẽ đảm nhận trách nhiệm nhập liệu, kiểm tra và nộp tờ khai thuế cho người nộp thuế.

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) - MỚI

Trình tự quyết toán thuế TNCN thông qua tờ khai quyết toán thuế

1. Chuẩn bị tờ khai quyết toán thuế 

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, thủ tục của tờ khai quyết toán thuế để nộp cho cơ quan chức năng. Thời hạn quy định chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Thành phần hồ sơ quyết toán thuế bao gồm các loại giấy tờ sau: 

 • Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 • Phụ lục bảng kê khai chi tiết về cá nhân biểu lũy tiến từng phần theo quy định;
 • Phụ lục bảng kê khai chi tiết về cá nhân theo diện tính thuế theo thuế suất từng phần;
 • Phụ lục bảng kê khai chi tiết cá nhân thuộc diện giảm trừ gia cảnh (*).

(*) Giảm trừ gia cảnh là một dạng giảm trừ thuế mà áp dụng để giảm gánh nặng thuế cho người nộp thuế và gia đình của họ. Cụ thể, giảm trừ gia cảnh thường liên quan đến việc giảm đi số thu nhập chịu thuế của người nộp hoặc gia đình của họ. 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ trên thì cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ cho Tổng cục thuế – Bộ Tài chính. 

>> Tham khảo thêm: Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

2. Nộp tờ khai quyết toán thuế 

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì tiến hành nộp tờ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế qua các hình thức: 

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế;
 • Nộp trực tuyến thông qua các kênh online; 
 • Gửi thông qua đường bưu điện. 

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) - MỚI

Quy định về các loại thu nhập cá nhân chịu thuế 

Về các loại thu nhập được quy định phải chịu thuế theo luật mà các cá nhân, tổ chức thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế bao gồm:

 • Thu nhập từ kinh doanh;
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công;
 • Thu nhập từ đầu tư vốn;
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn;
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;
 • Thu nhập từ trúng thưởng;
 • Thu nhập từ bản quyền;
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại;
 • Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng;
 • Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Quy định về mức đóng thuế thu nhập cá nhân

Cụ thể, theo điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh được quy định tại khoản 1 điều 19 của Luật thuế thu nhập cá nhân: 

 • Quy định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng;
 • Quy định mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. 

Như vậy, cụ thể hơn:

 • Quy định người có mức lương trên 11 triệu đồng/tháng tương đương 132 triệu đồng/năm thuộc đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân;
 • Quy định đối với người lao động có người phụ thuộc thì mức lương trên 15,4 triệu đồng/tháng mới phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân;
 • Quy định đối với người lao động có hai người phụ thuộc thì mức lương trên 19,8 triệu đồng/tháng mới phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân. 

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) - MỚ

Các câu hỏi liên quan đến tờ khai quyết toán thuế TNCN

1. Tờ khai quyết toán thuế là gì?

Tờ khai quyết toán thuế là một bộ tài liệu mà người nộp thuế (cá nhân hoặc tổ chức) phải điền chi tiết về thu nhập, các khoản giảm trừ, và các thông tin khác liên quan đến thuế thu nhập cá nhân hoặc doanh nghiệp. Tờ khai này thường được sử dụng để tính toán số thuế cuối cùng mà người nộp thuế phải thanh toán hoặc được hoàn lại.

2. Cá nhân nộp chậm tờ khai quyết toán thuế TNCN phải làm sao?

Nếu cá nhân nộp chậm tờ khai quyết toán thuế, hậu quả có thể là vi phạm pháp luật thuế và phải chịu mức phạt.

3. Cơ sở pháp lý để thực hiện tờ khai quyết toán thuế?

Tờ khai quyết toán thuế là văn bản cần có để cá nhân tiến hành quyết toán thuế cho nhà nước. Hiện nay, có nhiều hình thức quyết toán thuế linh hoạt giúp người lao động dễ dàng khai báo thuế đúng quy định.

Cá nhân có thể tự thực hiện tờ khai quyết toán thuế, thông qua dịch vụ quyết toán hoặc thông qua bộ phận kế toán tại tổ chức, doanh nghiệp nơi công tác để quyết toán thuế. 

4. Quy định mức lương bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Mức lương đóng thuế thu nhập cá nhân là 11 triệu đồng/tháng, với trường hợp có người phụ thuộc thì mức lương đóng thuế là 15,8 triệu đồng/tháng. 

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về mẫu tờ khai quyết toán thuế và các thông quan quan trọng liên quan. Mọi thắc mắc về các loại tờ khai bạn có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất. 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.