spot_img
HomeXây dựng - Nhà đấtTải mẫu văn bản thỏa thuận đồng sở hữu đất - chuẩn...

Tải mẫu văn bản thỏa thuận đồng sở hữu đất – chuẩn pháp lý

Đồng sở hữu đất hay đồng sở hữu quyền sử dụng đất là khi hai hay nhiều người cùng có quyền sở hữu trên một mẫu đất, việc đứng tên chung trên một mẫu đất sẽ có rất nhiều rủi ro và trong một số giao dịch về quyền sử dụng đất cũng sẽ cần một bản hợp đồng đồng sở hữu đất hay mẫu văn bản thỏa thuận đồng sở hữu đất để làm minh chứng cũng như giảm thiểu rủi ro tranh chấp đất.

Vây hợp đồng đồng sở hữu đất hay mẫu văn bản thỏa thuận đồng sở hữu đất là gì? hãy cùng Maudon.net tìm hiểu và tải về sử dụng mẫu hợp đồng đồng sở hữu đất.

Như thế nào là văn bản thỏa thuận đồng sở hữu đất?

➤ Đồng sở hữu đất đai là từ 2 chủ thể trở lên có quyền sử dụng chung một thừa đất và có mẫu văn bản thỏa thuận nhằm mục đích để một người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

➤ Hiện nay, việc sử dụng đất của người dân đang ngày càng được phổ biến hơn và cơn sốt đất vẫn tăng không ngừng dẫn đến không thể tránh khỏi xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nhiều vấn đề được điều chỉnh bởi luật đất đai và một trong số đó là vấn đề đồng sở hữu đất đai khi mà hai hay nhiều người có thể cùng nhau sở hữu một mẫu đất thì việc tranh chấp rất dễ xảy ra;

➤ Văn bản thỏa thuận đồng sở hữu đất được sử dụng trong trường hợp này có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong thực tế khi có lợi ích lớn trong những tranh chấp về đất đai. Hiện nay, mẫu văn bản thỏa thuận đồng sở hữu đất được sử dụng khá phổ biến.

Mau-van-ban-thoa-thuan-dong-so-huu-dat

Tải mẫu văn bản thỏa thuận đất đồng sở hữu

Văn bản đồng sở hữu đất là mẫu văn bản thỏa thuận 2 bên tham gia đồng sở hữu mẫu đất. Văn bản thỏa thuận đất đồng sở hữu hay hợp đồng đồng sở hữu đất cần phải được công chứng và chứng thực chính vì thế không thể viết tay mà phải tải bản in máy và điền thông tin. 

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày … tháng … năm …

VĂN BẢN THỎA THUẬN

(V/v: Đồng sở hữu đất của các chủ thể sử dụng đất)

Hôm nay, ngày … tháng … năm …., tại …………………………………. Chúng tôi bao gồm các bên sau đây:

Bên thứ nhất (sau đây còn gọi là bên A)

- Ông (Bà)…………., sinh năm….., 

- Chứng minh nhân dân số………do ………..cấp ngày …./…../….., đăng ký hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………………….

    Bên thứ hai (sau đây còn gọi là bên B)

- Ông (Bà)…………., sinh năm….., 

- Chứng minh nhân dân số………do ………..cấp ngày …./…../….., đăng ký hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………………….

    Chúng tôi là đồng sở hữu khối tài sản là quyền sở hữu/ sử dụng toàn bộ ngôi nhà và thửa đất tại: 

- Thửa đất số……………….. Tờ bản đồ số……………………..

- Địa chỉ:………………………………………. – theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số………..; 

- Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:…………………. Do…………..cấp ngày…../…../…..; Chi tiết về tài sản được thể hiện cụ thể trong……………..nêu trên.

      Chúng tôi tự nguyện lập văn bản thỏa thuận này theo những nội dung cụ thể dưới đây:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nêu rõ nội dung các bên thỏa thuận trong văn bản thỏa thuận, chẳng hạn như thỏa thuận phân chia quyền và nghĩa vụ, lời cam đoan của các bên….)

 

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                  Công chứng viên

                                                                       (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hướng dẫn cách viết mẫu văn bản đồng sở hữu đất

1. Phần mở đầu hợp đồng đồng sở hữu đất

Trong phần đầu của văn bản thỏa thuận đồng sở hữu đất trọn gói người làm hợp đồng sẽ hoàn thiện những mục sau:

➤ Quốc Hiệu và Tiêu ngữ được viết tương tự như những mẫu hợp đồng hiện hành khác. Chú ý phải viết đúng form bài viết và quy định;

➤ Phần tên bản hợp đồng: Có thể ghi tên là hợp đồng đồng sở hữu mẫu đất hay văn bản thỏa thuận đồng sở hữu đất;

➤ Ghi rõ thời gian tiến hành ghi bản văn bản thỏa thuận đồng sở hữu đất.

2. Phần thông tin của các bên tham gia mẫu hợp đồng đồng sở hữu đất

Trong phần thông tin của các bên tham gia hợp đồng đồng sở hữu đất hay văn bản thỏa thuận đồng sở hữu mẫu đất sẽ tùy thuộc vào số lượng chủ thể tham gia (đồng sở hữu đất thông thường sẽ có hai chủ thể tham gia trở lên).

➤ Thông tin của các bên tham gia hợp đồng đồng sở hữu đất hay văn bản thỏa thuận đồng sở hữu đất được hoàn thiện dựa theo các thông tin sau:

  • Họ và tên đầy đủ ghi theo họ và tên trên giấy khai sinh (không kèm tên gọi biệt danh);
  • Ngày tháng năm sinh cụ thể ghi theo giấy khai sinh;
  • Số CMND/CCCD được cấp theo quy định của pháp luật và ghi kèm theo số CMND/CCCD đó là ngày cấp cũng như đơn vị cấp;
  • Địa điểm chính xác đăng ký hộ khẩu thường trú của người đó.

➤ Tùy thuộc vào số lượng bên tham gia hợp đồng mà số lượng người cần ghi vào sẽ tăng lên, tuy nhiên tất cả những thông tin của các bên đều được ghi và hoàn thiện giống nhau như trên;

➤ Trong một số trường hợp thì có người đại diện theo pháp luật đại diện cho chủ sở hữu mẫu đất tham gia hợp đồng đồng sở hữu thì kèm theo đó là yêu cầu thêm giấy ủy quyền.

3. Phần thông tin về thửa đất được đứng tên đồng sở hữu

➤ Thông tin của thửa đất được đứng tên đồng sở hữu phải bao gồm đầy đủ những thông tin cần thiết và bắt buộc phải có trong một văn bản liên quan đến quyền sử dụng đất và những thông tin đó cần được hoàn thiện chi tiết và chính xác. Cụ thể:

  • Số thửa đất, số của tờ bản đồ có thửa đất đồng sở hữu;
  • Địa chỉ của thửa đất đi kèm theo đó là số chứng nhận quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp phép theo quy định;
  • Ngày cấp của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Trong một số trường hợp nhằm đảm bảo tính cụ thể, các số đo của thửa đất cũng sẽ cần được ghi trong hợp đồng đồng sở hữu đất.

➤ Những thông tin về thửa đất càng chính xác thì tỉ lệ tranh chấp về đất sẽ giảm, theo đó là thời gian xử lý và giải quyết các trường hợp phát sinh cần đến hợp đồng đồng sở hữu đất cũng được xử lý nhanh hơn và tối ưu hơn.

4. Phần kết hợp đồng đồng sở hữu đất

➤ Trong phần kết hợp đồng, các bên sẽ trình bày những nội dung cụ thể về việc tự nguyện tham gia, tự nguyện đứng tên trong hợp đồng đồng sở hữu đất;

➤ Các bên tham gia nêu rõ nội dung trong văn bản thỏa thuận như thỏa thuận về vùng sở hữu, thỏa thuận về nghĩa vụ và cam đoan của các bên đồng sở hữu;

➤ Cuối cùng sau khi đã hoàn thiện và thống nhất về toàn bộ thông tin trong văn bản thỏa thuận đồng sở hữu đất, các bên tham gia ký xác nhận kết hợp đồng.

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán đất đồng sở hữu.

Tải mẫu văn bản thỏa thuận đồng sở hữu đất - chuẩn pháp lý
Biên bản thỏa thuận đồng sở hữu đất là gì? Cách lập văn bản thỏa thuận đồng sở hữu đất giữa cá nhân, tổ chức. Tải mẫu văn bản thỏa thuận đất đồng sở hữu.

Công dụng của mẫu giấy đồng sở hữu đất

➤ Quyết định của Cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền không chỉ tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên mà còn tác động nhiều đến đời sống vật chất, tinh thần của chủ sở hữu mẫu đất, ảnh hưởng đến cả những người có liên quan và trật tự xã hội được pháp luật bảo vệ. 

➤ Việc xin cấp chứng thư đồng sở hữu đất đai vì vậy nên có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình giải quyết tranh chấp của một chủ thể nào đó và giấy thỏa thuận đồng sở hữu đất cũng là cơ sở, điều kiện cần và đủ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu chứng thư quyền sử dụng đất. 

➤ Đơn xác nhận đồng sở hữu tài sản có các thông tin chi tiết về các chủ thể đồng chủ sở hữu và thông tin về tài sản, cũng như các thỏa thuận cụ thể nêu rõ trong hợp đồng giữa các bên.

>> Xem thêm: Top 3 mẫu hợp đồng mua bán nhà đất.

Ý nghĩa của hợp đồng sở hữu chung tài sản là gì?

➤ Hợp đồng sở hữu chung tài sản là văn bản được hình thành dựa trên sự thỏa thuận của các đồng sở hữu và đó cũng chính là chứng thư pháp lý quan trọng nhằm mục đích thể hiện rõ nhất quyền tự do, tự thỏa thuận và tự định đoạt tài sản của công dân; 

➤ Hợp đồng đồng sở hữu tài sản thể hiện rõ nét sự phát triển và tiếp tục kế thừa những quy định của các hiến pháp trước đây về Quyền con người cũng như phát triển về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

➤ Đồng thời văn bản sở hữu chung tài sản cũng nhằm mục đích thể hiện trách nhiệm của nhà nước trong việc tôn trọng, đảm bảo và bảo vệ về việc thực hiện các quyền của mỗi con người, quyền công dân trong đó có các quyền về kinh tế;

➤ Việc thỏa thuận đồng sở hữu là sự thể hiện ý chí của các bên tham gia thỏa thuận với nhau trên cơ sở tự nguyện để cùng bàn bạc, hợp tác với nhau để đi đến kết luận cuối cùng. 

➤ Chủ sở hữu tài sản hoàn toàn có quyền chiếm hữu sử dụng và quyền về việc định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình.

Vì vậy việc thỏa thuận về đồng sở hữu tài sản bao gồm cả việc thỏa thuận về quyền chiếm hữu, quyền sử dụng tài sản và định đoạt tài sản của mỗi cá nhân tuy nhiên việc thỏa thuận này phải đảm bảo được các điều kiện cần và đủ cùng với đó là phương thức phù hợp với quy định của pháp luật.

Y-nghia-cua-hop-dong-chung-so-huu-tai-san-la-gi?

Một số câu hỏi liên quan đến thỏa thuận đồng sở hữu đất

1.  Có cần công chứng hay chứng thực hợp đồng đồng sở hữu tài sản không?

Có.

Văn bản đồng sở hữu đất là mẫu văn bản thỏa thuận 2 bên tham gia đồng sở hữu mẫu đất. Văn bản thỏa thuận đất đồng sở hữu hay hợp đồng đồng sở hữu đất cần phải được công chứng, chứng thực chính vì thế không thể viết tay mà phải tải bản in máy và điền thông tin.

>> Tham khảo thêm: Tải miễn phí mẫu hợp đồng đồng sở hữu đất.

2. Ý nghĩa về hình thành văn bản đồng sở hữu tài sản là gì?

Hợp đồng sở hữu chung tài sản là văn bản được hình thành dựa trên sự thỏa thuận của các đồng sở hữu và đó cũng chính là chứng thư pháp lý quan trọng nhằm mục đích thể hiện rõ nhất quyền tự do, tự thỏa thuận và tự định đoạt tài sản của công dân.

>> Tham khảo thêm: Ý nghĩa của hợp đồng chung sở hữu tài sản là gì?

3. Thông tin về thửa đất trong hợp đồng đồng sở hữu có cần ghi chính xác không?

Có.

Những thông tin về thửa đất càng chính xác thì tỉ lệ tranh chấp về đất sẽ giảm, theo đó là thời gian xử lý và giải quyết các trường hợp phát sinh cần đến hợp đồng đồng sở hữu đất cũng được xử lý nhanh hơn và tối ưu hơn.

>> Tham khảo thêm: Hướng dẫn cách viết mẫu văn bản đồng sở hữu đất.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư tại đây

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư cùng với quyền và nghĩa vụ các bên tham gia chuyển nhượng và tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án