spot_img
HomeXây dựng - Nhà đấtMẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành

Đêr xác nhận công trình xây dựng đã hoàn thành có thể đưa vào sử dụng hay chưa nhà thầu xây dựng bắt buộc phải làm bản nghiệm thu công trình.

Vậy biên bản nghiệm thu công trình xây dựng là gì? Cùng Maudon.net tìm hiểu những thông tin về biên bản nghiệm thu công trình và tải mẫu biên bản miễn phí nha.

Thế nào là biên bản nghiệm thu công trình?

Trong quá trình xây dựng công trình, có những hạng mục cần phải hoàn thành trước khi được tiến hành giai đoạn tiếp theo hay những công trình hoàn thành cần được nghiệm thu trước khi sử dụng cần phải có kế hoạch kiểm tra nghiệm thu công việc xây dựng và lập thành mẫu biên bản hoàn thành.

Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng được lập thông qua quá trình kiểm tra, giám sát nghiệm thu công việc, đảm bảo thực hiện đúng công tác nghiệm thu và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cac-mau-bien-ban-nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung

Tải mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

Tùy vào công trình cần được nghiệm thu tại giai đoạn nào mà cũng có nhiều mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng được lập thành khác nhau. Qua các căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng nên sẽ đưa ra kết quả bằng văn bản để xem xét công trình đó có đạt tiêu chuẩn hay không.

1. Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

Công trình sau khi được hoàn thành cần phải được nghiệm thu trước khi được đưa vào sử dụng nhằm mục đích đảm bảo độ an toàn và hoàn thiện của công trình. Mẫu hợp đồng nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng dưới đây được lập nên nhằm mục đích trên.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........... , ngày ....... tháng ...... năm ..........

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

 1. Tên công trình:.....................................................................................................
 2. Địa điểm xây dựng:..............................................................................................
 3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất): 

- Ông .................................................... - chức vụ: .................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có): 

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có): 

- Ông .................................................... - chức vụ: .................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

 1. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:..............giờ, ngày .........tháng .......... năm ................................................

Kết thúc:..............giờ, ngày .........tháng .......... năm ..............................................

 1. Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:
 2. a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Các tài liệu gồm có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị; 

Bản vẽ hoàn công công trình;

Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; 

Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

Nhật ký thi công;

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng;

Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải;

 1. b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất...]

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 1. c) Các ý kiến khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì...]

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 1. Kết luận: [ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có]

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

 

2. Tải biên bản nghiệm thu khối lượng công trình

Nghiệm thu khối lượng công trình là đánh giá xem khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế hay không, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, và để tiến tới việc đề nghị thanh toán.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

- Công trình: ………………………………………

- Số Biên bản nghiệm thu: 01/BBNT/DG-HL

- Ngày nghiệm thu: …/…/…

- Khối lượng thực hiện: từ ngày....tháng....năm....đến ngày...tháng....năm....

 1. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:
 2. Đại diện: …………………………………………… (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

- Ông: ........................................... Chức vụ:

- Ông: ........................................... Chức vụ:

 1. Đại diện nhà thầu thi công: …………………………………………………………...

- Ông: ........................................... Chức vụ:

- Ông: ........................................... Chức vụ:

 1. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

TT

NỘI DUNG

CÔNG VIỆC

QUY CÁCH

KÍCH THƯỚC

ĐVT

KHỐI LƯỢNG

Ghi Chú

RỘNG

SÂU

CAO

                 
                 
                 
                 
                 

Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán.

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

 

3. Tải về mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

Một số công trình khi hoàn thành mỗi hạng mục nhất định sẽ cần được thực hiện nghiệm thu cho từng hạng mục rồi mới tiến hành hạng mục tiếp theo. Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình dưới đây được viết nhằm mục đích ghi lại hạng mục công trình cần được nghiệm thu.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Tên Chủ đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…....... tháng…....... năm…........

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

 1. Hạng mục công trình:………………………..…………………..
 2. Địa điểm xây dựng: ………………………………
 3. Thành phần tham gia nghiệm thu:
 4. a) Phía chủ đầu tư: ………………………………………………

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………

- Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư: ………………………

 1. b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình: ………………………

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………

- Người phụ trách thi công trực tiếp: ………………………

 1. c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trìnhtham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: ………………………

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………

- Chủ nhiệm thiết kế: ………………………

 1. Thời gian tiến hành nghiệm thu :    

Bắt đầu:  …....... ngày…........ tháng…....... năm…......       

Kết thúc:….......  ngày…........ tháng…....... năm…......

Tại: …………………………………………………………..

 1. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng:            
 2. a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

………………………………………………

………………………………………………

 1. b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật)

………………………………………………

………………………………………………

 1. c) Các ý kiến khác nếu có.
 2. Kết luận :

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

                                                                                   

Hướng dẫn cách viết biên bản nghiệm thu công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình được sử dụng như một bản đánh giá về công trình đang được thi công về nhiều hạng mục hay tổng thể của công trình xây dựng. Mẫu hợp đồng nghiệm thu công trình được ghi rõ những mục sau:

1. Thông tin về hạng mục công trình và đơn vị liên quan đến công trình

Các thông tin về chủ thể tham gia thi công công trình bao gồm:

 • Tên hạng mục, tên công trình đang được nghiệm thu;
 • Địa điểm trực tiếp thực hiện việc thi công công trình xây dựng;
 • Thông tin về các chủ thể tham gia thi công công trình bao gồm:
  • Phía chủ cơ sở đầu tư hay còn gọi là chủ cơ sở sản xuất: Ghi rõ thông tin của đơn vị chủ cơ sở đầu tư cho công trình, nếu như có người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư thì cần phải ghi rõ thông tin của người đại diện tương tự như thông tin của chủ đầu tư;
  • Đại diện đơn vị thi công giám sát được ghi giống với thông tin về chủ đầu tư công trình xây dựng.
 • Các thông tin về chủ thể tham gia thi công công trình có thể ghi được nhiều người tham gia trực tiếp và có vai trò quan trọng đối với việc thi công công trình nói trên.

2. Thông tin về việc thi công công trình và hình thức nghiệm thu công trình xây dựng

Trong phần thông tin về việc tiến hành nghiệm thu công trình ghi rõ những nội dung sau:

 • Thời gian thực hiện việc thi công công trình xây dựng;
 • Các loại văn bản, giấy tờ có liên quan khác đến việc thi công công trình xây dựng:
  • Hồ sơ công nghệ, thiết kế, thi công và lắp đặt thiết bị;
  • Mẫu bản vẽ hoàn công của công trình xây dựng;
  • Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo đó là hợp đồng xây dựng;
  • Các kết quả cho việc kiểm tra, việc thí nghiệm công trình xây dựng có đạt chuẩn hay không;
  • Nhật ký thi công cùng với tài liệu lịch sử thi công…
 • Đánh giá chất lượng một cách chi tiết từng hạng mục của công trình xây dựng nhằm đưa ra được một kết luận khách quan nhất và chính xác nhất.

3. Kết luận và đưa ra đánh giá công trình thông qua các kế hoạch kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng

Sau khi tiến hành kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng công trình, người thực hiện nghiệm thu công trình xây dựng sẽ đưa ra đánh giá, kết luận một cách chính xác và chi tiết về công trình đồng thời nếu chưa đạt yêu cầu sẽ tiến hành việc yêu cầu phá dỡ hay sửa chữa những hạng mục thi công chưa đạt tiêu chuẩn.

Cuối biên bản các bên tham gia ký và ghi rõ họ tên đầy đủ.

Hồ sơ nghiệm thu xây dựng công trình 

Để có thể đưa ra được những đánh giá khách quan và chính xác việc nghiệm thu một công trình, quá trình đánh giá, nghiệm thu công trình không được phép dựa trên ý kiến chủ quan, cảm tính của bất kì một cá nhân, tập thể nào nhất định. Việc nghiệm thu, đánh giá chất lượng công trình cần căn cứ vào một số các giấy tờ bắt buộc sau:

 • Mẫu hợp đồng xây dựng công trình;
 • Mẫu văn bản, hồ sơ thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị;
 • Mẫu bản vẽ hoàn công đối với công trình;
 • Các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, vật tư, trang thiết bị;
 • Quy chuẩn hay những tiêu chuẩn xây dựng được đặt ra và áp dụng (căn cứ theo hợp đồng hoặc theo pháp luật hiện hành);
 • Mẫu nhật ký thi công ghi chép quá trình thi công;
 • Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng công trình nói trên;
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng đối với công trình…

Ho-so-nghiem-thu-xay-dung-cong-trinh-can-nhung-van-ban-nao?

Câu hỏi liên quan đến biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

1. Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng gồm những loại nào?

Tùy vào công trình cần được nghiệm thu tại giai đoạn nào mà cũng có nhiều mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng được lập thành khác nhau.

Qua các căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng nên sẽ đưa ra kết quả bằng văn bản để xem xét công trình đó có đạt tiêu chuẩn hay không.

>> Tham khảo thêm: Tải  biên bản nghiệm thu công trình.

2. Sau khi nghiệm thu công trình xây dựng xong sẽ làm gì tiếp theo?

Sau khi tiến hành kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng công trình, người thực hiện nghiệm thu công trình xây dựng sẽ đưa ra đánh giá, kết luận một cách chính xác và chi tiết về công trình đồng thời nếu chưa đạt yêu cầu sẽ tiến hành việc yêu cầu phá dỡ hay sửa chữa những hạng mục thi công chưa đạt tiêu chuẩn.

>> Tham khảo thêm: Cách viết biên bản nghiệm thu công trình.

3. Có được phép đánh giá công trình theo ý kiến chủ quan không?

Không.

Để có thể đưa ra được những đánh giá khách quan và chính xác việc nghiệm thu một công trình, quá trình đánh giá, nghiệm thu công trình không được phép dựa trên ý kiến chủ quan, cảm tính của bất kì một cá nhân, tập thể nào nhất định

 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Phụ lục hợp đồng là gì? Tải biên bản HỦY phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng, biên bản hủy phụ lục hợp đồng là gì? Tải mẫu biên bản hủy phụ lục hợp đồng mới, nội dung quan trọng trong biên bản hủy phụ lục hợp đồng