spot_img
HomeViệc làm - Nhân sựMẫu đơn xin tăng lương trước thời hạn - Mẫu tải &...

Mẫu đơn xin tăng lương trước thời hạn – Mẫu tải & điều kiện

Việc được nâng lương trước thời hạn là hoàn toàn hợp lý nếu như bạn cảm thấy nỗ lực của mình xứng đáng có được thù lao tốt hơn. Cùng tìm hiểu sâu hơn về đơn xin nâng lương trước thời hạn dưới đây nhé!

Đơn xin tăng lương trước thời hạn là gì?

Đơn xin nâng lương trước hạn là một văn bản được các cá nhân hoặc tập thể sử dụng trong môi trường làm việc. Mục đích của đơn là trình lên cấp trên, thủ trưởng khi người lao động đạt được những thành tích xuất sắc và đủ điều kiện hưởng quyền lợi tốt hơn về mức lương.

Việc đề nghị nâng lương trước hạn hoàn toàn phù hợp với những cố gắng và đóng góp của người lao động, đồng thời đảm bảo các chế độ đã được tổ chức xây dựng.

Đơn xin tăng lương trước thời hạn là gì?

Tải mẫu đơn xin tăng lương trước thời hạn mới nhất

Tải mẫu đơn xin tăng lương trước thời hạn tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

ĐƠN XIN XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Kính gửi:……

Họ và tên:…….

Chức danh/chức vụ: ………….

Đơn vị công tác: ………….

Thời gian công tác: ……….

Nhóm ngạch viên chức (nếu có): ………….Mã ngạch: ……….

Thời gian nâng lương thường xuyên:…………….., bậc:………….., hệ số:

Căn cứ Thông báo số…..  /TB-……… ngày…./…../….của ……….. về việc xét nâng lương trước thời hạn năm ……….;

Căn cứ thành tích đạt được từ năm ……………. đến năm ……………. (đính kèm giấy khen, bằng khen),

Nay Tôi kính đơn này đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) xem xét cho tôi được nâng lương trước thời hạn …………… tháng.

Rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị).

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

KÍNH ĐƠN

 

Ý nghĩa của việc tăng lương trước thời hạn

Mức lương là một trong những phương tiện giúp đánh giá năng lực của người lao động một cách chính xác nhất. Qua đó, thể hiện các quyền lợi và lợi ích thực tế mà họ nhận được về mặt kinh tế. Tuy nhiên, nếu chưa làm đủ thời gian theo quy định, bạn sẽ không được nâng lương. Vì vậy, việc đề xuất phải dựa trên các căn cứ thực tế.

Đơn sẽ được ban lãnh đạo nơi bạn công tác xem xét kỹ lưỡng năng lực của bạn để quyết định nâng lương một cách công bằng, động viên người lao động. Từ đó, quyết định kết quả và trả lời cho các nhu cầu được đề xuất.

Theo quy định chung, bạn sẽ được nâng lương khi làm việc đủ một thời gian nhất định. Điều này dựa trên quy định, nội quy của doanh nghiệp, cũng như hiệu suất và giá trị công việc hoặc thời gian làm việc thực tế.

Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy năng lực và sự cống hiến của mình xứng đáng được nâng lương trước thời hạn, bạn có thể làm đơn xin nâng lương trước thời hạn. Mẫu đơn này được lập bởi người lao động để Ban lãnh đạo doanh nghiệp hoặc công ty xem xét, giúp bạn có thể cải thiện mức lương của mình.

Về mức lương nên được tăng nên được đề xuất hợp lý. Từ đó, đề xuất được giám đốc công ty xem xét tăng lương trước thời hạn, đảm bảo phản ánh đúng năng lực của bạn trong tập thể. Đây cũng là yếu tố giúp nhân viên có động lực.

>> Xem thêm: Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân xuất sắc.

Mẫu đơn xin tăng lương trước thời hạn

Điều kiện để được tăng lương trước thời hạn

Tùy theo cơ quan, tổ chức hay đơn vị mà bạn làm việc, sẽ có những quy định khác nhau về việc nâng lương trước thời hạn. Cụ thể như sau:

 • Đối với người lao động làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp, ký hợp đồng lao động và nhận lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động, việc nâng lương trước thời hạn sẽ phụ thuộc vào quy chế và thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng lao động.

Hiện nay chưa có quy định cụ thể nào về điều kiện để nâng lương trước thời hạn cho trường hợp này.

 • Đối với cán bộ, công chức, viên chức, việc nâng lương trước thời hạn được quy định tại Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2021/TT-BNV). Cụ thể, điều kiện để các đối tượng này được nâng lương trước thời hạn như sau:
  1. Cán bộ, công chức muốn được nâng lương trước thời hạn cần đáp ứng các yêu cầu: Được cấp có thẩm quyền (cấp trên, thủ trưởng trực tiếp quản lý) đánh giá về tình hình làm việc và có xếp loại chất lượng làm việc từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; đồng thời không thuộc trường hợp bị kỷ luật với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức;
  2. Viên chức mong muốn được nâng lương trước thời hạn cần phải đáp ứng điều kiện: Được cấp trên có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành công việc từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không thuộc các trường hợp bị xử lý kỷ luật với các hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức.

Ngoài những điều kiện trên, để được nâng lương trước thời hạn, cán bộ, công chức, viên chức còn phải lập thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận bằng văn bản.

>> Xem thêm: Tờ trình đề nghị khen thưởng đột xuất – đối với cá nhân, tập thể.

Mẫu đơn xin tăng lương trước thời hạn - Mẫu tải & điều kiện

Nội dung có trong đơn xin nâng lương trước thời hạn

Có thể hiểu đơn xin nâng lương trước thời hạn là một lá đơn mà người viết đơn trình bày các cơ sở chứng minh mình đủ điều kiện, và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xét duyệt việc nâng lương trước thời hạn theo quy định.

Mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn thường có các nội dung sau:

 • Ghi rõ thông tin của cơ quan nơi người đề nghị xin xét duyệt việc nâng lương trước thời hạn;
 • Trong đơn, phải nêu rõ thông tin của người làm đơn (người đề nghị nâng lương trước thời hạn), bao gồm:
 • Họ và tên của người đề nghị nâng lương trước thời hạn;
 • Thông tin về công việc của người đề nghị, bao gồm chức vụ, đơn vị công tác và thời gian công tác của người đề nghị;
 •  Nhóm ngạch công chức, viên chức mà người đề nghị thuộc về.
 • Thời gian mà người đề nghị sẽ được nâng lương thường xuyên theo quy định hiện hành, kèm theo mức lương, bậc lương và hệ số lương sẽ được áp dụng theo diện nâng lương thường xuyên;
 • Các căn cứ và thành tích mà người đề nghị nêu ra để làm cơ sở cho việc đề nghị được nâng lương trước thời hạn;
 • Chữ ký của người làm đơn.

>> Tham khảo thêm: Mẫu đơn xin tăng lương mới nhất.

Chi tiết cách viết đơn xin tăng lương trước thời hạn

Cách viết đơn xin nâng lương trước thời hạn khá đơn giản. Người viết cần đảm bảo nội dung đầy đủ và ngắn gọn. Tuy nhiên, để có một lá đơn hoàn hảo, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Trong đơn xin nâng lương trước thời hạn, cần nhấn mạnh những thành tích cá nhân đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là cơ sở quan trọng để hưởng mức lương tốt hơn trong công việc.

Chỉ hoàn thành công việc theo KPI thì chưa đủ thuyết phục để được xem xét nâng lương trước hạn. Phải hoàn thành tốt, vượt qua các yêu cầu công việc, mang lại lợi ích và lợi nhuận tốt hơn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, nếu các thành tích đó có thể đóng góp và có tác động lâu dài;

 • Đảm bảo trung thực và khách quan về thông tin ghi trong đơn, nhất là thông tin cá nhân và các thành tích đã đạt được. Điều này giúp hiệu quả trong việc kiểm tra và đối chiếu thông tin thực tế;
 • Trình bày các thành tựu đạt được, các đóng góp quan trọng giúp công ty phát triển, đính kèm theo văn bản chứng minh, bằng khen thành tích, nếu cần để tăng tính thuyết phục, trình bày cụ thể nội dung và thời gian đạt được thành tích, đồng thời đính. Đây là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp đánh giá cao và xem xét việc tăng lương trước thời hạn.

>> Tham khảo: Mẫu quyết định thưởng lương tháng 13.

Câu hỏi liên quan đến đơn xin tăng lương trước thời hạn

1. Đơn xin tăng lương trước thời hạn là gì?

Đơn xin nâng lương trước hạn là một văn bản thường được các cá nhân hoặc tập thể sử dụng trong môi trường làm việc. Mục đích của đơn là trình lên cấp trên, thủ trưởng khi người lao động đạt được những thành tích xuất sắc và đủ điều kiện hưởng quyền lợi tốt hơn về mức lương. 

2. Quy định về việc nâng lương đối với người lao động là gì?

Đối với người lao động làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp, ký hợp đồng lao động và nhận lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động, việc nâng lương trước thời hạn sẽ phụ thuộc vào quy chế và thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng lao động. 

3. Viên chức muốn nâng lương thì cần đáp ứng điều kiện gì?

Viên chức mong muốn được nâng lương trước thời hạn cần phải đáp ứng điều kiện: Được cấp trên có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành công việc từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không thuộc các trường hợp bị xử lý kỷ luật với các hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?