spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTổng hợp mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập thông...

Tổng hợp mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập thông dụng

Tải mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho học sinh THCS, THPT, sinh viên cao đẳng, đại học. Hướng dẫn cách làm đơn bảo lưu kết quả học tập chuẩn nhất.

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập là gì?

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập là mẫu đơn mà học sinh hay sinh viên dùng để gửi tới nhà trường nơi bản thân đang theo học mới nguyện vọng giữ lại kết quả học tập hiện tại vì một số lý do bất khả kháng hay lý do cá nhân nào đó và tạm thời không thể tiếp tục theo học chương trình học.

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập giúp học sinh bày tỏ nguyện vọng với phía nhà trường và giúp nhà trường nắm bắt tình hình học sinh qua lý do xin bảo lưu để giúp đỡ học sinh thực hiện nguyện vọng mà không phải bỏ đi kết quả học tập đã cố gắng đạt được trước đó.

Từ đó, có thể giữ lại kết quả học tập hiện tại và sau khi giải quyết việc riêng có thể quay lại và tiếp tục học chương trình đó. Dưới đây là những mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập mà Maudon.net đã tổng hợp để phụ huynh, học sinh, sinh viên chỉnh sửa và tải miễn phí.

Tai-mau-don-bao-luu-ket-qua-hoc-tap

Tải mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập

1. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập THCS

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập là mẫu đơn giúp cho học sinh lưu giữ lại được kết quả học tập hiện tại của minh vì một lý do cá nhân nào đó.

Hiện nay chưa có quy định về bảo lưu kết quả học tập đối với học sinh THCS. Tuy nhiên việc có chấp nhận cho bảo lưu hay không còn tùy thuộc vào hoàn cảnh học sinh và quyết định của phía nhà trường dưới đây là mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho cấp THCS mà Maudon.net sưu tầm được nếu nhà trường cho phép bảo lưu thì phụ huynh học sinh có thể tham khảo và tải về miễn phí.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
NĂM HỌC: …………………

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS: ……………….

Tôi tên: ………………………………………

Là phụ huynh của em: ……………………

Sinh ngày:…………… Lớp: ………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban giám hiệu nhà trường cho tôi được bảo lưu kết quả học tập của con tôi

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường.

 

................., ngày..... tháng........ năm 20......

 

DUYỆT CỦA BAN LÃNH ĐẠO   Người làm đơn

         (Kí và ghi rõ họ tên)

 

2. Mẫu đơn bảo lưu kết quả học tập THPT

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập THPT là mẫu đơn dùng để bày tỏ nguyện vọng lưu giữ kết quả học tập hiện tại tại trường.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửiBan Lãnh đạo Trường THPT ................

- Tôi tên:......................... Sinh năm:....................

- Nghề nghiệp:.....................................................

- Thường trú:.......................................................

- Số Điện thoại:.....................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong Ban Lãnh đạo cho bảo lưu kết quả học tập của con tôi với thông tin sau đây:

- Họ và tên học sinh:............ Sinh ngày:...............

- Là học sinh lớp: Năm học: 20___ - 20___ của Quý trường

- Quan hệ của người làm đơn với học sinh (cha/mẹ,...):

Lý do:.................................................................

Hồ sơ kèm theo gồm:

..............................................................................

..............................................................................

Xin chân thành cảm ơn.

 

................., ngày..... tháng........ năm 20......

 

DUYỆT CỦA BAN LÃNH ĐẠO Người làm đơn

     (Kí và ghi rõ họ tên)

3. Giấy bảo lưu kết quả học tập Đại học mẫu 1

Đại học mà môi trường sử dụng nhiều mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập nhất bởi đa phần sinh viên, nhất là những sinh viên nam vì lý do nghĩa vụ quân sự mà phải bảo lưu kết quả học tập hay vì những lý do cá nhân khác nhưng không muốn mất đi kết quả học tập đã cố gắng, chính vì thế cần làm mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập nhằm mục đích nhờ phía nhà trường lưu giữ lại kết quả học tập cũ và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, công việc cá nhân có thể tiếp tục chương trình học.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

 

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường..................

    - Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

    - Ban Chủ nhiệm Khoa .....................

Em tên: ………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………

Nguyên quán: .............................................

Hiện là sinh viên lớp ………… Ngành:……

Khóa: ............................MSSV: ...................

Hệ đào tạo: ....................................................

Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa cho phép em bảo lưu kết quả học tập học kì ……………………. từ tháng ………năm……….. đến tháng ………năm……….

Lí do: ………………………………………………

..........................................................................

.........................................................................

Em xin cam đoan sẽ làm đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định của Nhà trường và sẽ cố gắng theo kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.

Kính xin quý Nhà trường xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

........, ngày …. tháng …. năm 20….

Xác nhận của Khoa Người làm đơn

         (Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận Phòng Đào tạo Phụ huynh/Người bảo trợ

      (Ký và ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập Đại học mẫu 2

Chính vì môi trường Đại học chủ yếu là sinh viên tự học nên có nhiều kiểu viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập khác nhau. Dưới đây là mẫu đơn khác mà sinh viên có thể sử dụng để viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập.

Đối với sinh viên của các trường trung cấp và cao đẳng, đều có thể sử dụng Đơn xin bảo lưu kết quả học tập đại học để xin phép bảo lưu kết quả học tập cao đẳng, trung cấp, chỉ cần thay tên trường Đại học bằng tên trường cao đẳng , trung cấp.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----------------------

 

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

 

Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường Đại học ........

      - Phòng Đào tạo

     - Phòng Công tác học sinh - sinh viên

     - Khoa .............

Em tên là: .................... sinh ngày: .....................

Hộ khẩu thường trú: ..........................................

Hiện là sinh viên lớp: ........... Mã số HSSV: ......

Ngành học: ....................... Khóa học: ...............

Hệ đào tạo: ......................................................

Sau khi nghiên cứu quy định về bảo lưu kết quả học tập tại Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng (theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT), em làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu nhà trường, các phòng chức năng xem xét và cho phép em được bảo lưu kết quả học tập học kỳ:.............. năm học ..............................

Lý do xin bảo lưu kết quả học tập: .................

........................................................................

........................................................................

Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên và Khoa ...................... cho phép em được bảo lưu kết quả học tập của mình. Em xin hứa sẽ thực hiện đúng quy định của Nhà trường.

................, ngày.....tháng....năm.....

Xác nhận của Khoa                                                         Người làm đơn

                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận Phòng Đào tạo                                          Phụ huynh/Người bảo trợ  

                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập mới nhất

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập là mẫu đơn được sử dụng rất nhiều nhất là trong môi trường Đại học. Dưới đây là mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập mới nhất.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN BẢO LƯU

Kính gửi: .........................................................

Tên em là:......................................................

Học viên khóa:........ Ngành:...........................

Hiện tại em đang học đến phần..... .......... của ngành......

Do .........................................................(nêu lý do bảo lưu).

Em làm đơn này xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập cho em trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ phần.............................................................(nêu phần chưa học). 

Hết thời hạn bảo lưu, em sẽ quay lại học tập như bình thường.

Em xin chân thành cảm ơn!

 

Xác nhận của Giáo viên bộ môn (Ký tên)

Cách viết đơn bảo lưu kết quả học tập chuẩn nhất

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập là mẫu đơn cần thiết và quan trọng đối với mỗi sinh viên đặc biệt là những học sinh, sinh viên vì lý do cá nhân phải tạm dừng việc học tập tại trường. 

Để viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập không khó, về bố cục chung thì mẫu đơn bảo lưu kết quả học tập có bố cục 3 phần chính: 

1. Phần mở đầu:

Phần mở đầu của đơn xin bảo lưu kết quả học tập cũng giống như các mẫu đơn khác là Quốc hiệu, tiêu ngữ, thời gian viết đơn và tên đơn.

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ viết ở trung tâm văn bản và viết in hoa đúng theo quy định;
 • Thời gian làm đơn: Ghi rõ ngày tháng năm làm đơn;
 • Tên đơn ghi rõ: Đơn xin bảo lưu kết quả học tập.

Download đơn xin bảo lưu kết quả học tập - lý do chính đáng

2. Phần nội dung đơn:

Trong phần nội dung gốm thông tin của người nhận đơn, người làm đơn, lý do xin bảo lưu kết quả học tập…

 • Đầu tiên là người nhận đơn: Ở đây ghi rõ là kính gửi cho ai, ở đây người nhận đơn là người có thẩm quyền bảo lưu kết quả học tập;
 • Thông tin của sinh viên cần bảo lưu kết quả bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã số sinh viên, đang học khoa nào? Khóa bao nhiêu? Những thông tin trên cần được ghi chính xác và trung thực để việc tiếp nhận và giải quyết đơn được nhanh chóng nhất;
 • sau khi hoàn thành thông tin sinh viên, người làm đơn phải khai rõ chương trình học của mình hiện nay đã học tới học phần nào? Tiết số bao nhiêu? Học kỳ nào? … Phần thông tin về chương trình học rất quan trọng nếu khai không chính xác thì đơn sẽ không được giải quyết;
 • Lý do xin bảo lưu kết quả học tập: Người làm đơn cần khai chính xác lý do xin bảo lưu kết quả học tập và lý do phải hợp lý theo đúng quy định về bảo lưu kết quả học tập;
 • Ghi rõ thời gian bảo lưu;
 • Sau khi hoàn thành thông tin sinh viên phải cam kết rằng sau khi hết hạn bản lưu thì sẽ trở lại học tập nghiêm túc như bình thường.

3. Phần kết đơn

Phần kết đơn của đơn xin bảo lưu kết quả học tập là xác nhận của giáo viên bộ môn hay cố vấn học tập cho sinh viên đó.

>> Tham khảo thêm: Thủ tục xin bảo lưu kết quả học tập.

Những lí do nào được phép bảo lưu kết quả học tập?

Vì lý do cá nhân hay nhiệm vụ mà sinh viên phải tạm dừng quá trình học tập, việc bảo lưu kết quả học tập giúp cho sinh viên không bị điểm liệt khi phải thôi học.

Mỗi trường sẽ có những quy định về việc bảo lưu kết quả học tập khác nhau. Sinh viên, học sinh được phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trong những trường hợp sau:

 • Được điều động vào lực lượng vũ trang tức là tham gia nghĩa vụ quân sự;
 • Được cơ quan chức năng có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các cuộc thi, các giải đấu quốc tế;
 • Bị ốm hay thai sản, tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở y tế trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định đã ban hành của Bộ Y tế;
 • Có thể vì một số lý do các nhân khác tuy nhiên đã phải học tối thiểu 1 học kỳ ở cơ sở giáo dục và đào tạo quan trọng hơn là không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật.

>> Xem thêm: Trường hợp được miễn giảm học phí.

Một số câu hỏi liên quan đến bảo lưu kết quả học tập

1. Học sinh THPT không được bảo lưu kết quả học tập thì phải làm sao?

Trường hợp không thể viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập THPT, phụ huynh, học sinh có thể làm đơn xin nghỉ học nếu như lý do nghỉ học là bất khả kháng thì có thể viết đơn xin nghỉ học.

>> Tham khảo thêm: Mẫu đơn xin thôi học.

2. Nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho ai?

Để được bảo lưu kết quả học tập, sinh viên làm đơn bảo lưu kết quả học tập và nộp về đơn vị nhà trường nơi sinh viên đang theo học.

3. Sinh viên bảo lưu kết quả học tập có bị ảnh hưởng đến kết quả xét tốt nghiệp không?

Không.

Sinh viên chỉ cần đủ điều kiện xét tốt nghiệp dù cho trước đó bảo lưu kết quả học tập vẫn sẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

4. Thời gian bảo lưu kết quả học tập được quy định là bao lâu?

Tùy theo mỗi trường thì thời gian bảo lưu kết quả học tập cũng khác nhau tuy nhiên quy định thời gian bảo lưu kết quả học tập tối thiểu là 1 năm.

5. Bảo lưu kết quả học tập giúp ích gì cho sinh viên?

Bảo lưu kết quả học tập giúp cho sinh viên buộc phải tạm thời nghỉ học vì lý do cá nhân nào đó tránh bị điểm liệt hay lưu giữ kết quả học tập đã cố gắng trong thời gian trước.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.