spot_img
HomeThuế - Kế toán - Kiểm toánĐối tượng - thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập...

Đối tượng – thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì? Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân? Thủ tục khai quyết toán thuế TNCN – Hướng dẫn điền tờ khai thuế.

Khái quát về thuế thu nhập cá nhân(TNCN) là gì?

 • Các chính sách thuế được nhà nước ban hàng đều có vai trò cần thiết vì chúng liên quan đến ngân sách, sự tồn tại và phát triển của Nhà nước. Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế đánhh vào thu nhập của mỗi cá nhân, những người kinh doanh và cả không kinh doanh;
 • Hiện nay vẫn chưa có một định nghĩa chính xác về thuế thu nhập cá nhân trên các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, dưa trên các quy định được ghi nhận tại Luật thuế thu nhập cá nhân, có thể hiểu  như sau:

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế thu trực tiếp trên thu nhập của mỗi cá nhân để đóng góp vào ngân sách nhà nước nhằm thực hiện công bằng xã hội.

Nhà nước sẽ sử dụng khoản thu trên thu nhập của mỗi cá nhân này để điều tiết các vấn đề liên quan đến nền kinh tế vĩ mô thông qua việc tiến hành thu hoặc không thu thuế đối với các khoản thu nhập từ kinh doanh, đầu tư của các cá nhân, hay thông qua việc khuyến khích làm việc và nghỉ ngơi.

Đối tượng - thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng bắt buộc phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Các đối tượng có trách nhiệm phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập (là doanh nghiệp): Có trách nhiệm quyết toán cho phần thu nhập doanh nghiệp đã chi trả trong năm;
 • Các doanh nghiệp phải làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân: doanh nghiệp đã trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho các cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế đều có trách nhiệm phải kê khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân đã ủy quyền.

Ví dụ vào năm 2023 doanh nghiệp đã trả thu nhập (trả tiền lương, tiền công) cho nhân viên thì phải làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân vào đầu năm 2024. Dù năm 2023 không có phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ phải nộp thì vẫn phải làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

 • Các đối tượng doanh nghiệp không phải làm tờ khai quyết toán thếu thu nhập cá nhân nếu doah nghiệp đó không phát sinh việc chi trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân viên.

Ví dụ trong năm 2023 công ty đã không phát sinh chi trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì sẽ không phải làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

 • Cá nhân là người lao động có thu nhập: có trách nhiệm quyết toán phần thu nhập mà mình đã nhận trong năm;
 • Các cá nhân là người lao động có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay nếu có đủ điều kiện được ủy quyền theo quy định.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Đối tượng - thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân được nhà nước hỗ trợ để có thể diễn ra thuận lợi, Tổng cục Thuế triển khai việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thông qua các ứng dụng điện tử. Cụ thể như sau:

>> Đối với việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, ngành thuế tiếp tục công tác hiện đại hóa, triển khai ứng dụng có thể hỗ trợ kê khai thuế với phiên bản mới nhất, cung cấp miễn phí cho người nộp thuế tại website https://thuedientu.gdt.gov.vn;

Người dùng khi sử dụng ứng dụng này sẽ được hỗ trợ kê khai đúng và đủ tới từng chi tiết trên tờ khai, sẽ được hỗ trợ tính toán, xác định số thuế sẽ phải nộp theo quy định, hỗ trợ kết xuất tờ khai chính xác để người nộp thuế có thể dễ dàng thực hiện việc nộp hồ sơ kê khai thuế theo hình thức hồ sơ giấy hoặc theo phương thức điện tử.

Người dùng cần đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế để có thể nộp hồ sơ khai thuế qua phương thức điện tử. Đây là một tiện ích do cơ quan Thuế cung cấp cho người nộp thuế từ kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2020 nhằm mục đích giảm bớt các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế không cần phải đến các cơ quan thuế để có thể thực hiện được nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN như những năm trước.

>> Đối với các cá nhân quyết toán thuế trực tiếp theo phương thức điện tử thì ngoài ứng dụng nêu trên thì có thể kê khai trực tiếp tại Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Hướng dẫn viết tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo hướng dẫn chi tiết tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, dưới đây là hướng dẫn viết tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân đang cư trú, không cư trú và có thu nhập từ tiền lương, các khoản tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế như sau:

>> Phần thông tin chung:

 • Kỳ tính thuế: Người làm hồ sơ điền theo tháng/quý/năm của ký thực hiện khai thuế.Trong trường hợp cá nhân kê khai thuế theo quý nhưng không trọn quý thì sẽ phải khai thông tin từ tháng mấy đến tháng mấy trong quý của kỳ thực hiện khai thuế;
 • Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, các cá nhân có thể lựa chọn kê khai thuế theo ký tính thuế là tháng hoặc quý, ổn định hết năm dương lịch tại mỗi cơ quan thuế. Riêng đối với các trường hợp cá nhân đã lựa chọn khai thuế theo quý thì có thể được điều chỉnh kê khai thuế theo tháng trong năm nếu cá nhân thay đổi lựa chọn;
 • Mục lần đầu: Đánh dấu “x” vào ô nếu cá nhân kê khai thuế lần đầu;
 • Mục Bổ sung lần thứ: Cá nhân điền chữ số trong dãy số tự nhiên (1, 2, 3…) nếu kê khai sau lần đầu và ghi số lần kê khai bổ sung vào chỗ trống;
 • Mục Tên người nộp thuế: Ghi tên của cá nhân nộp thuế rõ ràng và đầy đủ theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của cá nhân đó;
 • Mục Mã số thuế: Cá nhân điền mã số thuế theo đúng thông tin trên Giấy chứng nhạn đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cá nhân hoặc Thẻ mã số thuế được cấp bởi cơ quan thuế;
 • Mục Địa chỉ: Cá nhân điền đại chỉ nơi cư trú của mình, ghi rõ số nhà, xã/phường…;
 • Mục Quận/Huyện: Cá nhân điền thông tin quận/huyện nơi mình cư trú;
 • Mục Tỉnh/Thành phố: Cá nhân điền thông tin tỉnh/thành phố nơi mình cư trú;
 • Mục Điện thoại – Fax – Email: Ghi chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết;
 • Mục Tên tổ chức trả thu nhập: Cá nhân điền tên tổ chức đã trả thu nhập theo đúng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập của tổ chức, doanh nghiệp mà cá nhân nhận phần thu nhập chịu thuế;
 • Mục Mã số thuế: Cá nhân ghi rõ và đầy đủ mã số thuế của tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập có chịu thuế của mình;
 • Mục địa chỉ: Cá nhân ghi địa chỉ của doanh nghiệp, tổ chức nơi đã trả thu nhập chịu thuế;
 • Mục Tên đại lý thuế (nếu có): Trong trường hợp cá nhân ủy quyền cho các đại lý thuế khai thuế thì phải trình bày tên của Đại lý thuế rõ ràng theo đúng với tên được ghi trên Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Mục Mã số thuế (Đại lý thuế): Cá nhân ghi mã số thuế của đại lý thuế nêu trên;
 • Mục Hợp đồng đại lý thuế: Cá nhân ghi chính xác số, ngày ký của Hợp đồng giữa cá nhân và Đại lý thuế (hợp đồng đang thực hiện).

Đối tượng - thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

>> Phần kê khai các chỉ tiêu của bảng:

Đối với các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương: 

 • Mục Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ: Bao gồm các khoản thu từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế có tính chất tuongq đương;
 • Mục Cho bản thân: bao gồm các khoản được giảm trừ cho bản thân theo như quy định của kỳ tính thuế;
 • Mục cho người phụ thuộc: lá khoản giảm trừ cho người phụ thuộc vào người nộp thế theo quy định;
 • Mục Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Khai đúng theo thực tế đã đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo theo quy định; 
 • Mục Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: Là các khoản BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đối với một số ngành nghề cần phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc theo quy định;
 • Mục Khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: Tổng các khoản tiền thực ttees đã đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện và không vượt quá một triệu đồng/tháng trong kỳ tính thuế.

Đối với các cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

 • Mục tổng thu nhập tính thuế: là tổng tất cả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tương đương.

>> Tham khảo: Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Câu hỏi về thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế thu trực tiếp trên thu nhập của mỗi cá nhân để đóng góp vào ngân sách nhà nước nhằm thực hiện công bằng xã hội.

Nhà nước sẽ sử dụng khoản thu trên thu nhập của mỗi cá nhân này để điều tiết các vấn đề liên quan đến nền kinh tế vĩ mô thông qua việc tiến hành thu hoặc không thu thuế đối với các khoản thu nhập từ kinh doanh, đầu tư của các cá nhân, hay thông qua việc khuyến khích làm việc và nghỉ ngơi.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN.

2. Quá trình kê khai, quyết toán thuế như thế nào?

 • Đối với việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, ngành thuế tiếp tục công tác hiện đại hóa, triển khai ứng dụng có thể hỗ trợ kê khai thuế với phiên bản mới nhất, cung cấp miễn phí cho người nộp thuế tại website https://thuedientu.gdt.gov.vn;
 • Đối với các cá nhân quyết toán thuế trực tiếp theo phương thức điện tử thì ngoài ứng dụng nêu trên thì có thể kê khai trực tiếp tại Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

>> Xem thêm: Quy định về các loại thu nhập chịu thuế.

spot_img

Tham khảo thêm ?