spot_img
HomeLĩnh vực khácMẫu đơn xin tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự -...

Mẫu đơn xin tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự – Tải ngay

Đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện là gì? Hướng dẫn cách viết đơn xin đi nghĩa vụ quân sự và tải miễn phí mẫu đơn xin đi nghĩa vụ quân sự mới nhất.

Đơn xin đi nghĩa vụ quân sự là gì?

Đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự là mẫu đơn mà mỗi cá nhân đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự viết với mục đích được tham gia nghĩa vụ quân sự muốn cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Một số trường hợp công dân đã đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng thuộc diện được phép tạm hoãn nghĩa vụ quân sự căn cứ theo luật của nhà nước vẫn có thể làm đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện.

Mẫu đơn xin tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự được công dân muốn đi nghĩa vụ quân sự phục vụ cho tổ quốc viết và gửi tới Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương nhằm được Hội đồng xem xét và xét duyệt cho phép tham gia nghĩa vụ quân sự cống hiến cho tổ quốc.

Đơn xin nghĩa vụ quân sự bao gồm những thông tin cá nhân của người làm đơn, hoàn cảnh về gia đình, bản thân người tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và khi xét thấy thông tin của người làm đơn đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ, Hội đồng sẽ xét duyệt cho phép người làm đơn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Dưới đây là mẫu đơn xin tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự được Maudon.net sưu tầm được nhằm giúp cho những người muốn tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện có thể làm đơn dễ dàng và thuận tiện nhất.

Mau-don-xin-di-nghia-vu-quan-su

Tải mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Bất kì công dân nào đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự theo luật của nhà nước đều có quyền làm đơn xin tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và nộp cho Hộ đồng nghĩa vụ quân sự để được góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

------------------

………., ngày ... tháng ... năm …..

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự…..…

Tôi tên là:………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………

Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân:...............................

Ngày cấp: ...................................................... Nơi cấp:................

Hiện đang ở:…………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………

Hoàn cảnh bản thân:…………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện…., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã… xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới (vào ngày.... tháng ... năm ....). Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn viết đơn xin tự nguyện đi nghĩa vụ quân sự

Mẫu đơn xin đi nghĩa vụ quân sự được viết ra nhằm mục đích muốn xin tham gia nghĩa vụ quân sự qua đó góp phần vào việc phát triển đất nước vững mạnh.

Đơn xin đi nghĩa vụ quân sự có thể viết tay hay đánh máy đều được, việc trang bị cho bản thân cách viết một mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự là điều cần thiết.

Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn mọi người cách viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự:
Về mặt hình thức mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự cũng giống như những mẫu văn bản hành chính khác, được viết theo trình tự như sau:

1. Phần thông tin về chủ thể đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ viết ở chính giữa văn bản bằng chữ in hoa theo đúng quy định;
 • Ngày làm đơn: Viết rõ ngày, tháng, năm làm đơn phần này có thể để ở cuối mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện trước phần ký tên;
 • Tên đơn ở đây có thể ghi là: Đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự, đơn xin đi bộ đội, đơn xin đi nghĩa vụ quân sự…;
 • Phần kính gửi trong đơn xin đi nghĩa vụ quân sự là Hội đồng nghĩa vụ quân sự tại nơi người làm đơn đang sinh sống;
 • Họ và tên người làm đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự;
 • Ngày tháng năm sinh;
 • Số CCCD/CMND: chú ý viết chính xác không để sai, sót;
 • VIết rõ ngày cấp và nơi cấp CCCD/CMND;
 • Nơi ở hiện tại;
 • Tình trạng sức khỏe;
 • Hoàn cảnh của bản thân.

Chú ý tình trạng sức khỏe và sơ lược về hoàn cảnh bản thân đây là phần quan trọng để được xem xét có đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định hay không. Khi viết giữ lời văn trung thực, tôn trọng người nhận đơn, không viết sai chính tả.

>> Xem thêm: Đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự.

2. Phần nội dung đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự

 • Sau khi hoàn thành thông tin trên người làm đơn xin đi nghĩa vụ quân sự viết thêm: Tôi làm đơn này kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự Huyện …….(ghi rõ tên huyện)……., Phường, xã xét duyệt cho tôi được phép tham gia vào nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển chọn sắp tới (ghi rõ ngày, tháng, năm của đợt tuyển chọn nghĩa vụ quân sự sắp tới). Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng như quy định của pháp luật và của đơn vị trong quá trình huấn luyện. Tôi xin chân thành cảm ơn;
 • Người làm đơn xin tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự ký và ghi rõ họ, tên.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự, mong rằng có thể giúp ích cho những ai đang muốn tham gia vào nghĩa vụ quân sự, phục vụ cho tổ quốc.

Điều kiện để được tham gia vào nghĩa vụ quân sự

Để đủ điều kiện được xét duyệt tham gia nghĩa vụ quân sự, công dân phải đáp ứng được:

 • Độ tuổi căn cứ theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015: Công dân từ đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ bắt đầu từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân nếu đang được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ được kéo dài đến hết 27 tuổi;
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn theo Điều 31 của bộ Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:
  1. Công dân muốn tham gia nghĩa vụ quân sự phải có lý lịch rõ ràng;
  2. Chấp hành nghiêm đường lối và chủ trương của Đảng đồng thời là chính sách, pháp luật của Nhà nước;
  3. Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định đã được đưa ra;
  4. Có trình độ văn hóa phù hợp được quy định để tham gia nghĩa vụ quân sự.

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin đi nghĩa vụ công an tự nguyện.

3. Tiêu chuẩn về sức khỏe của người tham gia nghĩa vụ quân sự

 • Tuyển chọn những công dân có tình trạng sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quy định việc khám sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự;
 • Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên) tuy nhiên trường hợp tật khúc xạ về mắt khi địa phương chưa đủ quân số ra quân hằng năm hay người bị cận có mong muốn tham gia nghĩa vụ quân sự, làm đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện vẫn có thể chấp nhận;
 • Nghiện ma túy, bị nhiễm HIV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn về vấn đề văn hóa

 • Tuyển chọn và gọi nhập ngũ đối với những công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có hoàn cảnh khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân hằng năm thì báo cáo cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa từ lớp 7;
 • Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật hay đồng bào dân tộc thiểu số có số công dân dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là từ trung học cơ sở trở lên.

>> Tham khảo: Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự.

Trường hợp không được đăng ký nghĩa vụ quân sự

Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:

 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay đang phải chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản thúc tại nhà hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;
 • Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào học tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 • Bị tước quyền phục vụ trong các lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau khi công nhân hết thời hạn những trường hợp trên có thể làm đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự để được xem xét tuyển chọn.

Một số câu hỏi liên quan tới việc xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

1. Đang bị quản thúc tại nhà có được đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Không.

Công dân đang phải chịu án phạt quản thúc tại gia không được đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi hết hình phạt và đủ điều kiện vẫn sẽ được gọi nhập ngũ như bình thường.

>> Tham khảo thêm: Những trường hợp không được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

2. Cận 2.5 độ có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Không.

tại Điều 4 của Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên) tuy nhiên khi địa phương chưa đủ quân số ra quân hằng năm hay người bị cận có mong muốn tham gia nghĩa vụ quân sự, làm đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện vẫn có thể chấp nhận.

>> Tham khảo thêm: Điều kiện để được tham gia vào nghĩa vụ quân sự.

3. Phải chú ý những gì khi làm đơn xin tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự?

Khi làm Đơn xin nhập ngũ, công dân bắt buộc phải khai trung thực về tình hình sức khỏe, thông tin bản thân. Đồng thời, để có thể tăng tính thuyết phục khi xin nhập ngũ, phải có lý do xin nhập ngũ thật sự chính đáng.

>> Tham khảo thêm: Hướng dẫn viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.